Теми статей
Обрати теми

Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2010/№ 5
Друк
Постанова від 29.12.2009 р. № 1414

Кабінет Міністрів України

 

Про заходи щодо організації бюджетного процесу у 2010 році

Постанова від 29 грудня 2009 р. № 1414

 

У зв’язку з неприйняттям Верховною Радою України Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», відповідно до статті 46 Бюджетного кодексу України та з метою забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи України у 2010 році Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Міністерству економіки уточнити основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2010 рік з урахуванням результатів аналізу стану розвитку економіки за 2009 рік.

2. На підставі уточнених Міністерством економіки прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку Міністерству фінансів під час підготовки проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» визначити доходи зведеного бюджету на рівні 328,3 млрд гривень, видатки зведеного бюджету — на рівні 360,9 млрд гривень.

3. Державній податковій адміністрації, Державній митній службі, іншим органам виконавчої влади, які здійснюють контроль за справлянням (стягненням) платежів до державного бюджету, забезпечити щомісячні надходження до бюджету в обсягах, установлених Міністерством фінансів відповідно до показників розпису державного бюджету на I квартал 2010 року.

Місцевим державним адміністраціям забезпечити щомісячні надходження до відповідних бюджетів в обсягах, установлених розписами місцевих бюджетів на відповідний період.

4.

До набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»:

1) Державному казначейству зараховувати податки, збори (обов’язкові платежі) та інші надходження до державного і місцевих бюджетів відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та інших нормативно-правових актів;

2) установити, що відрахування у 2010 році державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 р. № 184 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 18, ст. 568);

3) установити, що розміщення у 2010 році тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 52 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 8, ст. 250);

4) розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ визначаються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду, який діяв у грудні 2009 року;

5) виплати мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії для учнів професійно-технічних та студентів вищих навчальних закладів I — IV рівня акредитації, учнів і студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюються в розмірах, що діяли у грудні 2009 року;

6) рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах у розмірах згідно із законодавством.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям не може бути більш як 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї;

7) кошти державного бюджету у січні — лютому 2010 року використовуються згідно з відповідними порядками використання бюджетних коштів у 2009 році;

8) провадити за рахунок резервного фонду державного і місцевих бюджетів капітальні видатки на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734), та відповідно до частини першої статті 46 Бюджетного кодексу України капітальні видатки, пов’язані з введенням воєнного чи надзвичайного стану, оголошенням окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації, видатки, пов’язані з капіталізацією банків, та видатки, що здійснюються із Стабілізаційного фонду;

9) Державному комітету з державного матеріального резерву забезпечити накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву за рахунок та в межах відповідних надходжень спеціального фонду державного бюджету;

10) дозволити у I кварталі 2010 р. Міністерству оборони для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил укладати із суб’єктами господарювання — переможцями процедур закупівлі у 2007 — 2009 роках додаткові угоди щодо продовження дії договорів про закупівлю послуг з харчування в межах відповідних бюджетних призначень Міністерства оборони;

11) установити, що у 2010 році перерахування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється відповідно до Порядку перерахування в 2009 році деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88; 2009 р., № 5, ст. 123).

5. Надання спеціальних дозволів на користування надрами у 2010 році здійснюється відповідно до Порядку надання у 2009 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 608 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 45, ст. 1519), та Порядку проведення у 2009  році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. № 609 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 45, ст. 1520).

6.

Рекомендувати Національній комісії з питань регулювання електроенергетики забезпечити надходження:

збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію у I кварталі 2010 р. у сумі 230703,6 тис. гривень, у тому числі 76901,2 тис. гривень — у січні, 76901,2 тис. гривень — у лютому, 76901,2 тис. гривень — у березні;

збору за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками, у I кварталі 2010 р. у сумі 11761,6 тис. гривень, у тому числі 1325 тис. гривень — у січні, 5205,8 тис. гривень — у лютому, 5230,8 тис. гривень — у березні.

7. Суб’єкти господарювання, які здійснюють видобуток (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, а саме природного газу (у тому числі нафтового (попутного) газу) та газового конденсату і нафти на підставі спеціальних дозволів на право користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за нафту, рентної плати за природний газ та рентної плати за газовий конденсат, що видобуваються в Україні, відповідно до пункту 4 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 3 червня 2008 р. № 309-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

8. Міністерству праці та соціальної політики разом з Пенсійним фондом України забезпечити розроблення та подання до 15 січня 2010 р. проекту бюджету Пенсійного фонду України на 2010 рік разом з пропозиціями щодо внесення до законодавства змін, необхідних для забезпечення збалансованості бюджету зазначеного фонду.

9.

Розпорядникам коштів державного бюджету у I кварталі 2010 р.:

1) планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників (військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу) у разі забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам (грошового забезпечення), інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідних розпорядників;

2) обмежити видатки на утримання активів, не пов’язаних з основними функціями бюджетних установ;

3) забезпечити зменшення обсягу фінансової підтримки небюджетних організацій за рахунок коштів державного бюджету;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань за загальним фондом державного бюджету відповідно до бюджетних асигнувань, установлених кошторисами (у тому числі за незахищеними видатками бюджету — у разі відсутності простроченої заборгованості з виплати заробітної плати працівникам (грошового забезпечення), стипендій і за спожиті комунальні послуги та енергоносії), а за спеціальним фондом — у межах відповідних фактичних надходжень;

5) у разі наявності коштів спеціального фонду державного бюджету за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами державного бюджету, спрямовувати насамперед кошти спеціального фонду на здійснення таких видатків;

6) під час укладання договорів (контрактів) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти обов’язково передбачати застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань, визначених договорами (контрактами);

7) мінімізувати витрати на службові відрядження за кордон шляхом визначення оптимальної кількості та доцільності поїздок за кордон, складу делегацій і строку перебування за кордоном, виконання роботи із здешевлення витрат на проїзд, наймання житла та інших витрат, пов’язаних з такими відрядженнями;

8) здійснювати стажування аспірантів, докторантів, наукових, науково-педагогічних працівників у провідних університетах та наукових організаціях за кордоном за рахунок коштів спеціального фонду закладів, які дали направлення на стажування.

10.

Місцевим державним адміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків з місцевих бюджетів усіх рівнів до затвердження відповідних місцевих бюджетів у I кварталі 2010 р.:

1) забезпечити в установленому порядку формування тимчасових розписів місцевих бюджетів усіх рівнів та мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів;

2) здійснювати виділення коштів головним розпорядникам коштів за незахищеними видатками та наданням кредитів загального фонду місцевих бюджетів з урахуванням можливостей бюджетів пропорційно невикористаним сумам асигнувань згідно з помісячним розписом, а також зареєстрованих фінансових зобов’язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів;

3) забезпечити визначення у кошторисах бюджетних установ у повному обсязі асигнувань на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці, виплату стипендій і проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії;

4) планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії усіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідних розпорядників.

11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вжити заходів для забезпечення виконання положень, передбачених пунктом 10 цієї постанови.

12. Розпорядникам коштів державного і місцевих бюджетів не допускати подання звернень до Кабінету Міністрів України та не приймати власні рішення щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих органів та установ.

13.

Державному казначейству та розпорядникам коштів державного і місцевих бюджетів у I кварталі 2010 р.:

1) забезпечити проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду державного і місцевих бюджетів;

2) здійснювати витрати загального фонду державного і місцевих бюджетів за незахищеними видатками та наданням кредитів у такій черговості:

видатки за рахунок резервного фонду бюджету;

трансферти підприємствам, установам та організаціям на виплату заробітної плати;

капітальні трансферти бюджетам іншого рівня;

поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ;

інші видатки та надання кредитів.

14.

Державному казначейству у I кварталі 2010 р.:

1) здійснювати відкриття асигнувань у першочерговому порядку та у повному обсязі за захищеними видатками загального фонду державного і місцевих бюджетів, а також за видатками загального фонду державного бюджету, пов’язаними з відшкодуванням витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби під час їх довготермінового відрядження;

2) здійснювати відкриття асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за незахищеними видатками та наданням кредитів загального фонду державного бюджету з урахуванням можливостей державного бюджету пропорційно невикористаним сумам помісячного розпису таких асигнувань, а також зареєстрованих зобов’язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів;

3) здійснювати платежі розпорядників коштів державного і місцевих бюджетів виключно у разі відсутності простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам (грошового забезпечення), інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, і видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідних розпорядників;

4) залучити для фінансування витрат загального фонду державного бюджету залишок коштів за загальним фондом державного бюджету на 1 січня 2010 р.; залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, які зберігаються на рахунках спеціального фонду державного бюджету і не мають цільового призначення у поточному бюджетному періоді та не передбачені для покриття витрат у наступному бюджетному періоді або передбачені у місцевих бюджетах; залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, щодо яких не прийнято рішення про їх використання головними розпорядниками у зв’язку із зміною законодавства; а також у разі потреби — кошти єдиного казначейського рахунка на поворотній основі з відновленням їх у межах бюджетного періоду;

5) забезпечити перерахування сум дотації вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним, районним бюджетам, бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та м. Севастополя шляхом застосування передбачених у додатку 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» нормативів щоденних відрахувань від відповідних доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території, в межах показників тимчасового розпису державного бюджету на відповідний період.

У разі коли суми, перераховані органам Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі, не забезпечать отримання місячної суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних відрахувань, передбачених у додатку 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», Державне казначейство перераховує на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним періодом;

6) забезпечити перерахування коштів до Державного бюджету України з місцевих бюджетів згідно з нормативами, визначеними у Законі України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»;

7) надавати в обов’язковому порядку позики на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду в установленому законодавством порядку;

8) здійснювати закупівлю іноземної валюти за офіційним курсом Національного банку для Міністерства закордонних справ для сплати внесків до міжнародних організацій та забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України з віднесенням витрат із закупівлі іноземної валюти на видатки за відповідними бюджетними програмами.

15.

Міністерству фінансів затвердити не пізніше 1 січня 2010 р. тимчасовий розпис Державного бюджету України на I квартал 2010 р. з урахуванням таких особливостей:

доходи плануються з урахуванням положень пункту 4 цієї постанови;

щомісячні обсяги видатків за бюджетними програмами загального фонду державного бюджету плануються виходячи з ресурсної забезпеченості, сезонності та пріоритетності їх здійснення відповідно до вимог бюджетного законодавства;

при визначенні дотацій вирівнювання з державного бюджету республіканському бюджету Автономної Республіки Крим врахувати надходження акцизного збору з лікеро-горілчаної продукції від ТОВ «Кримська водочна компанія»;

плануються видатки:

— з утримання бюджетних установ із загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами, які передбачені у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік», схваленому постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2009 р. № 974 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 71, ст. 2445), за якими видатки у 2009 році здійснювалися за рахунок коштів Стабілізаційного фонду та резервного фонду державного бюджету;

— відповідальним виконавцям, визначеним зазначеним проектом Закону, які у 2009 році були розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня у мережі головних розпорядників бюджетних коштів і стали відповідальними виконавцями за бюджетними програмами у зв’язку з перерозподілом в установленому порядку бюджетних призначень за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

— за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, які передбачені зазначеним проектом Закону, призначення за якими у 2009 році були встановлені іншому головному розпоряднику, проте передавались в установленому порядку за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету головному розпоряднику, визначеному зазначеним проектом Закону;

— за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, які передбачені зазначеним проектом Закону, призначення за якими у 2009 році були встановлені за загальним або спеціальним фондом державного бюджету;

— за спеціальним фондом державного бюджету на підставі детальних розрахунків і обґрунтувань з урахуванням необхідності їх здійснення у I кварталі 2010 р. та обмежень, установлених бюджетним законодавством.

16. Надати право Міністерству фінансів вносити зміни до розпису асигнувань державного бюджету з метою перерозподілу помісячних обсягів асигнувань за бюджетними програмами у разі відсутності затверджених у встановленому порядку паспортів бюджетних програм, відповідних порядків використання бюджетних коштів, інших нормативних документів, що регламентують здійснення окремих витрат; необхідності дотримання балансу бюджету; наявності залишку невикористаних відкритих асигнувань.

17. Міністерству фінансів забезпечити у січні — лютому 2010 р. фінансування заходів з підготовки та проведення чергових виборів Президента України у сумі 969,6 млн гривень з урахуванням пропозицій Центральної виборчої комісії.

18. Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити жорсткий контроль за відповідністю кошторисів розпорядників коштів відповідним розписам бюджетів.

19. Надати право Державному казначейству надавати Пенсійному фонду України позички на строк до 12 календарних місяців на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій в межах фактичного дефіциту коштів на цю мету, за рахунок коштів державного бюджету на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами у сумах, визначених на підставі розрахунків Пенсійного фонду України.

20. У пункті 2 постанов Кабінету Міністрів України від 23 травня 2009 р. № 494 «Про внесення змін у додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1295) та від 8 липня 2009 р. № 688 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 51, ст. 1733) слова і цифри «з 1 січня 2010 року» замінити словами і цифрами «з дня набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

21. Міністерству фінансів надавати роз’яснення щодо застосування цієї постанови.

22. Ця постанова набирає чинності

з 1 січня 2010 року.

23.

Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1181 «Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів у 2010 році» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 86, ст. 2906, № 98, ст. 3395);

постанову Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1400 «Про доповнення пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1181»;

постанову Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1365 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. № 1181» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 98, ст. 3395).

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенкокоментар редакції

Життя без бюджету: рецепт Кабміну

Необхідність прийняття постанови, що коментується, як прямо зазначено в її преамбулі, пов’язана з тим, що як мінімум перші два місяці 2010 року, за прогнозами самого Кабміну, доведеться працювати в умовах відсутності Закону про Державний бюджет на 2010 рік.

У зв’язку з цим уряд

на I квартал 2010 року (якщо Закон України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» буде прийнято раніше, то до моменту набуття ним чинності) установив певні базові, на його думку, норми, пов’язані з бюджетним процесом. Більшість із них зводяться до вказівки на продовження приписів, що діяли у 2009 році, на період до прийняття нового держбюджету. Це, зокрема, стосується норм про відрахування у 2010 році державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до держбюджету частини чистого прибутку (доходу), розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків, про розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ тощо. Передбачено також, що кошти державного бюджету використовуються згідно з відповідними порядками використання бюджетних коштів у 2009 році.

Однак перше запитання, яке виникає при ознайомленні з текстом документа, що коментується:

чи уповноважує чинне законодавство уряд на вжиття таких заходів? Звернемося до Бюджетного кодексу України (далі – БКУ).

Згідно зі ст. 3 БКУ бюджетний період для всіх бюджетів, що входять до бюджетної системи, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року.

Неприйняття Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

Норми, що застосовуються в разі несвоєчасного прийняття Закону про Державний бюджет України, закріплено у ст. 46 БКУ. Відповідно до неї,

якщо до початку нового бюджетного періоду не набрав чинності Закон про Державний бюджет України, Кабмін має право здійснювати видатки Державного бюджету України згідно з цією статтею з деякими обмеженнями. Серед них — обмеження на щомісячні видатки держбюджету, які не повинні перевищувати 1/12 обсягу видатків, визначених Законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період. До прийняття закону про держбюджет на поточний бюджетний період податки, збори (обов’язкові платежі) та інші надходження стягуються згідно із Законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та з іншими нормативно-правовими актами.

При цьому будь-які

повноваження коригувати наведені правила, тим більше встановлювати норми в частині надходжень до держбюджету, Кабміну не надано.

Але оскільки уряд переважно обмежився вказівкою про те, що до прийняття держбюджету на 2010 рік діють норми Закону про держбюджет на 2009 рік, то в цій частині він фактично не вийшов за межі, установлені відповідними приписами Бюджетного кодексу України. У решті положень

постанова, що коментується, має радше організаційний характер.

У цьому контексті окремо стоїть п.п. 4 п. 4 постанови № 1414. На закріплене в ньому положення слід звернути увагу не тільки бюджетним установам, яких воно стосується безпосередньо, а й усім суб’єктам господарювання. Відповідно до нього

розміри посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ визначаються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду, який діяв у грудні 2009 року. У грудні 2009 року діяв Закон про держбюджет на 2009 рік, згідно зі ст. 55 якого розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду становив 545 грн. на місяць. Водночас у тій же ст. 55 передбачено, що працівникам бюджетних установ, розміри посадових окладів (тарифних ставок) яких будуть менше ніж визначений розмір мінімальної заробітної плати, посадовий оклад (тарифна ставка) установлюється на рівні мінімальної заробітної плати.

Незважаючи на те що цей припис своїми адресатами називає тільки бюджетні установи, фактично він може опосередковано свідчити про те, що Кабмін, як і раніше, виходить із показників мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, які передбачено Законом про держбюджет на 2009 рік, а не Законом України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 р. № 1646-VI (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 90).

Нагадаємо: згідно із Законом № 1646

розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу з 01.01.2010 р. становлять 869 грн. Необхідність застосування прожиткового мінімуму та мінзарплати саме в зазначеному розмірі з 01.01.2010 р. визнала і ДПАУ (див. лист від 24.12.2009 р. № 28800/7/17-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 1 — 2, с. 8).

Слід зауважити, що в первісному тексті постанови від 29.10.2009 р. № 1181, яка була попередником акта Кабміну, що коментується, було положення, згідно з яким прожитковий мінімум на одну особу для тих, хто належить до основних соціальних та демографічних груп населення, установлювався в розмірах, що діяли у грудні 2009 року, тобто 744 грн. Постановою від 16.12.2009 р. № 1365 цей пункт було виключено, а документом, що коментується, скасовано і саму постанову.

Однак позиція уряду щодо визначення розмірів посадових окладів (тарифних ставок) працівників бюджетних установ виходячи з розмірів, що діяли у грудні 2009 року,

не є підставою для відмови в застосуванні встановлених Законом № 1646 розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати госпрозрахунковими підприємствами.

 

Олена Уварова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі