Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2010/№ 5
Друк
Стаття

Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати

 

Відповідно до чинного законодавства в разі затримки виплати заробітної плати роботодавець зобов’язаний нарахувати та виплатити компенсацію втрати частини заробітної плати. У цій статті розглянемо порядок нарахування та оподаткування такої виплати.

Катерина СКРИПКІНА, економісти-аналітики Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КпАП

— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про оплату праці

— Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон про компенсацію

— Закон України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» від 19.10.2000 р. № 2050-III.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Положення № 1427

— Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати, затверджене постановою КМУ від 20.12.97 р. № 1427.

Порядок № 159

— Порядок проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати, затверджений постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5.

 

Загальні положення

Нагадаємо: згідно зі

ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону про оплату праці заробітна плата повинна виплачуватися працівникам регулярно у строки, установлені в колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць. При цьому проміжок часу між виплатами не повинен перевищувати шістнадцяти календарних днів.

Відповідно до

ст. 34 Закону про оплату праці та ст. 1 Закону про компенсацію в разі затримки виплати заробітної плати всі роботодавці зобов’язані нарахувати та виплатити працівникам компенсацію втрати частини заробітної плати (далі — компенсація).

Звертаємо увагу: компенсація виплачується, якщо

виплата заробітної плати затримується на один і більше календарних місяців, тобто розрахунок та нарахування компенсації зобов’язані проводити тільки ті підприємства, які несвоєчасно виплачують заробітну плату своїм працівникам.

Заробітна плата

, не отримана своєчасно з вини працівника, компенсації не підлягає.

При нарахуванні компенсації за затримку виплати заробітної плати, нарахованої в період з 01.01.98 р. по 31.12.2000 р., необхідно керуватися

Положенням № 1427, а за затримку виплати заробітної плати, нарахованої з 01.01.2001 р., — Законом про компенсацію та Порядком № 159 .

Сподіваємося, що заробітну плату, нараховану з 01.01.98 р. по 31.12.2000 р., уже виплачено, тому в цій статті розглянемо порядок нарахування компенсації відповідно до

Порядку № 159.

Компенсації підлягають

грошові доходи населення, що не мають разового характеру, докладний перелік яких наведено в п. 3 Порядку № 159. Інформацію про необхідність проведення компенсації щодо кожної з виплат, передбачених в Інструкції № 5, наші читачі можуть знайти в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 23.

Зауважимо, що заробітна плата

компенсується з урахуванням індексації. Однак у разі, коли помилково не нарахована індексація за минулі місяці нараховується в місяці виявлення помилки, компенсація суми індексації не здійснюється (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 86, с. 45).

Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати індексації не підлягає.

Згідно з

п. 7 Порядку № 159 компенсація проводиться за рахунок тих самих джерел, що і виплати, за невиплату яких вона нараховується. Отже, компенсація за затримку виплати заробітної плати проводиться за рахунок коштів роботодавця.

Нарахування

компенсації провадиться один раз безпосередньо перед виплатою заборгованості із заробітної плати. Виплачується компенсація в місяці, в якому здійснюється виплата заборгованості із заробітної плати за відповідний місяць (п. 5 Порядку № 159).

Звертаємо увагу: якщо

індекс споживчих цін наростаючим підсумком не перевищує 100 %, компенсація не нараховується.

 

Порядок розрахунку суми компенсації

Сума компенсації розраховується відповідно до

п. 4 Порядку № 159 як добуток суми нарахованої, але не виплаченої працівнику заробітної плати за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) та приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, ділений на 100.

У

розрахунку бере участь сума заробітної плати, що підлягає виплаті на руки, тобто нарахована сума за мінусом утриманих сум податку з доходів фізичних осіб (прибуткового податку) та внесків до соціальних фондів.

Індекс споживчих цін для визначення суми компенсації розраховується шляхом множення місячних індексів споживчих цін, що публікуються Держкомстатом, за весь період невиплати грошового доходу, а саме з місяця, наступного за місяцем нарахування доходу, по місяць, що передує виплаті заборгованості (включно).

Таким чином, порядок розрахунку компенсації заробітної плати у вигляді формули:

Ск = ЗПчист х (Iі х Iі + 1 х... х In х 100 - 100) : 100,

де Ск — сума компенсації;

ЗПчист — сума заробітної плати після вирахування з неї всіх утримань («чиста» заробітна плата), не виплачена у строк не з вини працівника;

Iі — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, наступного за місяцем нарахування заробітної плати (ділений на 100);

In — індекс споживчих цін (індекс інфляції) місяця, перед місяцем виплати заборгованості (ділений на 100).

Далі наведемо дані, необхідні для розрахунку суми компенсації, починаючи з 2001 року.

Щомісячні індекси споживчих цін (індекси інфляції) за період 2001 — 2009 рр. надано в таблиці.

 

Індекси інфляції за 2001 — 2009 рр.

Місяць

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Січень

101,5

101,0

101,5

101,4

101,7

101,2

100,5

102,9

102,9

Лютий

100,6

98,6

101,1

100,4

101,0

101,8

100,6

102,7

101,5

Березень

100,6

99,3

101,1

100,4

101,6

99,7

100,2

103,8

101,4

Квітень

101,5

101,4

100,7

100,7

100,7

99,6

100,0

103,1

100,9

Травень

100,4

99,7

100,0

100,7

100,6

100,5

100,6

101,3

100,5

Червень

100,6

98,2

100,1

100,7

100,6

100,1

102,2

100,8

101,1

Липень

98,3

98,5

99,9

100,0

100,3

100,9

101,4

99,5

99,9

Серпень

99,8

99,8

98,3

99,9

100,0

100,0

100,6

99,9

99,8

Вересень

100,4

100,2

100,6

101,3

100,4

102,0

102,2

101,1

100,8

Жовтень

100,2

100,7

101,3

102,2

100,9

102,6

102,9

101,7

100,9

Листопад

100,5

100,7

101,9

101,6

101,2

101,8

102,2

101,5

101,1

Грудень

101,6

101,4

101,5

102,4

100,9

100,9

102,1

102,1

100,9

 

Як розрахувати індекс споживчих цін наростаючим підсумком та суму компенсації, розглянемо на числовому прикладі.

 

Приклад 1.

Підприємство не виплатило працівникам заробітну плату за липень 2008 року. Заробітна плата за липень 2008 року виплачується в січні 2010 року. Розрахуємо суму компенсації для одного з працівників підприємства. Сума «чистої» заробітної плати, своєчасно не виплаченої працівнику підприємства, становить 2050,63 грн.

Порядок розрахунку компенсації наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Показник

Числове значення

1

Сума «чистої» заробітної плати за липень 2008 року

2050,63 грн.

2

Індекс споживчих цін за період невиплати доходу — визначається шляхом перемножування місячних індексів споживчих цін за період із серпня 2008 року по грудень 2009 року включно:
(0,999 х 1,011 х 1,017 х 1,015 х 1,021 х 1,029 х 1,015 х 1,014 х 1,009 х 1,005 х
х 1,011 х 0,999 х 0,998 х 1,008 х 1,009 х 1,011 х 1,009 х 100)

119,5 %

3

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати заробітної плати (ряд. 2 - 100 %)

19,5 %

4

Сума компенсації ((ряд. 1 х ряд. 3) : 100)

399,87 грн.

 

Для зручності в роботі наведемо таблицю з розрахованими величинами приросту індексів споживчих цін, яка спростить обчислення суми компенсації за затримку виплати заробітної плати, яку нараховано у 2001 — 2009 рр. та яка виплачується в січні 2010 року.

 

Місяці

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, %

2001 рік

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Січень

149,3

136,1

136,3

118,5

94,0

76,7

59,4

33,5

9,1

Лютий

147,8

139,4

133,7

117,6

92,1

73,5

58,4

30,0

7,5

Березень

146,3

141,1

131,2

116,8

89,0

74,1

58,1

25,2

6,0

Квітень

142,7

137,8

129,5

115,2

87,7

74,8

58,1

21,5

5,1

Травень

141,7

138,5

129,5

113,8

86,6

73,9

57,1

19,9

4,6

Червень

140,3

142,9

129,3

112,3

85,5

73,7

53,8

19,0

3,4

Липень

144,4

146,6

129,5

112,3

84,9

72,2

51,6

19,5

3,5

Серпень

144,9

147,1

133,5

112,5

84,9

72,2

50,7

19,7

3,8

Вересень

144,0

146,6

132,1

109,8

84,2

68,8

47,5

18,4

2,9

Жовтень

143,5

144,9

129,1

105,2

82,5

64,5

43,3

16,4

2,0

Листопад

142,3

143,2

124,9

102,0

80,4

61,6

40,3

14,7

0,9

Грудень

138,4

139,8

121,6

97,3

78,8

60,2

37,4

12,3

 

Тепер роз’яснимо, як на практиці застосовувати цю таблицю.

1. На перетині рядка з назвою місяця та графи з роком необхідно знайти місяць нарахування заробітної плати, заборгованість за якою виплачується в січні 2010 року.

2. Цифра на перетині відповідного місяця і року є величиною приросту індексу споживчих цін у відсотках, на яку слід помножити суму заборгованості із заробітної плати за відповідний місяць, що підлягає видачі на руки в січні 2010 року.

3. Для розрахунку суми компенсації, що підлягає нарахуванню, отриманий результат ділимо на 100.

Приклад 2.

У січні 2010 року виплачується заборгованість із заробітної плати за березень 2008 року в сумі 1640,50 грн. та за квітень 2008 року — 1722,53 грн.

Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу за березень 2008 року становить 25,2 %, за період невиплати доходу за квітень 2008 року — 21,5 %.

Розрахуємо суму компенсації в разі виплати в січні 2010 року заборгованості із заробітної плати:

— за березень 2008 року: 1640,50 грн. х 25,2 : 100 = 413,41 грн.;

— за квітень 2008 року: 1722,53 грн. х 21,5 : 100 = 370,34 грн.

Загальна сума компенсації, що виплачується в січні 2010 року, становить 783,75 грн. (413,41 грн. + 370,34 грн.).

 

Податковий та бухгалтерський облік компенсації

Сума компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати включається до фонду оплати праці місяця, в якому відбувається її фактичне нарахування.

Відповідно до

абзацу третього п. 1.1 Закону № 889 компенсаційні виплати, що надаються платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму, підпадають під поняття «заробітна плата». У зв’язку з цим сума компенсації підлягає обкладенню податком з доходів за правилами оподаткування заробітної плати, тобто вона оподатковується за ставкою 15 % і при визначенні об’єкта оподаткування нарахована сума компенсації зменшується на суму внесків до фондів соціального страхування в частині утримань. Крім того, сума компенсації враховується при визначенні права працівника на податкову соціальну пільгу.

Компенсація за несвоєчасну виплату заробітної плати є об’єктом

для нарахування та утримання внесків до всіх фондів соціального страхування, оскільки, як зазначено вище, ця виплата обкладається податком з доходів та входить до фонду оплати праці згідно з п.п. 2.2.8 Інструкції № 5.

Суму компенсації за несвоєчасну виплату заробітної плати підприємство має право

включати до складу валових витрат на підставі п.п. 5.6.2 Закону про податок на прибуток (див. лист ДПАУ від 29.04.2004 р. № 3346/6/15-1116).

 

Відповідальність за ненарахування компенсації

Відповідно до

абзацу другого ст. 7 Закону про компенсацію відповідальність роботодавця за несвоєчасну виплату доходів визначається згідно із законодавством.

Ненарахування та невиплата працівникам компенсації за затримку заробітної плати є порушенням трудового законодавства, за яке посадових осіб, винних у невиплаті компенсації, може бути притягнуто до

адміністративної відповідальності.

Відповідальність за ненарахування та невиплату компенсації передбачено

ч. 1 ст. 41 КпАП, згідно з якою на посадових осіб підприємства може бути накладено штраф у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 1700 грн.).

Порушення законодавства про працю, у тому числі ненарахування та невиплата компенсації, може бути виявлено в ході перевірки посадовими особами Державного департаменту нагляду за дотриманням законодавства про працю та територіальних державних інспекцій праці. У разі прийняття рішення про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності складається протокол про адміністративне правопорушення. Після оформлення та підписання протоколу формується справа про адміністративне правопорушення для направлення до суду.

Безпосередньо

рішення про накладення адміністративного штрафу за ст. 41 КпАП може бути винесено тільки судом.

Також відмова власника або уповноваженого ним органу від виплати компенсації може бути оскаржена працівником в судовому порядку (

абзац перший ст. 7 Закону про компенсацію).

Нагадаємо: у разі звільнення працівника відповідно до

ст. 116 КЗпП роботодавець повинен здійснити з ним остаточний розрахунок у день звільнення, у тому числі, якщо мала місце затримка виплати заробітної плати, виплатити компенсацію. Якщо працівник у день звільнення не працював, належні йому суми має бути виплачено не пізніше наступного дня після висування працівником вимоги про розрахунок. Якщо в зазначені строки працівнику не виплачено належні суми, згідно зі ст. 117 КЗпП підприємство повинно виплатити працівнику його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку. У разі відмови роботодавця виплатити середній заробіток за весь час затримки остаточного розрахунку працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком (ч. 2 ст. 233 КЗпП).

На завершення нагадаємо нашим читачам, що для зручності в роботі у 2010 році на шпальтах нашої газети, як і раніше, щомісячно публікуватимуться готові індекси, необхідні для нарахування компенсації.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі