Звітність з орендної плати за землю: ви запитували — ми відповідаємо

Редакція ПБО
Стаття

Звітність з орендної плати за землю: ви запитували — ми відповідаємо

 

Незважаючи на те що порядок заповнення податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності досить простий, запитання, пов’язані саме з цією формою звітності, не вичерпуються. У межах запропонованої статті розглянемо найактуальніші з них. Тим більше, що звітний період зараз у самому розпалі.

Марина КОВЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Хто подає податкову декларацію

Наше підприємство орендує земельну ділянку, що перебуває в державній власності. Чи зобов’язане воно подавати податкову декларацію орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (далі — податкова декларація)?

 

Насамперед нагадаємо: відповідно до п. 8 ст. 14 Закону України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251-XII орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності належить до системи загальнодержавних податків і зборів. Тобто це не просто договірне зобов’язання, а загальнодержавний податок, суму якого необхідно відображати у спеціальній податковій декларації за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 20.12.2005 р. № 588. Це підтверджує і ст. 14 Закону про плату за землю, в якій зазначено: «Платники земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (крім громадян)... подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію».

Як бачите, Закон зобов’язує звітувати всіх платників орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній та комунальній власності. Виняток становлять лише громадяни. Для них нарахування орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності здійснюють органи податкової служби, які видають платнику до 15 липня поточного року платіжне повідомлення про внесення платежу (ст. 14 Закону про плату за землю).

Очевидно, що в цьому випадку йдеться як про громадян-підприємців, так і про звичайних громадян, які не є підприємцями. Тобто ці категорії платників не зобов’язані складати податкову декларацію. Однак представники головного податкового відомства трактують ст. 14 Закону про плату за землю по-своєму і вважають, що громадяни-підприємці повинні самостійно обчислювати суму орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та подавати податкову декларацію (лист ДПАУ від 13.05.2005 р. № 9179/7/17-2217). Цим вони фактично прирівняли фізосіб-підприємців до юридичних осіб, а не до громадян.

Зі свого боку, маємо зауважити: подібний підхід суперечить ст. 2 ЗКУ, що визначає коло суб’єктів земельних відносин. До них належать: громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади . Зрозуміло, що громадяни-підприємці фігурують тут саме як громадяни, а не як юридичні особи і тим більше органи місцевого самоврядування та органи державної влади.

Та все ж, незважаючи на наявність контраргументів, обережним підприємцям, які не мають наміру вступати в конфлікт з податківцями, податкову декларацію краще все-таки подати. Тим більше, що сама форма декларації розрахована на заповнення як юр-, так і фізособами.

Резюмуємо: податкову декларацію зобов’язані подавати платники орендної плати за землі державної та комунальної власності як юридичні особи, так і громадяни-підприємці. При цьому варто уточнити, що відповідно до ст. 4 Закону про оренду орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, є місцеві (сільські, селищні, міські) ради. Щодо земельних ділянок державної власності, то орендодавцями здебільшого є районні та обласні державні адміністрації. Виняток становлять міста Київ і Севастополь: там як орендодавці виступають міські державні адміністрації.

Подають декларацію до податкової інспекції за місцезнаходженням орендованої землі. Причому в разі коли платник орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності має декілька земельних ділянок на території однієї сільської, селищної або міської ради (код КОАТУУ той самий), щодо яких окремо укладено договори оренди землі, то таким платником може подаватися одна узагальнена податкова декларація. При цьому додаток 1 платник податків складає окремо за кожною земельною ділянкою відповідно до договору оренди та подає разом з такою декларацією.

Якщо ж землі орендуються на території різних адміністративно-територіальних одиниць (коди органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ різні), то платник податків зобов’язаний подати до податкової інспекції за місцезнаходженням земельної ділянки окрему податкову декларацію та окремий додаток 1. Про це прямо зазначається в Методрекомендаціях, а також у п. 3.1 Методичних рекомендацій щодо повноти охоплення обліком платників окремих видів податків, затверджених наказом ДПАУ від 19.12.2008 р. № 784.

 

Строки подання податкової декларації

В які строки податкову декларацію орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності необхідно подати до податкової інспекції?

 

Податкову декларацію платники орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності подають до органу держподатслужби за місцезнаходженням земельної ділянки один раз на рік —

до 1 лютого поточного року з розподілом річної суми рівними частинами за місяцями (ст. 14 Закону про плату за землю). При цьому сума орендної плати вказується в ній станом на 1 січня. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається наступний за вихідним або святковим операційний день. Тому враховуючи, що 31 січня 2010 року припадає на неділю (вихідний день), останнім днем подання податкової декларації орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності за 2010 рік є 1 лютого 2010 року.

Крім звітної річної податкової декларації, орендарі державних та комунальних земель мають право подавати

щомісячно нову звітну податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, наступних за звітним. От тільки її подання не звільняє орендаря від обов’язку подати податкову декларацію до 1 лютого поточного року. У зв’язку з цим складання щомісячної декларації, на наш погляд, позбавлене всякого сенсу.

І ще один момент, про який ми повинні попередити орендарів земельних ділянок державної та комунальної власності: необхідність у поданні податкової декларації може виникнути в них і після 1 лютого поточного року. Так, якщо підприємство на додаток до старих договорів укладає нові договори після 1 січня поточного року (або взагалі вперше стає орендарем земельної ділянки), то вже протягом місяця

з дня виникнення права на нововідведену земельну ділянку воно зобов’язане подати до ДПІ звітну декларацію за новоукладеними договорами. На це, до речі, звертала увагу і ДПАУ в п. 3 листа № 14447.

Щоправда, тут необхідно правильно визначити день виникнення права на нововідведену земельну ділянку. Відповідно до

ч. 2 ст. 125 ЗКУ право на оренду земельної ділянки виникає після складання договору оренди та його державної реєстрації. Не суперечить їй і ст. 18 Закону про оренду, де зазначено: договір оренди набирає чинності після його державної реєстрації. У зв’язку з цим декларацію за новоукладеними договорами слід подати протягом місяця з дня державної реєстрації договору оренди земельної ділянки. Зважаючи на те, що місячний строк дорівнює 30 дням, зробити це необхідно протягом 30 днів, наступних за днем державної реєстрації договору.

 

Розмір податкових зобов’язань з орендної плати за землі державної та комунальної власності

Як розрахувати розмір податкових зобов’язань з орендної плати за землі державної та комунальної власності з метою складання податкової декларації? В які строки його слід сплачувати до бюджету?

 

Згідно з визначенням, наведеним у ч. 1 ст. 21 Закону про оренду орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцю за користування земельною ділянкою і розмір якого зазначено в договорі оренди. При цьому річна сума орендної плати не може бути менше:

— для земель сільськогосподарського призначення — розміру земельного податку, установленого Законом про плату за землю;

— для

інших категорій земель — трикратного розміру земельного податку.

Водночас орендна плата не може перевищувати 12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Виняток зроблено тільки для випадку, коли орендаря визначають на конкурсних засадах — у такому разі розмір орендної плати може бути більшим.

При укладенні договору оренди землі або продовженні строку його дії розмір орендної плати визначається згідно з таблицями (формами), наведеними в

постанові КМУ «Деякі питання оренди земель» від 13.12.2006 р. № 1724, а потім уже відображається в договорі оренди.

Визначений у договорі розмір орендної плати згодом переноситься

до податкової декларації (з розбиттям щомісячно). Це означає, що для складання податкової декларації жодних розрахунків суб’єкту підприємницької діяльності проводити не доведеться. Достатньо вказати суму, узяту з договору оренди.

Податкове зобов’язання з орендної плати за землі державної та комунальної власності, визначене в податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частинами за місцезнаходженням земельної ділянки за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю

щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця (ст. 17 Закону про плату за землю).

 

Порядок заповнення

Станом на 1 січня поточного року підприємство уклало декілька договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності, а отже, воно зобов’язане скласти відповідну декларацію. Опишіть порядок її заповнення.

 

Порядок заповнення податкової декларації досить докладно описано в

Методрекомендаціях. Так, податкова декларація повинна подаватися без стирань, дописувань, закреслень слів (цифр) із заповненням усіх обов’язкових реквізитів (кодів, дат, підписів тощо). Її може бути заповнено від руки чорнильною, кульковою ручкою або надруковано (заповнення олівцем не допускається). Сума орендної плати в декларації проставляється у гривнях з копійками, з відповідним округленням за встановленими правилами.

Декілька слів зазначимо про заповнення заголовної частини декларації. Складається вона з восьми рядків.

У

першому рядку заголовної частини податкової декларації ставиться позначка, що визначає вид декларації: звітна, нова звітна, за новоукладеними договорами, уточнююча. У разі подання зазначених декларацій (за винятком уточнюючої) з уточненнями в колонці «з уточн.» у рядку, який відповідає виду декларації, робиться відповідна позначка («х»). Якщо уточнення в декларації відсутні, у колонці «з уточн.» жодна позначка не ставиться.

У

другому рядку вказується базовий звітний період, за який подається податкова декларація. Так, якщо складається звітна (нова звітна) декларація, то заповнюються перші дві порожні клітинки рядка 2:

 

2

за

2

0

1

0

рік

за

 

 

місяць

2

0

 

 

рік

за

2

0

 

 

рік

починаючи з

 

 

місяця

 

У разі подання звітної (нової звітної) щомісячної податкової декларації в рядку 2 заповнюються дві порожні клітинки перед словом «місяць», в яких записується арабськими цифрами порядковий номер податкового (звітного) місяця поточного року, за який подається декларація, а також дві порожні клітинки перед словом «року», в яких зазначаються останні цифри звітного року:

Наступні чотири рядки (

з третього по шостий) містять відомості про підприємство, яке подає декларацію:

 

2

за

2

0

 

 

рік

за

0

1

місяць

2

0

1

0

року

за

2

0

 

 

рік

починаючи з

 

 

місяця

 

— повну назву підприємства, зареєстрованого в установленому порядку (згідно з установчими документами), його категорію (юридична особа чи інша категорія платників);

— ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

— код виду економічної діяльності (КВЕД);

— код організаційно-правової форми господарювання та код форми власності;

— місцезнаходження та номер телефону платника.

В останніх двох рядках заголовної частини податкової декларації необхідно вказати найменування органу державної податкової служби, в який подається декларація та код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки за КОАТУУ.

При заповненні розрахункової частини труднощів виникнути не повинно, оскільки порядок її заповнення досить простий:

— у

рядку 1 цієї частини після слів «Нараховано орендної плати на» вказується звітний рік (2010) та річна сума орендної плати. І майте на увазі, що річна сума податкового зобов’язання, відображеного за цим рядком, повинна збігатися з розміром річної орендної плати, зазначеної в додатку 1 до податкової декларації;

— у

рядках 1.1 — 1.12 знайде відображення місячна сума орендної плати (розраховується шляхом розбиття річної суми рівними частинами за місяцями);

рядки 2 — 7 податкової декларації заповнюються на підставі даних перерахунку, що додається до декларації (додаток 2). Тому якщо податкова декларація не містить жодних уточнень, у рядках 2 — 7 проставляються прокреслення.

Крім заголовної та розрахункової частин, форма декларації передбачає заповнення ще двох додатків.

Додаток 1

«Відомості з договору оренди землі» складається в обов’язковому порядку. У ньому відображається інформація про договір оренди (дату його складання, строк дії, місце складання та номер), дату і номер державної реєстрації такого договору, найменування сторін, місце знаходження земельної ділянки, розмір орендної плати тощо.

Окремо варто зупинитися на порядку заповнення останнього рядка додатка 1 «Розмір орендної плати». Зважаючи на те що договори оренди можуть укладатись на декілька місяців, представники головного податкового відомства рекомендують вказувати в ньому,

на яку кількість звітних податкових періодів (місяців) звітного року розбивається річна сума орендної плати. Наприклад, «з розбиттям на 6 періодів (з січня по червень)», або «з розбиттям на 3 періоди (з березня по травень)» тощо.

Додаток 2

«Перерахунок податкового зобов’язання орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності» подається тільки в разі виправлення помилок у вже поданих податкових деклараціях.

Складається він окремо за кожний податковий (звітний) період або рік, що підлягає уточненню. І хоча в самій формі цього додатка застережено, що подавати його потрібно тільки при уточненні показників періодів, за якими строк сплати орендної плати вже минув, робити це доведеться в разі будь-яких уточнень (як того вимагають представники головного податкового відомства у

Методрекомендаціях).

Далі розглянемо порядок заповнення податкової декларації на числовому прикладі.

Приклад

. Станом на 1 січня 2010 року підприємство уклало такі договори оренди землі, розташованої в одному районі міста:

— договір оренди землі держвласності строком на 1 рік. Сума орендної плати за таким договором становить 6000 грн. (500 грн./міс.);

— договір оренди землі комунальної власності строком на 3 місяці (січень — березень) та із сумою орендної плати — 900 грн. (300 грн./міс.).

На підставі наявної інформації підприємство повинне скласти

одну податкову декларацію та два різні аркуші додатка 1 з відомостями щодо кожної ділянки. У верхньому правому кутку кожного з них у клітинці після слова «Додаток» проставляється арабськими цифрами 1 і 2. А в самій декларації в завершальній інформації щодо кількості додатків до неї після слів «1 (відомості із договору оренди землі) на __ » указується сумарна кількість аркушів додатка 1 (у нашому випадку їх два).

Згідно з умовами прикладу податкову декларацію буде заповнено так:

 

Фрагмент заполнения отчетной налоговой (годовой) декларации арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности

1

 

Податкова декларація орендної плати
за земельні ділянки державної і комунальної власності

 

Вид декларації

з уточн.

 

звітн а

 

 

нова звітн а

 

х

за новоукладеними договорами

 

 

уточнююча

2

 

за

2

0

1

0

рік за

 

 

місяць

2

0

 

 

року за

2

0

 

 

рік починаючи з

 

 

місяця

<...>

№ з/п

Назва показника

Розмір орендної плати, грн. коп.

1

2

3

1

Нараховано орендної плати на 2010 рік згідно з договором оренди

, усього

6

9

0

0

.

0

0

1.1

січень

8

0

0

.

0

0

1.2

лютий

8

0

0

.

0

0

1.3

березень

8

0

0

.

0

0

1.4

квітень

5

0

0

.

0

0

1.5

травень

5

0

0

.

0

0

1.6

червень

5

0

0

.

0

0

1.7

липень

5

0

0

.

0

0

1.8

серпень

5

0

0

.

0

0

1.9

вересень

5

0

0

.

0

0

1.10

жовтень

5

0

0

.

0

0

1.11

листопад

5

0

0

.

0

0

1.12

грудень

5

0

0

.

0

0

 

Індексація

Чи обов’язково застосовувати коефіцієнт індексації до розміру орендної плати, закріпленого в договорі оренди?

 

Ідею про те, що обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності повинне здійснюватися з урахуванням деяких «коефіцієнтів індексації, установлених законодавством», ДПАУ висловлювала у своїх

листах від 03.03.2008 р. № 4133/7/15-0717, від 15.01.2007 р. № 341/7/15-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 15. Аргументувала вона це тим, що відповідно до ст. 15 Закону про оренду орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форми платежу, умов перегляду та відповідальності за її несплату належить до істотних умов договору оренди землі.

Однак з подібним підходом можна і потрібно сперечатися. Адже, як випливає з тексту

ст. 21 Закону про оренду, використовувати індекси інфляції для обчислення розміру орендної плати за землю слід тільки у випадку, коли цю умову безпосередньо відображено в договорі. Щодо будь-яких інших «коефіцієнтів індексації», то про них Закон про оренду умовчує. Тому якщо механізм індексування орендної плати за землю в договорі оренди відсутній, самостійно індексувати розмір орендної плати платнику податків не потрібно. При цьому в річній податковій декларації слід указувати суми річної орендної плати, передбачені виключно діючим договором оренди. Докладніше про це можна прочитати у статті «Типовий договір оренди землі: індексація — не напасть, якщо дотримуватися закону», опублікованій у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 15.

 

Складаємо декларацію за новоукладеними договорами

Підприємство уклало новий договір оренди земельної ділянки комунальної власності строком на 2 роки. Щомісячна сума орендної плати становить 1000 грн. Днем державної реєстрації договору є 20 лютого 2010 року. Які обов’язки виникають у підприємства у зв’язку з укладенням нового договору оренди?

 

Як відомо, при укладенні нового договору оренди платник податків зобов’язаний подати до податкової інспекції його

копію. І зробити це слід у п’ятиденний строк (ст. 25 Закону про оренду). Паралельно з платником податків податківців про таку подію інформують органи виконавчої влади (або органи місцевого самоврядування), що уклали договори оренди землі (ст. 24 Закону про оренду). Отже, з поданням до податкової інспекції подібної інформації краще не зволікати.

На додаток до обов’язку подання до місцевої ДПІ копії договору оренди платник податків повинен потурбуватися про складання

податкової декларації. Її необхідно подати податківцям протягом місяця з дня виникнення права на нововідведену земельну ділянку (докладніше про це можна прочитати в розділі «Строки подання податкової декларації», с. 17).

Особливості заповнення цієї декларації будуть такими. У першому рядку

верхньої частини такої декларації ставиться позначка, що визначає вид декларації: за новоукладеними договорами. У другому рядку заповнюються дві порожні клітинки перед словами «рік починаючи з» та перед словом «місяцем», де записуються відповідно рік і місяць, з якого подається податкова декларація за новоукладеними договорами.

Розрахункова частина декларації

заповнюється в тому самому порядку, що і звітна декларація, але тільки за період починаючи з місяця державної реєстрації договору і до кінця року (з розбиттям за місяцями). Однак, якщо день державної реєстрації договору оренди припадає не на перше число місяця, то для визначення податкових зобов’язань за перший місяць оренди необхідно діяти так:

— місячну суму орендної плати

розбити за днями;

— помножити одноденну суму орендної плати на кількість днів дії договору оренди в цьому місяці.

У нашому випадку одноденна сума орендної плати дорівнюватиме

35,71 грн. (1000 грн. : 28 днів), а сума податкового зобов’язання за лютий 2010 року — 321,39 грн. (35,71 грн. х 9 днів).

Податкове зобов’язання, визначене в податковій декларації за новоукладеними договорами, сплачується за загальновстановленими правилами, тобто

щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

При поданні декларації за новоукладеними договорами обов’язковим є складання

додатка 1. У ньому, крім загальної інформації про договір оренди, зазначається розмір орендної палати, а також відомості про те, на яку кількість звітних податкових періодів (місяців) звітного року розбивається ця сума орендної плати (наприклад, на 11 періодів, як у нашому випадку).

Наведемо фрагмент податкової декларації, заповненої згідно з умовами запитання:

 

Фрагмент заполнения налоговой декларации арендной платы
 за земельные участки государственной и коммунальной собственности по вновь заключенным договорам

1

 

Податкова декларація орендної плати
за земельні ділянки державної і комунальної власності

 

Вид декларації

з уточн.

 

звітна

 

 

нова звітна

 

х

за новоукладеними договорами

 

 

уточнююча

2

 

за

2

0

 

 

рік за

 

 

місяць

2

0

 

 

року за

2

0

1

0

рік починаючи з

0

2

місяця

<...>

№ з/п

Назва показника

Розмір орендної плати, грн. коп.

1

2

3

1

Нараховано орендної плати на 2010 рік згідно з договором оренди

, усього

1

0

3

2

1

.

3

9

1.1

січень

.

1.2

лютий

3

2

1

.

3

9

1.3

березень

1

0

0

0

.

0

0

1.4

квітень

1

0

0

0

.

0

0

1.5

травень

1

0

0

0

.

0

0

1.6

червень

1

0

0

0

.

0

0

1.7

липень

1

0

0

0

.

0

0

1.8

серпень

1

0

0

0

.

0

0

1.9

вересень

1

0

0

0

.

0

0

1.10

жовтень

1

0

0

0

.

0

0

1.11

листопад

1

0

0

0

.

0

0

1.12

грудень

1

0

0

0

.

0

0

 

Уточнення в податковій декларації

Як провадиться уточнення показників та виправлення помилок у раніше поданих податкових деклараціях?

 

Порядок виправлення самостійно виявлених помилок, допущених у минулих звітних періодах при складанні податкової декларації, та уточнення її показників установлено

пп. 5.1, 17.2 Закону № 2181. Згідно з цими нормами уточнення може бути виконано одним з таких способів:

1) шляхом подання

уточнюючої декларації ;

2) у складі поточної

звітної декларації;

3) у складі

нової звітної декларації (якщо помилку виявлено до закінчення граничного строку подання декларації).

Єдиним обмеженням є те, що згідно з вимогами

п. 5.1 Закону № 2181 виправлення має здійснюватися з урахуванням строків давності, визначених ст. 15 Закону № 2181, тобто не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а якщо таку податкову декларацію було подано пізніше — протягом 1095 днів, наступних за днем її фактичного подання. На це звертала увагу ДПАУ в п. 2 листа № 14447, а також у листі від 22.01.2009 р. № 1094/7/15-0717 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 16. Помилки зі строком давності понад 1095 днів виправленню не підлягають, а суми відповідних податків не донараховуються та не повертаються.

Розглянемо кожний з існуючих способів виправлення помилок.

Уточнююча декларація

. Скористатися першим способом та подати уточнюючу декларацію можна в будь-якому періоді виявлення помилки (або зміни розміру орендної плати). Мабуть, тому цей спосіб є найпоширенішим на практиці.

Уточнююча декларація подається за формою, затвердженою

наказом ДПАУ від 20.12.2005 р. № 588 (тобто за тією ж формою, що і сама податкова декларація), при цьому в полі «уточнююча» ставиться відповідна позначка, а в рядку 2 вказується період, за який здійснюються уточнення. Наприклад, «за 2009 рік» (якщо помилку було допущено у звітній річній декларації за 2009 рік) або «за 02 місяць 2009 року» (якщо помилку виявлено в новій звітній місячній декларації за лютий 2009 року). Період, що уточнюється, знайде відображення також у шапці додатка 2 (він подається разом із декларацією).

За

рядком 1 розрахункової частини уточнюючої декларації записується повна річна сума орендної плати з розбиттям рівними частинами за місяцями, а не суми, що збільшують або зменшують податкові зобов’язання (див. Методрекомендації). Отже, рядок 1 заповнюється так, як нібито помилки й не було.

Порядок заповнення решти рядків розрахункової частини уточнюючої декларації залежатиме від того, настав строк сплати податкових зобов’язань з орендної плати чи ні. При цьому необхідно враховувати, що податкові зобов’язання, які потребують уточнення, можуть бути або занижені (що призводить до недоплати), або завищені (переплата).

Якщо помилку допущено в періодах, строк сплати за якими минув, то:

— сума

недоплати за такі звітні періоди спочатку відображається в рядках 3.1 3.12 додатка 2 (з розбиттям за місяцями), а потім сумарне значення цих рядків переноситься до рядка 2 уточнюючої декларації. Самоштраф, нарахований на суму недоплати, указується в рядку 4 декларації;

— сума

переплати відображається у рядках 4.1 4.12 додатка 2 (з розбиттям за місяцями). Її загальна сума переноситься до рядка 3 декларації. Переплату може бути спрямовано у зменшення податкових зобов’язань майбутніх звітних періодів або повернено платнику податків на поточний рахунок.

Щодо податкових зобов’язань звітних періодів, строк сплати за якими не настав, то вони відображаються в рядках

1 і 2 додатка 2 з розбиттям за місяцями. Після цього визначається результат уточнення, яким може бути:

збільшення податкових зобов’язань. У цьому випадку відбувається додаткове нарахування орендної плати за рядками 5.1 5.12 рядка 5 декларації з розбиттям за місяцями. При цьому самоштраф нараховувати не потрібно, адже допущена помилка не призвела до виникнення недоїмки;

зменшення податкових зобов’язань, тоді сума такого зменшення (дельта) відображається за рядками 6.1 6.12 рядка 6 декларації.

І не забудьте, що разом з уточнюючою декларацією подається не тільки додаток 2, а й додаток 1, що містить інформацію про укладені договори оренди.

Поточна звітна декларація

. Скористатися цим способом та подати звітну декларацію з уточненнями можна тільки у випадку, якщо строки подання такої декларації ще не минули. При цьому в колонці «з уточн.» у рядку, який відповідає виду декларації, ставиться позначка «х», а в рядку 2 вказується період, за який подається звітна або нова звітна декларація. Період, який уточнюється, знайде відображення в шапці додатка 2 (він подається разом з такою декларацією). При цьому додаток 2 складається та подається за кожний звітний період або за рік, який уточнюється.

Далі порядок заповнення поточної звітної декларації нічим не відрізняється від порядку заповнення уточнюючої декларації.

Нова звітна декларація.

Цей спосіб можна використовувати у випадку, якщо підприємство виявляє помилку до граничного строку подання податкової декларації. Наприклад, підприємство 18 січня 2010 року подало до податкової інспекції податкову декларацію за 2010 рік. Однак уже 25 січня бухгалтер виявив помилку — занижено податкові зобов’язання з орендної плати. Підприємство до граничного строку подання податкової декларації (1 лютого 2010 року) може виправити допущену помилку, подавши нову декларацію за 2010 рік. Для цього в полі «звітна нова» ставиться відповідна позначка, а її частина, що залишилася, заповнюється так, як нібито помилки й не було.

Оскільки нова звітна декларація не вважається уточнюючою, самоштраф від суми недоплати не нараховується, а додаток 2 не складається.

Приклад.

Підприємство ТОВ «Тріумф» 20 січня 2010 року виявило помилку, допущену при складанні податкової декларації на 2009 рік: не врахований договір оренди землі строком на весь 2009 рік з річною сумою орендної плати 6000 грн. (500 грн. на місяць). Помилкова річна сума орендної плати, відображена в податковій декларації на 2009 рік, становить 12000 грн. (1000 грн. на місяць).

У цьому випадку необхідно визначити суму недоплати за періоди, строк сплати за якими сплив (січень — листопад) 2009 року. Для цього слід перемножити щомісячну суму недоплати на кількість таких місяців: 500 грн. х 11 місяців =

5500 грн. Сума штрафу становитиме: 275 грн. (5500 грн. х 5 %).

Сума недоплати та штраф збільшують податкове зобов’язання за січень 2010 року.

Щодо податкових зобов’язань за грудень 2009 року, то граничним днем їх сплати є 1 лютого 2010 року*. Зважаючи на те що підприємство встигло виправити помилку до зазначеної дати, самоштраф із суми недоплати за грудень 2009 року нараховувати не потрібно.

* Податкове зобов’язання з орендної плати за землі державної та комунальної власності сплачується щомісячно протягом

30 календарних днів , наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Оскільки 30 січня 2010 року припадає на суботу, коли банківська система не працює, граничний строк сплати податків за грудень 2009 року має бути перенесено на 1 лютого 2010 року.

Однак, як нам стало відомо з усних консультацій представників податкових органів на місцях, граничний строк виправлення помилки без застосування 5 % штрафу вони обмежують

не тридцятьма календарними днями, а двадцятьма. Тобто встигнути виправитися без самоштрафу за грудень 2009 року, на їх думку, потрібно до 20 січня 2010 року включно.

Зі свого боку зауважимо, що подібних вимог немає ані в

Законі № 2181, ані в Законі про оренду. Сподіваємося, що невдовзі представники головного податкового відомства змінять свою позицію з цього питання.

А тепер розглянемо порядок виправлення допущеної помилки через уточнюючу декларацію.

 

Фрагмент заполнения уточняющей декларации за 2009 год

1

 

Податкова декларація орендної плати
за земельні ділянки державної і комунальної власності

 

Вид декларації

з уточн.

 

звітна

 

 

нова звітна

 

х

за новоукладеними договорами

 

 

уточнююча

2

за

2

0

0

9

рік за

 

 

місяць

2

0

 

 

року за

2

0

 

 

рік починаючи з

 

 

місяця

<...>

№ з/п

Назва показника

Розмір орендної плати, грн. коп.

1

2

3

1

Нараховано орендної плати на 2009 рік згідно з договором оренди

, усього

1

8

0

0

0

.

0

0

1.1

січень

1

5

0

0

.

0

0

1.2

лютий

1

5

0

0

.

0

0

1.3

березень

1

5

0

0

.

0

0

1.4

квітень

1

5

0

0

.

0

0

1.5

травень

1

5

0

0

.

0

0

1.6

червень

1

5

0

0

.

0

0

1.7

липень

1

5

0

0

.

0

0

1.8

серпень

1

5

0

0

.

0

0

1.9

вересень

1

5

0

0

.

0

0

1.10

жовтень

1

5

0

0

.

0

0

1.11

листопад

1

5

0

0

.

0

0

1.12

грудень

1

5

0

0

.

0

0

 

2

Нараховано недоплати, що збільшує податкове зобов'язання за січень місяць 2010 року, у зв'язку з виправленням помилки

(показник (сума показників) за р. 3 перерахунку(ів))

5

5

0

0

.

0

0

...

4

Нараховано штрафу, що збільшує податкове зобов'язання за січень місяць 2010 року, у зв'язку з виправленням помилки

(нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами») (р. 2 декларації х 5 %)

2

7

5

.

0

0

5

Нараховано додатково орендної плати на поточний рік, у зв'язку із збільшенням податкових зобов'язань за наслідками уточнень, усього

(р. 1 перерахунку - р. 2 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

5.1

січень (р. 1.1 перерахунку - р. 2.1 перерахунку)

.

5.2

лютий (р. 1.2 перерахунку - р. 2.2 перерахунку)

.

5.3

березень (р. 1.3 перерахунку - р. 2.3 перерахунку)

.

5.4

квітень (р. 1.4 перерахунку - р. 2.4 перерахунку)

.

5.5

травень (р. 1.5 перерахунку - р. 2.5 перерахунку)

.

5.6

червень (р. 1.6 перерахунку - р. 2.6 перерахунку)

.

5.7

липень (р. 1.7 перерахунку - р. 2.7 перерахунку)

.

5.8

серпень (р. 1.8 перерахунку - р. 2.8 перерахунку)

.

5.9

вересень (р. 1.9 перерахунку - р. 2.9 перерахунку)

.

5.10

жовтень (р. 1.10 перерахунку - р. 2.10 перерахунку)

.

5.11

листопад (р. 1.11 перерахунку - р. 2.11 перерахунку)

.

5.12

грудень (р. 1.12 перерахунку - р. 2.12 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

...

 

Разом з уточнюючою декларацією подається додаток 1 та додаток 2 (наведемо зразок заповнення додатка 2).

 

Перерахунок

податкового зобов'язання

орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності

за

2

0

0

9

рік

за

 

 

місяць

2

0

 

 

рік

за

2

0

 

 

рік

починаючи з

 

 

місяця

<...>

№ з/п

Назва показника

Розмір орендної плати, грн. коп.

1

2

3

1

Нараховано орендної плати за 2009 рік з урахуванням уточнень

, усього

1

8

0

0

0

.

0

0

1.1

січень

1

5

0

0

.

0

0

1.2

лютий

1

5

0

0

.

0

0

1.3

березень

1

5

0

0

.

0

0

1.4

квітень

1

5

0

0

.

0

0

1.5

травень

1

5

0

0

.

0

0

1.6

червень

1

5

0

0

.

0

0

1.7

липень

1

5

0

0

.

0

0

1.8

серпень

1

5

0

0

.

0

0

1.9

вересень

1

5

0

0

.

0

0

1.10

жовтень

1

5

0

0

.

0

0

1.11

листопад

1

5

0

0

.

0

0

1.12

грудень

1

5

0

0

.

0

0

2

Нараховано орендної плати за ____________ місяць 20__ року або за 2009 рік за даними раніше поданої декларації

, усього

1

2

0

0

0

.

0

0

2.1

січень

1

0

0

0

.

0

0

2.2

лютий

1

0

0

0

.

0

0

2.3

березень

1

0

0

0

.

0

0

2.4

квітень

1

0

0

0

.

0

0

2.5

травень

1

0

0

0

.

0

0

2.6

червень

1

0

0

0

.

0

0

2.7

липень

1

0

0

0

.

0

0

2.8

серпень

1

0

0

0

.

0

0

2.9

вересень

1

0

0

0

.

0

0

2.10

жовтень

1

0

0

0

.

0

0

2.11

листопад

1

0

0

0

.

0

0

2.12

грудень

1

0

0

0

.

0

0

3

Сума недоплати за податкові (звітні) періоди, за якими минув строк сплати, усього

5

5

0

0

.

0

0

3.1

січень (р. 1.1 перерахунку - р. 2.1 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

3.2

лютий (р. 1.2 перерахунку - р. 2.2 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

3.3

березень (р. 1.3 перерахунку - р. 2.3 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

3.4

квітень (р. 1.4 перерахунку - р. 2.4 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

3.5

травень (р. 1.5 перерахунку - р. 2.5 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

3.6

червень (р. 1.6 перерахунку - р. 2.6 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

3.7

липень (р. 1.7 перерахунку - р. 2.7 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

3.8

серпень (р. 1.8 перерахунку - р. 2.8 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

3.9

вересень (р. 1.9 перерахунку - р. 2.9 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

3.10

жовтень (р. 1.10 перерахунку - р. 2.10 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

3.11

листопад (р. 1.11 перерахунку - р. 2.11 перерахунку)

5

0

0

.

0

0

3.12

грудень (р. 1.12 перерахунку - р. 2.12 перерахунку)

.

 

Відповідальність

У січні 2010 року підприємство уклало договір оренди земельної ділянки державної власності. Разом із тим податкову декларацію за нововідведеною земельною ділянкою воно не подало. Що загрожує підприємству за неподання податкової декларації?

 

Контроль за правильністю обчислення та сплати орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності здійснюють органи державної податкової служби. Тобто саме вони стежать за тим, щоб підприємство своєчасно подало податкову декларацію за нововідведеними земельними ділянками та сплатило до бюджету узгоджене в ній податкове зобов’язання. Це право надано їм

ст. 27 Закону про плату за землю.

Нагадаємо: інформацію (щодо нововідведених земельних ділянок), що їх цікавить, податківці можуть отримувати не тільки від платників податків, а й від органів виконавчої влади або місцевого самоврядування, які згідно зі

ст. 24 Закону про оренду зобов’язані щомісячно інформувати органи ДПС про укладення нових, унесення змін до існуючих договорів оренди землі, а також про їх розірвання. Тому в разі неподання податкової декларації за нововідведеними земельними ділянками в установлені строки представники головного податкового відомства зобов’язані будуть самостійно визначити суму податкового зобов’язання з орендної плати (п.п. 4.2.2 Закону № 2181). А це, у свою чергу, загрожує підприємству застосуванням відразу двох штрафних санкцій:

штрафом у розмірі 10 нмдг (170 грн.) за неподання податкової декларації у строки, визначені законодавством (п.п. 17.1.1 Закону № 2181);

штрафом у розмірі 10 % суми податкового зобов’язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше 50 % від суми нарахованого податкового зобов’язання і не менше 10 нмдг (п.п. 17.1.2 Закону № 2181), оскільки податкове зобов’язання було визначено контролюючим органом самостійно.

Саме про такий порядок застосування податковими органами штрафних санкцій у разі неподання податкових декларацій за новоукладеними договорами йшлося в

листі ДПАУ від 28.08.2009 р. № 18552/7/15-0717 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 85. Зауважимо, що цей порядок абсолютно справедливий.

Тільки не забудьте: визначати податкові зобов’язання з оренди та нараховувати штрафні санкції податковий орган повинен з урахуванням того, що декларація за новоукладеними договорами подається протягом місяця з дня

державної реєстрації договору оренди земельної ділянки (а не будь-якого іншого моменту). Якщо ж податкові зобов’язання та штрафні санкції вам нарахували за іншими правилами, то такі дії можна оскаржити в загальновстановленому порядку.

На завершення додамо, що в ситуації, коли підприємство подало податкову декларацію, а строки сплати пропустило, йому загрожують штрафні санкції в розмірах, установлених

п.п. 17.1.7 Закону № 2181 , а саме:

10 % податкового боргу — при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов’язання;

20 % податкового боргу — при затримці від 31 до 90 календарних днів включно;

50 % податкового боргу — при затримці більше 90 календарних днів.

Крім того, у разі порушення встановлених строків сплати податку підприємству доведеться сплатити пеню з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день виникнення податкового боргу або на день його погашення (залежно від того, яка з величин таких ставок більша)

за кожний календарний день прострочення.

На цьому завершуємо розгляд питань, пов’язаних зі складанням податкової декларації з орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Сподіваємося, що тепер ви легко пройдете звітну кампанію.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі