Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Річний перерахунок податку з доходів фізичних осіб

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Січень, 2010/№ 7
Друк
Стаття

Річний перерахунок податку з доходів фізичних осіб

 

Традиційно за підсумками звітного податкового року бухгалтери підприємств щодо окремих працівників зобов’язані здійснити перерахунок податку з доходів фізичних осіб. Про те, як такий перерахунок необхідно провадити за підсумками 2009 року, читайте в цій статті.

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Лист № 3059

— лист ДПАУ від 18.02.2005 р. № 3059/7/17-3117.

Порядок № 2035

— Порядок надання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги, затверджений постановою КМУ від 26.12.2003 р. № 2035.

 

Випадки проведення перерахунку

Випадки, за яких роботодавці за місцем застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) повинні проводити

перерахунок сум доходів, нарахованих платнику податків у вигляді заробітної плати, а також сум наданих ПСП, установлено п.п. 6.5.2 Закону № 889.

Перерахунок провадиться в таких випадках:

за результатами кожного звітного податкового року;

— при проведенні розрахунку за останній місяць застосування ПСП при зміні місця її застосування за самостійним рішенням платника податків або у випадках, визначених у

п.п. 6.3.3 Закону № 889;

— при проведенні остаточного розрахунку з працівником, який припиняє трудові відносини з таким роботодавцем.

У межах цієї статті розглянемо загальні положення, що стосуються порядку проведення

річного перерахунку податку з доходів фізичних осіб.

Слід зауважити, що строки проведення річного перерахунку

Законом № 889 не встановлено. ДПАУ рекомендує в листі № 3059 завершити річний перерахунок до подання Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за IV квартал звітного податкового року. Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за IV квартал 2009 року подається не пізніше 9 лютого 2010 року.

Наведемо основні засади та порядок проведення річного перерахунку в таблиці.

 

Засади та порядок проведення перерахунку

Мета перерахунку

У Законі № 889 ідеться про перерахунок сум доходів, нарахованих платнику податків у вигляді заробітної плати, а також сум наданих ПСП. А це означає, що при проведенні перерахунку фактично необхідно уточнити виплачені протягом року доходи з урахуванням сум, нарахованих безпосередньо за відповідний місяць (відпускних, лікарняних тощо). При визначенні остаточної річної суми податку з доходів фізичних осіб як об’єкт оподаткування необхідно розглядати уточнені доходи за кожний місяць окремо. Також у ході проведення перерахунку бухгалтер повинен виправити арифметичні та інші помилки, якщо такі мали місце.
При проведенні річного перерахунку податку з доходів, утриманого у 2009 році, результати перерахунку за 2008 рік не враховуються

Щодо зарплати яких працівників необхідно проводити річний перерахунок

Згідно з п.п. 6.5.2 Закону № 889 річний перерахунок сум доходів, нарахованих платнику податків у вигляді заробітної плати, а також сум наданих податкових соціальних пільг проводиться роботодавцем за місцем застосування ПСП. Це означає, що перерахунок проводиться тільки щодо тих працівників, до заробітної плати яких застосовувалася ПСП. Причому це можуть бути як основні працівники, так і сумісники, оскільки працівник самостійно вибирає, за яким місцем роботи він реалізує своє право на ПСП

Щодо зарплати яких працівників річний перерахунок не проводиться

Річний перерахунок податку з доходів не проводиться:
— щодо працівників, які не мають права на ПСП;
— щодо осіб, які до 01.01.2010 р. подали заяву про відмову від застосування ПСП (згідно з п.п. «б» п.п. 6.5.2 Закону № 889 перерахунок мало бути здійснено при проведенні розрахунку за останній місяць застосування ПСП);
— щодо осіб, звільнених протягом 2009 року (відповідно до п.п. «в» п.п. 6.5.2 Закону № 889 перерахунок мало бути здійснено при проведенні остаточного розрахунку в місяці звільнення)

В якому випадку здійснюється
перерахунок
заробітної плати

Заробітна плата працівника, до якої застосовувалася ПСП, підлягає перерахунку в разі, якщо протягом 2009 року:
— проводилися донарахування та виплата сум за попередні податкові періоди (місяці). У цьому випадку при проведенні річного перерахунку суми донарахувань відносяться до відповідних місяців, за які проводиться донарахування;
— нараховувалися «перехідні» виплати (відпускні та лікарняні). У ході перерахунку суми таких виплат або їх частини відносяться до відповідних місяців, за які їх нараховано. При цьому окремо підсумовуються зарплата та сума лікарняних (відпускних), нараховані за певну кількість днів кожного місяця.
Щодо місяців, в яких протягом року не було змін у складі загального оподатковуваного доходу та підстав для надання ПСП, то за ними перерахунок не проводиться.
При проведенні перерахунку слід мати на увазі, що граничний розмір доходу для застосування ПСП у 2009 році становив 940 грн. Згідно з абз. другим п.п. 6.5.1 Закону № 889 у разі надання ПСП «на дітей» (пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889) граничний розмір доходу одного з батьків розраховується як добуток суми 940 грн. та кількості дітей

Розміри ПСП,
що застосовуються у 2009 році

Звичайна ПСП (п.п. 6.1.1 Закону № 889) — 302,50 грн.
Підвищена ПСП (пп. «г» — «ж» п.п. 6.1.2 Закону № 889) та ПСП «на дітей» віком до 18 років (пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889) — 453,75 грн.
Максимальна ПСП (п.п. 6.1.3 Закону № 889) — 605 грн.

Порядок проведення перерахунку ПСП

Щоб перевірити (уточнити) підстави для застосування ПСП до заробітної плати при перерахунку податку з доходів, бухгалтеру необхідно вчинити так:
1) перевірити наявність заяви працівника на застосування ПСП. Слід мати на увазі, що ПСП надається з місяця подання заяви. У місяцях, що передують поданню заяви, ПСП не застосовується;
2) якщо ПСП надавалася в підвищеному розмірі, то, крім заяви, необхідно перевірити наявність підтверджуючих документів згідно з Порядком № 2035;
3) доходи працівника у вигляді заробітної плати окремо за кожний місяць необхідно порівняти з граничним розміром доходу для застосування ПСП.
Слід урахувати, що платники податків, які одержують пільгу «на дітей» (453,75 грн.) на підставах, зазначених у пп. «а» — «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889, мають право також на ПСП «на себе» (302,50 грн.).
Якщо в ході перевірки підстав ПСП виявлено арифметичні або методологічні помилки, допущені при застосуванні ПСП протягом 2009 року, бухгалтер повинен здійснити перерахунок сум наданих ПСП та відповідно перерахунок податку з доходів фізичних осіб

Результати перерахунку

Якщо виникла недоплата податку з доходів фізичних осіб, то її сума стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а за недостатності суми такого доходу — за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати (п.п. 6.5.3 Закону № 889).
Якщо ж у результаті перерахунку виникла переплата податку з доходів фізичних осіб, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання платника податку за відповідний місяць, а за недостатності такої суми — сума податкових зобов’язань наступних податкових періодів, до повного повернення суми такої переплати (п.п. 6.5.5 Закону № 889)

Як відображаються результати перерахунку в обліку та звітності

У бухгалтерському обліку підприємства результати перерахунку відображаються так:
сума недоплати податку, що утримується з працівника, — Дт 661 —
Кт 641/ПДФО
;
сума переплати податку з доходів, що підлягає поверненню працівнику, — Дт 661 — Кт 641/ПДФО методом «червоне сторно».
У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ результати перерахунку відображаються так:
— якщо виявлено недоплату, показники граф 4а «Сума нарахованого податку» і 4 «Сума перерахованого податку» збільшуються на суму виявленої недоплати з податку з доходів;
— якщо за результатами перерахунку виявлено переплату, показники граф 4 «Сума перерахованого податку» і 4а «Сума нарахованого податку» зменшуються на суму зайво утриманого податку з доходів.
Якщо сума фактично утриманого податку протягом кварталу, в якому було проведено перерахунок, менше суми переплати податку, що підлягає поверненню платнику податку, то в графах 4а і 4 проставляються нулі, а неповернена сума податку переноситься у зменшення майбутніх податкових зобов’язань

 

Числовий приклад

Працівницю Охрименко А. А. прийнято на роботу 1 вересня 2009 року з окладом 800 грн. У вересні 2009 року вона подала заяву про застосування ПСП на підставі п.п. 6.1.1 Закону № 889 (розмір ПСП — 302,50 грн.). Працівниця хворіла з 26 жовтня по 6 листопада 2009 року. Сума лікарняних, нарахованих у листопаді, склала — 363,60 грн., із них 181,80 грн. припадає на період непрацездатності в жовтні та 181,80 грн. припадає на період непрацездатності в листопаді.

Перерахунок здійснюється в січні 2010 року.

Наведемо в таблиці інформацію про нараховану у 2009 році працівниці заробітну плату, а також про надані ПСП та утриманий податок з доходів.

Умовні скорочення, прийняті в таблиці:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума внесків до соціальних фондів, грн.

ПСП

ПДФО, грн.

ПФ (2 %)

ФТВП (0,5; 1 %)

ФБ (0,6 %)

Вересень

800,00

16,00

8,00

4,80

302,50

70,31

Жовтень

618,18

12,36

3,09

3,71

302,50

44,48

Листопад

973,12

19,46

3,05

3,66

142,04

Грудень

800,00

16,00

8,00

4,80

302,50

70,31

Разом

3191,30

63,82

22,14

16,97

327,14

 

Як видно з таблиці, до суми зарплати за листопад 2009 року та нарахованих у листопаді лікарняних, які припадають як на листопад, так і на жовтень 2009 року, не було застосовано ПСП, оскільки ця сума була більше 940 грн.

Оскільки лікарняні в цьому випадку є перехідними, необхідно здійснити перерахунок доходів, нарахованих у 2009 році, і відповідно перерахунок податку з доходів фізичних осіб.

Порядок проведення перерахунку податку з доходів, утриманого із заробітної плати Охрименко А. А. протягом 2009 року, наведемо в таблиці.

 

Розрахунковий період

Нарахована заробітна плата, грн.

Сума фактично утриманих внесків, грн.

ПСП

Сума ПДФО за результатами перерахунку, грн.

Сума фактично утриманого ПДФО, грн.

Сума ПДФО, що підлягає поверненню, грн.

Вересень

800,00

28,80

302,50

70,31

70,31

0

Жовтень

799,98

19,16

302,50

71,75

44,48

27,27

Листопад

791,32

26,17

302,50

69,40

142,04

-72,64

Грудень

800,00

28,80

302,50

70,31

70,31

0

Разом

3191,3

102,93

281,77

327,14

-45,37

 

За результатами перерахунку доходів у вигляді заробітної плати, нарахованої Охрименко А. А. протягом 2009 року, виявлено суму зайво утриманого податку з доходів у сумі 45,37 грн. (327,14 грн. - 281,77 грн.). Зазначену суму має бути повернено працівниці шляхом зменшення на неї суми податку з доходів, нарахованого за січень 2010 року.

Сума

переплати податку з доходів, що підлягає поверненню працівниці (45,37 грн.), у бухгалтерському обліку відображається за Дт 661 —
Кт 641/ПДФО методом «червоне сторно»
.

Згідно з

п.п.6.5.5 Закону № 889 якщо внаслідок здійснення перерахунку виникає переплата податку з доходів фізичних осіб, то на суму переплати зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання платника податків за відповідний місяць, а за недостатності такої суми — сума податкових зобов’язань наступних податкових періодів до повного повернення суми такої переплати.

Припустимо, що зарплата за січень 2010 року Охрименко А. А. становила 900 грн.

Сума податку з доходів фізичних осіб за січень 2010 року:

(900 - 18- 9,00 - 5,40 - 434,50) x 0,15 = 64,97 (грн.),

де 434,50 грн. — сума звичайної ПСП з 1 січня 2010 року (див.

лист ДПАУ від 24.12.2009 р. №28800/7/17-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, №1 — 2).

Оскільки за результатами перерахунку сума податку з доходів, що підлягає поверненню працівниці, склала 45,37 грн., суму податку з доходів, яку має бути утримано із зарплати за січень 2010 року, становитиме:

64,97 - 45,37 = 19,60 (грн.).

Оскільки за результатами перерахунку виявлено переплату податку з доходів фізичних осіб, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2010 року показники граф 4а «Сума нарахованого податку» і 4 «Сума перерахованого податку» зменшуються на суму зайво утриманого податку з доходів.

 

Фрагмент податкового розрахунку за формою № 1 ДФ за 1 квартал 2010 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн., коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

1812181212

2700

00

2700

00

149

54

149

54

01

01

 

На завершення зауважимо, що річний перерахунок податку з доходів фізичних осіб проводиться вже не перший рік, тому сподіваємося, що і річний перерахунок за підсумками 2009 року бухгалтери легко зможуть провести.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі