Теми статей
Обрати теми

Персоніфікована звітність за 2009 рік

Редакція ПБО
Стаття

Персоніфікована звітність за 2009 рік

 

Після закінчення 2009 року всі підприємства, зареєстровані в територіальних органах Пенсійного фонду, мають подати річну персоніфіковану звітність. У які строки подається така звітність, як заповнюються її окремі форми, яка відповідальність за неподання персоніфікації — на ці та інші запитання наші читачі знайдуть відповіді в цій статті.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Порядок № 7-6

— Порядок формування та подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 р. № 7-6.

Інструкція № 16-6

— Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.10.2001 р. № 16-6.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

Лист № 1118

— лист Пенсійного фонду України «Щодо персоніфікованого обліку» від 22.01.2009 р. № 1118/05-10.

 

Відразу зауважимо, що роботодавці в цьому році подають

річну персоніфіковану звітність востаннє. Справа в тому, що з 1 січня 2010 року Порядок № 7-6 утратив чинність. Відповідно до нового Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. № 26-1, який набрав чинності з 1 січня 2010 року, персоніфікована звітність має подаватися щомісяця. Згідно з новим Порядком персоніфікацію слід буде подавати вже за січень 2010 року.

Що стосується персоніфікованої звітності за 2009 рік, то її потрібно подавати за колишніми строками та старими формами. Далі розглянемо докладніше це та інші питання щодо подання персоніфікації за 2009 рік.

Нагадаємо: персоніфікована звітність являє собою комплект документів, що містить інформацію про кожну застраховану особу, стаж її роботи, а також про заробітну плату і розмір нарахованих та утриманих внесків до Пенсійного фонду. У міру подання звітності всі необхідні дані про застрахованих осіб накопичуються в їх персональних облікових картках та враховуються при розрахунку трудової пенсії.

Далі з’ясуємо, хто зобов’язаний подавати персоніфікацію та в які строки.

 

Особи, зобов’язані подавати персоніфіковану звітність, та строки її подання

Подання персоніфікованої звітності є обов’язком страхувальників, перелік яких наведено у

ст. 14 Закону № 1058. Відомості про застрахованих осіб у вигляді персоніфікованої звітності зобов’язані подавати всі страхувальники: роботодавці та інші особи, які сплачують страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування згідно із Законом № 1058.

Зокрема, персоніфікацію зобов’язані подавати роботодавці — юридичні особи:

— підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, об’єднання громадян, профспілки, політичні партії;

— колективні та орендні підприємства, сільськогосподарські кооперативи та фермерські господарства, у тому числі ті, що обрали особливий спосіб оподаткування;

— дипломатичні представництва, консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств та організацій (у тому числі міжнародних), що мають відокремлений баланс та самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

— інші особи, зазначені у

ст. 14 Закону № 1058.

Щодо підприємств, які протягом року не вели господарську діяльність, не мали найманих працівників та не використовували працю фізичних осіб на підставі цивільно-правових договорів, то на практиці працівники Пенсійного фонду пропонують цим підприємствам замість комплекту персоніфікованої звітності, заповненого із прокресленнями, скласти довідку про відсутність діяльності та найманих працівників у звітному періоді.

Річна персоніфікована звітність (комплект документів первинної звітності в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб за попередній рік) подається

до 1 квітня поточного року згідно із затвердженим графіком.

Кожен територіальний орган Пенсійного фонду за місцем реєстрації страхувальника складає графік подання персоніфікованої звітності в межах граничного строку, що настає 31 березня 2010 року. У першу чергу звітують платники, які мають невелику чисельність найманих працівників.

Якщо страхувальника було зареєстровано в новому територіальному органі Пенсійного фонду у зв’язку зі зміною адреси, звіт за попередній рік повинен містити відомості за період з моменту зняття з обліку в попередньому територіальному органі ПФУ (

п. 1.3 Порядку № 7-6). Звіт з відомостями за період до зняття страхувальника з обліку необхідно подати до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації до моменту зняття з обліку із заявою про зняття з обліку.

 

Склад комплекту персоніфікованої звітності та форми його подання

Перелік документів, що входять до комплекту персоніфікованої звітності, наведемо в таблиці.

№ з/п

Найменування документа

Яким документом установлено

Примітка

1

Ярлик-розписка (Ярлик)

2

Список осіб, які працюють або працювали в роботодавця у звітному році (СП)

Додаток 15 до Інструкції № 16-6

Призначено для реєстрації застрахованих осіб у системі персоніфікованого обліку

3

Список підстав, що дають право на застосування пільг робітниками підприємства при визначенні пенсії (СПП)

Додаток 14 до Інструкції № 16-6

Форму призначено для щорічного підтвердження страхувальником наявності в нього робочих місць, умови праці на яких відповідно до законодавства дають право на спеціальний стаж при розрахунку пенсії застрахованим особам

4

Анкета застрахованої особи (АНКЕТА)

Додаток 10 до Порядку № 7-6

5

Індивідуальні відомості про застраховану особу (ІНДАНІ)

Додаток 13 до Інструкції № 16-6

Призначений для підтвердження участі застрахованої особи в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

 

Форма подання персоніфікованої звітності залежить від кількості найманих працівників. Підприємства, на яких працюють

менше 5 осіб, можуть подати персоніфікацію за 2009 рік тільки в паперовому вигляді.

Якщо кількість працівників підприємства

більше 5 осіб, страхувальник має подати персоніфіковану звітність в електронному вигляді. При цьому страхувальник одночасно надає роздрукований примірник, засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою.

Страхувальникам, які подають персоніфіковану звітність в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису відповідно до вимог

Порядку подання звітів до Пенсійного фонду України в електронній формі, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 19.04.2007 р. № 7-7, паперовий варіант звітності подавати не потрібно (див. лист № 1118 // «Податки та бухгалтерський облік, 2009, № 20).

Усі форми персоніфікованої звітності заповнюються

українською мовою. Якщо звітність подається на паперовому носії, бланки заповнюються друкарськими літерами без підчищень та виправлень ручкою із синім або чорним чорнилом. Кожен документ комплекту звітності, за винятком Ярлика, підписується керівником та скріплюється печаткою підприємства.

 

Особливості заповнення форми ІНДАНІ

Форма ІНДАНІ заповнюється страхувальником на всіх застрахованих осіб, які працювали на підприємстві протягом 2009 року за основним місцем роботи, за сумісництвом, а також за цивільно-правовими договорами. У цій формі вказуються дані про заробітну плату, страховий стаж і сплачені страхові внески.

Річна форма подається з кодом періоду «0». Звітний рік визначається за нарахуванням заробітної плати, тобто в персоніфікованій звітності за 2009 рік відображається заробітна плата, нарахована у 2009 році.

У графі «Початкова» форми ІНДАНІ проставляється позначка «Х».

У разі якщо для працівника це підприємство є основним місцем роботи, позначку «Х» необхідно проставити в рядку «Ознака: «трудова книжка знаходиться в цього страхувальника».

У графі «Код типу ставки страхового збору» зазначається код, згідно з яким нараховувалися страхові внески. Усі коди зазначено в Таблиці відповідності, наведеній у додатку 2 до

Порядку № 7-6. Основними з них, якими користуються роботодавці при заповненні форми ІНДАНІ, є: 1 — для найманих працівників, які одержують виплати за трудовими договорами, а також для фізичних осіб, які одержують винагороду за договорами цивільно-правового характеру; 2 — для працюючих інвалідів; 3 — для найманих працівників із числа осіб льотного складу цивільної авіації; 4 — для членів колективних та орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів та фермерських господарств, у тому числі тих, хто обрав спрощений спосіб оподаткування.

У графі «Усього» форми ІНДАНІ за місяцями 2009 років вказується база для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду. Відповідно до

ст. 19 Закону № 1058 до бази обкладення пенсійними внесками включаються суми фактичних витрат на оплату праці, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за договорами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб, а також суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомогу по тимчасовій непрацездатності.

При визначенні бази для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду слід керуватися

Інструкцією № 5. Виплати, що не включаються до фонду оплати праці (п. 3 Інструкції № 5) і відповідно не обкладаються пенсійними внесками, у формі ІНДАНІ не відображаються.

Виняток становлять суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності, які відповідно до

ст. 19 Закону № 1058 підлягають обкладенню внесками до Пенсійного фонду. Зазначені виплати відображаються у складі загальної бази у графі «Усього», у тому числі в окремій графі «Сума лікарняних».

Матеріальна допомога, надана працівникам у 2009 році, відображається у формі ІНДАНІ тільки в разі, якщо вона обкладалася пенсійними внесками. Нагадаємо: до бази обкладення пенсійними внесками включається матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім чи більшості працівників, наприклад, матдопомога на оздоровлення до відпустки.

Не підлягає відображенню у формі ІНДАНІ матеріальна допомога разового характеру

, що надається окремим працівникам за сімейних обставин, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання.

У графі «Усього» дохід (заробітна плата, відпускні, виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю) зазначається в рядку того місяця,

за який його нараховано. Водночас такі виплати, як премії (місячні, квартальні, за підсумками року), суми індексації зарплати, доплати за попередні періоди, стягнуті за рішенням суду, відображаються в рядку того місяця, в якому їх було нараховано. Такі роз’яснення наведено в листі № 1118.

Виплати за цивільно-правовими договорами в загальному випадку слід відображати в місяці нарахування, в якому підписано акт виконаних робіт. Якщо за умовами цивільно-правового договору винагорода виплачується щомісяця, то вона також відображається в місяцях, за які її нараховано (див.

лист № 1118).

Для підприємств, що протягом 2009 року нараховували винагороди за договорами цивільно-правового характеру за виконані послуги, зауважимо таке.

Згідно з

п. 1 ст. 11 Закону № 1058 до застрахованих осіб уключаються фізичні особи, які виконують роботи на підприємствах, в установах, організаціях або у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру. Отже , фізичні особи, які надають послуги за договорами цивільно-правового характеру, не є застрахованими особами.

Водночас відповідно до

ст. 19 Закону № 1058 винагороди фізичним особам за надані послуги визначено як об’єкт для нарахування страхових внесків.

Згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду (див.

лист від 09.10.2009 р. № 18950/03-30 // «Податки та бухгалтерський облік, 2009, № 92) у зв’язку із зазначеними вище положеннями нарахування страхових внесків у розмірі 33,2 % та 2 % на суми винагород за надані послуги за договорами цивільно-правового характеру не суперечить нормам чинного законодавства. Разом з тим ненарахування внесків до Пенсійного фонду на такі винагороди не тягне за собою відповідальності згідно із Законом № 1058.

У разі нарахування і сплати страхових внесків із сум винагород за надані послуги такі суми має бути відображено підприємством у персоніфікованій звітності.

До графи «Ураховується для пенсії» включаються ті самі суми, що і до графи «Усього», але з урахуванням максимальної величини доходу, з якої справляються пенсійні внески.

У 2009 році величина максимального розміру заробітної плати, з якої утримуються внески до фондів соціального страхування

, дорівнювала:

— у січні — жовтні —

10035 грн.;

— у листопаді — грудні —

11160 грн.

У графі «Сума лікарняних» окремо відображаються суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності, що входять до складу сум, відображених у графах «Усього» та «Ураховується для пенсії». Суми лікарняних відображаються в тих місяцях, за які ці виплати нараховано, а не в тих місяцях, коли фактично провадилася виплата.

У графі «Усього повних днів для стажу» зазначається

кількість календарних днів, за які нараховувалися страхові внески. У разі якщо місяць відпрацьовано не повністю, але сума сплачених за цей місяць внесків перевищує мінімальний страховий внесок, для призначення пенсії такий місяць ураховується як повний.

При заповненні форми ІНДАНІ на фізичних осіб, які працювали за цивільно-правовими договорами, у графі «Усього повних днів для стажу» вказується кількість календарних днів, протягом яких виконувалися роботи за умовами договору.

Таблиця «У тому числі, відомості про підстави для обліку спеціального стажу» форми ІНДАНІ заповнюється лише в тому випадку, якщо застрахована особа має право на пільгову пенсію згідно з чинним законодавством.

У разі якщо протягом року працівник досяг пенсійного віку і на нього подавалася форма ІНДАНІ для оформлення пенсії, у комплекті річної звітності на такого працівника подається форма ІНДАНІ з даними за весь 2009 рік.

У деяких випадках на застраховану особу потрібно заповнювати дві форми ІНДАНІ.

Так, якщо для застрахованої особи протягом 2009 року змінився

код типу ставки страхового внеску, роботодавець має подати на нього дві форми ІНДАНІ.

Приклад.

15 червня 2009 року працівник надав копію виписки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії, згідно з якою він отримав інвалідність з 15 червня 2009 року.

На такого працівника потрібно заповнити дві форми ІНДАНІ.

Перша форма ІНДАНІ заповнюється за період трудових відносин з 01.01.2009 р. по 14.06.2009 р. із кодом типу ставки страхового внеску «1». Тут роботодавець зазначає відомості про заробітну плату, нараховану до отримання працівником інвалідності, та сплачені з неї страхові внески. За цей період внески до Пенсійного фонду мають нараховуватися за ставкою 33,2 %.

Друга форма ІНДАНІ заповнюється з кодом типу ставки страхового внеску «2» за період трудових відносин з 15.06.2009 р. по 31.12.2009 р. У цій формі відображаються відомості про заробітну плату, нараховану після отримання працівником інвалідності. За вказаний період пенсійні внески мали нараховуватися за ставкою 4 %. Нагадаємо, що підставою для застосування ставки 4 % є засвідчена копія виписки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії (

абзац другий п. 4.2 Інструкції № 21-1). Згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду (див. лист від 25.03.2008 р. № 13183/03-20) копія довідки МСЕК засвідчується безпосередньо підприємством, тобто нотаріальне посвідчення не потрібне.

Окремі форми ІНДАНІ заповнюються також на працівників, які мали право водночас на звичайну і наукову пенсію відповідно до

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.91 р. № 1977-XII.

Звертаємо увагу: якщо працівник протягом року

працював на одному підприємстві та отримував заробітну плату за основним місцем роботи і за сумісництвом (внутрішнє сумісництво), на нього подається тільки одна форма ІНДАНІ.

Одна форма ІНДАНІ заповнюється також у разі, коли протягом року з працівником підприємства було укладено цивільно-правовий договір. При її заповненні вказується загальна сума доходу та внесків до Пенсійного фонду.

 

Заповнюємо ІНДАНІ на звільнених протягом 2009 року працівників

На звільнених працівників форми ІНДАНІ подаються разом із комплектом річної персоніфікованої звітності. У даних про трудові відносини у звітному році необхідно зазначити фактичний час роботи у 2009 році: указується дата початку трудових відносин (якщо працівника було прийнято на роботу в минулих роках, зазначається дата 01.01.2009) і дата закінчення трудових відносин, тобто дата звільнення.

При заповненні форми ІНДАНІ на звільненого протягом 2009 року працівника слід відображати лише виплати, нараховані під час дії трудового договору, на які нараховувалися та з яких утримувалися внески до Пенсійного фонду.

Виплати, нараховані працівнику після звільнення (наприклад, премія за минулий місяць, квартал), у формі ІНДАНІ не відображаються. Справа в тому, що на такі виплати пенсійні внески не нараховуються та з них не утримуються, оскільки на момент нарахування виплати особа не перебувала з підприємством у трудових відносинах, тобто не була застрахованою особою. Аналогічні роз’яснення наведено в листах

Пенсійного фонду від 09.10.2008 р. № 17566/03-20 (див. «Податки та бухгалтерський облік, 2008, № 89), від 03.03.2009 р. № 3682/05-10 (див. «Податки та бухгалтерський облік, 2009, № 44).

 

Відображення у формі ІНДАНІ «перехідних» виплат

До «перехідних» виплат належать відпускні та лікарняні, у разі якщо період відпустки або тимчасової непрацездатності припадає на два чи більше календарних місяців. Зазначені виплати відображаються у формі ІНДАНІ

в тому місяці, за який їх нараховано.

Зауважимо, що жодних складнощів при заповненні форми ІНДАНІ не виникне, якщо відпускні нараховувалися відповідно до

п.п. 1.6.1 Інструкції № 5, тобто в тих місяцях, на які припадають дні відпустки.

Якщо вся сума перехідних відпускних

нараховувалася завчасно, тобто в місяці їх виплати, то при заповненні форми ІНДАНІ їх слід відобразити у складі доходу того місяця, за який їх нараховано. Це означає, що нарахована сума відпускних уноситься до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки цього місяця, а сума відпускних, нарахована за дні відпустки, що припадають на наступний місяць, уключається до поля наступного місяця.

Наприклад, якщо відпускні було нараховано працівнику у серпні 2009 року за серпень — вересень 2009 року, то частина відпускних, що припадає на серпень, відображається у формі ІНДАНІ у складі заробітної плати серпня 2009 року, а частина відпускних, що припадає на вересень 2009 року, — у складі заробітної плати вересня 2009 року.

Що стосується відпускних, нарахованих у грудні 2009 року за грудень 2009 року — січень 2010 року, то у формі ІНДАНІ за 2009 рік слід відобразити лише суму відпускних, нарахованих за дні відпустки, що припадають на грудень 2009 року. Суму відпускних, що нараховані у грудні 2009 року, але припадають на дні січня 2010 року, має бути відображено в персоніфікованій звітності за січень 2010 року.

Звертаємо увагу: у персоніфікованій звітності за 2009 рік слід відобразити відпускні, нараховані у грудні 2008 року за січень 2009 року.

На відміну від відпускних, лікарняні нараховуються в місяці надання листка непрацездатності. У разі якщо період тимчасової непрацездатності припадає на два та більше місяців, сума виплат, нарахована за дні тимчасової непрацездатності, уноситься до поля відповідного місяця нарахування тільки в сумі, що припадає на дні тимчасової непрацездатності цього місяця. Сума оплати лікарняного за дні минулого місяця включається до поля минулого місяця. Аналогічні роз’яснення надано в

листах Пенсійного фонду від 20.03.2007 р. № 2526/3-11, № 1118).

У формі ІНДАНІ за 2009 рік у складі доходу грудня 2009 року має бути відображено лікарняні, нараховані у січні 2010 року, що припадають за графіком роботи підприємства на робочі дні грудня 2009 року.

Суму лікарняних, що припадають на робочі дні січня 2010 року, має бути відображено у звітності за січень 2010 року.

При нарахуванні та утриманні пенсійних внесків із сум «перехідних» виплат, а також при відображенні їх у формі ІНДАНІ необхідно враховувати такі правила:

порівняння виплат із максимальною величиною, на яку нараховуються внески, здійснюється окремо за кожен місяць у розмірі, що діє в періоді, за який здійснюється нарахування суми лікарняних або відпускних. Це випливає з роз’яснень Пенсійного фонду, наведених у листі від 06.03.2006 р. № 2584/03-02 (див. «Податки та бухгалтерський облік, 2006, № 35 — 36);

— застосовується

розмір внеску, що діє на день нарахування виплат.

Приклад.

Працівник підприємства хворів з 21 грудня 2009 року по 5 січня 2010 року (включно). Робочі дні на підприємстві згідно з розпорядженням КМУ «Про перенесення робочих днів у 2010 році» від 26.11.2009 р. № 1412-р не переносилися.

Заробітна плата, нарахована за грудень 2009 року, — 1217,39 грн. Сума нарахованих на заробітну плату за грудень 2009 року пенсійних внесків склала 404,17 грн., утриманих — 24,35 грн.

У січні 2010 року працівнику нараховано заробітну плату за 17 відпрацьованих днів січня в сумі 1789,47 грн., а також оплату лікарняного за 9 робочих днів грудня 2009 року та 2 робочі дні січня 2010 року в сумі 1031,25 грн.

Для заповнення на працівника форми ІНДАНІ за 2009 рік необхідно визначити суму лікарняних, що припадають на робочі дні грудня 2009 року.

Розрахуємо суму лікарняних, що припадають на 9 робочих днів грудня 2009 року:

1031,25 грн. : 11 роб. дн. х 9 роб. дн. = 843,75 грн.

Сума пенсійних внесків, сплачених із суми лікарняних, що припадають на грудень 2009 року, становить:

— у частині нарахувань: 843,75 грн. х 33,2 % = 280,13 грн.;

— у частині утримань: 843,75 грн. х 2 % = 16,88 грн.

Отже, при заповненні форми ІНДАНІ за 2009 рік потрібно:

— у графі «Усього» за грудень 2009 року зазначити суму заробітної плати за грудень 2009 року та лікарняних, що нараховані в січні 2010 року, але припадають на робочі дні грудня 2009 року, — 2061,14 грн. (1217,39 грн. + 843,75 грн.);

— у графі «Ураховується для пенсії» за грудень 2009 року також проставити суму 2061,14 грн., оскільки вона не перевищує максимального розміру доходу, з якого справляються пенсійні внески (11160 грн.);

— у графі «Сума лікарняних» за грудень 2009 року вказати суму 843,75 грн.;

— у графі «Сума внеску з нарахованого заробітку» за грудень 2009 року відобразити суму 41,23 грн. (24,35 грн. + 16,88 грн.);

— у графі «Сума страхового збору за звітний період, нарахованого роботодавцем на зарплату застрахованої особи» у складі загальної суми нарахованих пенсійних внесків за 2009 рік зазначити суму пенсійних внесків, нарахованих на суму лікарняних, що припадають на робочі дні грудня 2009 року, і на суму заробітної плати за грудень 2009 року.

 

Відповідальність за неподання персоніфікованої звітності

Відповідно до

п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058 за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, на страхувальника накладається штраф у розмірі 10 % від суми страхових внесків, сплачених або належних до сплати за відповідний звітний період, за кожен повний чи неповний місяць затримки подання відомостей, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).

У разі повторного порушення протягом року до страхувальника застосовується штраф у розмірі 20 % від суми страхових внесків, сплачених або належних до сплати за відповідний звітний період, за кожен повний чи неповний місяць затримки надання відомостей, але не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.).

Під недостовірними відомостями, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, слід розуміти невідповідність даних про розмір заробітної плати, страхових внесків, підстав пільгового обчислення страхового стажу, періодів, за які нараховано внески, зазначених страхувальником в індивідуальних відомостях про застраховану особу, даним, що містяться в документах первинного обліку страхувальника та інших документах, які підтверджують підставу для обліку страхового стажу, неправильно зазначені суми лікарняних та суми нарахувань за час відпусток, невідповідність ідентифікаційного номера в індивідуальній відомості про застраховану особу ідентифікаційному номеру згідно з довідкою Державної податкової адміністрації України тощо (

лист Пенсійного фонду від 25.02.2009 р. № 3165/05-10).

Пенсійний фонд у

листі від 02.06.2006 р. № 7018/07-10 роз’яснив, як на практиці застосовується штраф, передбачений п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058. Так, до підприємств, установ, організацій та інших платників, які у звітному періоді не мали порушень строків та порядку подання звітності до органів Пенсійного фонду України, своєчасно та в повному обсязі сплачували страхові внески, сумлінно виконували інші обов’язки страхувальника, передбачені ст. 17 Закону № 1058, штраф відповідно до п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону № 1058 може бути застосовано в розмірі 10 нмдг (170 грн.). У випадках, якщо у звітному році вже були інші порушення обов’язків страхувальника, фінансова санкція для таких платників визначається в розмірі 10 % суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за звітний період.

Згідно з роз’ясненнями Пенсійного фонду (див.

лист від 25.02.2009 р. № 3165/05-10 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, спецвипуск № 8) при застосуванні штрафу за подання недостовірних відомостей для розрахунку суми штрафу відсутня складова «кількість повних (неповних) місяців затримки подання відомостей». У зв’язку з цим сума штрафу в такому разі становитиме 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.), а при повторному протягом року такому порушенні — не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.).

Відповідно до

п. 6 ч. 16 ст. 106 Закону № 1058 за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, виконавчі органи Пенсійного фонду накладають на посадових осіб, які вчинили правопорушення, адміністративні стягнення.

Згідно зі

ст. 1651 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х зазначені вище порушення тягнуть за собою накладення на посадових осіб підприємства штраф у розмірі від 20 до 30 нмдг (від 340 до 510 грн.). За ті ж дії, учинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі правопорушення, накладається штраф у розмірі від 30 до 40 нмдг (від 510 до 680 грн.).

У разі якщо страхувальник самостійно виявив недостовірну інформацію у відомостях, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, і подав індивідуальні відомості про застраховану особу з позначкою «коригувальна» за попередні звітні роки, фінансові та адміністративні санкції не застосовуються.

Фінансові та адміністративні санкції також

не застосовуються, якщо помилку було допущено в написанні прізвища, імені, по батькові застрахованої особи.

На закінчення побажаємо всім бухгалтерам швидкого та успішного складання персоніфікованої звітності за 2009 рік. І ще раз нагадаємо, що із січня 2010 року необхідно подавати нову звітність щомісяця. Про особливості її складання ми розповімо на сторінках наступних номерів нашої газети.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі