Щодо складання та подання податкового розрахунку збору за спецводокористування за I півріччя 2010 року

Редакція ПБО
Лист від 17.06.2010 р. № 11925/7/15-0817

Щодо складання та подання податкового розрахунку збору за спецводокористування за I півріччя 2010 року

Лист Державної податкової адміністрації України від 17.06.2010 р. 11925/7/15-0817

 

Державна податкова адміністрація України у зв’язку з прийняттям Закону України від 27 квітня 2010 року № 2154-VI «Про Державний бюджет України на 2010 рік»

надає рекомендації щодо порядку подання податкового розрахунку по збору за спеціальне водокористування.

Статтею 9 Закону України від 27 квітня 2010 року № 2154-VI «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (далі — Закон № 2154) встановлено, що у 2010 році до нормативів, затверджених у додатку № 2 до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (Закон № 309), із застосуванням коефіцієнта, який діяв у 2009 році, застосовується коефіцієнт 1,143.

При цьому пунктом 1 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону № 2154 передбачено, що норми ст. 9 цього Закону застосовуються з дня його опублікування, тобто з 30.04.2010 (дата набрання чинності Закону № 2154).

Таким чином,

до прийняття Закону № 2154 (до 30.04.2010) при обчисленні податкових зобов’язань зі збору за спеціальне водокористування за I півріччя 2010 року платники повинні застосовувати нормативи збору, встановлені згідно з додатком № 2 до Закону № 309, із застосуванням коефіцієнту 1,439 до нормативів збору (згідно з п. 81 Закону № 309); після набрання чинності Закону № 2154 (з 30.04.2010) — нормативи збору із застосуванням до них коефіцієнтів 1,439 (згідно з п. 81 Закону № 309) та 1,143 (згідно зі ст. 9 Закону № 2154).

У зв’язку з індексацією у 2010 році нормативів збору за спеціальне водокористування всередині звітного податкового періоду, платникам збору за спеціальне водокористування пропонується подавати до органів державної податкової служби

розрахунки зі збору за спеціальне водокористування за I півріччя 2010 року з урахуванням наступних рекомендацій.

Платники збору за спеціальне водокористування складають і подають

два окремі розрахунки збору:

перший — за період з 01.01.2010 по 29.04.2010 включно;

другий — за період з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно

.

У залежності від звітного податкового періоду в заголовку розрахунку збору слід зазначати: «з 01.01.2010 по 29.04.2010», «з 30.04.2010 по 30.06.2010».

У

колонці 4 «Нормативи збору» податкового розрахунку (перерахунку) збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв (далі — розрахунок 1), податкового розрахунку (перерахунку) збору за спеціальне водокористування в частині використання води для потреб гідроенергетики (далі — розрахунок 2) та колонці 5 податкового розрахунку (перерахунку) збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім стоянкового, службово-допоміжного і буксирного флотів) (далі — розрахунок 3) за період з 01.01.2010 по 29.04.2010 включно слід проставляти нормативи збору за спеціальне водокористування, встановлені відповідно до додатка № 2 до Закону № 309.

У

колонці 5 «Коефіцієнти, що застосовуються до нормативів збору» розрахунків 1 та 2 (перерахунків) та колонці 6 розрахунку 3 (перерахунку) за період з 01.01.2010 по 29.04.2010 включно слід проставляти коефіцієнт 1,439, встановлений згідно з п. 81 Закону № 309.

У

колонці 4 «Нормативи збору» розрахунків 1 та 2 (перерахунків) та колонці 5 розрахунку 3 (перерахунку) за період з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно слід проставляти нормативи збору за спеціальне водокористування, встановлені відповідно до додатка № 2 до Закону № 309.

У

колонці 5 «Коефіцієнти, що застосовуються до нормативів збору» розрахунків 1 та 2 (перерахунків) та колонці 6 розрахунку 3 (перерахунку) за період з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно слід проставляти 1,6448 (добуток коефіцієнтів 1,439 та 1,143).

У

колонках 9 — 11 розрахунку 1 (перерахунку), колонці 6 розрахунку 2 (перерахунку) та колонці 7 розрахунку 3 (перерахунку) у рядках «Нарахована сума збору за попередній звітний період» за період з 01.01.2010 по 29.04.2010 включно у відповідних рядках платник відображає нараховані суми збору за I квартал 2010 року.

За період

з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно у колонках 9 — 11 розрахунку 1 (перерахунку), колонці 6 розрахунку 2 (перерахунку) та колонці 7 розрахунку 3 (перерахунку) «Нарахована сума збору за попередній звітний період» нараховані суми збору не відображаються, а відповідні рядки прокреслюються.

Для розподілу річного ліміту

для води, що використовується водокористувачем між умовно виділеними вище періодами та виключно в цілях розрахунку збору, слід вважати, що на період з 01.01.2010 по 29.04.2010 включно встановлено ліміт на рівні фактично використаної води за цей період, але не більше встановленого річного ліміту.

У цьому випадку в

колонці 6 розрахунку 1 (перерахунку) після назви «Установлений річний ліміт використання води» слід зробити примітку «ліміт дорівнює фактично використаним обсягам води з 01.01.2010 по 29.04.2010 включно».

На період

з 30.04.2010 до дати закінчення звітного податкового періоду (I півріччя) встановлюється ліміт у розмірі самостійно обрахованого річного ліміту на використання води, за вирахуванням фактично використаних обсягів води за період з 01.01.2010 по 29.04.2010 включно (у разі від’ємного значення цієї різниці ліміт на наступні періоди не визначається).

У такому випадку після назви

колонки 6 розрахунку 1 (перерахунку) «Установлений річний ліміт використання води» слід зробити примітку: «ліміт зменшений на ___ куб. м фактично використаної води з 01.01.2010 по 29.04.2010 включно».

Зобов’язуємо довести цей лист до відома підпорядкованих структурних підрозділів для використання його у роботі, а також провести відповідну масово-роз’яснювальну роботу з платниками збору за спеціальне водокористування.

 

Заступник голови О. Любченкокоментар редакції

Піврічна звітність зі спецводозбору: замість одного розрахунку — два

Оскільки попередній лист ДПАУ від 07.05.2010 р. № 9040/7/15-0817 («Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 41, с. 4), присвячений адмініструванню збору за спеціальне водокористування після набуття чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VI, питань складання звітності не зачіпав, необхідність у появі сьогоднішнього листа ставала з кожним днем усе гострішою. Приємно, що це відбулося ще до початку звітної кампанії за I півріччя, і всі, кого він стосується, тепер зможуть завчасно ознайомитися з рекомендаціями головного податкового відомства щодо цього.

Не повторюватимемо зайвий раз те, що вже відомо читачам щодо обчислення спецводозбору з урахуванням останніх змін, передбачених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 20.05.2010 р. № 2275-VI (подробиці див. у статті «Ресурсне, біржове, пільгове: завершуємо огляд Закону № 2275» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 50), а зупинимося на порядку подання звітності з цього збору.

Отже, у зв’язку з тим, що

зміна коефіцієнтів індексації нормативів збору за спеціальне водокористування припала на середину звітного податкового періоду, ДПАУ в листі, що коментується, рекомендує платникам збору подати два окремі розрахунки:

перший — за період з 01.01.2010 р. по 29.04.2010 р. включно, при цьому в колонці 5 «Коефіцієнти, що застосовуються до нормативів збору» такого розрахунку зазначити коефіцієнт 1,439;

другий — за період з 30.04.2010 р. по 30.06.2010 р. включно. У цьому розрахунку в зазначеній колонці слід навести коефіцієнт 1,6448 (добуток коефіцієнтів 1,439 і 1,143).

Щодо

розподілу річного ліміту водоспоживання між умовно виділеними вище періодами, податківці в цілях обчислення збору пропонують вважати, що на період з 01.01.2010 р. по 29.04.2010 р. включно ліміт установлено на рівні фактично спожитої води за цей період, але не більше встановленого річного ліміту.

Ліміт на другий період

(з 30.04.2010 р. по 30.06.2010 р. включно) розраховується так: річний ліміт необхідно зменшити на фактично спожиту кількість води за перший період. У разі від’ємного значення цієї різниці ліміт на наступні періоди не визначається, тобто подальше водоспоживання буде понадлімітним.

Вочевидь, що такі рекомендації пов’язані з необхідністю внесення певних правок до текстової частини відповідних колонок розрахунку. Які саме правки необхідні, зрозуміло з тексту листа.

На завершення про всяк випадок підкреслимо, що майбутнє

збільшення нормативів спецводозбору за використання води, що входить виключно до складу напоїв (подробиці див. у тій же статті, реквізити якої наведено вище), піврічну звітність з цього збору не зачіпає. Інакше кажучи, у розрахунках за обидва умовно виділені періоди I півріччя виробники напоїв вказують нормативи в попередньому розмірі. А з урахуванням того, що нові нормативи вперше «запрацюють» тільки при обчисленні збору за 9 місяців, у ДПАУ є ще достатньо часу, щоб визначитися із заповненням звітності й такими платниками. Ми ж, у свою чергу, негайно ознайомимо читачів з відповідними роз’ясненнями податківців на шпальтах нашого видання.

 

Ігор Хмелевський

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі