Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо заповнення звітності у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2010/№ 57
Друк
Лист від 02.06.2010 р. № 9396/05-01

Щодо заповнення звітності у зв’язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати

Лист Пенсійного фонду України від 02.06.2010 р. № 9396/05-01

 

У доповнення до листа від 12.05.2010 № 8072/03-20 щодо нарахування страхових внесків на суми донарахованої заробітної плати за січень — квітень 2010 року, у зв’язку з проведенням перерахунку, пов’язаного із застосуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленого статтею 53 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» № 2154-VI від 27 квітня 2010 року (далі — Закон) та відображення зазначених сум у звітності до Пенсійного фонду, повідомляємо.

Згідно із статтею 53 Закону встановлюється на 2010 рік мінімальна заробітна плата в таких розмірах:

з 1 січня — 869 гривень,

з 1 квітня — 884 гривні,

з 1 липня — 888 гривень,

з 1 жовтня — 907 гривень,

з 1 грудня — 922 гривні.

До затвердження цього Закону визначення мінімальної заробітної плати страхувальниками здійснювалося неоднаково.

Більшість платників/страхувальників (особливо ті, які фінансуються за рахунок державного бюджету) розрахунок заробітної плати за січень, лютий та березень 2010 року здійснювали з урахуванням мінімальної заробітної плати в розмірі 744,00 гривні.

У квітні місяці такі платники/страхувальники зобов’язані провести донарахування заробітної плати до розміру 869,00 гривень відповідно до Закону.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон) об’єктом для нарахування страхових внесків для роботодавців є суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», виплату винагород фізичним особам за виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Обчислення страхових внесків здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які нараховуються страхові внески (частина 2 статті 20 Закону).

Ураховуючи положення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 року № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 року за № 114/8713, та Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 № 26-1, яка зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24.11.2009 року за № 1136/17152 (далі — Порядок), що регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2010 року, суми перерахунку мінімальної заробітної плати за січень — квітень 2010 року відносяться до фонду оплати праці того місяця, у якому було здійснено їх нарахування.

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 05.11.2009 № 26-1, регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2010 року.

Зазначені суми заробітної плати та нарахованих страхових внесків відображаються страхувальником у рядках 1, 2, 4 та 3, 5, 8 розділу I таблиці 1 додатка 4 до Порядку за звітний місяць, в якому проведено нарахування зазначених сум

.

Щодо відображення сум донарахованих страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб за січень — квітень 2010 року при формуванні звіту до органів Пенсійного фонду відповідно до Порядку повідомляємо наступне

.

Суми страхових внесків за окремі категорії застрахованих осіб самостійно донараховані страхувальниками у зв’язку із зміною розміру мінімальної заробітної плати відображаються у

відповідних рядках стовпчика 5 таблиці 2 та у стовпчику 4 таблиці 3 додатка 4 до Порядку. При цьому страхувальникам необхідно подати пояснюючу записку щодо донарахованих сум в розрізі, місяців.

Вищезазначений Порядок не передбачає механізму коригування сум заробітку (доходу) застрахованих осіб за попередні періоди.

Для відображення сум донарахування заробітної плати найманим працівникам за січень — квітень 2010 року, пов’язані з прийняттям Закону, проектом постанови правління передбачається використовувати код типу нарахувань 9 (9 — суми донарахувань заробітку (доходу) за січень — квітень 2010 року, пов’язані з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік») в таблиці 7 додатка 4 до Порядку.

Суми донарахувань заробітку (доходу) за січень — квітень 2010 вносяться окремо до поля відповідного місяця.

Даний код типу нарахувань дозволяє вносити за період січень — квітень 2010 року

як додатні, так і від’ємні значення. Суми страхових внесків із заробітку (доходу) до реквізиту 14 таблиці 7 додатка 4 до Порядку для коду типу нарахувань 9 не вносяться.

Згідно з пунктом 2.5 розділу II Порядку звіт про осіб, які відповідно до законодавства отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію, подається один раз на рік за формою додатка 7 до Порядку. Враховуючи зазначене, при формуванні звіту за 2010 рік в реквізиті «Мінімальний розмір заробітку (доходу), встановлений законодавством» таблиці 1 додатка 7 суму заробітку (доходу) зазначати, враховуючи норми статті 53 Закону.

Зміни в програмному забезпеченні будуть проведені найближчим часом.

Приклади відображення донарахувань заробітку (доходу) за січень — квітень 2010 року, в зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державний бюджет на 2010 рік», наведені у додатку до листа.

 

Заступник Голови правління В. Короневський

 

 

Додаток до листа

Приклад 1

На підприємстві працюють застраховані особи, за січень, лютий, березень яким нарахована мінімальна заробітна плата (744,00).

Страхувальник сформував та подає звіт за травень місяць уже з урахуванням нового розміру мінімальної заробітної плати в сумі 884,00 за травень та доплати за попередній період у зв’язку із прийняттям Закону із розрахунку, що мінімальна заробітна плата становить за січень — березень 869,00.

У такому разі страхувальник в Таблиці 6 Додатка 4 показує заробітну плату за квітень місяць з урахуванням норм Закону або за старими нормами, а в Таблиці 7 Додатка 4 окремими рядками на кожну застраховану особу з кодом типу нарахувань 9 окремо за січень, лютий, березень, а якщо квітень за старими нормами, то і за квітень суму донарахованої заробітної плати.

Ураховуючи зазначене, для призначення пенсії або перерахунку застрахованій особі в довідці ОК-5 буде рознесено доплату помісячно і відповідно буде зараховано страховий стаж за повні місяці.

 

Приклад 2

На підприємстві працюють застраховані особи, за січень, лютий, березень яким нарахована мінімальна заробітна плата (744,00).

Страхувальник сформував та подає звіт за квітень місяць уже з урахуванням нового розміру мінімальної заробітної плати в сумі 884,00 за квітень та доплати за попередній період у зв’язку із прийняттям Закону із розрахунку, що мінімальна заробітна плата становить за січень — березень 869,00.

Згідно з Інструкцією № 5 страхувальник донарахував за попередній період суми доплати та додав суму, нараховану за квітень, і загальною сумою показав в Таблиці 6 Додатка 4 Порядку 26-1.

Для забезпечення зарахування застрахованим особам до страхового стажу донарахованих сум при призначенні пенсії, як повні місяці (січень, лютий, березень) в Таблиці 7 Додатка 4 з Кодом типу нарахувань 9 із знаком «-» необхідно зняти суму донарахувань із загальної суми Таблиці 6 Додатка 4 за попередній звітний місяць, та одночасно в Таблиці 7 Додатка 4 з Кодом типу нарахувань 9 із знаком «+» окремими рядками на кожну застраховану особу рознести суми доплат по кожному місяцю.

Враховуючи зазначене, для призначення пенсії або перерахунку застрахованій особі в довідці ОК-5 буде рознесено доплату помісячно і відповідно буде зараховано страховий стаж за повні місяці.

 

img 1

 

img 2

 

img 3

 

img 4

 коментар редакції

Відображення в пенсійній звітності сум перерахунку заробітної плати

Лист, що коментується, цінний для тих підприємств, установ та організацій, які до набуття чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VI (далі — Закон про держбюджет-2010) для цілей оплати праці та індексації заробітної плати застосовували «старі» розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу, що дорівнють 744 грн.

Нагадаємо, що відповідно до Закону про держбюджет-2010 (дата набуття чинності — 30.04.2010 р.) розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на працездатну особу було підвищено (з 1 січня — 869 грн., з 1 квітня — 884 грн.), у зв’язку з чим зазначені вище роботодавці повинні були здійснити перерахунок сум заробітної плати. На необхідність проведення такого перерахунку вказувало Мінпраці в листі від 20.05.2010 № 470/13/84-10.

У бюджетників ще однією причиною проведення перерахунку стало підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду, згідно з постановою КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 та від 25 жовтня 2008 р. № 939» від 12.05.2010 р. № 337, яке фактично було проведено «заднім числом». Особливостям проведення перерахунку зарплати для працівників бюджетної сфери було присвячено спільний лист Мінпраці та Мінфіну від 27.05.2010 р. № 5548/0/14-10/13, № 31-18040-03-5/12592 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 49).

Після проведення перерахунку закономірно виникає запитання: як відобразити суми перерахунку у звіті за формою додатка 4 до Порядку формування та надання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженому постановою правління ПФУ від 05.11.2009 р. № 26-1(далі — Порядок № 26-1).

Суми перерахунку відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому було здійснено відповідні нарахування. На необхідність застосування саме такого підходу вказує п.п. 1.6.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5. Тому в загальному випадку суми перерахунку відображаються в таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 26-1 за місяць, в якому здійснено нарахування, у складі заробітної плати за цей місяць. Аналогічні роз’яснення було дано Пенсійним фондом у листах від 30.03.2010 р. № 5275/03-30, від 30.04.2010 р. № 7621/05-10.

Але тут ми зіткнулися з «особливим» випадком. Справа в тому, що згідно зі ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV місяці роботи зараховуються до стажу застрахованої особи як повні за умови сплати за ці місяці внесків до Пенсійного фонду не менше розміру мінімального страхового внеску. У свою чергу, розмір мінімального страхового внеску розраховується як добуток мінімального розміру зарплати на розмір страхового внеску, установлених Законом на день отримання зарплати.

Таким чином, якщо працівникам у січні — квітні 2010 року було нараховано зарплату в розмірі, меншому за мінімальну зарплату, установлену Законом про держбюджет-2010, і суми згодом проведеного перерахунку відображено у звіті за формою додатка 4 до Порядку № 26-1 за той місяць, у якому проведено донарахування зарплати, січень — квітень 2010 року для таких працівників не будуть зараховані до стажу як повні місяці.

Щоб уникнути такої несправедливої ситуації, для відображення сум донарахованої зарплати працівникам за січень — квітень 2010 року пенсійники передбачили

код типу нарахувань (далі — КТН) 9 у таблиці 7 додатка 4 до Порядку № 26-1.

Таким чином,

донараховані суми, отримані в результаті перерахунку заробітної плати, не відображаються в таблиці 6. Вони мають потрапити до таблиці 7 додатка 4 до Порядку № 26-1 з КТН 9 і з розбивкою за місяцями, на які вони припадають . КТН 9 дозволяє вносити і додатні, і від’ємні значення. Зауважимо: внески, утримані із сум донарахованої заробітної плати, відображаються у графі 12 таблиці 6, тобто графа 14 таблиці 7 за рядком із КТН 9 не заповнюється. У таблиці 1 додатка 4 до Порядку № 26-1 суми донарахованої зарплати відображаються у складі фонду оплати праці того місяця, в якому здійснено нарахування.

У додатку до листа, що коментується, наведено два приклади відображення донарахувань за січень — квітень 2010 року в додатку 4 до Порядку № 26-1.

У першому прикладі розглянуто випадок, коли страхувальник первісно правильно відображає донараховані суми у звіті за місяць, коли було здійснено перерахунок: у таблиці 6 вказується сума заробітної плати за цей місяць, а суми донарахувань указуються в таблиці 7 із кодом типу нарахувань 9, при цьому такі суми вносяться до поля відповідного місяця.

Другий приклад присвячено ситуації, коли страхувальник відобразив донараховані суми в таблиці 6 у складі заробітної плати за місяць, коли було здійснено перерахунок (квітень чи травень 2010 року). Для того щоб січень — квітень 2010 року було включено до стажу працівників для призначення пенсії як повні місяці, необхідно здійснити коригування раніше поданих персоніфікованих даних у додатку 4 до Порядку № 26-1 за звітний місяць. Коригування здійснюється так:

— загальна сума донарахувань за січень — квітень 2010 року відображається в таблиці 7 з КТН 9 із знаком «-»;

— суми донарахувань за січень — квітень 2010 року вносяться зі знаком «+» окремо в полі відповідного місяця в таблиці 7 з КТН 9.

Зазначимо, що це коригування у звіті за формою додатка 4 до Порядку № 26-1 не призводить до жодних штрафних санкцій, оскільки не є помилкою страхувальника.

Роз’яснення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності щодо наслідків перерахунку зарплати див. нижче.

 

Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі