Щодо окремих питань, пов’язаних з перерахунком заробітної плати

Редакція ПБО
Лист від 01.06.2010 р. № 01-16-1087

Щодо окремих питань, пов’язаних з перерахунком заробітної плати

Лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 01.06.2010 р. № 01-16-1087

 

З набуттям чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (далі — Закон) у окремих страхувальників, у першу чергу бюджетних організацій, виникли запитання, пов’язані з донарахуванням заробітної плати і, відповідно, страхових внесків та матеріального забезпечення застрахованим особам. Розглянувши найбільш поширені запитання, які стосуються Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, роз’яснюємо.

1.

Заробітна плата, донарахована у зв’язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, включається до бази для нарахування і утримання страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, у тому місяці, коли здійснено донарахування. Загальна сума місячної заробітної плати застрахованої особи для справляння страхових внесків не повинна перевищувати 15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з квітня 2010 року — 13260 гривень).

2.

Якщо до набуття чинності Законом верхня межа для обрахунку страхових внесків була визначена страхувальником в менших розмірах (наприклад, виходячи з 744 грн.), а фактично нарахована заробітна плата застрахованої особи була більше цієї суми, то слід за ці місяці донарахувати страхові внески, а також нарахувати пеню за несвоєчасність їх сплати. Для нарахування та відображення цих коштів у звітності по коштах Фонду рекомендуємо застосовувати алгоритм, аналогічний передбаченому в Порядку виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників, затвердженому правлінням Фонду постановою № 123 від 25.12.2003 р. Повідомлення органу Фонду в даному випадку є не обов’язковим. У разі виявлення представником Фонду під час ревізії страхувальника факту недонарахування страхових внесків необхідно застосовувати штрафні санкції.

3. Оскільки донараховані суми заробітної плати слід враховувати в місяці фактичного нарахування,

немає необхідності робити перерахунок виплаченої раніше допомоги по тимчасовій непрацездатності або по вагітності і пологах. Проте слід зазначити два виняткових випадки, коли перерахунок зробити треба.

Перший

— якщо згідно з пунктом 6 Порядку розрахунку середнього заробітку (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1266 (із змінами та доповненнями) (далі — Порядок № 1266), допомогу по вагітності та пологах виплатили в розмірі мінімальної заробітної плати, що менша за встановлену Законом, жінці, яка відпрацювала менше ніж календарний місяць.

Другий

— якщо відповідно до пункту 10 Порядку № 1266 допомогу обчислено виходячи з місячної тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові на момент настання страхового випадку. Якщо в таких випадках тарифна ставка (оклад) підлягає збільшенню у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати, також мають бути перераховані суми допомоги.

Донараховані суми мають бути відображені у звітності за формою Ф-4 ФСС з ТВП в місяці донарахування.

 

 

Директор С. Санченкокоментар редакції

ФТВП про наслідки перерахунку заробітної плати
за січень — квітень 2010 року

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) у листі, що коментується, дав роз’яснення щодо наслідків перерахунку заробітної плати за січень — квітень 2010 року. Нагадаємо, що такий перерахунок мали провести роботодавці, які до набуття чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VI (далі — Закон про держбюджет-2010) застосовували показники мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на працездатну особу в розмірі 744 грн. При перерахунку слід було виходити з розмірів мінзарплати та прожитмінімуму на працездатну особу, установлених Законом про держбюджет-2010 — 869 грн. (у січні — березні 2010 року) та 884 грн. (у квітні 2010 року).

Роботодавцям, які зобов’язані провести перерахунок, слід звернути увагу на такі моменти:

1)

заробітна плата, донарахована у зв’язку зі збільшенням розміру мінзарплати, включається до фонду оплати праці місяця, в якому здійснено донарахування. Зазначимо, що такий підхід повністю відповідає положенням п.п. 1.6.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5. При цьому необхідно враховувати, що максимальна величина для справляння внесків до Фонду у квітні — травні 2010 року (місяці, коли необхідно було здійснити перерахунок) складала 13260 грн. (884 грн. х 15);

2)

необхідно донарахувати страхові внески, якщо працівникам підприємства нараховувалася заробітна плата в розмірі, що перевищує 11160 грн., і для цілей справляння внесків використовувався розмір максимальної величини зарплати, з якої сплачуються соціальні внески, — 11160 грн. У зв’язку з тим, що розмір максимльної величини заробітної плати, з якої сплачують внески до соціальних фондів, у січні — березні склав 13035 грн., у квітні 2010 року — 13260 грн., у цьому випадку у страхувальника виникла недоїмка зі сплати внесків.

Відкоригувати доведеться й показники звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП. Згідно з Порядком виправлення помилок минулих звітних періодів у звітності страхувальників із коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленим народженням та похованням, затвердженим постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.12.2003 р. № 123 (далі — Порядок № 123), помилка виправляється шляхом коригування відповідних статей звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП. Докладніше про порядок виправлення таких помилок див. статтю «Виправлення помилок у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 39.

Фонд

також вказує на необхідність нарахування в цьому випадку пені за несвоєчасність сплати внесків. Однак ми вважаємо цю вимогу не зовсім справедливою. Адже не можна стверджувати, що недоїмка виникла з вини страхувальника. Причиною виникнення недоїмки стали об’єктивні обставини, а саме ситуація, що склалася з початку 2010 року з розмірами прожитмінімуму та мінзарплати. Нагадаємо, що до прийняття Закону про держбюджет-2010 різні відомства висловлювали суперечливі думки щодо розмірів цих показників. Незважаючи на те що Фонд наполягав на застосуванні розмірів мінзарплати та прожитмінімуму на рівні 869 грн. (у січні — березні 2010 року) та 884 грн. (з 1 квітня 2010 року) (листи Фонду від 29.12.2009 р. № 01-16-2801, від 01.02.2010 р. № 02-24-181 // «Податки та бухгалтерський облік, 2010, № 10 та № 11 відповідно), головне відомство з цього питання зауважило на необхідності застосування розмірів цих показників на рівні 744 грн. до прийняття Закону про держбюджет-2010 (див. лист Мінпраці від 03.02.2010 р. № 98/13/84-10). Виходить, що тепер роботодавці постраждають через недалекоглядність Мінпраці.

Водночас уникнути штрафу при перевірці органом Фонду вдасться тільки в тому випадку, якщо страхувальник сплатить і суму недоїмки, що виникла, і суму пені. Нагадаємо, що згідно з п. 6 Порядку № 123 пеня не нараховується, якщо існувала заборгованість Фонду перед страхувальником, і сума такої заборгованості перевищувала суму виявленої недоїмки на момент виявлення помилки.

Як виняток Фонд дозволив не повідомляти йому про виявлену недоїмку, пов’язану із застосуванням у січні — квітні 2010 року невірного розміру максимальної величини зарплати, з якої справляються внески до соціальних фондів (тут, мабуть, Фонд зробив поблажку, розуміючи, що провини страхувальника у виникненні недоїмки в цьому випадку немає);

3)

перерахунок лікарняних та декретних здійснюється тільки у двох виняткових випадках:

— якщо при розрахунку

допомоги по вагітності та пологах у тих випадках, коли жінка відпрацювала перед виходом у декрет менше місяця, допомога їй нараховувалася виходячи з мінзарплати в розмірі 744 грн. Роботодавець має провести донарахування допомоги виходячи з мінзарплати в розмірі 869 грн. (якщо страховий випадок настав у січні — березні 2010 року) та 884 грн. (якщо страховий випадок настав у квітні 2010 року);

— якщо при визначенні суми

допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах середня зарплата розраховувалася відповідно до п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат із загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) і таку тарифну ставку (посадовий оклад) було встановлено на рівні мінзарплати (744 грн.). Нагадаємо, що середня зарплата для визначення суми виплат із тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах розраховується виходячи з установленої працівникові тарифної ставки (окладу) у тих випадках, коли весь розрахунковий період працівник не мав заробітку з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка по вагітності та пологах, відпустка для догляду за дитиною до 3 років та 6 років за медичним висновком) чи якщо страховий випадок настав у перший день роботи.

У інших випадках здійснювати перерахунок виплат з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах

, нарахованих у січні — квітні 2010 року, не потрібно. Пояснимо, чому. При обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомог бере участь тільки сума оплати праці, з якої в розрахунковому періоді сплачено страхові внески. Оскільки донараховані суми зарплати включаються до фонду оплати праці і, відповідно, до бази для справляння страхових внесків того місяця, в якому здійснено донарахування, вони не вплинуть на суми лікарняних та декретних, нарахованих за попередній період.

 

Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі