Теми статей
Обрати теми

Путівки надає роботодавець чи профспілка

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2010/№ 57
Друк
Стаття

Путівки надає роботодавець чи профспілка

 

У одному з попередніх номерів нашої газети ми розглянули особливості надання путівок, оплачених за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (див. статтю «Соцстрахівські» путівки» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 55, с. 26). Працівникові, який з якихось причин не отримав «соцстрахівську» путівку, не варто зневірюватися — він може звернутися з проханням оплатити йому путівку чи частину її вартості до роботодавця чи до профспілки. Про путівки, оплачені за рахунок підприємств і професійних спілок, ітиметься в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5.

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 26.06.2001 р. № 16.

Інструкція № 21-1

— Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1.

Інструкція № 339

— Інструкція про порядок обчислення та сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Мінпраці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339.

Інструкція № 36

— Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 р. № 36.

 

Путівки від підприємства

Можливість надання підприємством пільг у сфері соціально-культурного обслуговування, зокрема, путівок до санаторіїв та будинків відпочинку, працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов’язки, визначено

ст. 145 КЗпП.

Які податкові наслідки для працівника та для роботодавця викликає надання працівникові путівки за рахунок коштів підприємства, розглянемо далі.

 

Податок з доходів фізичних осіб

Законом № 889

не передбачено пільг щодо оподаткування доходу працівника у вигляді вартості путівки (її частини), що надається працівникові за рахунок коштів підприємства. Тому вартість путівки в частині, що оплачується підприємством, включається до загального оподатковуваного доходу працівника — одержувача путівки.

Дохід працівника у вигляді оплати вартості путівки (її частини) є доходом у негрошовій формі. По суті для працівника це «чистий» дохід, який для цілей оподаткування необхідно привести до нарахування. У зв’язку з цим, на нашу думку,

об’єкт оподаткування має визначатися згідно з п. 3.4 Закону № 889 як вартість путівки в частині, що оплачується підприємством , визначена за звичайними цінами (з урахуванням ПДВ, якщо підприємство, що здійснює таке нарахування, є платником ПДВ), помножена на «натуральний» коефіцієнт (1,176471).

Однак у ДПАУ щодо застосування «натурального» коефіцієнта інша позиція. У своїх роз’ясненнях (

див. лист від 08.10.2008 р. № 20454/7/17-0717 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 103, від 17.10.2008 р. № 10155/6/0716, від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717, консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2009, № 19 (543), с. 49) податківці стверджують, що для оподаткування доходів, які отримуються в негрошовій формі, застосовувати «натуральний» коефіцієнт не потрібно. Аргументують вони це тим, що положення п. 3.4 Закону № 889 суперечить чинному законодавству України, зокрема, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Ми з такою позицією ДПАУ не згодні та вважаємо цілком логічним застосування «натурального» коефіцієнта для визначення об’єкта оподаткування при виплаті доходів у негрошовій формі, зокрема, при оплаті вартості путівок. ДПАУ, до речі, раніше дотримувалася аналогічної думки (див.

листи ДПАУ від 16.03.2004 р. № 1940/6/17-3116, від 13.04.2004 р. № 6391/7/17-3117, від 25.05.2004 р. № 9402/7/17-3117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 65).

Для цілей

Закону № 889 вартість путівок для відпочинку та лікування працівників підприємства, які надаються за рахунок коштів роботодавця, на нашу думку, підпадає під поняття «Заробітна плата»*. Наведемо свої аргументи. Відповідно до п.п. «д» п. 1.3 Закону № 889 заробітна плата — це дохід, нарахований (виданий, наданий) унаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України від роботодавця. Під заробітною платою розуміють відповідно до п. 1.1 Закону № 889 також інші заохочувальні та компенсаційні виплати й винагороди, які виплачуються у зв’язку з відносинами трудового найму .

* Зазначимо, що раніше й податківці відносили путівки, які надаються за рахунок коштів роботодавця, до доходів у вигляді заробітної плати (див. лист від 03.03.2004 р. № 1606/6/17-3116 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 30). Однак згодом вони змінили свою думку з цього питання і стали розглядати путівки як додаткове благо (листи ДПАУ від 25.05.2004 р. № 9402/7/17-3117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 65, від 05.05.2004 р. № 8001/7/17-2117).

Ця виплата здійснюється у зв’язку з відносинами трудового найму, оскільки колективний чи індивідуальний трудовий договір зазвичай передбачає можливість заохочення працівника за добросовісну працю у вигляді путівок на відпочинок і лікування. Навіть якщо в колективному (індивідуальному) трудовому договорі й немає прямої вказівки на надання путівок, у ньому зазвичай згадується про регулювання відносин між підприємством і працівником відповідно до норм трудового законодавства України. У свою чергу, можливість надання путівок працівникам їх роботодавцем безоплатно чи з частковою оплатою передбачено

ст. 145 КЗпП, крім того, відповідно до п.п. 2.3.4 Інструкції № 5 вартість путівок працівникам і членам їх сімей на лікування та відпочинок, екскурсій чи суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства, включаються до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Таким чином, вартість путівки в частині, що оплачується підприємством, обкладається податком з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО) за ставкою 15 % у складі заробітної плати працівника. При цьому ця виплата:

ураховується при визначенні граничного розміру доходу, що дає право на застосування податкової соціальної пільги (далі — ПСП) (п.п. 6.5.1 Закону № 889);

— при визначенні бази оподаткування

зменшується на суму утриманих внесків до соціальних фондів (п. 3.5 Закону № 889).

Оскільки оплата вартості путівки є доходом у негрошовій формі, перераховувати податок з доходів до бюджету з вартості путівки (її частини), сплаченої за рахунок коштів підприємства, необхідно протягом банківського дня, наступного за днем надання працівникові путівки (

п.п. 8.1.4 Закону № 889).

У Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ вартість путівки (її частини), оплачуваної за рахунок коштів підприємства відображається у складі заробітної плати

з ознакою доходу «01».

 

Внески до соціальних фондів

До бази для нарахування та утримання

внесків до соціальних фондів , включаються виплати при одночасному дотриманні таких трьох умов:

1) такі виплати нараховуються

найманому працівникові;

2)

включаються до фонду оплати праці згідно з Інструкцією № 5;

3)

підлягають обкладенню ПДФО.

У нашому випадку путівка надається роботодавцем найманому працівникові, вартість путівки, як зазначалося вище, згідно з

п.п. 2.3.4 Інструкції № 5 уключається до фонду оплати праці працівника у складі заохочувальних і компенсаційних виплат та обкладається податком з доходів.

Отже, на суму оплати вартості путівки (її частини) нараховуються та утримуються внески до фондів соціального страхування. Причому ця виплата включається до бази обкладення внесками до соціальних фондів

з урахуванням «натурального» коефіцієнта, розрахованого відповідно до п. 3.4 Закону № 889. Аналогічні роз’яснення наведено в листах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 30.06.2010 р. № 02-24-1275, Державного центру зайнятості України від 05.07.2004 р. № ДЦ-09-2931, Пенсійного фонду України від 24.05.2004 р. № 4843/04 та від 08.07.2010 р. № 11760/03-30 (див. с. 12). Про те, що необхідно застосовувати «натуральний» коефіцієнт у разі виплати доходів працівникам у негрошовій формі, прямо зазначено в п. 4.2 Інструкції № 16, п. 5.12 Інструкції № 339.

Перерахування внесків до соціальних фондів здійснюється в строки, зазначені в таблиці:

 

№ з/п

Вид внеску

Строки оплати

Підстава

1

Внесок до Пенсійного фонду

Нарахування

У день видачі путівки працівникові

Абзац восьмий ч. 6 ст. 20 Закону № 1058, абзац перший п.п. 5.1.6 Інструкції № 21-1

Утримання

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому видано путівку

Підпункт 5.2.2, абзац перший п.п. 5.1.4 Інструкції № 21-1

2

Внесок до Фонду з тимчасової втрати працездатності

Не пізніше наступного дня після надання путівки

Абзац другий п. 4.6 Інструкції № 16

3

Внесок до Фонду на випадок безробіття

Одночасно з наданням путівки

Абзац перший ч. 3 ст. 17 Закону № 1533, п. 5.6 Інструкції № 339

4

Внесок до Фонду від нещасних випадків на виробництві

Не пізніше за наступний день після видачі путівки

Абзац четвертий п. 4.12 Інструкції № 36

 

Податок на прибуток та ПДВ

Операції з надання працівникам безоплатних путівок слід розглядати як

перепродаж раніше куплених у сторонньої організації путівок для своїх працівників (п. 1.31 Закону про податок на прибуток). У свою чергу, путівки надаються працівникам за добросовісну працю, тобто платою працівника за путівку є його праця. Тому, на нашу думку, операції з надання працівникам безоплатних путівок слід розглядати як операції з бартеру (п. 1.19 Закону про податок на прибуток).

На підставі

пп. 4.1.1 та 7.1.1 Закону про податок на прибуток за бартерними операціями в підприємства виникають валові доходи виходячи з договірних цін, але не нижче за звичайні ціни.

Витрати на придбання путівки

включаються до валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток.

Крім того, вартість путівки для працівника (її частини), сплачена роботодавцем, потрапить до складу валових витрат з урахуванням «натурального» коефіцієнта на підставі

п.п. 5.6.1 Закону про податок на прибуток як витрати на оплату праці за умови, що можливість надання працівникам путівок на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів підприємства передбачено в колективному чи індивідуальному трудовому договорі.

Суми внесків до фондів соціального страхування, нараховані на вартість путівки, оплаченої підприємством, уключаються до валових витрат відповідно до

п.п. 5.7.1 Закону про податок на прибуток.

Щодо ПДВ зазначимо таке. Відповідно до

п.п. 3.1.1 Закону про ПДВ операції з поставки товарів і послуг є об’єктом оподаткування.

База оподаткування визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче за звичайні ціни (

п. 4.2 Закону про ПДВ).

Отже,

при видачі путівки працівникові підприємство зобов’язане нарахувати зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайних цін.

Згідно з

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ податковий кредит звітного періоду складається із сум податку, нарахованих (сплачених) у зв’язку з придбанням товарів і послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях в межах господарської діяльності. Операції з надання безоплатних путівок розглядаються як господарські операції, при цьому такі операції є оподатковуваними. Таким чином, за наявності податкової накладної підприємство має право відобразити податковий кредит при придбанні путівки.

Аналогічні роз’яснення надала ДПАУ в

листі від 25.03.2009 р. № 2647/6/16-1515-26. У ньому зазначено, що операції з поставки путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам і членам їх сімей є об’єктом обкладення ПДВ і підлягають оподаткуванню на загальних засадах за ставкою 20 % незалежно від того, здійснюється реалізація таких путівок безоплатно, за повною вартістю чи з частковою компенсацією та незалежно від джерела оплати вартості путівки. Звертаємо увагу: правила з визначення податкових зобов’язань і формування податкового кредиту поширюються тільки на зареєстрованих в установленому порядку платників ПДВ.

Нагадаємо, що

від оподаткування звільняються тільки путівки на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років (п.п. 5.1.9 Закону про ПДВ). Такі путівки отримуються підприємством без ПДВ, і при видачі працівникові зобов’язання з ПДВ не нараховуються. Під час придбання таких путівок підприємству необхідно пам’ятати, що в нього виникає необхідність подання до податкової інспекції за місцем узяття на облік звіту за ф. № 1-ПП «Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності».

 

Бухгалтерський облік

У бухгалтерському обліку вартість оплачених підприємством путівок відображається відповідно до

Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291, на субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті». За дебетом субрахунку 331 відображається придбання путівок, а за кредитом — вибуття, тобто безоплатна передача.

Порядок відображення операцій з придбання та надання працівникові безоплатної путівки розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад 1.

Підприємство придбало за рахунок власних коштів санаторно-курортну путівку для працівника відділу збуту. Можливість надання працівникам путівок на оздоровлення та відпочинок передбачено умовами колективного договору. Вартість путівки — 5400 грн., у тому числі ПДВ — 900 грн. Припустимо, що звичайна ціна дорівнює вартості придбання. У місяці надання путівки (липень 2010 року) працівникові було нараховано заробітну плату за липень у розмірі 3800 грн.

Дохід працівника, отриманий у вигляді вартості путівки з урахуванням «натурального» коефіцієнта склав: 5400 х 1,176471 = 6352,94 (грн.).

 

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

2

3

4

5

6

7

1

Перераховано гроші за путівку для працівника у вигляді передоплати

371

311

5400,00

4500,00*

2

Відображено суму податкового кредиту відповідно до отриманої податкової накладної

641/ПДВ

644

900,00

3

Отримано путівку

331

631

4500,00

4

Закрито розрахунки за податковим кредитом

644

631

900,00

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

5400,00

6

Видано путівку працівникові

377

331

4500,00

4500,00

7

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

377

641/ПДВ

900,00

Перераховано внески до фондів соціального страхування з вартості виданої путівки**

8

Перераховано внесок до Пенсійного фонду

— нарахування (6352,94 х 33,2 %)

651

311

2109,18

— утримання (6352,94 х 2 %)

127,06

Перераховано внесок до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності

— нарахування (6352,94 х 1,4 %)

652

311

88,94

— утримання (6352,94 х 1 %)

63,53

Перераховано внесок до Фонду страхування на випадок безробіття

— нарахування (6352,94 х 1,6 %)

653

311

101,65

— утримання (6352,94 х 0,6 %)

38,12

Перераховано внесок до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві (6352,94 х 1,06***)

656

311

67,34

9

Перераховано ПДФО з вартості путівки (6352,94 - 127,06 - 63,53 - 38,12) х 15 %)

641/ПДФО

311

918,63

10

Нараховано заробітну плату за липень 2010 року

93

661

3800,00

3800,00

11

Нараховано дохід у вигляді вартості безоплатно виданої путівки

93

661

6352,94

6352,94

Здійснено нарахування на фонд оплати праці

12

Нараховано внесок до Пенсійного фонду ((3800 + 6352,94) х 33,2 %

93

651

3370,78

3370,78

Нараховано внесок до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності ((3800 + 6352,94) х 1,4 %)

93

652

142,14

142,14

 

Нараховано внесок до Фонду страхування на випадок безробіття ((3800 + 6352,94) х 1,6 %)

93

653

162,45

162,45

Нараховано внесок до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві ((3800 + 6352,94) х 1,06 %)

93

656

107,62

107,62

Здійснено утримання із заробітної плати працівника

13

Утримано внесок до Пенсійного фонду ((3800 + 6352,94) х 2 %

661

651

203,06

Утримано внесок до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності ((3800 + 6352,94) х 1 %)

661

652

101,53

Утримано внесок до Фонду страхування на випадок безробіття ((3800 + 6352,94) х 0,6 %)

661

653

60,92

Утримано ПДФО ((3800 + 6352,94 - 203,06 - 101,53 - 60,92) х 15 %)

661

641/ПДФО

1468,11

14

Списано вартість путівки в рахунок розрахунків з працівником

661

377

5400,00

Перераховано внески до фондів соціального страхування із суми заробітної плати

15

Перераховано внесок до Пенсійного фонду

— нарахування (3370,78 - 2109,18)

651

311

1261,60

— утримання (203,06 - 127,06)

76,00

Перераховано внесок до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності

— нарахування (142,14 - 88,94)

652

311

53,20

— утримання (101,53 - 63,53)

38,00

Перераховано внесок до Фонду страхування на випадок безробіття

— нарахування (162,45 - 101,65)

653

311

60,80

— утримання (60,92 - 38,12)

22,80

Перераховано внесок до Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві (107,62 - 67,34)

656

311

40,28

16

Перераховано ПДФО з вартості путівки (1468,11 - 918,63)

641/ПДФО

311

549,48

17

Виплачено заробітну плату працівникові (3800,00 + 6352,94 - 203,06 - 101,53 - 60,92 - 1468,11 - 5400,00)

661

301

2919,32

* Валові витрати відображаються за передоплатою в разі, якщо путівка придбана у платника податку на прибуток на загальних засадах (п.п. 11.2.1 Закону про податок на прибуток), інакше валові витрати збільшуються при отриманні путівки (п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток).

** Для зручності внески до фондів соціального страхування перераховано в день видачі путівки.

*** Ставку внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві прийнято умовно в розмірі 1,06 %.

 

У Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ за 3 квартал 2010 року підприємство відобразить вартість путівки, оплаченої за рахунок коштів роботодавця, у складі заробітної плати працівника — одержувача путівки (3800 + 6352,94 = 10152,94)

з ознакою доходу «01».

Як бачимо, купівля путівки за рахунок коштів підприємства з подальшою її безоплатною передачею працівникові вкрай невигідна з позиції оподаткування як для працівника, так і для роботодавця.

З метою зменшення податкового навантаження можна використовувати такий варіант: працівник самостійно придбаває путівку, а роботодавець надає йому нецільову благодійну допомогу в розмірі, сумірному з вартістю путівки. У такому разі путівка в обліку підприємства не відображається.

Щодо нецільової благодійної допомоги, то вона не обкладається внесками до соціальних фондів, оскільки не включається до фонду оплати праці згідно з

п. 3.31 Інструкції № 5. За умови, що працівник — одержувач такої допомоги користується податковою соціальною пільгою, сума допомоги в розмірі, що не перевищує граничного розміру доходу (у 2010 році — 1220 грн.), не обкладається податком з доходів. Докладніше про порядок оподаткування нецільової благодійної допомоги читайте у статті «Види матеріальної допомоги та порядок її оподаткування» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 33, с. 32.

Зазначимо, що варіант надання нецільової благодійної допомоги працівникові прийнятний для підприємств-єдиноподатників, які бажають допомогти працівникові оздоровитися. Річ у тім, що операція з придбання путівки з метою її подальшої видачі працівникові безоплатно чи з частковою оплатою, як уже зазначалося вище, є бартерною, а проводити бартерні операції єдиноподатникам заборонено.

І ще один привабливий з позиції оподаткування варіант: у випадку якщо працівник підприємства є членом профспілкової організації, путівку для працівника, а також членів його сім’ї, може придбати за рахунок власних коштів профспілкова організація, до якої зараховуються профспілкові внески такого працівника. Про цей варіант і поговоримо далі.

 

Путівки від профспілки

Профспілкова організація діє відповідно до законодавства і на підставі свого статуту, в якому визначаються джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрямки їх використання.

Річна сума надходження, склад і суми планованих витрат визначаються в кошторисі, що затверджується на засіданні профкому чи на профспілкових зборах. У кошторисі можуть передбачатися витрати на оздоровлення членів профспілки, а також членів їх сім’ї шляхом придбання путівок до санаторіїв, будинків відпочинку, профілакторіїв, дитячих оздоровчих таборів тощо.

Путівки можуть видаватися профспілкою безоплатно чи з частковою оплатою. Кількість путівок, що видаються членові профспілки на відпочинок, оздоровлення та лікування, а також розмір оплати таких путівок визначається рішенням профспілкової організації відповідно до її статуту та інших документів, що регламентують її роботу.

Рішення про придбання путівок членам профспілки та членам їх сімей за рахунок коштів профспілки оформлюються протоколом.

 

ПДФО та внески до соціальних фондів

Відповідно до

п.п. 4.3.24 Закону № 889 доходи у вигляді вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку чи його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно чи із знижкою (у розмірі такої знижки) профспілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податків, не включаються до складу його місячного чи річного оподатковуваного доходу.

Таким чином,

вартість путівок, наданих профспілковою організацією, не підлягає обкладенню ПДФО при виконанні таких умов:

— путівка надається

членові профспілки, до якої він сплачує профспілкові внески;

— путівка призначена для відпочинку, оздоровлення та лікування

на території України члена профспілки чи його дітей віком до 18 років.

Закон № 889

не встановлює жодних обмежень щодо вартості путівок, які видаються профспілкою.

Із зазначеного вище випливає, що не обкладатиметься ПДФО і вартість сімейної путівки для спільного відпочинку, оздоровлення, лікування чоловіка та дружини, у разі якщо обидва члени подружжя є членами однієї профспілки.

Водночас ДПАУ дала вельми лояльні роз’яснення

(див. лист від 09.08.2005 р. № 7585/6/17-3116, консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2005, № 19 (349), с. 55), згідно з якими в разі якщо членові профспілки надаватиметься цією профспілкою одна безоплатна (або зі знижкою) путівка на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України для нього та членів його сім’ї (сімейна путівка), на її вартість поширюватимуться положення п.п. 4.3.24 Закону № 889, незалежно від того, є члени його сім’ї членами цієї профспілки чи ні. Тобто, на думку податківців, вартість сімейної путівки, наданої членові профспілки, до якої він сплачує профспілкові внески, для нього та членів його сім’ї, не обкладається ПДФО в будь-якому разі. Однак з причини того, що такий висновок прямо не випливає з положень п.п. 4.3.24 Закону № 889, щоб уникнути негативних для профспілкової організації наслідків при проведенні перевірки контролюючими органами, рекомендуємо отримати з цього питання індивідуальне податкове роз’яснення в податковій інспекції за місцем узяття на облік.

У разі невиконання умов, зазначених у

п.п. 4.3.24 Закону № 889, уся вартість профспілкової путівки потрапить під оподаткування. Наприклад, обкладатиметься ПДФО на загальних підставах (за ставкою 15 %) вартість наданої членові профспілки путівки на відпочинок за кордоном, вартість наданої членові профспілки путівки на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України членів його сім’ї (дружини, чоловіка, дітей, які досягли 18-річного віку), які не є членами цієї профспілки. Аналогічні висновки роблять і податківців (див. лист ДПАУ від 24.05.2006 р. № 5795/6/17-0716, консультацію в журналі «Вісник податкової служби України»,2005 № 19 (349), с. 55).

Вартість наданої профспілкою путівки (її частини), що підлягає оподаткуванню, є для її одержувача доходом у вигляді додаткового блага від нероботодавця. Для цілей оподаткування такий дохід прирівнюється до подарунка. На думку ДПАУ (див.

листи від 13.02.2006 р. № 1215/6/17-0716, від 24.04.2008 р. № 4079/6/17-0716), податковим агентом, відповідальним за нарахування та сплату ПДФО, а також відображення доходу в Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ, у цьому випадку виступає профспілкова організація. У зв’язку з тим, що путівка є доходом фізичної особи в негрошовій формі, при визначенні об’єкта оподаткування вартість путівки (її частина), яка сплачується профспілкою, помножується на «натуральний» коефіцієнт.

Вартість путівки (її частина), сплачена профспілковою організацією, що

не обкладається ПДФО згідно з п. п 4.3.24 Закону № 889, відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «41».

Вартість путівки (її частина), яка надається профспілковою організацією та підлягає оподаткуванню, у Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ відображається

з ознакою доходу «14».

Оскільки члени профспілки не є її найманими працівниками, вартість путівок, що надаються їм безоплатно чи зі знижкою (у розмірі такої знижки), не

обкладається внесками до соціальних фондів.

 

Податок на додану вартість

Операції з надання путівок на лікування, оздоровлення та відпочинок членам профспілки та членам їх сімей є об’єктом обкладення ПДВ (

п. 1.4, п.п. 3.1.1 Закону про ПДВ). Виняток становлять операції з поставки путівок для санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку на території України фізичних осіб віком до 18 років, які згідно з п.п. 5.1.9 Закону про ПДВ звільняються від ПДВ.

Таким чином, у разі якщо профспілкова організація є платником ПДВ, вона має нарахувати податкові зобов’язання при видачі путівки членові профспілки.

Щодо

реєстрації профспілкової організації платником ПДВ, то така необхідність згідно з вимогами п. 2.3.1 Закону про ПДВ виникне в разі здійснення такою організацією протягом 12 календарних місяців операцій, які підлягають обкладенню ПДВ, в обсязі, що перевищує 300000 грн. (без урахування ПДВ). На це звертає увагу ДПАУ в листі від 12.08.08 р. № 16346/7/16-1517-26).

 

Бухгалтерський облік

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з придбання та видачі профспілкою путівки до санаторно-курортної установи розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад 2.

Профспілкова організація в липні 2010 року придбала санаторно-курортну путівку вартістю 4500 грн. Профспілкова організація не є платником ПДВ. Цю путівку надано членові профспілки (Тимченку А. В.) з частковою оплатою 20 % (900 грн.). Залишок коштів цільового фінансування (кредит рахунка 48) на початок липня 2010 року склав 26000 грн.

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Перераховано гроші за путівку для члена профспілки

377/санаторій

311

4500,00

2

Оприбутковано путівку

331

377/санаторій

4500,00

3

Отримано до каси профспілки від члена профспілки часткову оплату вартості путівки

301

685

900,00

4

Видано путівку члену профспілки

377/Тимченко А. В.

331

4500,00

5

Здійснено залік заборгованостей

685

377/Тимченко А. В.

900,00

6

Списано частину вартості путівки, сплачену за рахунок коштів профспілки

48

377/Тимченко А. В.

3600,00

 

Профспілкова організація має відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ за 3 квартал 2010 року дохід Тимченка А. В. у вигляді частини вартості путівки, сплаченої за рахунок коштів профспілкової організації (3600 грн.) з ознакою доходу «41».

Як могли переконатися наші читачі, за наявності на підприємстві профспілкової організації, і для працівника, і для роботодавця буде краще, якщо працівник — член профспілки з проханням оплатити йому вартість путівки (її частину) звернеться до голови такої організації.

Незважаючи на те, який з варіантів придбання путівки буде вибрано, матеріал цієї статті допоможе розібратися в нюансах оподаткування операцій, пов’язаних з придбанням путівки для працюючого громадянина.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі