Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Перетворення юрособи: гострі питання

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Липень, 2010/№ 58
Друк
Стаття

Перетворення юрособи: гострі питання

 

Законодавчі положення, присвячені процедурі перетворення, усе ж не можуть дати відповіді на всі запитання, які виникають на практиці. Деякі з них, які найчастіше спричиняють складнощі у суб’єктів господарських відносин, розглянемо в цій статті.

Ніна КОСТЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Чи може юрособа-правонаступник використовувати у своїй діяльності дозвільні документи, видані юрособі-попереднику?

Рідко коли діяльність юридичної особи обходиться без дозвільних документів. І, як відомо, мають вони, умовно кажучи, «іменний» характер, тобто видаються конкретній юридичній особі із зазначенням її реквізитів у дозвільному документі.

Що відбувається з ліцензіями та іншими дозволами, оформленими на юрособу, яка припиняється?

Ліцензію доведеться отримувати заново в загальному порядку

. Цей висновок ґрунтується на тому, що серед наведених у ч. 1 ст. 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III підстав переоформлення ліцензії такої підстави, як реорганізація, зокрема, перетворення, не зазначено. На необхідність отримання нової ліцензії в цьому випадку звертає увагу й Держкомпідприємництва (див. лист від 08.09.2008 р. № 7574).

Якщо суб’єкт господарювання отримував патент, то про припинення своєї діяльності він має повідомити податковий орган і повернути торговий патент. Переплата за патент має бути йому повернена.

Інші

дозвільні документи в разі припинення юридичної особи, якій вони видавалися, у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення чи ліквідації, підлягають анулюванню. Відповідну вимогу закріплено в ч. 7 ст. 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV.

 

Чи є перетворення підставою для звільнення працівників? Які вимоги трудового законодавства має бути виконано при перетворенні?

Згідно зі

ст. 36 КЗпП при реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) дія трудового договору продовжується.

Сама по собі реорганізація (у тому числі перетворення) не є підставою для звільнення

(ч. 3 ст. 36 КЗпП, абз. 2 п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів») від 06.11.92 р. № 9 . Підстава для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за п. 1 ст. 40 КЗпП може з’явиться тільки в тому випадку, якщо перетворення супроводжується змінами в організації виробництва та праці, зокрема викликало необхідність скорочення чисельності чи штату працівників. У цьому випадку працівникові необхідно запропонувати переведення на іншу роботу (якщо така можливість є). Якщо він відмовиться від переведення, його може бути звільнено, але про майбутнє звільнення його слід попередити за 2 місяці до розірвання договору.

Якщо трудовий договір з працівником не розривається, у графі 3 його трудової книжки слід зробити запис: «Підприємство «

найменування» такого-то числа перетворено на ___________ (зазначити організаційно-правову форму юрособи, на яку перетворено підприємство-роботодавця)».

 

Які особливості передбачає процедура перетворення АТ на ТОВ?

Крім загальних вимог, яких слід дотримуватися при проведенні перетворення юридичної особи, перетворення АТ на ТОВ вимагає також урахування низки особливостей, велику частину яких передбачено

Положенням про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 30.12.98 р. № 221. Увагу, зокрема, слід звернути на таке:

1.

Рішення загальних зборів акціонерів про перетворення має містити відомості про умови обміну акцій на частки у статутному фонді ТОВ, що створюється.

2. Оскільки здійснюється перетворення АТ на ТОВ, необхідно також пройти

процедуру скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій відповідно до вимог, передбачених Порядком скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 30.12.98 р. № 222.

Зазначений

Порядок, зокрема, передбачає, що протягом семи робочих днів після прийняття рішення про припинення АТ комісія має подати до територіального відділення ДКЦПФР такі документи:

а) заяву про припинення обігу акцій;

б) рішення загальних зборів акціонерів АТ про перетворення та призначення комісії, оформлене відповідним протоколом, який має бути пронумеровано, прошнуровано та завірено підписами голови та секретаря зборів;

в) довідку, завірену підписами голови та секретаря зборів, голови комісії та печаткою АТ. Довідка має містити відомості про:

— загальну кількість акціонерів на дату проведення загальних зборів;

— кількість та процент голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах;

— найменування емітента та його місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи;

— розмір статутного фонду;

— цілі та предмет діяльності;

— розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів (перелік та результати попередніх випусків цінних паперів із зазначенням свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, які видали відповідні свідоцтва із зазначенням за кожним випуском кількості іменних акцій, простих і привілейованих акцій, номінальної вартості та загальної суми випуску, форми випуску);

— кількість і процент голосів акціонерів, які приймають рішення про перетворення;

— порядок голосування;

г) довідку, завірену підписами та печаткою реєстратора про передачу йому реєстру власників іменних цінних паперів (за документарної форми) чи депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування випуску цінних паперів (за бездокументної форми), із зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи та її місцезнаходження. Довідка також має містити дані про наявність державної частки у статутному фонді емітента на дату прийняття рішення про перетворення.

У разі самостійного ведення реєстру емітентом подається копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів — діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів;

д) копію опублікованого повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства, на якому прийнято рішення про ліквідацію, і довідку, що свідчить про персональне повідомлення акціонерів про проведення цих загальних зборів, яка завіряється підписом голови комісії та печаткою товариства.

3. АТ здійснює

обмін акцій на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному фонді ТОВ. Розмір часток у процентах кожного акціонера АТ має дорівнювати розміру його частки у процентах у статутному фонді ТОВ.

Звіт про результати обміну акцій на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному фонді ТОВ, яке створюється в результаті перетворення, має містити таку інформацію:

а) фактична дата початку та фактична дата закінчення обміну;

б) кількість акцій, на які видано письмові зобов’язання;

в) кількість акцій, на які не було видано письмові зобов’язання, із зазначенням причин;

г) зазначення відсутності претензій з боку кредиторів.

4. Якщо деякі акціонери не погоджуються з проведенням процедури перетворення АТ, акціонерне товариство, що перетворюється, зобов’язане

провести оцінку та викуп акцій на вимогу тих акціонерів, які не голосували за прийняття загальними зборами рішення про перетворення і звернулися до товариства з письмовою заявою про викуп. Викуп акцій має бути здійснено товариством не пізніше одного місяця з дати прийняття загальними зборами рішення про перетворення.

Викуп акцій здійснюється на підставі договору за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість акцій, або за ціною, яка склалася на фондовому ринку і дорівнює середньозваженій ціні акцій за останні шість місяців до дати опублікування повідомлення про проведення загальних зборів товариства, на розгляд якого виноситься питання про перетворення.

5. Має бути

проведено установчі збори товариства, на яких приймається рішення про створення товариства, затверджується його статут, обираються органи управління, вирішуються інші питання, пов’язані з перетворенням.

6.

Письмові зобов’язання, які було видано в обмін на акції, обмінюються на частки у статутному фонді ТОВ.

7. Учасниками ТОВ, що створюється в результаті перетворення, можуть бути тільки акціонери АТ, що прийняло рішення про припинення шляхом перетворення (на дату прийняття такого рішення), які обміняли акції, що належали їм, на частки у статутному фонді ТОВ. Тому якщо кількість акціонерів АТ на дату прийняття рішення загальними зборами про перетворення на ТОВ перевищуватиме 10 осіб, таке рішення не може бути реалізовано, оскільки законодавством передбачено обмеження максимальної кількості учасників ТОВ (роз’яснення ДКЦПФР від 21.05.2010 р. № 6 див. на с. 32).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі