Теми статей
Обрати теми

Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість

Редакція ПБО
Друк
Наказ від 12.05.2010 р. № 313

Міністерства та відомства України

 

Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість

Наказ від 12 травня 2010 року № 313

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 травня 2010 р. за № 350/17645

(витяг)

 

Відповідно до підпункту 11.21 пункту 11 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість», керуючись статтею 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та статтею 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити для платників податку — сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 81 Закону України «Про податок на додану вартість», але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства та рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, форму податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальну), що додається.

2.

У рядках 8.5 та 8.6 форми додатка 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 15.06.2005 № 213, із змінами), цифри «23.4» замінити цифрами «23.3».

3.

Внести до форми податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 № 159, зі змінами), такі зміни*:

* Зміни не публікуються, оскільки оновлені з урахуванням унесених змін форми податкових декларацій з ПДВ ((загальної)/(скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)), додатків до них, а також додатків до Порядку № 166 розміщено у розділі "Бланки". —

Прим. ред.

<…>

4.

Внести до форми додатка 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за №715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 21.01.2009 № 8, зі зміною), такі зміни*:

* Зміни не публікуються, оскільки оновлені з урахуванням унесених змін форми податкових декларацій з ПДВ ((загальної)/(скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)), додатків до них, а також додатків до Порядку № 166 розміщено  у розділі "Бланки". —

Прим. ред.

<…>

5.

Внести до форми додатка 1 до податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), затвердженої наказом ДПА України від 28.04.2009 № 221, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2009 за № 417/16433, такі зміни*:

* Зміни не публікуються, оскільки оновлені з урахуванням унесених змін форми податкових декларацій з ПДВ ((загальної)/(скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)), додатків до них, а також додатків до Порядку № 166 розміщено  у розділі "Бланки". —

Прим. ред.

<…>

6.

Службові поля «Керівник» та «Головний бухгалтер» податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженої наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу ДПА України від 17.03.2008 № 159, зі змінами); податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої), затвердженої наказом ДПА України від 23.10.98 № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.11.98 за № 715/3155 (у редакції наказу ДПА України від 21.01.2009 № 8, зі зміною); податкової декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), затвердженої наказом ДПА України від 28.04.2009 № 221, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.05.2009 за № 417/16433; додатків 3, 4, 5, 6 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 15.06.2005 № 213, із змінами), доповнити відповідно службовими полями «Ідентифікаційний номер керівника згідно з ДРФО» та «Ідентифікаційний номер головного бухгалтера згідно з ДРФО».

7.

Внести до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 15.06.2005 № 213, із змінами), такі зміни*:

* Зміни не публікуються, оскільки витяг із зазначеного Порядку в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін наведено нижче. Зміни в тексті виділено

напівжирним курсивом. —
Прим. ред.

<…>

8.

Доповнити Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затверджений наказом ДПА України від 30.05.97 № 166, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.97 за № 250/2054 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 15.06.2005 № 213, із змінами), новим додатком 7 «Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (спеціальної))», що додається.

<…>

11. Цей наказ набирає

чинності з дня офіційного опублікування.

<…>

 

Голова О. Папаікакоментар редакції

Чергові зміни ПДВ-звітності:
+ ще одна сільгосп-декларація (спеціальна)

Наказом, що коментується, ДПАУ внесла чергові зміни до всіх раніше встановлених форм податкових декларацій

з ПДВ (загальної, скороченої, переробного підприємства), до додатків 1 до них, до додатка 4 до загальної декларації, до Порядку № 166, а також до додатка 5 до нього.

Можна сказати, що зміни до зазначених декларацій та додатків не суттєві, оскільки практично всі вони (за винятком уточнення номера рядка в додатку 5 до Порядку № 166) стосуються заповнення

службових полів (ідеться, насамперед, про необхідність зазначення поряд із підписами керівника та головного бухгалтера відповідних ідентифікаційних номерів). Проте, ураховуючи ревне (іноді, як свідчить практика, таке, що виходить за межі розумного) ставлення окремих податківців на місцях до подання платниками оновлених форм звітності, на це слід звернути увагу.

Основна спрямованість наказу, що коментується, безумовно, — це

встановлення для сільгосппідприємств ще одного виду декларації з ПДВ (спеціальної), додатків 1, 2 і 3 до неї, додатка 7 до Порядку № 166, а також порядку їх складання. Отже, після піврічних (!) роздумів ДПАУ нарешті відреагувала на Закон України від 22.12.2009 р. № 1782-VI (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 3), згідно з яким п. 11.21 ст. 11 Закону про ПДВ викладено в новій редакції. З урахуванням таких змін стало можливим говорити про два встановлені Законом про ПДВ спецрежими сільгосп-ПДВ: перший — відповідно до ст. 81, другий — згідно з абзацом четвертим п. 11.21, застосовувати норми якого сільгосппідприємства не мали можливості через відсутність підзаконних актів, і насамперед — форми декларації.

Але і зараз, з виданням ДПАУ наказу, що коментується, радіти тваринникам, які не є спецрежимниками згідно зі ст. 81, виявляється, нема чому. Незважаючи на те що наказ, що коментується (як зазначає ДПАУ в його преамбулі), видано відповідно до п. 11.21, можливості застосовувати цей спецрежим і залишати в себе сільгосп-ПДВ у них як не було, так і не з’явилося. Норма Закону, встановлена для сільгосппідприємств «

які не обрали спецрежим згідно зі статтею 81», у трактуванні ДПАУ звучить як для сільгосппідприємств «які відповідають вимогам статті 81, але не обрали спецрежим». Те, що це, як говорять в Одесі, «дві великі різниці», на наш погляд, очевидно.

Маніпуляції ДПАУ з формулюваннями, на нашу думку, перекрутили не лише букву, а й «дух» Закону. Виходить, що

нову форму декларації (спеціальну) ДПАУ встановлює тільки для добровільних відказників від спецрежиму згідно зі ст. 81. Можна стверджувати, що нова форма декларації з ПДВ (спеціальна) широкого застосування не знайде, якщо не сказати, що вона взагалі нікому не потрібна: якщо сільгосппідприємство має можливість застосовувати спецрежим згідно зі ст. 81, то йому, великою мірою, немає сенсу відмовлятися від нього, щоб «перейти» на спецрежим згідно з п. 11.21.

До того ж законодавці, вочевидь, адресували норми абзацу четвертого п. 11.21 Закону про ПДВ насамперед тій частини сільгосппідприємств-тваринників, які

саме «не можуть», а не «не бажають» застосовувати спецрежим згідно зі ст. 81.

Намагаючись звузити коло спецрежимників та «загнати» спецрежим згідно з п. 11.21 за умовами застосування в межі вимог ст. 81 (роблячи з нього, по суті, «двійника»), ДПАУ насамперед вимагає дотримання сільгосппідприємствами 75 % критерію «сільгосп-частки» (зауважимо, що до форми декларації (спеціальної) встановлений, у тому числі, і додаток 3 щодо Розрахунку «сільгосп-частки»).

При цьому ДПАУ не помічає, а радше не хоче помічати явний

абсурд: в абзаці четвертому п. 11.21 Закону про ПДВ прямо зазначається про сільгосппідприємства, зареєстровані платниками ПДВ на загальних підставах (зрозуміло, що такі платники мають так зване звичайне Свідоцтво), тоді як у п. 81.10 ст. 81 Закону про ПДВ та п.п. 27.4.2 загальновідомого Положення № 79 вимагається отримання сільгосппідприємствами Спеціального свідоцтва, причому, взамін на звичайне Свідоцтво. Це пояснює, як ми розуміємо, чому ДПАУ в п. 1 наказу, що коментується, та п. 1.2 оновленого Порядку № 166 не до кінця цитує згадану законодавчу норму, замовчуючи зазначений нюанс щодо реєстрації сільгосппідприємства платником ПДВ.

ДПАУ обіцяє до кінця поточного граничного строку приймати старі декларації за травень за старими формами, а нові (у тому числі спеціальну) планує приймати починаючи зі звіту за червень (ІІ квартал).

 

Анатолій Бобро

 

 

Узгоджено рішенням Комітету Верховної Ради України

з питань фінансів і банківської діяльності від 14 червня 2005 р. № 06-10/10-698

Голова Комітету С. В. Буряк

 

Затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 30 травня 1997 р. № 166 (у редакції наказу від 15 червня 2005 р. № 213)

Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2005 р. за № 702/10982

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено наказом Державної податкової адміністрації України від 12 травня 2010 року № 313)

(витяг)

 

<…>

1. Загальні положення

<…>

1.2. Декларація подається до податкового органу за місцем реєстрації особою, яка зареєстрована платником податку на додану вартість згідно з вимогами Закону України від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (далі — Закон).

<…>

Платники податку — сільськогосподарські підприємства усіх форм власності, які відповідають вимогам статті 81 Закону, але які не обрали спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського, лісового господарства і рибальства та реалізують молоко, худобу, птицю, вовну власного виробництва, а також молочну продукцію та м’ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (спеціальну), яка є невід’ємною частиною звітності за відповідний звітний період. До такої податкової декларації включаються лише операції, визначені абзацом четвертим пункту 11.21 статті 11 Закону.

<…>

3. Порядок оформлення декларації

<…>

3.2. Вступна частина, службові поля та чотири розділи податкової декларації з податку на додану вартість,

податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної), податкової декларації з податку на додану вартість (переробних підприємств) та податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої) подаються на двох двосторонніх аркушах формату А-4, скріплених між собою; додатки до декларацій, уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (до декларації з податку на додану вартість (скороченої)/(переробного підприємства)/ (спеціальної) — на аркушах формату А-4.

<…>

4. Порядок подання декларації

<…>

4.2. У складі декларації повинні подаватися всі необхідні додатки до декларації, подання яких передбачено цим Порядком, у тому числі розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість

(скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної). У разі подання уточнюючих розрахунків, у яких проводиться коригування податкових зобов’язань та/або податкового кредиту, такі самі розшифровки подаються на суму уточнення, а також:

<…>

4.4.3. Уточнюючий розрахунок подається за формами, визначеними в додатках

3, 4, 5, 6 та 7 до цього Порядку.

<…>

У разі виправлення помилки, допущеної у податковій декларації (спеціальній), поданій за формою, затвердженою наказом ДПА України від 12.05.2010 № 313, уточнюючий розрахунок подається за формою, визначеною у додатку 7.

<…>

5. Порядок заповнення податкової декларації

5.1. Вступна частина

<…>

У податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) відображаються лише операції, пов’язані з поставкою молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У спеціальному полі для відміток рядка «ПВ» податкової декларації (спеціальної) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом дванадцяти послідовних звітних періодів сукупно (%).

У спеціальному полі для відміток рядка «ПВН» податкової декларації (спеціальної) проставляється питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) у вартості всіх товарів (послуг), поставлених новоствореним сільськогосподарським підприємством за наслідками кожного звітного податкового періоду ( %).

Розрахунок питомої ваги проводиться у додатку 3 до податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).

<…>

5.3. Розділ I «Податкові зобов’язання»

5.3.1. У рядках 1 — 5 декларації вказуються загальні обсяги поставки, за якими у платника в даному звітному періоді виникло податкове зобов’язання (оподатковувані за ставкою 20 відсотків, нульовою ставкою, звільнені від оподаткування відповідно до статті 5 Закону та тимчасово звільнені від оподаткування відповідно до статті 11 Закону чи інших нормативно-правових актів), та обсяги поставки, що не є об’єктом оподаткування (пункт 3.2 статті 3 Закону).

<…>

У податковій декларації (спеціальній) відображаються операції, пов’язані з поставкою молока, худоби, птиці, вовни власного виробництва, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах, відповідно до абзацу четвертого пункту 11.21 статті 11 Закону.

<…>

5.5. Рядок 7. Указуються обсяги послуг, отриманих від нерезидента на митній території України.

<…>

У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), податковій декларації з податку на додану вартість (скороченій) та податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) рядки 6, 7 не заповнюються, оскільки податкові зобов’язання, що виникають при імпорті товарів та послуг, які отримані від нерезидента на митній території України, не відносяться до податкових зобов’язань, що відображаються у вказаних деклараціях.

5.6. Коригування податкових зобов’язань з ПДВ

<…>

У податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), податковій декларації з податку на додану вартість (скороченій) та податковій декларації з податку на додану вартість (спеціальній) рядок 8.2 не заповнюється, оскільки податкові зобов’язання, які виникають при імпорті товарів, не відносяться до податкових зобов’язань, що відображаються у вказаних деклараціях.

<…>

5.7. Розділ II «Податковий кредит»

<…>

5.7.3. У податковій декларації (спеціальній) відповідно до абзацу четвертого пункту 11.21 статті 11 Закону відображаються:

а) товари (послуги), які придбаваються сільськогосподарським підприємством для використання у виробництві молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах.

У разі якщо товари (послуги), основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виробництва молока, худоби, птиці, вовни, а також молочної продукції та м’ясопродуктів у власних переробних цехах, а частково для інших товарів (послуг), то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг), основних фондів в операціях такого виробництва та відповідно в інших операціях.

Розподіл відбувається у тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 10, 12, 13 та довідково відображаються у рядках 101, 121, 131 податкової декларації (спеціальної);

б) послуги, супутні поставці молока, худоби, птиці, вовни, а також пов’язані з поставкою молочної продукції та м’ясопродуктів, вироблених у власних переробних цехах безпосередньо платником податку.

<…>

5.15. Розділ III «Розрахунки за звітний період» податкової декларації з податку на додану вартість (спеціальної).

Відмінності у заповненні цього розділу порівняно з податковою декларацією з податку на додану вартість:

1) відсутня відмітка платника про проведення відшкодування;

2) замість рядків 18 — 28 введено нові рядки:

18. Різниця між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту з ПДВ поточного звітного податкового періоду (рядок 9 - рядок 17):

18.1 сума ПДВ, яка в поточному звітному періоді підлягає нарахуванню (позитивне значення суми рядка 18);

18.2 сума ПДВ, яка зменшує нарахування наступних звітних періодів (від’ємне значення суми рядка 18).

19. Сума ПДВ минулого звітного періоду, яка у поточному звітному періоді зменшує суму податку (рядок 19.1 + рядок 19.2).

20. Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню в особовому рахунку платника та залишається у розпорядженні сільськогосподарського підприємства (п. 11.21 ст. 11 Закону).

21. Сума ПДВ, яка в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що залишається у розпорядженні платника.

Значення рядка 21 переноситься платником до рядка 19.1 податкової декларації (спеціальної) наступного звітного періоду.

<…>

 

В. о. директора Департаменту методології ДПА України Н. Фліссак

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі