Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Редакція ПБО
Постанова від 11.05.2010 р. № 9-4

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Постанова від 11 травня 2010 року № 9-4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 червня 2010 р. за № 366/17661

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1261, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 № 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2004 за № 64/8663 (із змінами), що додаються*.

* Зміни не публікуються, оскільки витяг із зазначеної Інструкції в кодифікованому вигляді з урахуванням унесених змін наводимо нижче. Зміни в тексті виділено

напівжирним курсивом. — Прим. ред.

<…>

4. Ця постанова набирає чинності з дня офіційного опублікування .

 

Голова правління Б. Зайчук

 

 

Затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 р. № 21-1

Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України**

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 р. за № 64/8663

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено постановою правління Пенсійного фонду України від 11 травня 2010 року № 9-4)

(витяг)

 

** Додатки до Інструкції не публікуються. —

Прим. ред

 

<…>

4. Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування встановлюються відповідно до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» за ставками:

4.1.

Для платників, зазначених у підпунктах 2.1.1 та 2.1.2 пункту 2.1 цієї Інструкції, — 33,2 відсотка суми фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця та допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

<…>

4.2.

Для підприємств, установ, організацій, де працюють інваліди, внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування визначаються окремо за ставкою 4 відсотки сум фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 відсотка від сум фактичних витрат на оплату праці (грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати, та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці», що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також на суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, яка здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю для інших працівників такого підприємства.

<…>

4.7. Розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленої законом на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків:

<…>

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку (крім осіб, які мали та/або мають статус інвалідів), — на 34 відсотки за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2006, 13,78 відсотка за 2007 рік, 21,92 відсотка за 2008 рік, 28,56 відсотка за 2009 рік,

35,2 відсотка з 01.01.2010 року;

для застрахованих осіб, визначених підпунктом 2.2.1 пункту 2.2 цієї Інструкції, які працюють у платників фіксованого сільськогосподарського податку та мали та/або мають статус інвалідів, — на 6 відсотків за 2004 рік; 8,4 відсотка за період з 01.01.2005 до 30.03.2005; 8,46 відсотка за період з 31.03.2005 до 31.12.2006, 13,78 відсотка за 2007 рік, 21,92 відсотка за 2008 рік, 28,56 відсотка за 2009 рік,

6 відсотків з 01.01.2010 року;

<…>

5. Порядок нарахування (обчислення) та строки сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

<…>

5.1.5.

У разі здійснення протягом базового звітного періоду виплат (виплати доходу), на які нараховуються страхові внески, страхувальники одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати авансові платежі у вигляді сум страхових внесків, що підлягають нарахуванню на зазначені виплати (дохід) у розмірах, установлених для страхувальників (33,2 відсотка, 4 відсотки, 42 відсотки цих сум).

<…>

5.3.1. Визначення сум страхових внесків зазначеною категорією платників здійснюється на підставі:

даних у річних розрахунках

звітах;

<…>

6. Відшкодування підприємствами витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах

<…>

6.5. Розрахунки складаються на підставі відомостей відділів з призначення пенсій органів Пенсійного фонду України, які подаються згідно з додатком 8

та додатком 8а до 1 січня поточного року та протягом 10 днів з дня прийняття рішення про призначення нової пенсії.

6.6. Додаткові пенсії, додаткові витрати на виплату підвищеного розміру пенсії відповідно до статті 8 Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці», доплати, надбавки та підвищення призначені відповідно до законодавства України

, які виплачуються за рахунок інших джерел, ніж кошти Пенсійного фонду України, не включаються до розміру фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, що підлягають відшкодуванню.

<…>

6.9.

Пункт 6.9 розділу 6 виключено, у зв’язку з цим пункт 6.10 вважати пунктом 6.9.

6.9.

У разі призначення пенсій на пільгових умовах особам, які мають необхідний стаж роботи не за місцем призначення цієї пенсії, орган Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії надсилає повідомлення згідно з додатками, зазначеними у пункті 6.4 цієї Інструкції для зазначених підприємств у двох примірниках через орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням цього підприємства. Відшкодування сум фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, у таких випадках здійснюється підприємством на рахунки органу Пенсійного фонду за місцем його реєстрації.

<…>

9. Фінансові санкції

<…>

9.3. Відповідно до частини 9 статті 106 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» фінансові санкції за порушення чинного законодавства накладаються на страхувальника у таких розмірах:

<…>

9.3.4. За донарахування органом Пенсійного фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків накладається штраф у розмірі 5 відсотків зазначених сум за кожний повний або неповний місяць, за який донараховано ці суми.

<…>

Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки або акт звірки, розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України.

9.3.5. За неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку та іншої звітності, передбаченої законодавством, до органів Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожний повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного протягом року такого порушення — у розмірі 20 відсотків зазначених сум та не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому складається рішення за формою згідно з додатком 17

та/або додатком 17а цієї Інструкції.

Підставою для прийняття відповідних рішень є акт про зазначене порушення, складений у довільній формі, або акт перевірки.

<…>

10. Порядок нарахування та погашення пені

10.1. На суми простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків (недоїмки) та своєчасно не сплачені (не перераховані) фінансові санкції нараховується пеня в розмірі 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

<…>

Документами, які є підставою для нарахування пені, є:

документи, що підтверджують суму страхових внесків, фінансових санкцій та строк їх сплати — Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з позитивною сумою;

звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України з позитивною сумою; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України з позитивною сумою; вимога про донараховані суми страхових внесків за актами перевірок та узгоджене рішення про застосовані фінансові санкції (штрафи); рішення суду;

документи, що підтверджують суму та дату погашення недоїмки за страховими внесками та боргу за фінансовими санкціями — виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів; корінець прибуткового документа про приймання установою банку платежів готівкою; договорів про розстрочення (відстрочення) страхових внесків; Розрахунок суми страхових внесків з від’ємною сумою;

звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з від’ємною сумою; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з від’ємною сумою; рішення про виключення з Державного реєстру підприємств та організацій України; свідоцтво про смерть фізичної особи.

<…>

11. Облік та звітність платників Пенсійного фонду

<…>

11.10.

Пункт 11.10 розділу 11 виключено

<…>

 

Начальник управління надходження доходів В. Литвиненкокоментар редакції

Пенсійний фонд привів свою Інструкцію
у відповідність до норм чинного законодавства

Постановою правління Пенсійного фонду «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України» від 11.05.2010 р. № 9-4 (далі — постанова № 9-4) унесено зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 р. № 21-1 (далі — Інструкція № 21-1).

Переважна частина змін пов’язана з приведенням Інструкції № 21-1 у відповідність до норм чинного законодавства. Зупинимося на найбільш значимих.

1. Почнемо зі змін, пов’язаних зі збільшенням ставки внесків до Пенсійного фонду для платників фіксованого податку (далі — ФСП) з 1 січня 2010 року.

Нагадаємо: до 2010 року згідно з абзацом сьомим п. 1 ст. 4 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.97 р. № 400/97-ВР для платників ФСП внесок на загальнообов’язкове пенсійне страхування визначався окремо за спеціальною ставкою від об’єкта оподаткування, яка підлягала щорічному збільшенню на 20 відсоткових пунктів до досягнення загального розміру ставки внеску.

У 2010 році розмір ставки внеску для таких платників досяг загального розміру і склав 33,2 %. Виходить, що

з 2010 року платників ФСП прирівняно до «звичайних» роботодавців. Відповідні зміни внесено постановою № 9-4 до пп. 4.1 і 4.2 Інструкції № 21-1.

Таким чином, з 1 січня 2010 року платники ФСП повинні сплачувати

внески до Пенсійного фонду в частині нарахувань у розмірі 33,2 % від суми фактичних витрат на оплату праці, виплат по тимчасовій непрацездатності, а також виплат винагород за договорами цивільно-правового характеру.

Для платників ФСП, в яких працюють інваліди

, внески до Пенсійного фонду визначаються окремо за ставкою 4 % від об’єкта оподаткування для працюючих інвалідів та за ставкою 33,2 % від об’єкта оподаткування для інших працівників.

Відповідно

змінилися розміри ставок для визначення мінімального страхового внеску для застрахованих осіб, які працюють у платників ФСП. Так, з 1 січня 2010 року для зазначених осіб розмір мінімального страхового внеску визначається шляхом множення мінімального розміру заробітної плати, установленої законом на той час, за який здійснюється розрахунок сум страхових внесків на:

— на

35,2 % (для працівників, крім інвалідів);

— на

6 % (для працівників-інвалідів).

2. У новій редакції викладено розрахунки фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (додатки 6 і 7), відомості про фактичні витрати на виплату і доставку пільгових пенсій (додаток 8), з’явився новий додаток 8а — відомість про фактичні витрати на виплату та доставку пенсій, які не можуть бути відшкодовані у зв’язку з ліквідацією підприємств без правонаступників або знаходженням їх за межами України. Зауважимо, що відомості та розрахунки складаються фахівцями органів Пенсійного фонду, тому зазначені зміни лише побічно торкнуться роботодавців, які повинні відшкодовувати витрати Пенсійного фонду на виплату та доставку пільгових пенсій.

3. У новій редакції Інструкції № 21-1

відсутня норма про відповідальність за несплату або несвоєчасну сплату фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, зазначених в абзаці другому п. 6.1 Інструкції № 21-1.

4.

Розширено перелік підстав для прийняття рішень про накладення штрафів.

Підставою для прийняття

рішення про застосування фінансових санкцій за донарахування органом Пенсійного фонду або страхувальником сум своєчасно не обчислених та не сплачених страхових внесків, крім актів перевірки або звірки, розрахунку суми страхових внесків, є також звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів пенсійного фонду і звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів пенсійного фонду.

Підставою для прийняття

рішення про застосування фінансових санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності до органів пенсійного фонду, крім акта про зазначене порушення, також є акт перевірки.

5. У новій редакції викладено додаток 17 — Рішення про застосування фінансових санкцій за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності до органів пенсійного фонду. Крім того, з’явиться

новий додаток 17а — Рішення про застосування фінансових санкцій за подання до органів пенсійного фонду недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку.

Запровадження нового додатка 17а (окремого рішення про застосування фінансових санкцій) зумовлено тим, що до 31 грудня 2010 року рішення про застосування фінансових санкцій за подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, приймається тільки в разі невиконання страхувальником розпорядчого документа про усунення порушень протягом 30 днів із дня його отримання. Нагадаємо: зазначена норма з’явилася в Інструкції № 21-1 з 21.09.2009 р.

6. Вилучені додатки 24 і 33, які подавали фізособи-підприємці (крім тих, які обрали особливий спосіб оподаткування) та особи, які забезпечують себе роботою самостійно, відповідно до набуття чинності Порядком формування і подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. № 26-1 (далі — постанова № 26-1), тобто до 01.01.2010 р. Зауважимо, що зазначені додатки просто забули вилучити раніше. Підпункти Інструкції № 21-1, згідно з якими подавалися зазначені звіти, було скасовано постановою № 26-1.

Нові форми звітності до Пенсійного фонду для зазначених осіб установлено тією ж постановою № 26-1.

Постанова, що коментується,

набере чинності з дня її офіційного опублікування. На момент підготовки матеріалу постанову опубліковано не було.

 

Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі