Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо перерахунку заробітної плати

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2010/№ 49
Друк
Лист від 27.05.2010 р. № 5548/0/14-10/13, 31-18040-03-5/12592

Щодо перерахунку заробітної плати

Лист Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 27.05.2010 р. № 5548/0/14-10/13, № 31-18040-03-5/12592

 

Міністерство праці та соціальної політики і Міністерство фінансів щодо порядку перерахунку заробітної плати працівників установ, закладів та організацій у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2010 р. № 337 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939» роз’яснюють.

Заробітна плата, включаючи всі її складові (крім сум премій), працівників установ, закладів та організацій, умови оплати праці яких затверджені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298, що була нарахована зазначеним працівникам у січні — березні 2010 р., підлягає перерахунку виходячи з мінімальної заробітної плати 869 грн. та розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС, розмір якого визначено в примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298, а нарахована заробітна плата у квітні п. р. — виходячи з мінімальної заробітної плати 884 грн. та посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС, розмір якого визначено в примітці 1 додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298.

Заробітна плата (крім сум премій) працівників бюджетних установ, закладів та організацій, умови оплати праці яких визначені відповідно до нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25.10.2008 р. № 939, що була нарахована зазначеним працівникам у січні — березні 2010 р., підлягає перерахунку виходячи з мінімальної заробітної плати 869 грн. та з урахуванням підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС (коефіцієнт 1,0183), а нарахована заробітна плата у

квітні п. р. — виходячи з мінімальної заробітної плати 884 грн. та з урахуванням підвищення посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС у квітні порівняно із січнем (коефіцієнт 1,0216).

За рішенням керівників установ, закладів та організацій сума премії може бути перерахована за наявності коштів на ці цілі в кошторисах.

Перерахунку в установленому порядку також підлягають розміри заробітної плати працівників, які звільнились у цей період.

 

Щодо проведення індексації грошових доходів

Прикінцевими положеннями Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» визначено, що цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і застосовується з 1 січня 2010 р. Статтею 52 цього Закону встановлені розміри прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення починаючи з січня 2010 р.

Виходячи з установленого розміру прожиткового мінімуму при проведенні індексації заробітної плати та інших доходів, які є об’єктами індексації, має бути здійснений перерахунок сум індексації.

У разі підвищення заробітної плати з січня та квітня 2010 р. і проведення у зв’язку з цим перерахунку заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій зазначені місяці слід вважати базовими при обчисленні індексу споживчих цін для подальшої індексації тим працівникам, у яких сума підвищення грошового доходу перевищує суму індексації, нарахованої за відповідний місяць. Нараховані та виплачені суми індексації за січень, лютий, березень та квітень 2010 р. підлягають перерахунку.

 

Щодо нарахування страхових внесків

На всі суми донарахувань у зв’язку з підвищенням заробітної плати з січня та квітня 2010 р. та проведеним перерахунком заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій нараховуються страхові внески до Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

 

Заступник міністра праці та соціальної політики України А. Черкасов

Заступник міністра фінансів України А. Мярковськийкоментар редакції

Мінпраці та Мінфін роз’яснюють порядок
проведення перерахунку заробітної плати

Необхідність проведення перерахунку заробітної плати для працівників бюджетної сфери пов’язана з підвищенням:

— розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму згідно із Законом про держбюджет-2010;

— посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду згідно з постановою КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 і від 25 жовтня 2008 р. № 939» від 12.05.2010 р. № 337 (далі — постанова № 337),

яке фактично було проведено «заднім числом».

У коментарі до постанови № 337 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 41, с. 10) ми вказували, що бюджетникам доцільно дочекатися роз’яснень профільних міністерств щодо проведення перерахунку заробітної плати. І ось таке роз’яснення з’явилося.

Згідно з роз’ясненнями Мінпраці та Мінфіну

для працівників бюджетної сфери необхідно провести перерахунок нарахованої за січень — квітень 2010 року заробітної плати виходячи з нових розмірів посадових окладів та донарахувати суми заробітної плати, яких не вистачає. Основні правила перерахунку такі:

— має бути

перераховано заробітну плату як працюючих на сьогодні в установі працівників, так і працівників, звільнених у січні — квітні 2010 року;

— перерахуванню та донарахуванню підлягають

не тільки посадові оклади, а й інші обов’язкові виплати, які розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (наприклад, надбавка за вислугу років);

— усі нарахування працівникам має бути проведено

в межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом. Якщо коштів не вистачає, необхідно переглянути розміри встановлених необов’язкових надбавок (наприклад, надбавка за високі досягнення у праці) у бік їх зменшення;

суми премій перерахуванню не підлягають. Водночас за наявності коштів за рішенням керівника премії може бути перераховано;

суми індексації заробітної плати, а також порядок її нарахування в січні — квітні 2010 року має бути переглянуто виходячи з нових умов оплати праці. У разі підвищення заробітної плати із січня та квітня 2010 року, у зв’язку з чим проводиться перерахунок заробітної плати, зазначені місяці слід вважати базовими для працівників, в яких сума підвищення заробітної плати перевищує суму індексації, що підлягає нарахуванню за відповідний місяць. Звертаємо увагу: для працівників, яким установлено 1 — 3 тарифні розряди, січень і квітень 2010 року вважаються базовими (див. консультацію фахівця Мінпраці на с. 42);

— суми донарахованої заробітної плати підлягають відображенню у складі фонду оплати праці поточного періоду. Відповідно зазначені суми включаються до бази для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування цього місяця.

Зауважимо, що працівникам бюджетної сфери, яким у січні — квітні 2010 року нараховувалися

відпускні, необхідно провести їх перерахунок виходячи з нових розмірів посадових окладів з дотриманням вимог п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100).

Згідно з абзацом першим Порядку № 100 у випадках

підвищення тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві, в установі, організації відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригуються на коефіцієнт їх підвищення.

Якщо підвищення сталося в періоді, коли за працівником зберігався середній заробіток, цей середній заробіток коригують у частині, що стосується днів збереження заробітної плати

з дня підвищення тарифних ставок (окладів) (абзац другий п. 10 Порядку № 100). Докладніше про порядок коригування відпускних див. статтю нашого фахівця «Розрахунок відпускних у разі підвищення заробітної плати» («Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 40).

Щодо

виплат по тимчасовій непрацездатності, нарахованих у січні — квітні 2010 року, то в їх перерахунку необхідності немає. Річ у тім, що суми донарахованої заробітної плати включаються до фонду оплати праці та відповідно до бази для справляння страхових внесків місяця, в якому здійснено донарахування. Донараховані суми зарплати не вплинуть на суми лікарняних, нарахованих за попередній період, оскільки при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги включається тільки сума оплати праці, з якої в розрахунковому періоді сплачено страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. (див. лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.05.2006 р. № 05-31-1034 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 55).

 

Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі