Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Дитяча оздоровча кампанія-2010

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Червень, 2010/№ 49
Друк
Стаття

Дитяча оздоровча кампанія-2010

 

З настанням літніх канікул перед багатьма батьками постає питання оздоровлення дітей. Одним із варіантів, яким можуть скористатися працюючі батьки, є оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Хто має право на отримання путівок до дитячих закладів оздоровлення, що фінансуються за рахунок коштів Фонду, як правильно оформити операції, пов’язані з отриманням та видачею таких путівок, а також як відобразити такі путівки в обліку та звітності, розглянемо в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Порядок № 17

— Порядок фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 25.02.2009 р. № 17.

Постанова № 9

— постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про затвердження граничних норм витрат на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення на 2010 рік» від 15.04.2010 р. № 9.

Постанова № 8

— постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про внесення зміни до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 № 17» від 15.04.2010 р. № 8.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

Загальні правила дитячої оздоровчої кампанії 2010 року

Процедуру фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) визначено в

Порядку № 17.

Відповідно до положень зазначеного

Порядку № 17 Фонд фінансує оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (далі — ДЗО) за умови дотримання таких вимог:

1. Путівку до ДЗО може бути надано застрахованій особі (батьку, матері, усиновлювачу, опікуну або піклувальнику)

на дитину, яка є членом її сім’ї, тільки за основним місцем роботи такої особи.

2.

Вік дитини, на яку надається путівка до ДЗО, має становити від 7 до 18 років.

3.

Протягом календарного року застрахованій особі може бути надано на одну дитину зазначеного віку тільки одну путівку. Отже, якщо, наприклад, у застрахованої особи двоє дітей віком від 7 до 18 років, то вона має право на отримання протягом календарного року двох путівок до ДЗО, що оплачуються за рахунок Фонду, — по одній на кожну дитину.

4. ДЗО, в якому оздоровлюватиметься дитина застрахованої особи,

має входити до переліку ДЗО, що фінансуються за рахунок Фонду. Такий перелік щорічно визначається правлінням відділення Фонду. У свою чергу, виконавча дирекція відділення Фонду доводить перелік ДЗО, на базі яких проводитиметься оздоровлення дітей, до відома робочих органів відділення Фонду та страхувальників не пізніше ніж за 20 днів до початку оздоровчого сезону.

Згідно з

п. 1.3 Порядку № 17 за рахунок коштів Фонду здійснюється фінансування оздоровлення дітей у таких дитячих закладах оздоровлення:

— у дитячих закладах санаторного типу — закладах, де діти перебувають цілодобово і де поряд з оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їх здоров’я, запобігання захворюванням;

— у дитячих центрах — закладах, що працюють протягом року, де діти перебувають цілодобово;

— у заміських закладах оздоровлення та відпочинку — закладах, що працюють протягом року, сезонно або під час канікул, де діти перебувають цілодобово.

— у санаторно-курортних закладах, пансіонатах, базах відпочинку, санаторіях-профілакторіях, оздоровчих комплексах підприємств, установ, організацій, професійних спілок, за умови надання такими закладами послуг з оздоровлення відповідно до законодавства.

5.

Тривалість оздоровчої зміни, протягом якої дитина отримуватиме послуги з оздоровлення та відпочинку, у ДЗО має бути не менше 21 дня. Водночас згідно з постановою № 8 (див. на с. 16) як виняток у 2010 році правлінням відділень Фонду дозволено приймати рішення про фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дітей застрахованих осіб до ДЗО літньої оздоровчої зміни не менше 14 днів та зимової оздоровчої зміни не менше 12 днів.

6. Кошти Фонду на оздоровлення дітей виділяються в розмірі, що не перевищує граничні норми на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей. Граничні норми витрат щорічно визначаються правлінням відділення Фонду.

У 2010 році

згідно з постановою № 9 граничні норми витрат (на один людино-день) становлять:

на харчування дітей (у частині вартості набору продуктів харчування) — не більше 30 грн.;

на лікування та культурне обслуговування дітей не більше 3 грн.

 

Схеми фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб

Порядком № 17

передбачено чотири можливі схеми фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у ДЗО за рахунок коштів Фонду:

1) часткове фінансування ДЗО — Фонд перераховує кошти на оздоровлення дітей безпосередньо ДЗО або його власнику (засновнику);

2) часткове фінансування ДЗО через страхувальника — страхувальник самостійно купує путівки безпосередньо до ДЗО, а потім Фонд повертає понесені витрати в межах установлених норм;

3) часткове фінансування ДЗО через організацію професійних спілок — путівки до ДЗО придбаває профспілкова організація, потім Фонд перераховує їй кошти, частково покриваючи вартість путівок (у межах норм);

4) придбання путівок до ДЗО за рахунок коштів Фонду за повну їх вартість — путівки до ДЗО придбаває Фонд за повну вартість, потім застрахована особа відшкодовує 10 % вартості путівки.

Далі розглянемо докладно особливості кожної із зазначених схем фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду.

 

Часткове фінансування ДЗО

При цій схемі фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду послідовність дій застрахованих осіб, комісії (уповноваженого) із соціального страхування, страхувальника та Фонду така:

1.

Застраховані особи (батьки, усиновлювачі, опікуни) подають до комісії (уповноваженого) із соціального страхування заяви про надання путівок до ДЗО з частковою оплатою за рахунок коштів Фонду із зазначенням віку дитини.

2.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації приймає рішення про виділення путівок до ДЗО застрахованим особам на підставі їх заяв та клопотання перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб.

3.

Страхувальник на підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування складає та подає до виконавчої дирекції відділення Фонду або робочого органу відділення Фонду заявку на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО за рахунок коштів Фонду за формою додатка 1 до Порядку № 17.

4.

Виконавча дирекція відділення Фонду або робочий орган відділення Фонду:

підтверджує заявки страхувальників на часткове фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду;

— складає реєстр за формою

додатка 2 до Порядку № 17;

— на підставі реєстру здійснює перерахування коштів ДЗО або його власнику (засновнику) не пізніше ніж за 10 днів до початку оздоровчої зміни відповідно до договору про часткове фінансування оздоровлення дітей. Обов’язковим додатком до договору є калькуляція вартості путівки.

5.

Страхувальник:

— перераховує ДЗО різницю між повною вартістю путівки та сумою, що фінансується Фондом;

— на підставі довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей отримує путівки на оздоровлення дітей безпосередньо в ДЗО за накладною, в якій в обов’язковому порядку вказують найменування ДЗО, строки заїзду, ціну путівки, кількість путівок та їх загальну вартість;

6.

Застрахована особа вносить частину вартості путівки, що залишилася, до каси (якщо ці витрати покладено на працівника). Зауважимо, що на прохання працівника частину путівки, що залишилася, може оплатити роботодавець.

7.

Страхувальник видає путівки застрахованим особам.

Путівки застрахованим особам до ДЗО заповнюються із зазначенням прізвища, ім’я, віку дитини, а також прізвища, ім’я, по батькові застрахованої особи, найменування страхувальника, який видав путівку, підписуються особою, відповідальною за видачу путівки, завіряються печаткою підприємства та видаються

застрахованим особам.

Застраховані особи після повернення дитини із ДЗО повинні надати страхувальнику зворотний талон або довідку про строк перебування дитини в ДЗО, завірену підписом керівника та печаткою ДЗО.

Отримані та видані путівки до ДЗО

не відображаються страхувальником у Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів (Ф13-ФСС з ТВП) та у Звіті за путівками за формою № Ф 14 у зв’язку з тим, що підприємство придбаває путівки безпосередньо в ДЗО або в його власника, а Фонд оплачує тільки частину путівки до ДЗО.

Путівка в частині вартості, що фінансується за рахунок коштів Фонду

, видається застрахованій особі безоплатно. На підставі п.п. 4.3.24 Закону № 889 сума, сплачена Фондом на оздоровлення дітей застрахованих осіб віком до 18 років, не підлягає включенню до їх загального місячного чи річного оподатковуваного доходу.

Внесками до фондів соціального страхування

частина вартості путівки на оздоровлення дітей, сплачена Фондом, не обкладається, оскільки ця виплата не включається до фонду оплати праці згідно з п. 3.2. Інструкції № 5.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід застрахованої особи у вигляді часткової вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду, відображається з

ознакою доходу «41».

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з наданням путівок до ДЗО, якщо часткове фінансування за рахунок коштів Фонду здійснюється безпосередньо ДЗО, розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад 1.

Працівниця відділу кадрів у червні 2010 року подала до комісії із соціального страхування підприємства заяву з проханням надати путівку до дитячого оздоровчого табору (далі — ДОТ) «Ромашка» на 2-гу зміну її сину (11 років). Тривалість оздоровчої зміни в ДОТ «Ромашка» — 21 день. Вартість путівки — 2500 грн.

ДОТ «Ромашка» входить до переліку ДЗО, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду.

Підприємство подало заявку на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дитини працівниці. При цьому підприємство вибрало схему часткового фінансування безпосередньо ДОТ.

Відповідно до постанови № 9 Фонд оплачує частину вартості путівки в розмірі 693 грн. (33 грн.

х 21 дн.).

Частина вартості путівки в розмірі 1807 грн., що залишилася, оплачується працівницею.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Унесено працівницею до каси часткову вартість путівки

301

685

1807

2

Здано до банку грошові кошти, унесені до каси працівницею

311

301

1807

3

Перераховано грошові кошти ДОТ за путівку

377

311

1807

4

Отримано путівку від ДОТ

08

2500

5

Видано путівку працівниці

08

2500

6

Відображено заборгованість працівниці за путівкою

685

377

1807

 

Підприємство має відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід працівниці у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду (693 грн.), з ознакою доходу «41».

 

Часткове фінансування ДЗО через страхувальника

Особливістю цієї схеми фінансування є те, що одержувачем коштів Фонду у вигляді часткової оплати вартості путівок до ДЗО для дітей застрахованих осіб буде страхувальник.

Послідовність дій застрахованих осіб, комісії (уповноваженого) із соціального страхування, страхувальника та Фонду у цій схемі часткового фінансування така:

1.

Застраховані особи подають до комісії (уповноваженому) із соціального страхування заяви про надання путівок до ДЗО із зазначенням віку дитини.

2.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування приймає рішення про виділення путівок до ДЗО на підставі заяв працівників та клопотання перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб.

3.

Страхувальник:

— інформує робочий орган відділення Фонду за місцем узяття на облік про самостійну закупівлю путівок до ДЗО, що входять до переліку, затвердженого постановою правління відділення Фонду, та надає калькуляцію вартості путівок до ДЗО;

— подає до робочого органу відділення Фонду заявку на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО за рахунок коштів Фонду за формою

додатка 1 до Порядку № 17;

4.

Робочий орган відділення Фонду приймає рішення про підтвердження заявки страхувальника на часткове фінансування.

5.

Страхувальник:

— купує путівки до ДЗО (за їх повною вартістю) у разі позитивного рішення Фонду;

— на підставі довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей отримує путівки на оздоровлення дітей у ДЗО за накладною, в якій в обов’язковому порядку вказують найменування ДЗО, строки заїзду, ціну путівки, кількість путівок та їх загальну вартість.

6.

Працівник уносить різницю між повною вартістю путівки та сумою, що фінансується Фондом (на його прохання цю різницю або її частину може оплатити роботодавець або профспілка). Якщо суму перевищення оплачує роботодавець, ця виплата включається до загального оподатковуваного доходу працівника як заробітна плата. При цьому на підставі п. 3.4 Закону № 889 об’єкт оподаткування визначається з урахуванням натурального коефіцієнта (1,176471). Крім того, така виплата буде базою для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування. Докладніше питання оподаткування та обліку вартості путівок (їх частини), що оплачуються за рахунок коштів роботодавця, розглянемо в одному з найближчих номерів нашої газети.

7.

Страхувальник видає путівки застрахованим особам. Путівка на оздоровлення до ДЗО має бути заповнена відповідним чином, підписана особою, відповідальною за її видачу, та завірена печаткою підприємства.

8.

Робочий орган відділення Фонду компенсує витрати страхувальника на оздоровлення дітей застрахованих осіб у ДЗО в межах норм, затверджених постановою № 9, двома способами:

шляхом перерахування коштів страхувальнику робочим органом відділення Фонду відповідно до поданої заявки згідно з додатком 1 до Порядку № 17

або

за рахунок нарахованих страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Якщо нарахована сума страхових внесків не покриває витрат страхувальника, то такому страхувальнику необхідно подати до робочого органу відділення Фонду довідку-розрахунок, підписану керівником та головним бухгалтером, завірену печаткою. На підставі отриманих від страхувальника документів (заявки за формою додатка 1 до Порядку № 17 та зазначеної довідки-розрахунку) робочий орган відділення Фонду перераховує грошові кошти страхувальнику.

9.

Застрахована особа після повернення дитини з ДЗО надає страхувальнику зворотний талон та довідку про строк перебування дитини у ДЗО, завірену підписом керівника та печаткою ДЗО.

При цій схемі фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду

відповідальність за цільове використання коштів Фонду покладається на такого страхувальника. Після закінчення звітного кварталу страхувальник подає звіт про використання коштів Фонду на оздоровлення дітей у ДЗО за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Дані про кількість самостійно придбаних страхувальником путівок та суму часткового фінансування за рахунок коштів Фонду відображаються в рядку 7 «Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах» розділу IV форми Ф4-ФСС з ТВП.

У разі часткового фінансування шляхом перерахування коштів на поточний рахунок страхувальника отримана від Фонду сума відображається в рядку 9 «Отримано від Фонду з початку року» таблиці III розділу III форми Ф4-ФСС з ТВП

У цьому випадку придбані та видані страхувальником путівки до ДЗО не відображаються в Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів (Ф13-ФСС з ТВП) та у Звіті за путівками за формою № Ф14.

Розглянемо порядок відображення операцій з надання путівок на оздоровлення дитини в разі, коли підприємство самостійно придбаває путівки до ДЗО, а Фонд у подальшому компенсує витрати, понесені страхувальником, у межах установлених норм.

Приклад 2.

Працівник апарату управління в червні 2010 року подав до комісії із соціального страхування заяву з проханням надати путівку до ДОТ «Ромашка» на 2-гу зміну його дочці (15 років). Тривалість оздоровчої зміни в ДОТ «Ромашка» — 21 день. Вартість путівки — 2500 грн.

ДОТ «Ромашка» входить до переліку ДЗО, що частково фінансуються за рахунок коштів Фонду.

Підприємство самостійно придбало путівку, подавши при цьому заявку на часткове фінансування за рахунок коштів Фонду оздоровлення дитини працівника.

Фонд про намір придбання путівки в зазначений спосіб був проінформований та підтвердив заявку страхувальника.

Відповідно до постанови № 9 Фонд оплачує частину вартості путівки в розмірі 693 грн. (33 грн.

х 21 дн.).

Грошові кошти було перераховано Фондом на поточний рахунок страхувальника. Частина вартості путівки, що залишилася, у розмірі 1807 грн. оплачується працівником — одним із батьків дитини шляхом унесення грошових коштів до каси підприємства.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Перераховано грошові кошти ДОТ за путівку

377

311

2500

2

Отримано путівку від ДОТ

08

2500

3

Відображено заборгованість працівника за путівку

685

377

1807

4

Списано заборгованість на розрахунки з Фондом

652

377

693

5

Унесено працівником до каси часткову вартість путівки

301

685

1807

6

Здано до банку грошові кошти, унесені до каси працівником

311

301

1807

7

Видано путівку працівнику

08

2500

8

Отримано грошові кошти від Фонду

311

652

693

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід працівника у вигляді частини вартості путівки, оплаченої за рахунок коштів Фонду (693 грн.), відображається

з ознакою доходу «41».

У звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за півріччя 2010 року в рядку 7 «Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах» розділу IV відображається кількість путівок (у нашому випадку — 1 шт.) та частина вартості путівки, що фінансується за рахунок коштів Фонду (у нашому випадку — 693 грн.). У рядку 9 «Отримано від Фонду з початку року» таблиці III розділу III зазначається сума, отримана від Фонду у вигляді часткової оплати вартості путівки (у нашому випадку — 693 грн.).

 

Часткове фінансування ДЗО через профспілку

При цій схемі часткового фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб профспілкова організація самостійно купує путівки до ДЗО, потім Фонд відшкодовує їй понесені витрати в межах установлених норм.

Розглянемо послідовність дій усіх учасників процедури надання путівок до ДЗО:

1.

Застраховані особи подають до комісії (уповноваженому) із соціального страхування підприємства, установи, організації заяви про надання їх дітям путівок до ДЗО.

2.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства, установи, організації приймає рішення про виділення путівок до ДЗО застрахованим особам на підставі їх заяв та клопотання перед Фондом про часткове фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб.

3.

Профспілкова організація:

— письмово інформує виконавчу дирекцію відділення Фонду про самостійну закупівлю путівок до ДЗО, що входять до переліку, затвердженого постановою відділення Фонду;

— укладає договір з виконавчою дирекцією відділення Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей до ДЗО;

— подає до Фонду заявки від страхувальників на часткове фінансування оздоровлення дітей до ДЗО за рахунок коштів Фонду за формою

додатка 1 до Порядку № 17. До заявок додається калькуляція вартості путівки до ДЗО;

— придбаває путівки на оздоровлення дітей у ДЗО (їх власників) у разі підтвердження заявок на часткове фінансування.

4.

Член профспілки вносить різницю між повною вартістю путівки та сумою, що фінансується Фондом (на його прохання цю різницю або її частину може оплатити роботодавець або профспілка).

Профспілкова організація

:

— отримує путівки до ДЗО на підставі довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей за накладною, в якій в обов’язковому порядку вказують найменування ДЗО, строки заїзду, ціну путівки, кількість путівок та їх загальну вартість;

— видає путівки членам профспілки.

5.

Виконавча дирекція відділення Фонду перераховує грошові кошти у вигляді часткового фінансування ДЗО на поточний рахунок профспілкової організації.

6.

Застрахована особа після повернення дитини з ДЗО надає страхувальнику зворотний талон або довідку про строк перебування дитини у ДЗО, завірену підписом керівника та печаткою ДЗО.

Відповідальність за цільове використання коштів Фонду покладається на профспілкову організацію

.

У п’ятиденний строк після закінчення кожної оздоровчої зміни

профспілкова організація надає виконавчій дирекції Фонду:

— Звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей за формою

додатка 3 до Порядку № 17;

— Зведений звіт про використання коштів Фонду на часткове фінансування оздоровлення дітей у ДЗО за формою

додатка 4 до Порядку № 17 у разі часткового фінансування профспілкою два або більше ДЗО за рахунок коштів Фонду.

Як зазначено вище, частину вартості путівки понад установлені норми на прохання члена профспілки та на підставі рішення засідання профспілкового комітету може бути оплачено повністю або частково за рахунок коштів профспілкової організації.

Згідно з

п.п. 4.3.24 Закону № 889 вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безоплатно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податку, або за рахунок коштів Фонду не включається до його загального оподатковуваного доходу. Отже, вартість путівки в частині, яка оплачується за рахунок коштів Фонду та профспілкової організації (незалежно від її розміру) не обкладається податком з доходів фізичних осіб.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ вартість путівки до ДЗО на оздоровлення дітей членів профспілки відображається з

ознакою доходу «41» (як у частині, що оплачується Фондом, так і в частині, яка оплачується профспілковою організацією).

Внесками до соціальних фондів вартість путівки, яка видається профспілковою організацією, не обкладається, оскільки члени профспілки не є працівниками профспілкової організації.

 

Придбання путівок до ДЗО за рахунок коштів Фонду за їх повною вартістю

Придбання путівок до ДЗО за рахунок коштів Фонду здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду.

Правління відділення Фонду може приймати рішення щодо придбання путівок до ДЗО за рахунок коштів Фонду

за їх повну вартість. Однак загальна вартість таких путівок не повинна перевищувати 20 % асигнувань, передбачених кошторисом програми з відновлення здоров’я застрахованих осіб та членів їх сімей.

Ця схема фінансування передбачає таку послідовність дій:

1.

Застраховані особи подають до комісії (уповноваженому) із соціального страхування заяви з проханням про надання путівок до ДЗО.

2.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування приймає рішення про виділення путівок до ДЗО, що фінансуються Фондом, застрахованим особам на підставі їх заяв. У протоколі вказується, що працівник оплачує 10 % вартості путівки.

3.

Страхувальник подає до Фонду заявку за формою додатка 5 до Порядку № 17 .

4.

Виконавча дирекція відділення Фонду:

— планує кількість путівок до ДЗО, оплата яких провадитиметься за рахунок коштів Фонду, у межах асигнувань та з урахуванням пропозицій робочих органів відділення Фонду, складених на підставі заявок страхувальників;

— складає план розподілу путівок, який затверджується наказом директора виконавчої дирекції відділення Фонду;

— укладає договори на придбання путівок із ДЗО (їх власниками), переліченими у плані розподілу путівок;

— розподіляє придбані згідно з планом путівки серед робочих органів відділення Фонду. Причому на таких путівках

в обов’язковому порядку виконавчою дирекцією відділення Фонду має проставляється штамп «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності».

5.

Робочі органи відділення Фонду передають путівки страхувальникам на підставі довіреності на одержання товарно-матеріальних цінностей за накладними.

6.

Путівка до ДЗО, придбана за рахунок коштів Фонду за повну її вартість, видається застрахованій особі з частковою оплатою в розмірі 10 % її вартості. Часткова оплата вноситься застрахованою особою до каси страхувальника за основним місцем роботи, а за відсутності каси — через установу банку на рахунок органу Фонду за місцем обліку страхувальника.

У разі відсутності квитанції до прибуткового касового ордера або квитанції про часткову оплату вартості путівки застрахованій особі путівка не видається.

При видачі путівку в обов’язковому порядку заповнюють, зазначаючи прізвище, ім’я та вік дитини, прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи, найменування страхувальника, який видав путівку, та завіряють підписом відповідальної за видачу особи та печаткою. Виправлення, допущені в путівці, завіряються підписом відповідальної особи та печаткою страхувальника, який видав путівку.

Видача незаповнених путівок

, придбаних Фондом до ДЗО за повну вартість, а також передача таких путівок іншим особам заборонена.

7.

Застрахована особа після повернення дитини з ДЗО зобов’язана повернути страхувальнику зворотний талон або довідку про строк перебування дитини у ДЗО, завірену підписом керівника та печаткою ДЗО.

Путівки до ДЗО, що оплачуються за рахунок коштів Фонду за їх повною вартістю, страхувальник

повинен відобразити у Звіті за путівками за формою Ф 14, Звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП та в Журналі обліку путівок до дитячих закладів оздоровлення. Оскільки форму цього журналу законодавчо не затверджено, згідно з усними роз’ясненнями працівників Фонду, страхувальники, які отримали путівки до ДЗО для оздоровлення дітей застрахованих осіб, придбані Фондом за їх повною вартістю, ведуть їх облік в окремому Журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів (Ф13-ФСС з ТВП).

У звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП часткова оплата в розмірі 10 % вартості путівки, внесена застрахованою особою до каси підприємства, відображається в рядку 6 таблиці III розділу III «Отримано від часткової оплати за путівки» і в рядку 15 розділу III «Перераховано з початку року» відображається перерахована сума частини вартості путівки із зазначенням номера та дати платіжного доручення.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ вартість путівки до ДЗО

в частині, оплаченій за рахунок коштів Фонду, відображається з ознакою доходу «41». Частина вартості путівки, що оплачується за рахунок працівника (10 % від вартості путівки) у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ не відображається, оскільки не є його доходом.

Приклад 3.

Працівник відділу збуту в червні 2010 року подав до комісії із соціального страхування заяву з проханням надати путівку до ДОТ «Росток» на 2-гу зміну його дочці (10 років). Вартість путівки — 2000 грн.

Комісією із соціального страхування підприємства було прийнято рішення про виділення цьому працівнику путівки до ДОТ, придбаної Фондом за повну її вартість, із частковою оплатою вартості путівки в розмірі 10 % (200 грн.). Частину вартості путівки в розмірі 10 % унесено працівником до каси підприємства.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Отримано путівку від Фонду

08

2000

2

Отримано до каси підприємства від працівника часткову оплату вартості путівки

301

685

200

3

Здано до банку грошові кошти, унесені до каси працівником

311

301

200

4

Відображено заборгованість перед Фондом

685

652

200

5

Перераховано до Фонду грошові кошти у вигляді часткової оплати вартості путівки

652

311

200

6

Видано путівку працівнику

08

2000

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ підприємство відобразить вартість путівки до ДЗО в частині, оплаченій за рахунок коштів Фонду (1800 грн.),

з ознакою доходу «41».

У звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП за півріччя 2010 року отриману до каси підприємства від працівника часткову оплату вартості путівки в розмірі 200 грн. підприємство відобразить у рядку 6 «Отримано від часткової оплати за путівки» таблиці III розділу III, а перераховані Фонду грошові кошти у вигляді часткової оплати вартості путівки (200 грн.) — у рядку 15 «Перераховано з початку року» таблиці III розділу III із зазначенням номера та дати платіжного доручення.

Крім того, інформацію про путівку до ДОТ має бути відображено в рядку 5 Звіту за путівками за формою № Ф14 за II квартал 2010 року.

Звертаємо увагу: накладні за путівками, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації, копії квитанцій про часткову оплату вартості путівок, журнал обліку путівок до ДЗО, зворотні талони або довідки про строк перебування дитини у ДЗО повинні зберігатися у фінансовому підрозділі страхувальника.

Такими є сьогодні всі можливі варіанти фінансування Фондом оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення. Сподіваємося, що ця стаття допоможе визначитися роботодавцю, яка з наведених схем часткового фінансування оздоровлення дітей за рахунок коштів Фонду для нього найприйнятніша.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі