Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Ви нам писали. Консолідований податок на прибуток: визначаємо суму, що сплачується за філію

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2010/№ 20
Друк
Стаття

Консолідований податок на прибуток: визначаємо суму, що сплачується за філію

 

Як відомо, у разі відкриття філії підприємству надається можливість вибрати один із двох способів сплати податку на прибуток, тобто така сплата може здійснюватися як самостійно філією, так і консолідовано головним підприємством. Припустимо, ви вибрали консолідовану сплату. Які ваші подальші дії? Про це зараз і розповімо.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Суть питання

Приводом для підготовки цієї статті стало запитання нашого читача, що полягає в такому. Підприємство, яке має філію, з 1 січня 2010 року перейшло на сплату консолідованого податку на прибуток. І тепер перед ним виникли такі завдання: визначити суму податку, що сплачується за філію, та скласти звітність з податку на прибуток головного підприємства та філії. Як усе це зробити за встановленими правилами?

Відразу зауважимо, що ці завдання зовсім нескладні. Давайте разом їх вирішимо.

 

Визначаємо суму податку, що сплачується головним підприємством за філію

При сплаті консолідованого податку на прибуток податковий облік веде

головне підприємство. При цьому з метою визначення суми консолідованого податку на прибуток воно веде узагальнений облік валових витрат та амортизаційних відрахувань філій згідно з порядком їх нарахування, установленим Законом про податок на прибуток (див. п. 8 Порядку № 68).

Правила розрахунку суми податку, що сплачується головним підприємством за філії, установлені

абзацом третім п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток та п. 9 Порядку № 68. Вони полягають в тому, що сума податку на прибуток філій за відповідний (звітний) податковий період визначається розрахунково виходячи із загальної суми податку, нарахованої платником податків, розподіленої пропорційно питомій вазі суми валових витрат філій та амортизаційних відрахувань, нарахованих за основними фондами такого платника податків, розташованими за місцезнаходженням філії, у загальній сумі валових витрат та амортизаційних відрахувань цього платника податків.

У вигляді формули цей алгоритм виглядає так:

ППф = ППзаг х ВВф + АВф ,

ВВзаг + АВзаг

де

ППф — сума податку на прибуток філії за відповідний (звітний) податковий період;

ППзаг

— загальна сума податку на прибуток платника податків;

ВВф — сума валових витрат філії;

АВф — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих за основними фондами, розташованими за місцезнаходженням філії;

ВВзаг — загальна сума валових витрат платника податків;

АВзаг — загальна сума амортизаційних відрахувань платника податків.

Отже, чим більша величина валових витрат та амортвідрахувань філії, тим вище сума податку на прибуток, що сплачується за таку філію.

Під валовими витратами філії ДПАУ розуміє

будь-які витрати, що включаються до складу валових витрат відповідно до Закону про податок на прибуток , у тому числі витрати на придбання товарів, та підлягають перерахунку за п. 5.9, витрати на виплату заробітної плати працівникам тощо (див. лист від 18.05.2001 р. № 224/4/15-1110).

На наш погляд, валові витрати філії головне підприємство має обліковувати за загальними правилами податкового обліку з податку на прибуток.

Так, наприклад, у ситуації, коли товари (роботи, послуги) оплачує головне підприємство, а отримує філія, і при цьому таке отримання відбувається раніше оплати, пов’язані з цим витрати є валовими витратами філії. В іншому разі — коли кошти постачальнику головне підприємство перераховує раніше, ніж філія отримує відповідні товари (роботи, послуги) — валові витрати відображає в себе головне підприємство (з цього приводу див. Думку офіційних органів на с. 28).

Щодо амортвідрахувань, то при розрахунку суми податку на прибуток кожної філії враховуються суми амортизації, які нараховано на основні фонди, що перебувають

саме в цієї філії (абзац третій п.п. 2.1.3 Закону про податок на прибуток).

І декілька слів про порядок сплати податку на прибуток до бюджету. Платежі з податку на прибуток головне підприємство здійснює як за себе, так і за філію, до держбюджету через казначейські рахунки відповідних територіальних громад, де розташовані платники (оскільки податок на прибуток є загальнодержавним податком). Для здійснення сплати податку на прибуток за філію головне підприємство у відповідному платіжному документі в полі «Призначення платежу» має вказати ідентифікаційний код ЄДРПОУ філії (див.

п. 4.1 Методрекомендацій № 784).

Таким чином, у податковій інспекції за місцезнаходженням філії ведеться її особовий рахунок, нарахування за яким відбувається на підставі філіального Розрахунку податкових зобов’язань зі сплати консолідованого податку на прибуток підприємства (далі —

Розрахунок ), а відмітка про сплату податку — на підставі перерахувань головним підприємством (див. лист ДПАУ від 19.09.2009 р. № 20375/7/15-0217 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 84).

Тепер перейдемо до порядку складання звітності.

 

Складаємо звітність головного підприємства та філії

При сплаті консолідованого податку на прибуток за результатами звітного (податкового) періоду

головне підприємство за своїм місцезнаходженням подає декларацію з податку на прибуток з відміткою «звітна консолідована» та додаток К6 до декларації, в якому вказує суму податку, що сплачується за філії. Крім того, головне підприємство складає Розрахунок, який подається за місцезнаходженням філій. До кожного такого Розрахунку вписуються дані тільки за однією конкретною філією, тому їх слід скласти стільки, скільки в головного підприємства є філій, розташованих на території іншої громади.

Розрахунок

подається філією незалежно від того, виникло у звітному (податковому) періоді консолідоване податкове зобов’язання чи ні.

Звертаємо увагу, що

п. 9 Порядку № 68 надає право головному підприємству при переході на консолідований податок урахувати у зменшення оподатковуваного прибутку суму збитків філій, що виникли до цього моменту.

Так, головне підприємство, що перейшло на консолідований податок з 2010 року, при складанні консолідованої декларації з податку на прибуток за І квартал 2010 року може врахувати збитки філії, що виникли в неї до такого переходу, перенісши їх до рядка 04.9 такої декларації.

Розрахунок

, як і декларація з податку на прибуток, заповнюється наростаючим підсумком з початку року і подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

При заповненні

Розрахунку слід мати на увазі, що в рядку 4 шапки у відповідних комірках головне підприємство має проставити свій ідентифікаційний код з ЄДРПОУ, а в рядку 5 — навести інформацію про філію. Такі роз’яснення надано в листі ДПАУ від 27.06.2006 р. № 7049/6/15-0516 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 73).

Приклад.

Підприємство «Реал» має філію «Ліра», розташовану на території іншої ніж само головне підприємство громади, і сплачує консолідований податок на прибуток.

Показники діяльності підприємства за підсумками I кварталу 2010 року наведемо в табл. 1.

 

Таблиця 1

Показники діяльності підприємства за підсумками I кварталу 2010 року

Показник

Сума, грн.

у цілому по підприємству

у тому числі по філії

Валовий дохід

330000

Валові витрати

200000

33000

Амортизаційні відрахування

50000

10000

Прибуток, що підлягає оподаткуванню

80000

Податок на прибуток

20000

(80000 х 25 % : 100 %)

Визначається розрахунково

 

Покажемо, як заповнюється в цьому випадку додаток К6 до декларації з податку на прибуток. При цьому для спрощення прикладу припустимо, що підприємство у звітному періоді не придбавало торгові патенти, не отримувало доходи за кордоном та не виплачувало дивіденди.

 

Таблиця 2

Порядок заповнення додатка К6
до декларації з податку на прибуток (фрагмент)

Таблиця 1. Зменшення нарахованої суми податку

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Зменшення податкових зобов’язань, у тому числі: (сума з р. 13.1 до р. 13.4 + р. 13.5.1)

13

3440

Сума податку, нарахованого платником за місцезнаходженням його філії (у разі сплати консолідованого податку)

13.4

3440

 

Таблиця 2. Розрахунок податку, що сплачується за місцем розташування філій

Підрозділи платника податку

Код рядка

Валові витрати

Амортизація

Сума гр. 3 + гр. 4

Питома вага гр. 5 : гр. 5 р. 12

Нарахована сума податку гр. 7 р. 12 х гр. 6

1

2

3

4

5

6

7

Платник податку за консолідованою декларацією

12

200000

50000

250000

Х

20000

Філії платника податку в цілому, у тому числі:

13.4

33000

10000

43000

17,20

3440

Філія «Ліра»

13.4.1

33000

10000

43000

17,20

3440

 

Отже, сума консолідованого податку підприємства за підсумками I кварталу 2010 року становить 20000 грн., у тому числі:

— головного підприємства — 16560 грн.;

— філії — 3440 грн.

Тепер подивимося, як головне підприємство на підставі додатка К6 до декларації з податку на прибуток заповнює

Розрахунок.

 

Таблиця 3

РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО СПЛАТИ
КОНСОЛIДОВАНОГО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПIДПРИЄМСТВА

№з/п

Назва філії

Валові витрати

Амортизаційні відрахування

Усьго (гр. 3 + гр. 4)

Питома вага валових витрат і амортизаційних відрахувань філії у загальних валових витратах і амортизаційних відрахуваннях платника податку(гр. 5 : гр. 5 р. 1) (%)

Податкове зобов’язання з консолідованого податку на прибуток підприємства

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємства (гр. 6 х гр. 7

р. 1 : 100)

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємства за попередній податковий період поточного року

Податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємства за останній квартал звітного періоду (гр. 8 - гр. 9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

У цілому по підприємству «Реал»

200000

50000

250000

100

20000

Х

Х

Х

2

За місцезнаход-женням філії «Ліра»

33000

10000

43000

17,20

Х

3440

3440

 

І нарешті, покажемо, як заповнюється декларація з податку на прибуток за I квартал 2010 року (фрагмент).

 

Таблиця 4

Порядок заповнення декларації з податку на прибуток (фрагмент)

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (08 - 09 - 10)

11

80000

за базовою ставкою

11.1

80000

за пільговою ставкою _______ %

11.2

Нарахована сума податку, у тому числі:

12

20000

за базовою ставкою

12.1

20000

за пільговою ставкою

12.2

Зменшення нарахованої суми податку

13 К6

3440

Податкове зобов’язання звітного періоду (12 - 13)

14

16560

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року

15

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)

16

Сума податку до сплати (позитивне значення 14 - 15 - 16)

17

16560

 

Детальніше порядок сплати консолідованого податку на прибуток розглянуто у статтях «

Сплачуємо консолідований податок на прибуток» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 8) та « Вибираємо сплату консолідованого податку на прибуток: повідомляємо про це податковий орган до 1 липня» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 48).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі