Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Як подати податкову звітність без відвідування податкової інспекції

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2010/№ 23
Друк
Стаття

Як подати податкову звітність без відвідування податкової інспекції

 

Практично кожний бухгалтер знає, що скласти податкову звітність — це тільки півділа. Її потрібно ще і своєчасно здати до своєї податкової інспекції. А це часто буває пов’язане з різними труднощами — із чергами або відмовою податкового інспектора прийняти декларацію з від’ємним значенням об’єкта оподаткування. Щоб заощадити час та зберегти свій душевний спокій, можна замість особистого візиту до податкового органу вибрати інші способи подання декларації — наприклад, поштовим відправленням або через службу кур’єрської доставки. Давайте ці способи розглянемо детальніше.

Наталя БІЛОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Порядок № 799

— Порядок оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затверджений постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799.

Порядок № 691

— Порядок приймання та комп’ютерної обробки звітних документів платників податків у ДПІ районного рівня та СДПІ по роботі з ВПП (додаток 1 до наказу ДПАУ від 02.12.2004 р. № 691).

Методрекомендації № 827

— Методичні рекомендації щодо централізованого приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України, затверджені наказом ДПАУ від 31.12.2008 р. № 827.

 

Загальні положення

Почнемо з того, що порядок подання податкової декларації встановлено

ст. 4 Закону № 2181. Так, згідно з п.п. 4.1.2 цього Закону прийняття податкової декларації є обов’язком контролюючого органу. Декларацію має бути прийнято без попередньої перевірки зафіксованих у ній показників безпосередньо від платника податків через канцелярію (загальний відділ) податкового органу.

Порядок приймання та комп’ютерної обробки звітних документів платників податків у ДПІ районного рівня та СДПІ по роботі з ВПП охоплює повний цикл приймання та обробки документів податкової звітності, що подаються до податкових органів підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності (див.

п. 3.1 Порядку № 691).

Сьогодні податкову звітність до органів податкової служби можна подавати (

п. 4.1 Порядку № 691 та п. 4 Методрекомендацій № 827):

— на паперових носіях;

на паперових носіях — поштовими відправленнями;

— на електронних носіях із доданням роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях;

— засобами телекомунікаційного зв’язку з накладанням електронного цифрового підпису — до ЦОЕЗ, у тому числі через оператора (нюанси подання податкових декларацій цим способом детально розглянуто у статтях

«Запитання — відповіді щодо електронної звітності» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 90 та « Електронна звітність: підсумки року» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 1 — 2, тому на них ми не зупинятимемося).

Нагадаємо: згідно з

п. 2 Порядку № 691 під податковою звітністю розуміється сукупність звітних документів (декларацій, розрахунків, довідок, звітів, відомостей), які подаються платниками податків до державних податкових органів у строки, установлені законодавством.

Таким чином, ДПАУ не заперечує, щоб усі без винятку звітні документи, у тому числі й ті, що не мають статусу податкової декларації, які направляються до її органів, подавалися платником

поштовим відправленням.

Перед тим, як подати податкову звітність, слід ретельно перевірити, чи враховані під час її заповнення всі встановлені вимоги. А вимоги ці згідно з

п. 4.3 Методрекомендацій № 827 зводяться до того, що така звітність має бути:

— надана

за формами встановленого зразка, що діють на момент подання документа, з обов’язковими додатками;

— повністю

заповнена, а саме: наявні обов’язкові реквізити та значення показників, що не заповнюються через відсутність інформації, мають бути прокреслені;

— заповнена

чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації або інших засобів, що забезпечують збереження записів протягом установленого строку зберігання звітності, — у разі подання документів на паперових носіях;

без підчисток, помарок, малопомітних виправлень;

підписана відповідними посадовими особами, скріплена печаткою платника податків.

Податкову звітність, заповнену всупереч зазначеним правилам, податковий орган може

не визнати як податкову декларацію (п.п. 4.1.2 Закону № 2181). При цьому, незважаючи на те що перелік підстав для невизнання поданої звітності податковою декларацією, наведений у Законі № 2181, невеликий та, на думку судів, є вичерпним (див., зокрема, ухвалу Вищого адміністративного суду України від 25.09.2008 р. № К-28410/06), податківці пропонують максимально широку його інтерпретацію, відносячи до таких підстав кожне порушення затвердженого порядку її заповнення. Про це свідчать п. 4.5 Порядку № 691 та п. 4.5 Методрекомендацій № 827, згідно з якими підставами для невизнання податкової звітності є:

— відсутність підпису відповідних посадових осіб (факсиміле не дозволяється);

— відсутність скріплення печаткою підписів платника податків;

— відсутність обов’язкових реквізитів податкового документа;

— відсутність обов’язкових додатків до податкової звітності, передбачених порядком заповнення відповідної звітності;

— неможливість прочитати текст або цифри внаслідок пошкодження (наприклад, документи залиті чорнилом або іншою рідиною, потерті);

— наявність порваних аркушів, підчищень, помарок, виправлень, дописок і закреслювань;

— подання ксерокопії звітних документів;

— порушення загальних вимог оформлення документів податкової звітності.

У таких випадках працівники підрозділів ведення та обробки податкових документів повинні в усній формі попередити платника податків про виявлені недоліки та наслідки прийняття податковим органом цієї податкової звітності і запропонувати подати нову, оформлену за встановленими правилами.

Докладніше питання невизнання податкової звітності, порядок та наслідки цієї процедури розглянуто у статті «

Невизнання податкової звітності податковим органом» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 76).

 

Направлення податкової звітності поштою за самостійним рішенням платника податків

Відповідно до

п.п. 4.1.7 Закону № 2181 платник податків має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного п.п. 4.1.4 цього Закону, направити її на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення. Дата вручення визначається за поштовим штемпелем.

Отже, платник податків повинен направити звітність поштою в такі строки:

— протягом 10 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця, — місячну податкову звітність;

— протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя), — квартальну (піврічну) звітність;

— протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року, — річну звітність. Виняток — річна податкова декларація про майновий стан та доходи, що подається фізичними особами: граничний строк її подання — 1 квітня року, наступного за звітним (

п.п. «г» п.п. 4.1.4 Закону № 2181).

При цьому слід пам’ятати, що

Закон № 2181 не передбачає перенесення граничного строку відправки поштою документів, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день.

Направляючи податкову звітність поштою, платник податків повинен керуватися

Порядком № 799, який чітко визначає вимоги щодо оформлення поштових відправлень із вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій.

Отже, для відправлення податкових документів поштою підприємству знадобляться:

упаковка для поштового відправлення (як правило, конверт), у нижній правій частині якої слід зазначити найменування одержувача та його адресу, у лівій верхній частині — найменування відправника та його адресу. У верхній частині поштового відправлення відправник має поставити позначку «Звіт». Причому згідно з п. 5 Порядку № 799 упаковку для поштових відправлень відправник повинен вибирати з урахуванням того, щоб вона відповідала характеру вкладення, часу знаходження в дорозі, умовам пересилки та унеможливлювала пошкодження вкладення. Поштове відправлення передається безпосередньо підприємству поштового зв’язку у відкритому вигляді з описом вкладення;

бланк рекомендованого повідомлення. Його заповнює відправник на своє ім’я або на ім’я особи, якій слід направити таке повідомлення після вручення поштового відправлення адресату;

опис вкладення поштового відправлення. Він складається у двох примірниках із зазначенням найменування одержувача та його адреси, поіменного переліку предметів, загальної вартості вкладення, підписується відправником та передається підприємству поштового зв’язку разом з поштовим відправленням. У разі втрати поштового відправлення зі звітністю такий опис буде доказом того, що звітність своєчасно та в повному обсязі було передано підприємству поштового зв’язку.

Під час приймання поштових відправлень працівник пошти:

перевіряє правильність написання адреси одержувача і відправника на поштовому відправленні, повідомленні про вручення, наявність позначки «Звіт», оформлення опису вкладеного поштового відправлення;

звіряє вкладення з описом, підписує опис та проставляє на ньому відбиток календарного штемпеля.

Один примірник опису працівник відділення зв’язку

вкладає в поштове відправлення, а другий — повертає відправнику, потім запаковує відправлення, зважує його, визначає вартість, проставляє на повідомленні про вручення необхідні реквізити та видає відправнику квитанцію.

Послуги, що надаються підприємствами поштового зв’язку, оплачуються за встановленими тарифами. Плата за пересилку поштових відправлень справляється під час їх приймання.

Згідно з

п. 4.11 Методрекомендацій № 827 направлена поштою податкова звітність приймається загальним відділом податкового органу, реєструється датою надходження та в день отримання передається до підрозділу ведення та захисту податкової звітності для подальшої обробки. У базі даних адресата звітності така податкова звітність реєструється датою надходження до податкового органу, у коментарях проставляється дата надходження та реєстраційний номер загального відділу.

 

Направлення податкової звітності поштою у зв’язку з відмовою працівників податкового органу в її прийнятті

На жаль, на практиці трапляються випадки, коли податковий інспектор відмовляє платнику податків у прийнятті податкової декларації у зв’язку з тим, що вона, наприклад, містить від’ємне значення об’єкта оподаткування. Кожний бухгалтер розуміє, що такі дії податківців є

неправомірними. Щодо цих ситуацій у п.п. 4.1.2 Закону № 2181 зазначено: якщо працівник податкових органів відмовляється прийняти декларацію з будь-якої причини або висуває будь-які умови її прийняття (у тому числі зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від’ємного значення об’єктів оподаткування, сум бюджетного відшкодування, незаконного збільшення податкових зобов’язань тощо), це розцінюється як перевищення ним службових повноважень та спричинює дисциплінарну та матеріальну відповідальність.

За таких обставин платник податків

зобов’язаний до закінчення граничного строку подання декларації направити її поштою з описом вкладення та повідомленням про вручення. До декларації слід додати заяву на ім’я керівника податкового органу, складену в довільній формі, із зазначенням прізвища службової (посадової) особи, яка відмовилася прийняти декларацію, та/або із зазначенням дати відмови (тобто якщо прізвище податкового інспектора не відоме або він відмовився назвати його, можна обмежитися тільки датою відмови). У цьому випадку декларація вважається поданою в момент її вручення підприємству поштового зв’язку, а граничний 10-денний строк, установлений п.п. 4.1.7 Закону № 2181 для поштових відправлень, не діє.

Крім того, платник податків має право оскаржити дії представника податкового органу, який відмовив йому в прийнятті декларації,

у суді.

Однак майте на увазі: незважаючи на відмову податківців у прийнятті декларації,

підприємство зобов’язане своєчасно (протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання декларації) погасити податкове зобов’язання, відображене в такій декларації.

 

Дії платника податків у разі втрати податкової звітності або затримки її в дорозі

Відповідно до

п.п. 4.1.7 Закону № 2181 у разі втрати чи пошкодження поштового відправлення або затримки його вручення контролюючому органу відповідальність за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації несе оператор поштового зв’язку. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне подання такої податкової декларації.

Претензії про розшук поштових відправлень подаються суб’єктом господарювання у письмовій формі із зазначенням виду поштового відправлення, його номера, дати та місця приймання, повної адреси одержувача і відправника, з пред’явленням квитанції або її копії (див.

п. 12 Порядку № 799).

Після отримання повідомлення про втрату або пошкодження документів суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний протягом

5 робочих днів направити поштою або подати особисто (на власний вибір) до податкового органу:

— другий примірник податкової декларації

(п.п. 4.1.7 Закону № 2181 та п. 4.11 Методрекомендацій № 827);

— пояснювальну записку довільної форми

(п. 4.11 Методрекомендацій № 827);

— документ (копію документа), яким підтверджується факт поштового відправлення первинного звіту. Такими документами можуть бути опис з відбитком календарного штемпеля та/або повідомлення про вручення поштового відправлення

(п. 4.11 Методрекомендацій № 827).

Також слід пам’ятати, що незалежно від факту затримки або втрати документів платник податків зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у податковій декларації, у встановлені строки (тобто протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання декларації).

Іноді трапляється й так, що підприємство, незважаючи на дотримання всіх вимог відправлення поштою, отримує від податкового органу повідомлення про накладення штрафу за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації. У такому разі відстоювати свої права доведеться через процедуру адміністративного оскарження відповідно до

ст. 5 Закону № 2181. Для цього протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання податкового повідомлення, до податкового органу слід подати скаргу, до якої є сенс додати опис вкладення з відбитком календарного штемпеля та повідомлення про вручення поштового відправлення.

Докладніше питання адміністративного оскарження розглянуто у статті «

Як оскаржити рішення податкового органу в адміністративному порядку» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 21).

 

Податковий та бухгалтерський облік витрат на подання податкової звітності поштою

У податковому обліку поштові витрати, пов’язані з пересиланням податкової звітності, відображаються у складі валових витрат на підставі

п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток, оскільки мають господарську спрямованість.

У бухгалтерському обліку вони включаються до витрат звітного періоду з відображенням на рахунку 92 «Адміністративні витрати».

Приклад.

Підприємство «Магнум» прийняло рішення направити податкову декларацію з ПДВ за лютий 2010 року до податкової інспекції поштою. Підзвітній особі для цього видано з каси 20 грн. Витрати на відправку звітності становили 13,56 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 2,26 грн.).

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами (див. табл. 1).

 

Таблиця 1

Облік витрат на пересилання поштового відправлення

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

валовий дохід

валові витрати

1

Видано з каси підзвітній особі кошти для оплати послуг з пересилання поштового відправлення

20,00

372

301

2

Здійснено витрати на оплату послуг з пересилання поштового відправлення (подано авансовий звіт)

11,30

92

372

11,30

3

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ у складі вартості послуг з пересилання поштового відправлення

2,26

641/ПДВ

372

4

Повернено підзвітною особою в касу підприємства залишок коштів, виданих для оплати послуг з пересилання поштового відправлення

6,44

301

372

5

Віднесено на фінансовий результат витрати на оплату послуг з пересилання поштового відправлення

11,30

791

92

 

Подання податкової звітності за допомогою служби кур’єрської доставки

Якщо ви бажаєте при здаванні податкової звітності уникнути особистого спілкування з податковим інспектором або звільнити час, який зазвичай забирає ця процедура, для важливіших справ, у вас є можливість скористатися послугами

служби кур’єрської доставки. Адже в Законі № 2181 не встановлені вимоги щодо посади особи, яка подає (доставляє) податкову декларацію до канцелярії податкового органу, а отже, зовсім не обов’язково, щоб це був керівник або головний бухгалтер підприємства — платника податків. Підтвердження тому знаходимо в листі ДПАУ від 05.09.2007 р. № 17525/7/28-0917/32 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 88).

Нагадаємо: на думку Держкомпідприємництва, викладену в

листі від 30.12.2008 р. № 11089, послуги кур’єрського зв’язку не можуть розглядатися як окремий вид діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку, оскільки перевезення і доставка — це лише складова частина певного технологічного процесу пересилання поштових відправлень або складова частина продукту діяльності оператора поштового зв’язку. Водночас, на відміну від поштових послуг, ліцензування послуг кур’єрського зв’язку чинним законодавством не передбачено.

Отже, після вашого звернення до кур’єрської служби до вас в офіс виїде її представник (кур’єр), ви передасте йому вже

складену та підписану звітність в упаковці (конверті), випишете на його ім’я довіреність та підпишете акт приймання-передачі документів.

В обумовлений строк кур’єр доставить конверт до податкової служби. Відмітку про отримання конверта адресат (податкова служба) має проставити на спеціальному бланку повідомлення про вручення. Кур’єр, як правило, повідомляє клієнта про результати доставки документів, причому таке повідомлення бажано отримати письмово, щоб у вас було підтвердження своєчасного подання декларації до податкового органу.

Звернутися до служби кур’єрської доставки краще не пізніше, ніж за 2 робочі дні до закінчення граничного строку подання звітності (10-денний строк, установлений

Законом № 2181 для подання податкової звітності поштовим відправленням, тут дотримувати не потрібно), щоб у разі якщо у податкового інспектора раптом виникнуть питання щодо вашої декларації (помилки, помарки, нестача документів тощо), ви мали час їх урегулювати.

Оплата послуг служби кур’єрської доставки здійснюється в загальновстановленому порядку — за домовленістю сторін у готівковій чи безготівковій формі шляхом передоплати або післяплати.

 

Подання поштою іншої (неподаткової) звітності

Говорячи про правила подання податкової звітності поштою, не можна не згадати про можливість подання поштою

іншої (неподаткової) звітності. Для визначення таких можливостей слід керуватися безпосередньо нормативними актами, що визначають порядок подання тієї чи іншої форми звітності.

Для зручності інформацію про деякі форми звітності та порядок їх подання наведемо в табл. 2.

 

Таблиця 2

Порядок подання поштою неподаткової звітності

Форма звітності

Яким нормативним документом установлено

Примітки

1

2

3

Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (за формою Ф4-ФСС з ТВП)

П. 3 Порядку подання та обліку звітів за коштами загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленим народженням та похованням, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.03.2004 р. № 21

Порядок ідентичний розглянутому в розділі «Подання податкової звітності поштовим відправленням». Ці форми звітності має бути направлено адресату поштою за 10 днів до закінчення граничного строку їх подання

Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків і витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

П. 7.7 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 р. № 36

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів (форма № 10-ПІ)

П. 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70

Допускається відправлення поштою, причому без дотримання 10-денного строку. Датою подання в цьому випадку є дата на штемпелі підприємства поштового зв’язку

Звіт суб’єкта малого підприємництва — фізичної особи — платника єдиного податку

П. 9 Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПАУ від 29.10.99 р. № 599

Фінансова звітність

П. 4 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419

Датою подання фінансової звітності для підприємства в разі відправлення її поштою є дата отримання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, яке обслуговує адресата

Розрахункова відомість про нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Подання цієї форми звітності поштою законодавством прямо не передбачено. Однак заборони на це також немає, тому робочі органи виконавчої дирекції Фонду приймають таку звітність і поштою

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (грошового забезпечення, доходу) застрахованих осіб та суми нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до органів Пенсійного фонду України (додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 05.11.2009 р. № 26-1)

Подання цієї форми звітності поштою законодавством прямо не передбачено, хоча й заборони на це немає. Тому звітність до Пенсійного фонду може бути направлено поштою, але тільки тими суб’єктами господарювання, в яких чисельність застрахованих осіб не перевищує десяти і яким надана можливість подавати звітність на паперових носіях. Такий висновок випливає з п. 1.3 Порядку № 26-1

Звіт про використання РРО та КОРО (РК) (форма № ЗВР-1)

Подання цих форм звітності поштою законодавством прямо не передбачено. Водночас, слід нагадати, що згідно з п. 2 Порядку № 691 під податковою звітністю розуміється сукупність звітних документів (декларацій, розрахунків, довідок, звітів, відомостей), які подаються платниками податків до державних податкових органів у строки, установлені законодавством. Отже, ДПАУ не заперечує, щоб усі без винятку звітні документи, у тому числі й ті, що не мають статусу податкової декларації, які направляються до її органів, подавалися платником поштовим відправленням

Довідка про використані розрахункові книжки

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, та сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ)

Звіт про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності за ф. № 1-ПП

Форма є поштовою. Водночас конкретний порядок подання законодавством не визначено. Вочевидь, у такому разі обов’язковим є лише виконання вимог Порядку № 799

 

Це, мабуть, усі основні моменти, що стосуються подання звітності без особистого візиту до контролюючих органів. Бажаємо вам успіху і тільки добрих новин!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі