Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Порядок надання виплат по тимчасовій непрацездатності

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Березень, 2010/№ 24
Друк
Стаття

Порядок надання виплат по тимчасовій непрацездатності

 

Одним із видів матеріального забезпечення, що надається за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, є допомога по тимчасовій непрацездатності. На практиці це найпоширеніша виплата, яка здійснюється роботодавцем за рахунок коштів Фонду. У цій статті ми розповімо, в яких випадках та при виконанні яких умов виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності, а також розглянемо особливості її надання.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість виплати

Згідно зі

ст. 35 Закону № 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) на підставі листка непрацездатності у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків:

1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві;

2) необхідності догляду за хворою дитиною;

3) необхідності догляду за хворим членом сім’ї;

4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері чи іншої особи, яка доглядає цю дитину;

5) карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;

7) протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

8) санаторно-курортного лікування.

Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності залежно від виду страхового випадку, а також тривалість її виплати наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Вид страхового випадку

Умови надання допомоги

Тривалість виплати допомоги

Примітки

1

2

3

4

5

1

Тимчасова непрацездатність унаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві

Допомога виплачується застрахованим особам за рахунок коштів Фонду починаючи з шостого дня непрацездатності. Застрахованим інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, допомога виплачується за рахунок коштів Фонду починаючи з першого дня непрацездатності.

Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів підприємства, установи, організації

За весь період непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період хвороби.Застрахованим особам, які працюють на сезонних та тимчасових роботах, — не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року

У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування в щорічній (основній або додатковій) відпустці, а також у додатковій відпустці на дітей, допомога надається в загальному порядку. При цьому щорічну відпустку або додаткову відпустку на дітей має бути перенесено на інший період або подовжено. Допомога не надається за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням

2

 

Необхідність догляду за хворою дитиною віком до 14 років

 

Надається за рахунок коштів Фонду застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, при лікуванні дитини в амбулаторних умовах з першого дня хвороби дитини.

Якщо дитина потребує стаціонарного лікування, допомога надається з першого дня перебування у стаціонарі

 

При лікуванні дитини в амбулаторних умовах — за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж за 14 календарних днів.Для догляду за дитиною, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, — на весь період її хвороби, уключаючи санаторно-курортне лікування.

У разі стаціонарного лікування — одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною віком до 6 років, — за весь час перебування у стаціонарі разом із хворою дитиною.

У разі стаціонарного лікування тяжко хворих дітей старшого віку (6 — 14 років) — одному з працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, яка здійснює догляд за дитиною, на період, коли за висновком ЛКК дитина потребує індивідуального догляду. Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах, — не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року

Допомога не надається, якщо застрахована особа перебувала в цей час у щорічній (основній або додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці, відпустці без збереження заробітної плати, додатковій відпустці на дітей, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

3

Необхідність догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за дитиною віком до 14 років)

Надається за рахунок коштів Фонду застрахованій особі, яка здійснює догляд, з першого дня за умови амбулаторного лікування хворого

Не більш ніж за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, — не більш ніж за 7 календарних днів

Допомога не надається, якщо застрахована особа перебувала в цей час у щорічній (основній або додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або творчій відпустці, відпустці без збереження заробітної плати

4

Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною

Надається за рахунок коштів Фонду застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня захворювання матері (іншої особи, яка доглядає за дитиною), коли за висновком лікаря вона не може здійснювати догляд за дитиною до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років

За весь період хвороби матері (іншої особи, яка доглядає за дитиною), коли вона за висновком лікаря не може здійснювати догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років

5

Карантин, накладений органами санітарно-епідеміологічної служби

Надається за рахунок коштів Фонду з першого дня карантину

За весь час відсутності на роботі внаслідок карантину

Допомога не надається за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням

6

Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу

Допомога надається в разі переведення працівника за висновком ЛКК на легшу роботу у зв’язку із захворюванням на туберкульоз за рахунок коштів Фонду з першого дня

За час такої роботи, але не більше ніж за два місяці

Допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суму повного заробітку до моменту переведення

7

Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства

Надається за рахунок коштів Фонду з першого дня перебування у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства

За весь період перебування у протезно-ортопедичному підприємстві з урахуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприємства і назад

 

8

Санаторно-курортне лікування

Надається застрахованій особі для санаторно-курортного лікування, необхідність якого встановлено ЛКК, за рахунок коштів Фонду, якщо тривалості щорічної (основної або додаткової) відпустки недостатньо для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад

Надається застрахованій особі на строк лікування та проїзду до санаторію і назад

Строк, за який виплачується допомога, визначається з урахуванням тривалості щорічної (основної та додаткової) відпустки

Надається застрахованій особі, яка направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань та травм безпосередньо із стаціонару лікувальної установи, за рахунок коштів Фонду

За весь час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад)

 

Надається застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, за наявності медичного висновку про необхідність індивідуального догляду за нею за рахунок коштів Фонду

За весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад)

 

 

Відповідно до

ст. 36 Закону № 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:

1) у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання при вчиненні нею злочину;

2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;

3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

4) за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

6) за час перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, установлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК) або медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності. Відмітка про такі порушення режиму у відповідній графі листка непрацездатності має бути завірена підписом лікаря.

Повідомлення про відмову у призначенні допомоги із зазначенням причин відмови та порядку оскарження рішення видається або надсилається заявнику не пізніше п’яти днів після винесення відповідного рішення комісією із соціального страхування (

абзац другий ч. 1 ст. 52 Закону № 2240).

 

Підстави для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності

Підставою для оплати періоду тимчасової непрацездатності є виданий у встановленому порядку

листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом копія листка непрацездатності, завірена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи та довідка про середню заробітну плату з основного місця роботи, довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом (якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом).

Порядок видачі листка непрацездатності визначено

Інструкцією № 455.

Відповідно до

п. 1.4 Інструкції № 455 право видачі листка непрацездатності надається:

— лікуючим лікарям державних та комунальних установ охорони здоров’я;

— лікуючим лікарям стаціонарів протезно-ортопедичних установ системи Мінпраці та соціальної політики України;

— лікуючим лікарям туберкульозних санаторіїв;

— фельдшерам у місцевостях, де відсутній лікар, а також на плаваючих суднах. Список фельдшерів затверджується щорічно органами охорони здоров’я.

Не мають права видачі листків непрацездатності

лікарі:

— станцій (відділень) «швидкої медичної допомоги»;

— станцій переливання крові;

— закладів судово-медичної експертизи;

— бальнеогрязелікувальних, косметологічних і фізіотерапевтичних лікарень та курортних поліклінік;

— будинків відпочинку;

— туристичних баз;

— зубопротезних поліклінік (відділень);

— санітарно-профілактичних закладів;

— приватних установ охорони здоров’я, приватні лікарі (фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності);

— лікувально-профілактичних установ усіх форм власності в разі косметологічних втручань без медичних показань.

Документи, що посвідчують тимчасову непрацездатність громадян України, яка настала в періоді їх тимчасового перебування за кордоном, підлягають обміну на листок непрацездатності відповідно до рішення ЛКК лікувально-профілактичної установи за місцем проживання або роботи у випадках:

— гострих захворювань і травм;

— загострення хронічних захворювань;

— вагітності та пологів;

— оперативних втручань при невідкладних станах;

— лікування відповідно до рішення комісії МОЗ України з питань направлення на лікування за кордон.

Обмін здійснюється на підставі перекладених державною мовою та нотаріально посвідчених документів, що підтверджують тимчасову втрату працездатності під час перебування за межами України.

У разі втрати листка непрацездатності за рішенням ЛКК лікувально-профілактичної установи, в якій його видано, видається новий листок непрацездатності з позначкою «дублікат» на підставі довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності не здійснювалася.

 

Порядок призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності

Відповідно до

ч. 3 ст. 50 Закону № 2240 рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, створеною на підприємстві, в установі, організації.

Порядок створення та функціонування такої комісії (уповноваженого) регулює затверджене Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Положення № 25.

Документи для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності розглядаються комісією (уповноваженим) із соціального страхування не пізніше 10 днів із дня їх надходження (

абзац перший ч. 1 ст. 52 Закону № 2240).

Рішення комісії (уповноваженого) оформляється протоколом у день їх прийняття. Форму протоколу засідання комісії із соціального страхування (рішення уповноваженого) наведено в додатку до

Положення № 25.

Оформлений протокол разом із документами, що є підставою для призначення допомоги, передають до бухгалтерії підприємства.

Приклад заповнення протоколу наведено на с. 13.

Щодо строків передачі комісією протоколу до бухгалтерії, то

Положенням № 25 їх не встановлено. Водночас слід ураховувати строки виплати допомоги, установлені Законом № 2240. Так, згідно з ч. 2 ст. 52 Закону № 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати. У зв’язку з цим протокол має бути передано до бухгалтерії в такий строк, щоб не порушити положення Закону № 2240.

Бухгалтерія здійснює розрахунок сум оплати листка непрацездатності.

 

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

Відповідно до

ст. 37 Закону № 2240 розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності залежить від страхового стажу застрахованої особи та від середньої заробітної плати. Водночас для окремих категорій застрахованих осіб допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Докладно інформацію про розміри допомоги по тимчасовій непрацездатності наведемо в таблиці.

 

Строк страхового стажу

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності

(у відсотках до середньої заробітної плати)

Застраховані особи — одержувачі допомоги по тимчасовій непрацездатності

1

2

3

До п’яти років

60 %

Особи, застраховані у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Від п’яти до восьми років

80 %

Понад вісім років

100 %

Незалежно від страхового стажу

 

100 %

 

Особи, віднесені до 1 — 4 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи згідно зі ст. 14 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XIІ

Один з батьків або особа, яка їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.93 р. № 3551-XII

Особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань згідно із Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 р. № 1584-III

Донори, які мають право на пільгу, на підставі ст. 10 Закону України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР*

* Право на таку пільгу мають донори, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти в сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам. Пільга надається протягом року після здавання крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості.

 

Під страховим стажем відповідно до

ст. 7 Закону № 2240 розуміється період (сума періодів), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та сплачує або за неї сплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

До страхового стажу також уключаються періоди:

1) тимчасової втрати працездатності;

2) відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

3) відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) одержання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (за винятком пенсій усіх видів).

Крім того, до страхового стажу зараховується загальний трудовий стаж особи до набуття чинності

Законом № 2240 у порядку та на умовах, передбачених раніше чинним законодавством.

Звертаємо увагу: для визначення відсотка оплати листка непрацездатності стаж роботи визначається по день, що передує початку періоду тимчасової непрацездатності, і такий відсоток застосовується до суми лікарняних за весь період тимчасової непрацездатності.

Докладно про порядок обчислення страхового стажу читайте у статті «Стаж роботи та страховий стаж» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 62.

Середня заробітна плата, виходячи з якої визначається сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, розраховується відповідно до

Порядку № 1266. Докладно про порядок розрахунку середньої заробітної плати для оплати періоду тимчасової непрацездатності див. статтю «Виплати по тимчасовій непрацездатності: порядок розрахунку» на с. 15.

 

Порядок оплати періоду тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві

Відповідно до

ч. 1 ст. 2 Закону № 2213 допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, виплачується застрахованим особам за рахунок коштів Фонду починаючи з шостого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності в порядку та в розмірах, установлених законодавством.

Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачуються власником або уповноваженим ним органом за рахунок коштів підприємства, установи, організації за місцем роботи застрахованої особи згідно з

Порядком № 439.

Оплата днів тимчасової непрацездатності застрахованій особі проводиться

за робочі дні (години) згідно з графіком роботи, які припадають на дні тимчасової непрацездатності.

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, оплачується застрахованим інвалідам, які працюють на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС, за рахунок коштів Фонду починаючи з першого дня непрацездатності за весь період до відновлення працездатності або встановлення МСЕК інвалідності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності в порядку та розмірах, установлених законодавством.

Приклад 1.

Працівник підприємства хворів з 1 по 10 березня 2010 року, про що свідчить наданий ним листок непрацездатності. На підприємстві встановлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними (субота та неділя).

У цьому випадку оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (з 1 по 5 березня включно) здійснюється за рахунок коштів підприємства, за два дні тимчасової непрацездатності що залишилися (9, 10 березня), виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду (8 березня — Міжнародний жіночий день).

Приклад 2.

Працівник підприємства хворів з 11 по 19 березня 2010 року, про що свідчить наданий ним листок непрацездатності. На підприємстві встановлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними (субота та неділя).

Робочі дні, що припадають на перші п’ять днів тимчасової непрацездатності (11, 12, 15 березня), оплачуються за рахунок коштів підприємства. Дні (16, 17, 18, 19 березня), що залишилися, оплачуються за рахунок коштів Фонду.

Приклад 3.

Працівниця хворіла з 9 по 19 березня 2010 року, про що свідчить наданий нею листок непрацездатності. На підприємстві вона працює на умовах неповного робочого тижня: три дні на тиждень (понеділок, середа та п’ятниця).

У цьому випадку оплаті підлягають такі дні тимчасової непрацездатності — 10, 12, 15, 17, 19 березня. При цьому 10 і 12 березня оплачуються за рахунок коштів підприємства, а 15, 17, 19 березня — за рахунок коштів Фонду.

 

Оплачуємо листок непрацездатності суміснику

Відповідно до

ч. 1 ст. 50 Закону № 2240 допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованим особам як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Відповідно до

п. 21 Порядку № 1266 підставою для оплати періоду тимчасової непрацездатності застрахованим особам, які працюють на підприємстві за сумісництвом, є:

1) копія листка непрацездатності, завірена підписом керівника та печаткою за основним місцем роботи;

2) довідка про середню заробітну плату за основним місцем роботи за розрахунковий період за формою, наведеною в

Порядку № 1266.

Якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом, для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, крім згаданих документів, подаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.

Для правильного визначення суми виплат за листком непрацездатності за місцем роботи за сумісництвом необхідні документи, що підтверджують страховий стаж працівника. Страховий стаж можна підтвердити на підставі копії трудової книжки сумісника, завіреної за основним місцем роботи.

Рішення про призначення допомоги суміснику приймається комісією із соціального страхування підприємства, на якому застрахована особа працює за сумісництвом, протягом 10 днів після подання зазначених документів, що оформляється протоколом комісії із соціального страхування.

 

Оплата двох листків непрацездатності, які йдуть один за одним

На практиці трапляються випадки, коли слідом за одним листком непрацездатності працівник надає другий листок непрацездатності. При цьому другий листок непрацездатності може бути або продовженням першого, або первинним листком непрацездатності.

Якщо другий листок непрацездатності є продовженням першого листка непрацездатності, то оплата і першого, і другого здійснюється виходячи з тієї самої середньої заробітної плати. При цьому перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за першим листком непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця, а решта днів першого листка непрацездатності та всіх днів за другим листком непрацездатності оплачується за рахунок коштів Фонду.

Звертаємо увагу: доказом того, що другий листок непрацездатності є продовженням першого, є вказівка в першому листку непрацездатності «продовжує хворіти», а в заголовній частині другого підкреслено «продовження листка» та зазначено номер попереднього листка непрацездатності.

Приклад 4.

Працівник підприємства хворів з 2 по 26 березня 2010 року. На підтвердження цього він надав листки непрацездатності, із них перший — з 2 по 15 березня 2010 року, а другий — з 16 по 26 березня 2010 року. У першому листку непрацездатності зазначено, що працівник продовжує хворіти, а в другому — що цей листок є продовженням першого листка непрацездатності.

Розрахунковим періодом для розрахунку середньої зарплати для оплати періоду тимчасової непрацездатності як за першим листком непрацездатності, так і за другим, є вересень 2009 року — лютий 2010 року.

Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності (2, 3, 4, 5 березня 2010 року) оплачуються за рахунок коштів підприємства. Решта днів тимчасової непрацездатності (9 — 12, 15 — 19, 22 — 26 березня 2010 року) оплачується за рахунок коштів Фонду (8 березня — Міжнародний жіночий день).

Якщо другий листок непрацездатності не є продовженням першого листка непрацездатності (у першому листку зазначено, що працівник має приступити до роботи, а в другому — що він первинний), то розрахунок та оплата лікарняних за першим та за другим листками непрацездатності здійснюється окремо.

Тобто необхідно визначити перші п’ять днів тимчасової непрацездатності, які оплачуватиме роботодавець, та дні тимчасової непрацездатності, які буде оплачено за рахунок коштів Фонду, окремо за першим листком непрацездатності і те саме зробити за другим листком непрацездатності. Окремо визначається і розрахунковий період для оплати першого і другого листка непрацездатності. Якщо дати відкриття першого і другого листка непрацездатності припадають на один місяць, то розрахунковий період буде однаковий. Якщо ж дати відкриття першого і другого листка непрацездатності припадають на різні місяці, розрахункові періоди для розрахунку середньої заробітної плати будуть різними.

Приклад 5.

Працівник підприємства хворів з 22 березня по 9 квітня 2010 року. На підтвердження цього він надав листки непрацездатності. Перший — з 22 березня по 1 квітня 2010 року, а другий — з 2 по 9 квітня 2010 року. У першому листку непрацездатності зазначено, що працівник повинен приступити до роботи, а в другому — що цей листок є первинним.

У цій ситуації для першого листка непрацездатності розрахунковим періодом є вересень 2009 року — лютий 2010 року, а для другого листка непрацездатності — жовтень 2009 року — березень 2010 року.

Перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за першим листком непрацездатності (22 — 26 березня 2010 року) оплачуються за рахунок коштів підприємства. Решта днів тимчасової непрацездатності за першим листком непрацездатності (29, 30, 31 березня і 1 квітня 2010 року) оплачується за рахунок коштів Фонду.

Робочі дні, що припадають на перші п’ять днів тимчасової непрацездатності за другим листком непрацездатності (2, 6 квітня 2010 року), оплачуються за рахунок коштів підприємства (4 квітня 2010 року — Великдень, тому вихідний день у неділю 4 квітня переноситься на понеділок 5 квітня). Решта днів тимчасової непрацездатності за другим листком непрацездатності (7, 8, 9 квітня 2010 року) оплачується за рахунок коштів Фонду.

Далі розглянемо порядок розрахунку суми допомоги з тимчасової втрати працездатності та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності.

 

Додаток

до Положення

ПРОТОКОЛ № 25

засідання комісії із соціального страхування /рішення уповноваженого/

             ООО «Факел»             


(назва підприємства, установи, організації)

від «25» марта 2010 року

 

Присутні на засіданні:

 

П. І. Б.

Голова комісії/уповноважений/

Соловец М. А.

Заступник голови

Купченко А. А.

Члени комісії:

Ветренко О. О.

Василенко А. В.

Яремчук И. А.


Розглянувши звернення та документи про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг застрахованим особам, комісія /уповноважений/ із соціального страхування вирішила:

 

I. Призначити допомогу:

 

1. По тимчасовій непрацездатності

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №

№ листка непрацездатності

Код захворювання (діагноз) (за наявності)

Період непрацездатності

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомоги (%)

разом

в т. ч. за рахунок коштів Фонду

1

Панченко О. О.

АВД 422836

1

01.03.2010 — 09.03.2010

6

1

60

 

2. По вагітності та пологах

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №

№ листка непрацездатності

Період відпустки по вагітності та пологах

Кількість днів, що підлягають оплаті

Розмір допомоги (%)

 

3. На поховання

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №

Надані документи

Розмір допомоги

 

II. Відмовити в призначенні (припинити виплату) допомоги:

 

Вид допомоги

П. І. Б.

Табельний №

№ листка непрацездатності

Період непрацездатності

Кількість днів, що не підлягають оплаті

Дата, з якої припиняється виплата допомоги

Причини відмови в призначенні допомоги (припинення виплати)

1. По тимчасовій непрацездатності

2. По вагітності та пологах

3. На поховання

х

х

х

х

х

х

х

х

 

III. Виділити путівки до санаторіїв та санаторіїв-профілакторіїв застрахованим особам, членам їх сімей та студентам:

 

№ з/п

П. І. Б.

Табельний №, посада

Подані документи (заява та дата її подання, форма № 070/о та дата її видачі)

Рекомендований профіль санаторію для лікування (для санаторію-профілакторію — профіль лікування)

Інформація про виділену путівку

Розмір часткової оплати за путівку

Примітка

вартість

вид

номер та початок терміну дії

відсоток

сума

 

 

 

П. І. Б.

Підпис

Голова комісії/уповноважений/

Соловец М. А.

Соловец

Заступник голови

Купченко А. А.

Купченко

Члени комісії

Ветренко О. О.

Ветренко

Василенко А. В.

Василенко

Яремчук И. А.

Яремчук

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі