Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Положення про систему моніторингу зелених насаджень у містах і селищах міського типу України

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2010/№ 38
Друк
Наказ від 04.08.2008 р. № 240

Затверджено наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 4 серпня 2008 р. № 240

Положення про систему моніторингу зелених насаджень у містах і селищах міського типу України

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2008 р. за № 981/15672

 

I. Загальні положення

1.1. Система моніторингу зелених насаджень у містах і селищах міського типу України (далі — система моніторингу зелених насаджень) є складовою частиною державної системи моніторингу довкілля і системою спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан зелених насаджень у містах та селищах міського типу України, прогнозування його змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.

1.2.

Система моніторингу зелених насаджень спрямована на:

підвищення рівня інформованості органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про стан зелених насаджень у містах і селищах міського типу України;

підвищення оперативності та якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях;

підвищення ефективності заходів зі створення, відновлення та збереження зелених насаджень;

сприяння розвитку зелених зон та збереженню зелених насаджень усіх видів у містах та селищах міського типу України.

1.3.

Основні завдання системи моніторингу зелених насаджень:

забезпечення довгострокових систематичних спостережень за станом зелених насаджень міст та селищ міського типу України;

створення банків даних екологічної інформації для їх багатоцільового колективного використання за допомогою єдиної комп’ютерної мережі, яка забезпечує автономне і спільне функціонування складових цієї системи та взаємозв’язок з іншими інформаційними системами, які діють в Україні і за кордоном;

забезпечення аналізу стану зелених насаджень міст та селищ міського типу, прогнозування його змін, а також розвитку таких зелених насаджень;

інформаційно-аналітична підтримка суб’єктами моніторингу прийняття рішень органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади у сфері утримання зелених насаджень міст та селищ міського типу України для забезпечення охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки;

забезпечення інформаційного обслуговування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також забезпечення інформацією щодо стану зелених насаджень населення країни і міжнародних організацій.

1.4.

Функціонування системи моніторингу зелених насаджень ґрунтується на таких принципах:

узгодженості нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення, сумісності технічного, інформаційного і програмного забезпечення її складових частин;

систематичності спостережень за станом зелених насаджень;

своєчасності отримання, комплексності оброблення та використання інформації щодо стану зелених насаджень, яка надходить і зберігається в системі моніторингу зелених насаджень;

об’єктивності первинної, аналітичної і прогнозної інформації щодо стану зелених насаджень та оперативності її доведення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, засобів масової інформації, населення, заінтересованих міжнародних установ та світового співтовариства.

1.5.

Терміни та поняття, що використовуються в даному документі, уживаються у значеннях, які наведені в законах України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів», Положенні про державну систему моніторингу довкілля, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 № 391; Концепції Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 № 992-р, та Правилах утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754.

1.6. Система моніторингу зелених насаджень є відкритою інформаційною системою, пріоритетами функціонування якої є захист життєво важливих екологічних інтересів людини і суспільства, збереження зелених насаджень у містах та селищах міського типу, відвернення кризових змін екологічного стану зелених зон міст та селищ міського типу, запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям.

1.7.

Об’єктами моніторингу є: зелені насадження об’єктів благоустрою зеленого господарства міст та селищ міського типу України, а саме: парків, парків культури та відпочинку, парків — пам’яток садово-паркового мистецтва, гідропарків, лугопарків, лісопарків, буферних парків, районних садів, скверів, міських лісів, зон рекреації, охоронних та санітарно-захисних зон, зон особливого використання земель, прибережних захисних смуг, прибудинкових територій, вулиць і доріг, алей, бульварів, інших об’єктів благоустрою загального користування.

1.8. Під час здійснення моніторингу визначаються стан зелених насаджень, їх кількісні та якісні показники, ступінь пошкодження фітозахворюваннями, зокрема ентомошкідниками тощо.

1.9.

Система моніторингу передбачає проведення ряду заходів щодо обстеження зелених насаджень:

ведення звітності;

облік зелених насаджень;

інвентаризація зелених насаджень;

огляд зелених насаджень.

 

II. Звітність у сфері утримання зелених насаджень у містах та селищах міського типу України

2.1. Система моніторингу зелених насаджень передбачає ведення звітності у сфері утримання зелених насаджень міст та селищ міського типу України для забезпечення формування та реалізації державної політики у цій сфері.

2.2. Звітність подається у порядку та за формою, затвердженими центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та погодженими з центральним органом виконавчої влади з питань статистики.

 

III. Інвентаризація зелених насаджень

3.1. Інвентаризацію зелених насаджень міст та селищ міського типу здійснюють бюро технічної інвентаризації, підприємства, організації, які мають на це право, а також балансоутримувачі об’єктів благоустрою державної чи комунальної форми власності, які мають технічні можливості, відповідних фахівців (далі — виконавці робіт з інвентаризації зелених насаджень), за погодженням з виконавчими органами міських, селищних, сільських рад раз на п’ять років з квітня до жовтня відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 № 226 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.02.2002 за № 182/6470.

3.2. За матеріалами інвентаризації складається паспорт об’єкта (благоустрою, території підприємств, установ, організацій, інших земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження) встановленої форми.

Паспорт об’єкта підлягає плановому поновленню один раз за 5 років

.

3.3. Паспорт об’єкта затверджується балансоутримувачем, власником чи користувачем земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження, та підписується виконавцем робіт з інвентаризації.

3.4. Копія паспорта передається у виконавчі органи міських та селищних рад для складання реєстру зелених насаджень.

 

IV. Облік зелених насаджень

4.1. Ведення органами місцевого самоврядування обліку зелених насаджень та складання їх реєстру за видовим складом та віком передбачено вимогами Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754.

4.2. Облік зелених насаджень міст та селищ міського типу проводиться на основі даних інвентаризації зелених насаджень об’єктів благоустрою зеленого господарства, матеріалів лісовпорядкування в приміських лісах і лісопарках.

4.3. Облік зелених насаджень міст та селищ міського типу передбачає ведення виконавчими органами міських та селищних рад реєстрів та зведених реєстрів зелених насаджень.

4.4. Зведений реєстр зелених насаджень міст та селищ міського типу ведеться на основі даних реєстру об’єктів благоустрою зеленого господарства.

4.5.

Поновлення даних реєстрів проводиться:

на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності — один раз за 2 роки;

на інших територіях — один раз за 5 років.

4.6. Для поновлення даних реєстрів використовується інформація, подана балансоутримувачами об’єктів благоустрою зеленого господарства.

 

V. Система огляду зелених насаджень

5.1. Впровадження системи огляду зелених насаджень на об’єктах благоустрою зеленого господарства міст та селищ міського типу передбачено Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754.

5.2. З метою контролю за станом зелених насаджень міст та селищ міського типу балансоутримувач об’єкта благоустрою зеленого господарства здійснює їх загальні, часткові та позачергові огляди.

Загальні огляди проводяться двічі на рік — навесні та восени. Під час загального огляду обстежують усі елементи, а під час часткового — лише окремі елементи об’єктів благоустрою зеленого господарства. Позачергові огляди проводять після злив, ураганів, сильних вітрів, снігопадів, паводків тощо.

5.3. Весняний огляд проводять з метою перевірки стану зелених насаджень та інших елементів об’єкта благоустрою зеленого господарства (газонів, квітників, доріжок, площадок). Під час огляду уточнюють обсяги робіт з поточного ремонту, садіння дерев та чагарників, багаторічних рослин, газонів. За даними обстежень складають акт та перелік заходів, необхідних для підготовки об’єктів до експлуатації в літній період.

5.4. Під час осіннього огляду перевіряється готовність об’єктів благоустрою зеленого господарства до зими і складається акт.

Періодичність проведення часткових оглядів визначає балансоутримувач об’єкта, власник чи користувач земельних ділянок, на яких ростуть зелені насадження.

5.5. Дані актів, які складаються за результатами оглядів, використовуються балансоутримувачем під час складання звітності.

 

Начальник Управління благоустрою та комунального обслуговування О. Ігнатенко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі