Продовжуємо виправляти помилки в пенсійній звітності

Редакція ПБО
Стаття

Продовжуємо виправляти помилки в пенсійній звітності

 

На продовження теми виправлення помилок у новій пенсійній звітності (початок див. у статті «Виправлення помилок у пенсійній звітності» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 35, с. 19), у межах цієї статті розглянемо порядок виправлення в додатку 4 помилок, пов’язаних з неправильним відображенням бази обкладення внесками до Пенсійного фонду, у тому числі з неправильним застосування максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються внески до Пенсійного фонду, помилок, допущених унаслідок застосування неправильного розміру ставок для визначення страхових внесків, а також порядок відображення коригувань доходів, нарахованих у минулих періодах.

Катерина СКРИПКІНА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 1058

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Порядок № 26-1

— Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованих внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування органам Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління ПФУ від 05.11.2009 р. № 26-1.

Інструкція № 16-6

— Інструкція про порядок обчислення та сплати підприємствами, установами, організаціями і громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління ПФУ від 19.10.2001 р. № 16-6.

Інструкція № 5

— Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

 

Виправляємо помилки, допущені в базі для обкладання внесками та сумах утриманих внесків

Відразу зауважимо: якщо дохід було

помилково не нараховано та не включено до бази для обкладення внесками, донарахування доходу здійснюється в місяці виявлення такої неточності. На необхідність застосування саме такого підходу вказує п.п. 1.6.2 Інструкції № 5, згідно з яким нарахування фонду оплати праці за попередній період, пов’язане з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, відображається у фонді оплати праці того місяця, в якому воно здійснюється.

Таким чином, у цьому випадку коригувати дані, надані в

додатку 4 за минулі звітні періоди, не потрібно. Це підтверджує Пенсійний фонд у листі від 30.03.2010 р. № 5275/03-30.

Зобов’язання зі сплати пенсійних внесків виникає не раніше нарахування доходу, тому донараховані внески відображаються в

додатку 4 за поточний місяць без нарахування штрафних санкцій.

Приклад 1.

У квітні 2010 року працівнику підприємства нараховано премію за підсумками роботи в лютому 2010 року в сумі 400 грн., яку помилково не було нараховано в березні 2010 року (працівника не включили до наказу про преміювання).

Премія за березень 2010 року включається до фонду оплати праці за квітень 2010 року. З урахуванням премії, нарахованої у квітні 2010 року за березень цього року, фонд оплати праці за квітень 2010 року склав 62900 грн. (62500 грн. + 400 грн.). Сума нарахованих внесків становить 20882,80 грн., сума утриманих внесків — 1258,00 грн.

У

додатку 4 за квітень 2010 року сума премії за березень 2010 року відображається у складі фонду оплати праці за квітень 2010 року так:

— у

Таблиці 1 у рядках 1, 1.1, 2, 2.1 і 4 відображається загальний дохід (62900 грн.), у рядках 3 і 3.1 — сума нарахованих внесків (20882,80 грн.), у рядку 5 — сума утриманих внесків (1258 грн.);

— у

Таблиці 6 щодо працівника, якому донараховувалася премія за березень 2010 року, у графах 10 і 11 відображається загальна сума заробітної плати за квітень 2010 року та премії за березень 2010 року (сума не перевищила максимальну величину зарплати, з якої сплачуються страхові внески), у графі 12 — сума утриманих внесків.

На відміну від наведеного вище випадку, помилка, пов’язана з тим, що

дохід було нараховано, але помилково не включено до бази для нарахування та утримання внесків до Пенсійного фонду, потребує коригування даних додатка 4. Виправлятися потрібно й у випадку, коли нарахований дохід, що не обкладається пенсійними внесками згідно з чинним законодавством, помилково включено до бази обкладення внесками до Пенсійного фонду. Нагадаємо: згідно зі ст. 19 Закону № 1058 базою обкладення внесками до Пенсійного фонду є фактичні витрати на оплату праці, винагороди за виконання робіт за договорами цивільно-правового характеру, що підлягають обкладенню податком з доходів, а також суми оплати листків непрацездатності фізичних осіб.

При виправленні вищевказаних помилок необхідно враховувати такі

правила:

1) при нарахуванні страхових внесків за минулі періоди використовуємо

розмір страхового внеску, що діяв на день нарахування виплат (доходу), на які нараховуються страхові внески;

2) обмеження виплат

максимальною величиною, на яку нараховуються страхові внески, що встановлюване законодавством, здійснюється в розмірі обмеження, яке діяло в місяці нарахування виплат.

Помилки, що потребують коригування бази обкладення пенсійними внесками, підлягають виправленню в

додатку 4 за місяць, в якому їх виявили, через Таблицю 1 і Таблицю 7 (див. лист Пенсійного фонду від 30.03.2010 р. № 2575/03-30).

Порядок заповнення зазначених

Таблиць залежить від того, заниження чи завищення внесків спричинила помилка, допущена в попередніх звітних періодах.

Якщо

помилка спричинила заниження внесків до Пенсійного фонду, вона виправляється в такому порядку:

1) у

Таблиці 1 за місяць, в якому виправляють помилку, заповнюють:

— рядок 6 —

зазначають суму рядків 6.1 і 6.2 (сума нарахованих та утриманих внесків до Пенсійного фонду);

— рядок 6.1

— зазначають суму внеску до Пенсійного фонду, нарахованого на дохід, помилково не включений до бази обкладення пенсійними внесками (з урахуванням максимальної величини, що діяла в місяці нарахування доходу);

— рядок 6.2

— зазначають суму внеску до Пенсійного фонду, утриманого з доходу, який у минулий період не включено до бази обкладення (з урахуванням максимальної величини, що діяла в місяці нарахування доходу);

— рядок 6а

— зазначають суму доходу, який у минулому звітному періоді помилково не включено до бази обкладення внесками до Пенсійного фонду (з урахуванням максимальної величини, що діяла в місяці нарахування доходу);

рядок «Зміст помилки» — зазначають період, в якому допущено помилку, вид виплати, на яку не нараховано страхові внески;

2) у

Таблиці 7 на застраховану особу, нарахований дохід якої помилково не потрапив до бази обкладення пенсійними внесками, заповнюється рядок з кодом типу нарахувань (далі — КТН) 4 (графа 11). При цьому у графі 10 зазначаються місяць і рік, за який виправляється помилка, у тому числі якщо помилку було допущено в періодах до 2010 року, у графі 12 указується сума нарахованого доходу, у графі 13 — сума нарахованого доходу з урахуванням максимальної величини, що діяла в місяці нарахування доходу, у графі 14 — сума утриманих внесків до Пенсійного фонду із зазначеного доходу. Усі грошові показники Таблиці 7 у цьому випадку повинні мати додатне значення.

Перевірити

себе можна так: підсумок графи 13 Таблиці 7 з КТН 4 має дорівнювати значенню рядка 6а Таблиці 1, а підсумок графи 14 Таблиці 7 з КТН 4 — значенню рядка 6.2 Таблиці 1.

Якщо

помилка спричинила завищення внесків до Пенсійного фонду, вона виправляється так:

1) у

Таблиці 1 за місяць, в якому виправляють помилку, заповнюють:

рядок 7 — указують суму рядків 7.1 і 7.2:

— рядок 7.1

— указують суму надмірно нарахованих внесків до Пенсійного фонду;

— рядок 7.2

— указують суму надмірно утриманих внесків до Пенсійного фонду;

— рядок 7а

— указують суму доходу, який у минулому звітному періоді помилково включено до бази обкладення внесками до Пенсійного фонду;

рядок «Зміст помилки» — указують період, в якому допущено помилку, вид виплати, на яку надмірно нараховано страхові внески;

2) у

Таблиці 7 на застраховану особу, нарахований дохід якої помилково потрапив до бази обкладення пенсійними внесками, заповнюється рядок з КТН 5 (графа 11). При цьому у графі 10 зазначають місяць і рік, за який виправляється помилка, у тому числі якщо помилку було допущено в періодах до 2010 року, у графі 12 указується сума нарахованого доходу, у графі 13 — сума нарахованого доходу з урахуванням максимальної величини, що діяла в місяці нарахування доходу, у графі 14 — сума помилково утриманих внесків до Пенсійного фонду із зазначеного доходу. Незважаючи на те що дохід помилково включено до бази обкладення внесками до Пенсійного фонду, усі грошові показники Таблиці 7 у цьому випадку повинні мати додатне значення.

Перевірити

, чи правильно заповнено Таблиці додатка 4 щодо виправлення помилки можна так: підсумок графи 13 Таблиці 7 з КТН 5 має дорівнювати значенню рядка 7а Таблиці 1, а підсумок графи 14 Таблиці 7 з КТН 5 — значенню рядка 7.2 Таблиці 1.

Звертаємо увагу:

суми пені та штрафів у додатку 4 не відображаються.

До

додатка 4 за звітний місяць, у складі якого виправляється помилка, допущена в минулих звітних періодах, як завжди, складається супроводжуючий Перелік таблиць звіту (у спеціальному програмному забезпеченні формується автоматично). При цьому в реквізиті «Звіт за місяць» зазначають місяць, в якому виправляємо допущену помилку.

Слід мати на увазі: якщо

помилку було допущено у звітних періодах до 2010 року, крім виправлень у додатку 4, необхідно додатково подати форму ІНДАНІ (додаток 13 до Інструкції № 16-6) з відміткою «Коригуюча» з Ярликом-розпискою за звітний рік, в якому було допущено помилку, за процедурою виправлення помилок у персоніфікованій звітності за звітні періоди до 2010 року.

Приклад 2.

У квітні 2010 року виявлено помилки, допущені в попередніх звітних періодах, а саме:

— у лютому 2010 року працівнику (Котенку Олегу Сергійовичу, ідентифікаційний номер — 2798535021) було нараховано та виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі 500 грн. до відпустки, але помилково цю виплату не включено до бази обкладення внесками до Пенсійного фонду. У результаті допущеної помилки було занижено суму внесків, що підлягають сплаті до Пенсійного фонду, за лютий 2010 року. Сума внесків до Пенсійного фонду, що має бути донараховано у зв’язку з виправленням помилки, становить: у частині нарахувань — 166 грн. (500 грн.

хх 33,2 %), у частині утримань — 10 грн. (500 грн. хх 2 %). Матеріальну допомогу на оздоровлення має бути включено до бази обкладення пенсійними внесками, оскільки ця виплата належить до фонду оплати праці згідно з п.п. 2.3.3 Інструкції № 5. Унаслідок допущеної помилки суму пенсійних внесків за лютий 2010 року було занижено.

За квітень 2010 року Котенку О. С. нараховано заробітну плату в сумі 3000 грн., сума утриманих внесків до Пенсійного фонду — 60 грн. (відображається в Таблиці 6 додатка 4 за квітень 2010 року);

— у березні 2010 року колишньому працівнику Димченку Роману Олександровичу (ідентифікаційний номер — 2873541554), звільненому 03.02.2010 р., було нараховано компенсацію за невикористану відпустку в сумі 1415,68 грн., що помилково не було нараховано в місяці звільнення. На суму компенсації нараховано внески до Пенсійного фонду — 470,01 грн. та з неї утримано внески — 28,31 грн.

У цьому випадку суму компенсації за невикористані дні щорічної відпустки має бути вилучено з бази обкладення внесками до Пенсійного фонду. Річ у тім, що виплати, які нараховуються фізичній особі, яка не перебуває у трудових відносинах з підприємством, не включаються до бази обкладення внесками до Пенсійного фонду (див.

листи Пенсійного фонду від 09.10.2008 р. № 17566/03-20 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 89; від 03.03.2009 р. № 3682/05-10 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, спецвипуск № 8). У результаті допущеної помилки суму пенсійних внесків, що підлягають сплаті за березень 2010 року, було завищено.

Оскільки помилки, допущені в минулих звітних періодах, виявлено у квітні 2010 року, їх необхідно виправити в

додатку 4 за цей місяць за допомогою:

— Таблиці 1

, де для виправлення помилок слід заповнити рядки 6, 6.1, 6.2, 6а (для першої помилки, допущеної в лютому 2010 року) та рядки 7, 7.1, 7.2, 7а (для другої помилки, допущеної в березні 2010 року);

Таблицю 7, де на працівника Котенка О. С. заповнюється рядок з КТН 4 із зазначенням суми матеріальної допомоги та утриманих із неї внесків, а на звільненого працівника Димченка Р. О. — рядок з КТН 5 із зазначенням суми компенсації за невикористану відпустку та утриманих із неї внесків.

Фонд оплати праці за квітень 2010 року склав 84700 грн., сума внесків до Пенсійного фонду: у частині нарахувань — 28120,40 грн., у частині утримань — 1694 грн.

 

img 1

 

img 2
img 3

 

img 4

img 5

 

Необхідність коригування бази обкладення пенсійними внесками виникає також при виявленні помилок, пов’язаних із застосуванням

неправильного граничного розміру доходу, з якого справляються внески до Пенсійного фонду, або неправильним порядком застосування цього показника.

Нагадаємо: відповідно до

ч. 4 ст. 19 Закону № 1058 внески до Пенсійного фонду нараховуються на суми доходу, з якого справляють внески до Пенсійного фонду, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що дорівнює 15 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як бачимо, максимальний розмір доходу, з якого справляються внески до Пенсійного фонду, залежить від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що періодично змінюється. Саме у «перехідні» періоди є ймовірність помилки. Як правило, такі помилки спричинюють заниження внесків до Пенсійного фонду.

Крім того, помилка може бути пов’язана з тим, що максимальний розмір доходу, з якого справляються пенсійні внески, було застосовано не до сукупного доходу застрахованої особи, а окремо до кожного виду доходу (наприклад, у разі, коли застрахована особа є і основним працівником, і внутрішнім сумісником або працівник підприємства одночасно працював за цивільно-правовим договором). У цьому випадку помилка може спричинити завищення пенсійних внесків.

Помилки, що виникли внаслідок неправильного застосування максимального розміру доходу, з якого справляються внески до Пенсійного фонду, виправляються в порядку, передбаченому для помилок в базі обчислення внесків до Пенсійного фонду, а саме: через

Таблицю 1 (заповнюються рядки 6 та/або 7) та Таблицю 7 (заповнюються відповідні рядки з КТН 4 та/або 5) додатка 4 за поточний місяць, в якому виявлено помилку.

 

Виправляємо помилки, пов’язані із застосуванням неправильного розміру ставки внеску

Помилки, що виникли внаслідок застосування неправильного розміру ставки, здебільшого, допускаються тоді, коли відбувається зміна ставки внеску:

— згідно з чинним законодавством. Нагадаємо: останню зміну ставки в частині нарахувань було передбачено для платників фіксованого сільгоспподатку (з 01.01.2010 р. ставку підвищено з 26,56 % до 33,2 %), а в частині утримання — з 01.01.2008 р. «звичайні» роботодавці незалежно від розміру доходу утримують внесок у розмірі 2 % (до цього застосовувалася ставка 0,5 % з доходу в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб та 2 % — із суми доходу, що перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб);

— у зв’язку зі зміною статусу категорії застрахованої особи. Найпоширеніший на практиці випадок — отримання працівником статусу інваліда. Підприємства, де працюють інваліди, визначають страхові внески, що нараховуються на фонд оплати праці та виплати по тимчасовій непрацездатності, окремо за ставкою

4 % — для працюючих інвалідів (незалежно від групи інвалідності) та за ставкою 33,2 % — для інших працівників. Підставою для застосування ставки 4 % є завірена копія виписки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії (далі — МСЕК) про встановлення групи інвалідності. З моменту встановлення групи інвалідності, але не раніше надання працівником такої виписки підприємство має право нараховувати внески до Пенсійного фонду на зарплату інвалідів за ставкою 4 %. На практиці можлива ситуація, коли незважаючи на надання працівником копії виписки з акта огляду у МСЕК, внески до Пенсійного фонду на його зарплату помилково продовжують нараховуватися за ставкою 33,2 %. Можлива і зворотна ситуація, коли внески за ставкою 4 % нараховувалися на заробітну плату працівника, статус інваліда якого не підтверджено довідкою МСЕК.

Помилки, пов’язані із застосуванням неправильного розміру ставки внеску, призводять до

перекручення тільки суми внесків, не зачіпаючи базу обкладення пенсійними внесками.

Якщо помилку було допущено

в розмірі ставки внеску в частині нарахувань, то вона виправляється в додатку 4 за місяць, в якому виявлено таку помилку, шляхом заповнення в Таблиці 1:

рядка 6.1 — якщо внески донараховуються;

рядка 7.1 — якщо внески зменшуються;

рядок «Зміст помилки».

Рядки

6.2 (7.2) і 6а (7а) при цьому не заповнюють.

Відзначимо, що на сьогоднішній день

помилки, допущені у розмірі ставки внеску в частині утримань, практично не зустрічаються, оскільки останній раз зміна розміру ставки внеску в частині утримань була в січні 2008 року, і їх, як правило, уже виправили. Але в разі, якщо така помилка виявлена тільки зараз, необхідно заповнити:

1) у

Таблиці 1:

рядок 6.2 — якщо внески донараховуються;

рядок 7.2 — якщо внески зменшуються;

— рядок «Зміст помилки

»;

2) відповідні рядки на працівників у

Таблиці 7 з КТН 4 (якщо в результаті помилки внески занижено) або КТН 5 (якщо в результаті помилки внески завищено).

Інших

Таблиць додатка 4 порядок виправлення помилок, пов’язаних із застосуванням неправильного розміру ставки внеску, не стосується.

Якщо помилку було допущено в минулих звітних періодах до 2010 року, то додатково необхідно подати форму ІНДАНІ

(додаток 13 до Інструкції № 16-6) з типом «Коригувальна» за рік, в якому допущено помилку, відкоригувавши в ній суму утриманого внеску та додавши до неї ярлик-розписку.

Приклад 3

. Працівник підприємства надав копію виписки з акта огляду у МСЕК 1 березня 2010 року. Помилково на зарплату працівника-інваліда за березень 2010 року нараховано внесок у розмірі 33,2 % замість 4 %. Сума заробітної плати працівника за березень 2010 року склала 3000 грн., сума фактично нарахованих внесків до Пенсійного фонду за ставкою 33,2 % — 996 грн. Помилку виявлено у квітні 2010 року.

Визначимо суму внесків до Пенсійного фонду, яку мало бути нараховано на зарплату працівника-інваліда за березень 2010 року: 3000 грн. х 4 : 100 = 120 грн.

Сума надмірно нарахованих внесків — 876 грн. (996 - 120).

У зв’язку з тим, що помилку допущено в розмірі ставки внеску до Пенсійного фонду в частині нарахувань і вона спричинила завищення суми внесків за березень 2010 року, виправляється ця помилка так: у

рядках 7 і 7.1 Таблиці 1 зазначається сума, на яку завищено внески, — 876 грн., а також заповнюється рядок «Зміст помилки».

Крім помилки в сумі внесків, при формуванні

додатка 4 за березень 2010 року було допущено ще одну помилку, яка належить до загальних помилок: у Таблиці 6 у графах 8 і 9 було зазначено код «1», а не «2», як для інваліда. Цю помилку необхідно виправити, сформувавши окремо за період, в якому допущено помилки (у цьому випадку — за березень 2010 року):

Таблицю 6 з відміткою «Скасовуюча», переписавши заповнений рядок на працівника-інваліда з кодом «1» у графах 8 і 9;

Таблицю 6 з відміткою «Початкова», указавши у графах 8 і 9 код «2».

Грошові показники при цьому не змінюються.

Як згадувалося вище, у поточному місяці може виникнути необхідність коригування доходів, нарахованих у минулому звітному періоді у зв’язку з нововиявленими обставинами. Як відобразити такі коригування в

додатку 4, розберемося далі.

 

Перерахунок зарплати в разі хвороби працівника

Необхідність у перерахунку заробітної плати виникає в разі, коли працівнику нарахували заробітну плату за весь місяць, а потім він надав листок непрацездатності, що свідчить про його хворобу в цьому місяці. Така ситуація можлива в разі, коли заробітна плата нараховується до кінця поточного місяця або якщо на підприємстві належним чином не ведеться табельний облік.

Щодо лікарняних, то вони відображаються в

Таблиці 7 додатка 4 за місяць, в якому їх нараховано (це місяць надання листка непрацездатності). При цьому слід мати на увазі, що суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності, заносяться до поля відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на зазначений місяць. Докладніше про порядок відображення лікарняних в додатку 4 див. у статті «Нова звітність до Пенсійного фонду» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 9.

Заробітна плата, яку нараховано за робочі дні, протягом яких працівник хворів згідно з листком непрацездатності, є надмірно нарахованою. Тому в місяці, коли працівник надав листок непрацездатності, необхідно здійснити перерахунок та виключити суму надмірно нарахованої заробітної плати з персоніфікованих даних за місяць, в якому її було нараховано.

Для коригування зарплати за дні хвороби в

Таблиці 7 додатка 4 передбачено КТН 6 (графа 11). При заповненні окремого рядка на працівника з КТН 6 у графі 12 відображають суму помилково нарахованої зарплати, а в графі 14 — суму утриманих з неї внесків до Пенсійного фонду. Незважаючи на те що в п. 3.6 Порядку № 26-1 зазначено, що графа 14 для КТН 6 не заповнюється, на нашу думку, правильність якої підтверджено в усних консультаціях працівників органів Пенсійного фонду, для достовірного відображення персоніфікованих даних заповнення графи 14 для КТН 6 є обов’язковим.

Отже, коригування заробітної плати за дні хвороби працівника відображається в

додатку 4 за звітний місяць, в якому було надано листок непрацездатності, так:

1) у

Таблиці 7 заповнюється рядок на застраховану особу, щодо якої необхідно здійснити коригування заробітної плати, з КТН 6:

— у

графі 10 вказується місяць і рік, в якому помилково було нараховано зарплату за дні хвороби;

— у

графі 11 — КТН 6;

— у

графах 12 і 13 — суму надмірно нарахованої зарплати за дні хвороби;

— у

графі 14 — суму утриманого внеску (2 %) із суми надмірно нарахованої зарплати за дні хвороби;

2) у

Таблиці 7 на застраховану особу, щодо якої здійснюється коригування зарплати, заповнюються рядки з КТН 1 (сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства) та/або 2 (сума допомоги по тимчасовій непрацездатності):

— у

графі 10 вказується місяць і рік, на який припадають лікарняні (кількість рядків дорівнює кількості місяців, на які припадають дні хвороби);

— у

графі 11 — КТН 1 (для оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності) та/або 2 (для допомоги по тимчасовій непрацездатності);

— у

графах 12 і 13 — сума лікарняних.

У рядках 1, 1.1, 2, 2.1

і 4 Таблиці 1 витрати на оплату праці відображаються за мінусом зарплати, помилково нарахованої працівнику за дні хвороби.

Графа 14

не заповнюється, оскільки утримані внески із сум лікарняних відображаються у графі 12 Таблиці 6. Після заповнення Таблиці додатка 4 необхідно порівняти дані Таблиці 1 з даними Таблиць 6 і 7. При порівнянні слід мати на увазі, що показники рядка з КТН 6 віднімаються.

Приклад 4

. У березні 2010 року працівнику (Дротенку Юрію Володимировичу, ідентифікаційний номер 2783562563) нарахували зарплату за всі робочі дні місяця в сумі 2500 грн. У Таблиці 6 додатка 4 за березень 2010 року щодо працівника у графах 10 і 11 відображено зарплату в сумі 2500 грн., а у графі 12 — утриманий внесок 50 грн.

8 квітня 2010 року працівник надав листок непрацездатності, згідно з яким він хворів з 29 березня по 7 квітня 2010 року. Тобто 3 робочі дні хвороби припадають на березень (оплачуються за рахунок коштів роботодавця), 4 робочі дні хвороби припадають на квітень 2010 року, із них 2 дні оплачуються за рахунок коштів роботодавця, а 2 дні — за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Страховий стаж працівника — 9 років 3 місяці.

Сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності склала 590,55 грн., з яких 354,33 грн. припадають на 3 дні березня, 236,22 грн. — на 2 дні квітня.

Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності склала 236,22 грн.. (припадає на 2 дні квітня).

Отже, помилково було нараховано зарплату за 3 робочі дні березня 2010 року (29, 30 і 31) у сумі 340,91 грн. (2500 грн. : 22 роб. дн.

х 3 роб. дн.). Сума утриманих із неї внесків до Пенсійного фонду — 6,82 грн. (340,91 х 2 %).

Заробітна плата Дротенка Ю. В. за відпрацьовані дні квітня 2010 року становить 2023,81 грн., сума утриманих з неї внесків до Пенсійного фонду — 40,48 грн.

Помилка виправляється в

додатку 4 за квітень 2010 року так:

помилково нарахована зарплата за 3 робочі дні березня 2010 року (340,91 грн.) відображається в Таблиці 7 з КТН 6. При цьому у графі 10 вказується місяць і рік, за який надмірно нараховано зарплату за дні хвороби, — березень 2010 року, у графах 12 і 13 — сума надмірно нарахованої зарплати за дні хвороби (340,91 грн.), у графі 14 — сума утриманого внеску з надмірно нарахованої зарплати за дні хвороби (6,82 грн.);

— перехідні лікарняні відображаються в

Таблиці 7 у загальному порядку та в Таблиці 1 у рядках 1.1, 1.1.1, 1.2.1, 2, 2.1 і 4 і в Розділі III (лікарняні за березень 2010 року — 354,33 грн.).

У

Таблиці 6 додатка 4 за квітень 2010 року на Дротенка Ю. В. заповнюється рядок, де у графах 10 і 11 відображається сума нарахованої за відпрацьовані дні квітня зарплати (2023,81 грн.), у графі 12 — сума внесків, утриманих із зарплати та суми лікарняних, — 57,02 грн. (40,48 + 16,54).

 

img 6

img 7

img 8

 

img 9

 

Коригуємо відпускні, якщо хвороба настала в період відпустки

На практиці можлива ситуація, коли працівник, який перебуває в щорічній відпустці, захворіє. Відповідно до

п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР у цьому разі щорічну відпустку має бути продовжено або перенесено на інший період.

Якщо відпустка продовжується, сума відпускних не перераховується. У разі, коли і відпустка (з урахуванням продовження), і лікарняні припадають на один місяць,

додаток 4 за цей місяць заповнюється в загальному порядку. При цьому відпускні відображаються в Таблиці 7 з КТН 3, а лікарняні — у Таблиці 7 з КТН 1 та/або 2 і в подальшому необхідності в коригуванні не виникне.

Якщо в результаті продовження відпустки на кількість днів хвороби працівника

частина відпустки припадає на наступний місяць і на момент з’ясування цієї обставини заробітну плату за звітний місяць вже нараховано, необхідно відкоригувати персоніфіковані дані через Таблицю 7 додатка 4 за поточний місяць. Коригування здійснюється в Таблиці 7 так:

1)

на працівника, який захворів під час відпустки, заповнюється рядок з КТН 3, де:

— у

графі 10 вказують місяць і рік, в якому нараховано відпускні;

— у

графі 11 — КТН 3;

— у

графах 12 і 13 — суму нарахованих у минулому місяці відпускних, що припадають на поточний місяць, з від’ємним значенням «-»*;

* Відображення від’ємних значень у Таблиці 7 та заповнення при цьому графи 14 для КТН 1, 2, 3 передбачено програмним забезпеченням, що підтверджують працівники органів Пенсійного фонду.

— у

графі 14 — суму утриманого внеску (2 %) із суми нарахованих минулого місяця відпускних, що припадають на поточний місяць, з від’ємним значенням «-»;

2) на працівника, який захворів під час відпустки, заповнюється ще один рядок з КТН 3, де:

— у

графі 10 указують місяць і рік, на який припадають відпускні;

— у

графі 11 — КТН 3;

— у

графах 12 і 13 — суму нарахованих минулого місяця відпускних, що припадають на поточний місяць, з додатним значенням «+»;

— у

графі 14 — суму утриманого внеску (2 %) із суми нарахованих минулого місяця відпускних, що припадають на поточний місяць, з додатним значенням «+». При цьому слід мати на увазі, що для відпускних використовується розмір максимальної величини заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески, що діє в місяці, за який нараховуються такі виплати. Тому сума внесків у зв’язку з коригуванням може змінитися;

3) заповнюються рядки в

Таблиці 7 на застраховану особу з КТН 1 та/або 2 на суму нарахованих працівнику лікарняних;

4) лікарняні відображаються в

Таблиці 1 у рядках 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 2, 2.1 і 4 та в Розділі III. У Розділі III Таблиці 1 слід відобразити вилучення відпускних, що припадають на звітний місяць, але нарахованих минулого місяця, у графі «Сума за минулий період» з від’ємним значенням «-», а суму лікарняних, що припадає на ці дні, показують в окремому рядку в цій же графі.

Якщо щорічна

відпустка переноситься на інший період, необхідно здійснити перерахунок відпускних за дні відпустки, які збіглися з періодом тимчасової непрацездатності. Надмірно нарахована сума відпускних сторнується, а за дні хвороби працівнику нараховуються лікарняні.

Якщо про хворобу працівника стало відомо до нарахування заробітної плати за місяць, в якому працівник захворів у відпустці, нарахування може бути відкориговано в цьому ж місяці, отже, із заповненням

додатка 4 проблем не виникне. У цьому випадку нараховані відпускні відображаються в Таблиці 7 з КТН 3, а лікарняні — у Таблиці 7 з КТН 1 та/або 2.

Якщо на момент, коли стало відомо про хворобу працівника, відпускні за весь час відпустки та інші виплати йому нараховані, виникне необхідність коригування відпускних в

додатку 4 за місяць, коли було надано працівником листок непрацездатності.

Коригування в поточному

додатку 4 (за місяць, в якому працівник надав листок непрацездатності) здійснюється в такій послідовності:

1) заповнюється рядок у

Таблиці 7 на застраховану особу, якій надмірно нарахували відпускні за дні хвороби, з КТН 3, де вказується:

— у

графі 10 — місяць і рік, в якому нараховано відпускні за дні, що збіглися з періодом хвороби працівника;

— у

графі 11 — КТН 3;

— у

графах 12 і 13 — сума надмірно нарахованих відпускних за дні хвороби з від’ємним значенням «-»;

— у

графі 14 — сума утриманого внеску (2 %) із суми надмірно нарахованих відпускних за дні хвороби з від’ємним значенням «-»;

2) заповнюються рядки в

Таблиці 7 на застраховану особу з КТН 1 та/або 2 на суму нарахованих працівнику лікарняних;

3) лікарняні відображаються в

Таблиці 1 у рядках 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 2, 2.1 і 4 та в Розділі III. У Розділі III Таблиці 1 слід відобразити вилучення відпускних, надмірно нарахованих минулого місяця, у графі «Сума за минулий період» з від’ємним значенням «-», а суму лікарняних, що припадає на ці дні, показують в окремому рядку в цій же графі.

Звертаємо увагу: значення

граф за рядком Таблиці 7 з КТН 3 з від’ємними значеннями віднімаються при здійсненні порівняння відповідності даних Таблиць 1 і 7.

Приклад 5

. Працівнику підприємства (Протасенку Андрію Валентиновичу, ідентифікаційний номер — 2896532352) надано щорічну відпустку з 18.03.2010 р. по 31.03.2010 р. У березні 2010 року працівнику нараховано такі виплати:

— заробітна плата в сумі 1636,36 грн. за 12 робочих днів — відображена в Таблиці 6 додатка 4 за березень 2010 року, у графі 12 зазначено суму утриманого внеску (2 %), у тому числі із суми відпускних, яка склала 61,04 грн. ((1636,36 + 1415,68)

х 2 %);

— відпускні в сумі 1415,68 грн. за 14 календарних днів відпустки — відображені в Таблиці 7 додатка 4 за березень 2010 року з КТН 3. У графі 10 указано березень 2010 року, графа 14 не заповнена, оскільки утриманий внесок зазначено у графі 12 Таблиці 6.

У квітні 2010 року працівник надав листок непрацездатності, згідно з яким з 29 березня по 9 квітня 2010 року він хворів. Страховий стаж працівника — 10 років 2 місяці.

Таким чином, три дні тимчасової непрацездатності працівника збіглися з його відпусткою (29, 30, 31 березня 2010 року). Тому необхідно здійснити перерахунок відпускних та відкоригувати суму відпускних в

додатку 4.

Сума надмірно нарахованих відпускних склала 303,36 грн. (101,12 грн. х 3 до. дн.).

У квітні 2010 року:

— відсторновано відпускні в сумі 303,36 грн. та сума внесків до Пенсійного фонду в частині нарахувань (100,72 грн.) та в частині утримань (6,07 грн.);

— нараховано оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності — 708,65 грн., із них 425,19 грн. припадають на 3 робочі дні березня 2010 року, 283,46 грн. — на 2 робочі дні квітня 2010 року;

— нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності в сумі 566,92 грн. (за 4 робочі дні квітня 2010 року);

— нараховано зарплату за 15 робочих днів квітня 2010 року в сумі 2142,86 грн.

Отже, у

Таблиці 7 за березень 2010 року показано надмірно нараховані відпускні з КТН 3 в сумі 303,36 грн., а у графі 12 Таблиці 6 — у складі загальної суми внесків утриманий із них внесок — 6,07 грн. (303,36 х 2 %).

Коригування відпускних необхідно здійснити в

Таблиці 7 додатку 4 за квітень 2010 року, заповнивши рядок на надмірно нараховану суму відпускних у березні 2010 року з КТН 3, де вказується:

— у

графі 10 — місяць і рік, в якому нараховано відпускні за дні хвороби (березень 2010 року);

— у

графі 11 — КТН 3;

— у

графах 12 і 13 — суму надмірно нарахованих відпускних (303,36 грн.) з від’ємним значенням «-»;

у графі 14 суму утриманого внеску (6,07 грн.) з суми надмірно нарахованих відпускних з від’ємним значенням «-».

Лікарняні, нараховані в квітні 2010 року, відображаються загальному порядку. Сума оплати перших п’яти днів хвороби (708,65 грн.) вказується в

рядку 1.1.1 Таблиці 1, допомога по тимчасовій непрацездатності (566,92 грн.) — у рядку 1.1.2 цієї ж Таблиці. У розділі III Таблиці 1 у графі «Сума за минулий період» відображається сума лікарняних, що припадають на березень 2010 року (425,19 грн.). Крім того, лікарняні відображаються в Таблиці 7, при цьому сума утриманого внеску до Пенсійного фонду із суми лікарняних вказується у графі 12 Таблиці 6 у складі суми внеску, утриманого з доходу за квітень 2010 року.

 

img 10

 

Такими є на сьогодні відомі нам правила виправлення помилок у новій пенсійній звітності. Сподіваємося, що матеріал цієї статті допоможе розібратися в них нашим читачам. На завершення побажаємо всім плідної роботи без помилок та фінансових санкцій!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі