Теми статей
Обрати теми

Про особливості справляння у 2010 році платежів за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Травень, 2010/№ 43
Друк
Лист від 19.05.2010 р. № 9775/7/15-0917

Про особливості справляння у 2010 році платежів за користування надрами та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету

Лист Державної податкової адміністрації України від 19.05.2010 р. № 9775/7/15-0917

(витяг)

 

Державна податкова адміністрація України направляє для використання у роботі Рекомендації щодо особливостей справляння у 2010 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, в умовах дії Закону України від 27 квітня 2010 року № 2154-VI «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

Зобов’язуємо довести зазначені Рекомендації до підпорядкованих органів державної податкової служби та провести роз’яснювальну роботу з платниками збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

<…>

 

Заступник голови О. Любченко

 

 

Додаток до листа ДПА України від 19.05.2010 р. № 7/15-0917

Рекомендації щодо особливостей справляння у 2010 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

 

Справляння

збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, регламентується Порядком встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115 «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння», із змінами та доповненнями (далі — Порядок № 115), та Інструкцією про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, затвердженою спільним наказом Комітету України з питань геології та використання надр i ДПА України від 23.06.99 р. № 105/309, зареєстрованим у Мін’юсті України 16.07.99 р. за № 474/3767, із змінами та доповненнями (далі — Інструкція № 105/309).

Згідно з додатком до Порядку № 115 нормативи збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, встановлені окремо для кожного виду корисних копалин чи групи близьких за призначенням корисних копалин у гривнях до одиниці видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин.

Для платників збору за геологорозвідувальні роботи порядок подання розрахунків та сплати збору до державного бюджету у 2010 році не змінився. При цьому, відповідно до пункту 8 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України від 27 квітня 2010 року № 2154-VI «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (далі — Закон № 2154) до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115, застосовується коефіцієнт 3,19. /p>

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 1 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону № 2154 вищезазначений пункт застосовується з дня опублікування Закону, тобто з 30 квітня 2010 року.

Таким чином,

розрахунки збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, за І квартал 2010 року подаються до органів податкової служби з коефіцієнтом 2,27, що діяв у 2009 році. За II квартал 2010 року платники подають два розрахунки зі збору, тобто починаючи з 01 квітня по 29 квітня ц.р. до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року № 115 застосовується коефіцієнт 2,27, а з 30 квітня по 01 липня ц.р. коефіцієнт 3,19. Відповідно при обчисленні податкових зобов’язань зі збору за ІІІ та ІV квартали ц.р. до нормативів збору також застосовується коефіцієнт 3,19.

Розрахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету (далі — Розрахунок збору), складається за формою, наведеною у додатку 2 до Інструкції № 105/309. При цьому

форма Розрахунку збору не передбачає застосування коефіцієнта 3,19 до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. У зв’язку з цим, у рядку 4 «Норматив збору» рекомендуємо проставляти норматив збору з урахуванням коефіцієнта 3,19. При цьому норматив повинен містити стільки знаків після коми, скільки містила його початкова величина, встановлена у додатку до Порядку № 115, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Розрахунки збору, базовий податковий (звітний) період для якого дорівнює календарному кварталу, подаються надрокористувачами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а сплата збору проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збору.

Збір за геологорозвідувальні роботи є складовою доходів спеціального та загального фондів державного бюджету. Пропорційність надходження цього збору до спеціального та загального фондів державного бюджету щороку визначається законом про Державний бюджет України. Так, відповідно до пункту 5 статті 2 та пункту 21 статті 6 розділу II Закону України від 27 квітня 2010 року № 2154-VI «Про Державний бюджет України на 2010 рік» установлено на 2010 рік, що

25,45 відс. збору за геологорозвідувальні роботи належать до доходів загального фонду (крім надходжень від погашення заборгованості дочірньої компанії «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України), а 74,55 відс. — до доходів спеціального фонду Державного бюджету України.

 

Порядок справляння

платежів за користування надрами для видобування корисних копалин у 2009 році регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 264 «Про заходи щодо справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин», із змінами і доповненнями (далі — Порядок № 264).

Пунктом 4 цього Порядку зазначено, що вартість видобутих у звітному (податковому) періоді корисних копалин (готової продукції) обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за більшою з таких її величин:

за фактичними цінами реалізації видобутих корисних копалин;

за розрахунковою вартістю видобутих корисних копалин.

Вартість одиниці видобутих корисних копалин визначається:

— за фактичною ціною реалізації корисних копалин — відповідно до положень пунктів 5 — 7 зазначеного Порядку;

— за розрахунковою вартістю — відповідно до положень пунктів 8 — 13 Порядку № 264.

Податкові зобов’язання з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за звітний період обчислюються згідно з пунктом 14 Порядку № 264 за формулою залежно від застосування базових нормативів платежів (абсолютних (тобто для видобутих та погашених запасів)) та відносних величин (у відсотках до вартості одиниці видобутих корисних копалин).

Слід зазначити, що пунктом 7 розділу II Закону України від 3 червня 2008 року № 309-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон № 309) запроваджені базові нормативи платежів за користування надрами для видобування корисних копалин згідно з додатком № 1 до цього Закону, що є його невід’ємною частиною.

При цьому статтею 9 Закону № 2154 установлено, що у 2010 році до базових нормативів, визначених у додатку № 1 до Закону № 309, що належать до абсолютних величин, із застосуванням коефіцієнта, який діяв у 2009 році, застосовується коефіцієнт 1,143 та запроваджується базовий норматив платежів за користування надрами для видобування глинистих порід у розмірі 5 відсотків до вартості таких видобутих порід, замість нормативів у абсолютних величинах.

Це стосується таких корисних копалин, як каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка, сировина керамзитова, сировина цегельно-черепична.

Водночас слід зауважити, що такі корисні копалини, як каолін первинний, каолін вторинний, глина вогнетривка, глина тугоплавка та сировина керамзитова відповідно до листа Міністерства фінансів України від 21.08.08 № 31-12040-432-18/32726 віднесено до корисних копалин місцевого значення і платежі за вказані глинисті породи спрямовуються до місцевих бюджетів.

Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 1 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону № 2154 стаття 9 застосовується з дня його опублікування, тобто з 30 квітня 2010 року.

Таким чином,

розрахунки платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, за І квартал 2010 року подаються до органів податкової служби із застосуванням коефіцієнта 1,439 до базових нормативів, які належать до абсолютних величин, що діяв у 2009 році. За II квартал 2010 року платники подають два розрахунки з платежу, тобто починаючи з 01 квітня по 29 квітня ц.р. до базових нормативів платежів за користування надрами для видобування корисних копалин застосовується коефіцієнт 1,439, а з 30 квітня по 01 липня ц.р. до коефіцієнта, який діяв у 2009 році (1,439), застосовується коефіцієнт 1,143. Відповідно при обчисленні податкових зобов’язань по платежах за користування надрами для видобування корисних копалин за ІІІ та ІV квартали ц.р. до нормативів платежу та до коефіцієнта, що діяв у 2009 році (1,439), також застосовується коефіцієнт 1,143.

Порядок подання розрахунків платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та сплати податкових зобов’язань у 2010 році не змінився. Розрахунки платежів за користування надрами, базовий податковий (звітний) період для яких дорівнює календарному кварталу, подаються надрокористувачами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а їх сплата проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку.

 

Щодо порядку справляння у

2010 році плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, повідомляємо наступне.

Справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, регламентується відповідним Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 року № 1682 «Про плату за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин», зі змінами та доповненнями (далі — постанова № 1682), та Інструкцією про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затвердженою спільним наказом Мінекології України, Мінфіну України, ДПА України та Мінпраці України від 08.02.2001 р. № 37/45/73/44, зареєстрованим у Мін’юсті України 22.02.2001 р. за № 160/5351, із змінами та доповненнями.

Звертаємо увагу, що у 2010 році нормативи плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затверджені постановою № 1682, підлягають індексації відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2003 року № 1735 «Про проведення індексації нормативів плати (збору) за використання природних ресурсів».

Згідно з інформацією, наданою Державним комітетом статистики України, індекс цін виробників промислової продукції становив у: 2003 — 111,1 відс.; 2004 — 124,1 відс.; 2005 — 109,5 відс.; 2006 — 114,1 відс.; 2007 — 123,3 відс.; 2008 — 123,0 відс.; 2009 — 114,3 відсотків.

При цьому

форма розрахунку плати за користування надрами, в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, не передбачає застосування індексу цін виробників промислової продукції до річних нормативів плати за користування надрами. Тому у колонці 4 «Річний норматив плати» рекомендуємо проставляти норматив плати з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції. Проіндексований норматив плати з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції повинен містити стільки знаків після коми, скільки містила його початкова величина, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Наприклад, якщо відповідно до постанови № 1682 норматив плати за витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукції становить 0,14 грн. за м2, то у 2004 році він становив 0,16 грн. за м2 (0,14 х 1,111 = 0,156);2005 — 0,20 грн. за м2 (0,16 х 1,241 = 0,199); 2006 — 0,22 грн. за м2 (0,20 х 1,095 = 0,219); 2007 — 0,25 грн. за м2 (0,22 х 1,141 = 0,251); 2008 — 0,31 грн. за м2 (0,25 х 1,233 = 0,309); 2009 — 0,38 грн. за м2 (0,31 х 1,23 = 0,382); 2010 — 0,43 грн. за м2 (0,38 х 1,143 = 0,434).

Розрахунки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, подаються протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцезнаходженням ділянки надр, що використовується, а сплата проводиться протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, і в повному обсязі спрямовується до місцевих бюджетів.

 

Директор Департаменту адміністрування податку на прибуток
та інших податків і зборів (обов’язкових платежів)
Н. Хоцянівськакоментар редакції

ДПАУ роз’яснює, як з урахуванням держбюджетних
новацій відзвітувати щодо ресурсних платежів

Безпосередньо із самого Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VI (далі — Закон про Держбюджет-2010), а також із статті «Держбюджет-2010: стислий коментар», опублікованій в одному номері із ним (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 36 — 37), наші читачі вже знають про ті корективи, які цей Закон уніс, зокрема, до порядку справляння окремих ресурсних платежів. У деяких випадках зазначені корективи зачіпають і порядок подання звітності за такими платежами за II квартал поточного року.

Листом, що коментується, який містить Рекомендації щодо особливостей справляння у 2010 році збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, платежів за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (далі — Рекомендації), ДПАУ, схоже, відкриває цикл роз’яснень щодо застосування на практиці останніх держбюджетних новацій.

Отже, про все по черзі.

 

1.

Збір за геологорозвідувальні роботи. У Рекомендаціях справедливо вказується, що до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.99 р. № 115, тепер застосовується коефіцієнт 3,19. Раніше, тобто до 30 квітня 2010 року (дати набуття чинності Законом про Держбюджет-2010), такий коефіцієнт залишався на торішньому рівні (2,27), причому до цієї дати він діяв завдяки ч. 4 ст. 46 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 р. № 2542-III, якою встановлено, що до прийняття закону про Державний бюджет України на поточний бюджетний період податки, збори (обов’язкові платежі) та інші надходження справляються згідно з таким законом на попередній бюджетний період.

Отже, протягом одного звітного періоду (для цього збору він дорівнює кварталу, оскільки звітність за ним наростаючим підсумком з початку року не складається) маємо

два часові відрізки з різними підвищуючими коефіцієнтами до нормативів геологічного збору (01.04 — 29.04.2010 р. і 30.04 — 30.06.2010 р.). Як вихід із ситуації, що склалася, ДПАУ пропонує за II квартал 2010 року подати два звіти, по одному за кожний із зазначених періодів. Відповідно при обчисленні податкових зобов’язань з цього збору за ІІІ та ІV квартали цього року до нормативів збору застосовуватиметься тільки коефіцієнт 3,19, тому подібної проблеми вже не виникне.

Зате не можна не згадати про іншу проблему, яку вже багато років підряд (відтоді, як нормативи збору за геологорозвідку почали в той чи інший спосіб індексуватися) визнає й сама ДПАУ, але вирішувати її чомусь не квапиться. Маємо на увазі невідповідність форми Розрахунку збору вимогам чинного законодавства, унаслідок чого в ній не передбачено спеціальну графу для відображення підвищуючого коефіцієнта до нормативів збору. У зв’язку з цим податківці обмежуються порадою, що вже стала традиційною:

у рядку 4 «Норматив збору» проставляти значення нормативу з урахуванням коефіцієнта 3,19. При цьому норматив повинен містити стільки знаків після коми, скільки містилося в його вихідній величині, установленій постановою КМУ від 29.01.99 р. № 115, з відповідним округленням за загальноприйнятими правилами.

 

2.

Платежі за користування надрами для видобування корисних копалин. Насамперед звертаємо увагу, що згідно зі ст. 9 Закону про Держбюд-жет-2010 у поточному році до базових нормативів, визначених у додатку № 1 до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.06.2008 р. № 309-VI (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 47), що належать до абсолютних величин, із застосуванням коефіцієнта 1,439, який діяв у 2009 році, застосовується коефіцієнт 1,143. Інакше кажучи, зазначені базові нормативи додатково збільшуються в 1,143 раза.

Однак ситуація з платежами за користування надрами для видобування корисних копалин у контексті держбюджетних новацій, що обговорюються, ускладнюється тим, що досі відсутня як відомча інструкція з їх справляння, так і затверджена в установленому порядку звітна форма. При цьому з Порядку справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин, затвердженого постановою КМУ від 26.03.2008 р. № 264,

незрозуміло, передбачається обчислення цих платежів наростаючим підсумком з початку року чи окремо за кожний календарний квартал.

Водночас та нелегітимна форма (зразок форми див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 35 — 36, с. 47), за якою вже третій рік пропонують звітувати податківці, свідчить про щоквартальне справляння платежів за надра. Мабуть, у сьогоднішніх Рекомендаціях ДПАУ теж виходить з цього, оскільки

за II квартал 2010 року пропонує аналогічно до звітності зі збору за геологорозвідку подавати два розрахунки з платежів за надра (до речі, за якою формою подавати таку звітність, у листі сором’язливо замовчується).

Згідно з Рекомендаціями

за перший період (саму періодизацію див. вище) до базових нормативів платежів за надра слід застосовувати коефіцієнт 1,439, а за другий — коефіцієнт, що дорівнює добутку коефіцієнтів 1,439 і 1,143. Відповідно при обчисленні податкових зобов’язань з платежів за користування надрами для видобування корисних копалин за ІІІ та ІV квартали поточного року до відповідних нормативів застосовуються також обидва коефіцієнти одночасно .

 

3.

Плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Ця частина Рекомендацій Закону про Держбюджет-2010 не стосується, але за традицією підготовки подібних документів, що склалася (останній з яких було доведено листом ДПАУ від 03.02.2009 р. № 1953/7/15-0917), у них завжди йдеться про ті самі три ресурсні платежі, що й у сьогоднішньому листі.

Головний висновок цієї частини Рекомендацій —

у 2010 році нормативи плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, що затверджені постановою КМУ від 08.11.2000 р. № 1682, підлягають індексації на відповідний коефіцієнт, розрахований виходячи з індексу цін виробників промислової продукції, який за 2009 рік склав 114,3 %. Підкреслимо, що цей висновок є рівною мірою справедливим щодо всіх звітних кварталів поточного року, у тому числі й щодо першого.

При цьому, як і у випадку зі звітністю зі збору за геологорозвідувальні роботи,

форма розрахунку плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, не передбачає проведення будь-якої індексації. Тому в колонці 4 «Річний норматив плати» слід проставляти вже проіндексований норматив. Вимоги до його округлення аналогічні тим, про які зазначалося в п. 1 цього коментаря.

 

Ігор Хмелевський

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі