Теми статей
Обрати теми

Що принесе Податковий кодекс ФСПшникам

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2010/№ 89
Друк
Стаття

Що принесе Податковий кодекс ФСПшникам

 

На численні побажання читачів проаналізуємо проект Податкового кодексу в частині фіксованого сільськогосподарського податку порівняно з нині діючим порядком.

Анатолій БОБРО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Податковий кодекс

(далі — ПК) — проект Податкового кодексу України від 21.09.2010 р. № 7101-1.

Закон про ФСП

— Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 р. № 320-XIV.

Закон № 2181

— Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III.

Положення про ФСП

— Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затверджене постановою КМУ від 23.04.99 р. № 658.

Методрекомендації № 752

— Методичні рекомендації щодо складання Розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік, затверджені наказом Мінагрополітики від 22.10.2009 р. № 752.

Перелік № 55

— Перелік супутніх послуг, доходи від надання яких у разі утворення сільськогосподарського підприємства шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення включаються до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів), затверджений наказом Мінагрополітики від 29.01.2007 р. № 55.

 

На перший погляд, діючий порядок оподаткування сільгосппідприємств ФСП не піддається масштабним змінам. Як і раніше, він залишається по суті різновидом спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності (визначення якої наведено у

п.п. 14.1.244 ПК), який (за додержанням певних умов) мають право застосовувати сільськогосподарські товаровиробники — юридичні особи. Утім, незважаючи на нечисленність змін, вони тягнуть за собою суттєві наслідки.

 

ФСП знову «всихає»

Насамперед відзначимо, що

ФСП продовжує втрачати свій узагальнюючий характер сплати податків та зборів. Із започаткованого при встановленні цього порядку оподаткування переліку 12 податків та зборів (на сьогодні їх 6), у рахунок яких сплачується ФСП, у ПК їх залишиться лише 4, а саме:

— податок на прибуток підприємств;

— земельний податок (причому, із застереженням, —

крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва);

— збір за спеціальне використання води;

— збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (

у частині провадження торговельної діяльності).

Відносно ще двох зазначених у

Законі про ФСП обов’язкових платежів — комунального податку та збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, — звертаємо увагу, що ПК взагалі не передбачає таких видів оподаткування, чим, власне, і пояснюється зменшення їх чисельності в складі ФСП.

 

Статус ФСПшника може бути скасовано не з початку року, а з початку місяця

Не буде приводом для радощів сільгосппідприємств і

відсутність у ПК норми щодо незмінності застосування ФСП протягом визначеного терміну. Тут, можна сказати, навпаки: ПК зазначає, що у разі встановлення за результатами документальної перевірки недотримання платником ФСП установлених вимог, такий платник податку зобов’язаний перейти до сплати податків за загальною системою оподаткування починаючи з наступного місяця, після місяця, у якому було встановлено таке порушення.

Тобто згідно з

ПК за наявності порушень реєстрація сільгосптоваровиробника платником ФСП може бути скасована за рішенням податкового органу ще до закінчення звітного (податкового) року. На сьогодні, як відомо, згідно зі ст. 2 Закону про ФСП зміна порядку сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) протягом звітного (податкового) року не допускається.

 

Причин відмови в реєстрації побільшає

Неприємно вразить і

розширення переліку причин, за яких сільгосппідприємство не може бути зареєстроване як платник ФСП. Зокрема, якщо суб’єкт господарювання на день подання документів для набуття статусу платника податку має податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу (недоїмки), який виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

До речі, на відміну від

Закону про ФСП, ПК не передбачає реструктуризації (відстрочки) сплати ФСП у разі виникнення форс-мажорних обставин. При цьому зазначений у ПК перелік органів, які можуть підтверджувати виникнення для платників ФСП форс-мажорних обставин, значно менший ніж наведений в Методрекомендаціях № 752.

Зберігаються

норми щодо додержання сільгосппідприємствами ряду доволі жорстких умов набуття та підтвердження статусу платника ФСП, серед яких одним із визначальних є розмір сільгосп-частки — не менше 75 %. Порівняльну інформацію для кращого наочного сприйняття наводимо в табличній формі.

 

Категорії та критерії

Що встановлено Законом про ФСП, Положенням про ФСП
та іншими актами законодавства

Що передбачено проектом ПК

1

2

3

Визначення поняття фіксованого сільськогосподарського податку

ФСП — податок, який не змінюється протягом визначеного Законом про ФСП терміну і справляється з одиниці земельної площі

ФСП — податок, який справляється з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів (обов’язкових платежів)

Платники податку

Сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, передбачених законами України, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, а також рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), у яких сума, одержана від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, перевищує 75 % загальної суми валового доходу

Сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 %

Вживання слова «товаровиробники» замість слова «підприємства» не тягне розширення кола платників ФСП, адже в будь-якому разі йдеться тільки про юридичних осіб. Це зрозуміло з визначення п.п. 14.1.239 ПК поняття терміна «сільськогосподарський товаровиробник» — юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання

Щодо можливості бути платниками ФСП сільськогосподарських товаровиробників, що утворюються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення,
та новоутвореними

За умови наявності необхідного 75 % розміру сільгосп-частки за попередній податковий (звітний) рік сільськогосподарські товаровиробники утворені шляхом:

злиття або приєднання — можуть бути платниками податку в рік утворення (при дотриманні розміру сільгосп-частки всіма товаровиробниками, які беруть участь в їх утворенні)

перетворення платника податку — можуть бути платниками податку в рік перетворення

поділу або виділення — можуть бути платниками податку з наступного року

новоутворені сільгосптоваровиробники — можуть бути платниками податку з наступного року

Не може бути зареєстрований платником ФСП суб’єкт господарювання

який реалізує інвестиційні або інноваційні проекти у спеціальних (вільних) економічних зонах, на територіях пріоритетного розвитку із спеціальним режимом інвестиційної діяльності, в умовах технологічних парків, реалізує інноваційні проекти відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» або зареєстрований платником єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва

у якого понад 50 % доходу, отриманого від продажу сільгосппродукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації декоративних рослин, диких тварин і птахів, хутряних виробів і хутра;

що провадить діяльність з виробництва та/або реалізації підакцизних товарів, крім* виноматеріалів виноградних (коди згідно з УКТЗЕД 2204 29 — 2204 30), вироблених на підприємствах первинного виноробства для підприємств вторинного виноробства, які використовують такі виноматеріали для виробництва готової продукції

який на день подання документів для набуття статусу платника податку має податковий борг (недоїмку), за винятком безнадійного податкового боргу (недоїмки), який виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин)

* Звертаємо увагу, що виключення із загального правила заборони для виробників підакцизних товарів, зовсім не означає можливість застосування ФСП зазначеними «виноградними» виноробами, які мають лише один статус — переробного підприємства. Цього замало, адже щоб бути платником ФСП, такому підприємству треба мати і статус сільськогосподарського товаровиробника.

Сільгосп-доходи

В основному зберігається існуючий порядок включення до складу сільгосп-доходів виручки від реалізації продукції рослинництва, тваринництва (у тому числі птахівництва) і рибництва та продуктів її переробки на власних підприємствах, а також реалізації сільгосппродукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах

Новацією є віднесення селекційними центрами, підприємствами (об’єднаннями) з племінної справи у тваринництві до продукції власного виробництва також племінних (генетичних) ресурсів, придбаних в інших селекційних центрах, на підприємствах (в об’єднаннях) із племінної справи у тваринництві та реалізованих вітчизняним підприємствам для осіменіння маточного поголів’я тварин

Супутні послуги в складі сільгосп-доходів

Можливість включення до складу сільгосп-доходів доходів від надання супутніх послуг, отриманих протягом останнього податкового (звітного) періоду надається тільки сільгосппідприємствам, утвореним шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення, у рік такого утворення.
Зазначений у ПК перелік супутніх послуг ідентичний Переліку № 55

Сільгосп-частка

Граничний розмір сільгосп-частки — не менше 75 %.
Як і раніше, у разі коли у податковому (звітному) році сільгосп-частка менше 75 %, сільгосптоваровиробник сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах

Додержання умови 75 % сільгосп-частки при злитті, приєднанні, перетворенні, поділі або виділенні підприємств

Норма щодо дотримання 75 % сільгосп-частки за попередній податковий (звітний) рік поширюється на:

— усіх осіб солідарно, які зливаються або приєднуються

— усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються

— кожну окрему особу, створену шляхом поділу або виділу

— кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу

— особу, створену шляхом перетворення

— особу, утворену шляхом перетворення

Як бачимо, зміна формулювання норми стосується підприємств, які зливаються або приєднуються. Утім, і раніше норми Положення про ФСП вимагали не узагальненого, а уособленого дотримання 75 % сільгосп-частки всіма підприємствами, які зливаються або приєднуються.

Щодо незастосування 75 % критерію сільгосп-частки у разі виникнення форс-мажорних обставин

Якщо платники податку не можуть виконати вимогу щодо 75 % критерію сільгосп-частки у зв’язку із виникненням обставин непереборної сили у попередньому податковому (звітному) році, до таких платників податку в наступному податковому (звітному) році ця вимога не застосовується

Щодо підтвердження виникнення для платників форс-мажорних обставин

Зазначимо, що ні Законом про ФСП, ні Положенням про ФСП механізм підтвердження не регламентовано.
Разом з тим, Методрекомендаціями № 752 передбачалось, що факт непереборної сили для платників податків підтверджується одним із таких висновків (підтверджень):
— висновком Торгово-промислової палати України;
— рішеннями уповноважених органів іншої держави, які легалізовані консульськими установами України, про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території такої держави;
— рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях, затвердженими ВР України;
— рішеннями Кабміну про визнання окремих місцевостей потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха;
— висновками інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати обставини форс-мажору

Згідно з ПК наявність обставин непереборної сили та перелік суб’єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин, підтверджується рішеннями Верховної Ради АР Крим та обласних рад

Об’єкт оподаткування

Площа сільгоспугідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) та/або земель водного фонду внутрішніх водойм (озер, ставків, водосховищ), що перебуває у власності сільгосптоваровиробника або надана йому у користування, у тому числі на умовах оренди

Якщо у звітному періоді змінюється площа земельної ділянки у зв’язку з набуттям на неї права власності або користування

Платник зобов’язаний уточнити суму податкових зобов’язань з податку на період починаючи з дати набуття (втрати) такого права до останнього дня податкового (звітного) року

Змінюється термін подання до податкових органів за місцезнаходженням платника податку та за місцем розташування земельної ділянки таких уточнень та порядок підтвердження площі земель:

Згідно із Законом про ФСП та Положенням про ФСП протягом місяця. При цьому передбачалось також подання витягу з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку

Згідно з ПК протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним періодом, разом відомостями про наявність земельних ділянок та їх нормативну грошову оцінку

Щодо порядку включення до декларації з ФСП орендованих земель

При наданні земель в оренду платником ФСП (орендодавцем) іншому платнику ФСП (орендарю), орендована площа включається до декларації орендодавця.
Орендар включає до декларації землі, орендовані у неплатника ФСП

База оподаткування

Нормативна грошова оцінка площі сільгоспугідь, проведена станом на 1 липня 1995 року, для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) — грошова оцінка площі ріллі в Автономній Республіці Крим або області

Ставки податку з одного гектара (у відсотках до бази оподаткування)

Для:
ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,15;
— ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,09;
багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) — 0,09;
— багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, — 0,03;
— земель водного фонду — 0,45

Податковий (звітний) період

Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року, а податковим (звітним) періодом для податку є календарний місяць

Порядок нарахування

Згідно з ПК сільськогосподарські товаровиробники самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням платника податку та місцем розташування земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.
Аналогічна норма є і в Законі про ФСП, щоправда, у ньому йдеться про подання податкового розрахунку ФСП, а не декларації. Проте не будемо забувати, що в світлі Закону № 2181 (який, до речі, згідно з ПК втратить чинність) такий розрахунок також розуміється декларацією.
Утім, можливо, з’явиться нова форма такої податкової звітності з ФСП уже з назвою «декларація»

Строки сплати

Порядок сплати ФСП — щомісячно, протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця, та визначення його щомісячної суми — у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах: у I кварталі — 10 %;
у II кварталі — 10 %; у III кварталі — 50 %; у IV кварталі — 30 %

Куди перераховується ФСП

На відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки

Порядок набуття та підтвердження статусу платника ФСП

Для набуття і підтвердження статусу платника ФСП до 1 лютого поточного року сільгосппідприємства подають до податкових органів за своїм місцезнаходженням та за місцем розташування земельної ділянки відповідно загальний та звітні розрахунки (згідно з ПК — декларації ФСП), розрахунок сільгосп-частки.
Новацією є те, що у ПК зазначено про подання, крім того, довідки про наявність земельних ділянок, в якій зазначаються відомості про кожний документ, що встановлює право власності та/або користування земельними ділянками, у тому числі і про кожний договір оренди земельної частки (паю), а згідно з Положенням про ФСП треба подавати витяг з державного земельного кадастру.
Утім, це є новацією лише певною мірою. У листі ДПАУ від 12.10.2009 р. № 22231/7/15-0717 говориться: якщо договори на оренду земельної ділянки укладені на термін до одного року та у разі використання сільгосппідприємствами земельних ділянок, правовстановлюючі документи яких проходять процедуру оформлення і ще не зареєстровані в базі даних структурних підрозділів Центру державного земельного кадастру, то для розрахунку ФСП площа земельних ділянок буде підтверджуватись відділами Держкомзему у районах

Довідка про надання або підтвердження статусу платника ФСП

Довідка видається органом державної податкової служби за місцезнаходженням такого платника (місцем перебування на податковому обліку) протягом 10 робочих днів з дати подання сільгосптоваровиробником податкової декларації з ФСП.
Новацією є те, що в ПК є продовження наведеного вище речення словами: — «або заяви». Хоча і говориться «або», а не «та», проте, як ми розуміємо, без попереднього або одночасного подання декларації подання лише однієї заяви позитивного результату не дасть. Оскільки форма такої заяви законодавчо не встановлена, вірогідно, йдеться про подання заяви в довільній формі

 

Ось такі основні моменти

ПК, набрання чинності яким планується з 2011 року, до яких треба бути готовими ФСПшникам у наступному році. Звертаємо увагу, що з набранням чинності ПК передбачається втрата чинності цілої низки законодавчих актів, у тому числі і Закону про ФСП.

Ще раз акцентуємо увагу, що це лише проект ПК, не виключаємо, що остаточна редакція прийнятого ПК може мати деякі відмінності, про що ми вас, шановні наші читачі, обов’язково оперативно проінформуємо.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі