Процедура закупівлі в одного учасника (за кроками)

Редакція ПБО
Стаття

Процедура закупівлі в одного учасника (за кроками)

 

Відповідно до

Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 2289-VI від 01.06.2010 р. (далі — Закон № 2289) основною процедурою закупівлі є відкриті торги. Проте за певних обставин перед замовниками виникає необхідність закупівлі в одного учасника. Ключовим моментом у такій процедурі є отримання рішення Мінекономіки про погодження закупівлі в одного учасника. Щоб отримати таке рішення, замовник має особливо уважно підготувати пакет документів, необхідних для надання до Мінекономіки.

Розглянемо особливості документообігу на кожному етапі здійснення процедури закупівлі в одного учасника.

Дмитро БРЮХОВИЧ, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника встановлює

ст. 39 Закону № 2289. На практиці застосування відповідних норм потребує від замовників особливої уваги, оскільки, наприклад, порушення порядку публікації інформації про застосування процедури закупівлі, визначеного Законом № 2289, призведе до її відміни. Дотриматись норм Закону № 2289 замовникам допоможе наведений покроковий алгоритм здійснення процедури закупівлі в одного учасника.

 

Крок 1. Обрання підстав для проведення процедури закупівлі в одного учасника

На засіданні комітету з конкурсних торгів розглядається необхідність закупівлі в одного учасника, разом з тим відповідно до

ч. 2 ст. 39 Закону № 2289 обираються підстави для застосування зазначеної процедури закупівлі. Визначається учасник та планується проведення з ним переговорів.

Рішення комітету з конкурсних торгів оформлюється протоколом. Тож доцільно у «вирішальній» частині протоколу доручити секретарю комітету та посадовій особі замовника — керівнику підрозділу, який ініціював закупівлю, підготовку та надсилання запрошення до участі у попередніх переговорах.

 

Крок 2. Проведення переговорів з учасником

Проводяться переговори з учасником, під час яких між ним та замовником досягається згода щодо всіх істотних умов договору про закупівлю:

1) предмета договору (найменування — предмет закупівлі визначається відповідно до

ст. 1 та ст. 4 Закону № 2289 та наказу Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 921);

2) кількості товарів, робіт і послуг (також досягається згода щодо їх якості);

3) очікуваної вартості предмета закупівлі;

4) строку та місця поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;

5) строку дії договору;

6) прав та обов’язків сторін;

7) умов щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

На виконання

абзацу другого ч. 1 ст. 39 Закону № 2289 під час проведення переговорів замовник повинен вимагати від учасника надання ним документально підтвердженої інформації про його відповідність вимогам ст. 16 Закону № 2289. До кваліфікаційних критеріїв відповідно до ч. 2 ст. 16 Закону № 2289 належать:

 

Кваліфікаційний критерій

Вид документа

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Законом № 2289 не визначено, яким саме документом підтверджуються зазначені кваліфікаційні критерії, тому замовник вимагає від учасника надання ним довідок у довільній формі

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Наявність фінансової спроможності

Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (абзац 5 ч. 2 ст. 16 Закону № 2289)

 

Крім зазначених документів, доцільно запитувати в учасника проект договору про закупівлю, оскільки у подальшому саме замовник подаватиме його у складі пакета документів на погодження до Мінекономіки.

Процедура проведення переговорів завершується підписанням протоколу переговорів.

 

Крок 3. У разі необхідності — внесення змін до річного плану закупівель

За результатами протоколу переговорів, яким уточнюється обсяг та очікувана вартість предмета закупівлі, замовник у разі необхідності вносить зміни до річного плану закупівель.

Замовник складає та вносить зміни до річного плану за формою, встановленою

наказом Мінекономіки від 26.07.2010 р. № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» (далі — наказ № 922). Замовники мають змогу ознайомитись з наказом № 922, як і з іншими нормативними документами Уповноваженого органу, на веб-порталі Мінекономіки за адресою в мережі Інтернет www.me.gov.ua у розділі «Державні закупівлі» → «Нормативно-правові акти».

Пам’ятайте про необхідність надсилати річний план,

зміни до нього поштою на адресу Мінекономіки (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2) протягом 5 робочих днів з дня їх затвердження. Доцільно робити це листом із повідомленням, для того щоб мати документальне підтвердження того, що замовник виконав вимоги ст. 4 Закону № 2289.

 

Крок 4.

Публікація та оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі

Замовник відповідно до

ст. 10 Закону № 2289 інформацію про застосування процедури закупівлі в одного учасника:

1) публікує в Інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель»;

2) оприлюднює на Веб-порталі Уповноваженого органу «Державні закупівлі» (далі — Веб-портал) (звертємо увагу, що разом із зазначеною інформацією замовник оприлюднює

обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника).

Інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника та відповідне обґрунтування складаються за формою, встановленою

наказом № 922.

 

Крок 5.

Направлення документів до Мінекономіки для отримання погодження

Відповідно до

ч. 1 ст. 39 Закону № 2289 замовник для застосування процедури закупівлі в одного учасника має отримати погодження Уповноваженого органу (Мінекономіки). Таке погодження відбувається у порядку, встановленому постановою КМУ від 28.07.10 р. № 688 (далі — Порядок № 688). Нижче зупинимося на основних моментах Порядку № 688, які допоможуть замовникам отримати необхідне їм погодження.

Почнемо із того, що замовник має підготувати та надіслати (або надати особисто) до Мінекономіки пакет документів, який відповідно до

п. 2 Порядку № 688, складається із:

1)

листа-звернення (у якому доцільно зазначити інформацію, наведену у наступному абзаці, та у стислому вигляді підтвердити необхідність закупівлі саме в одного учасника);

2)

копії протоколу (протоколів) засідання комітету з конкурсних торгів щодо прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника із зазначенням:

— підстав для застосування процедури відповідно до

ст. 39 Закону № 2289;

— предмета закупівлі;

— конкретного найменування товару, роботи чи послуги;

— очікуваної вартості предмета закупівлі;

— джерела фінансування закупівлі.

Увага!

Кожний лист зазначених копій, як і усі інші копії у складі пакета документів, мають бути засвідчені підписом уповноваженої особи замовника, скріплені печаткою замовника із зазначенням посади і дати підпису, бо недодержання цих формальних вимог до оформлення призведе до повернення документів замовнику на доопрацювання, що збільшить тривалість проведення процедури закупівлі;

3)

копії інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, яка оприлюднюється відповідно до ст. 10 Закону № 2289, з проставленням дати та номера реєстрації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель («Вісник державних закупівель», далі — ВДЗ).

Увага!

Замовники часто плутають номер реєстрації у ВДЗ із номером оголошення (інформації). То в чому ж різниця?

Номер оголошення

— це номер, під яким вийде оголошення у ВДЗ.

Номер реєстрації

— це вхідний номер, який зазначається на штампі редакції ВДЗ із зазначенням дати прийому, номера та дати публікації ВДЗ, у якому буде опублікована інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника. Такий штамп є підтвердженням прийому зазначеної інформації та обґрунтування;

4)

проекту договору про закупівлю товарів, робіт і послуг.

Проект договору має відповідати вимогам

ст. 39 Закону № 2289, зокрема щодо наявності істотних умов договору.

Також необхідно враховувати вимоги

наказу Мінекономіки від 27.07.2010 р. № 925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти»;

5)

обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника складається за формою, встановленою

наказом № 922. Щоб замовнику було простіше заповнити зазначену типову форму, корисно користуватися Інструкцією щодо її заповнення.

Окремо зазначимо, що джерело фінансування закупівлі визначається відповідно до бюджетного законодавства з урахуванням

п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 2289. У разі коли замовником є підприємство, що здійснює закупівлі за власні кошти, у пункті 2 форми зазначається: «Кошти підприємства»;

6)

копії річного плану закупівель, засвідченої підписом уповноваженої особи замовника, скріпленої печаткою, із зазначенням посади і дати підпису;

7)

оригіналів або копій експертних, нормативних, технічних та інших документів (засвідчених підписом уповноваженої особи замовника, скріплених печаткою, із зазначенням посади і дати підпису), прийнятих у поточному році, що підтверджують наявність підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника відповідно до ч. 2 ст. 39 Закону № 2289. У разі закупівлі відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 39 Закону № 2289 подаються копії не менше ніж двох повідомлень про відміну процедури закупівлі у зв’язку з відсутністю достатньої кількості учасників, предметом закупівлі в яких були ті самі товари, роботи і послуги, що є предметом закупівлі в одного учасника, застосування процедури якої передбачається погодити, із зазначенням дати та номера реєстрації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, та звітів про результати проведення такої процедури закупівлі;

8)

копій установчих документів учасника, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії (дозволу) на провадження певного виду господарської діяльності, засвідчених підписом уповноваженої особи учасника, скріплених печаткою, із зазначенням посади і дати підпису, якщо отримання ліцензії (дозволу) на провадження виду діяльності, необхідного для виконання договору про закупівлю, передбачено законодавством (для юридичних осіб)*.

* Якщо одним учасником є фізична особа або фізична особа — підприємець (що трапляється досить рідко), замовник подає копію паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), документа про присвоєння ідентифікаційного номера — для фізичних осіб, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії (дозволу) (якщо передбачено законодавством) — для фізичних осіб — підприємців.

 

Крок 6.

Публікація та розміщення відомостей щодо рішення Мінекономіки

Відповідно до абзацу

4 ч. 1 ст. 10 Закону № 2289 не пізніш як через 15 робочих днів з дати видачі листа-погодження (Увага! — чи листа про відмову у погодженні) замовник має опублікувати у ВДЗ та оприлюднити на Веб-порталі відомості щодо рішення Мінекономіки про погодження (або відмову у погодженні) застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Після отримання листа-погодження від Мінекономіки доцільно протоколом засідання комітету з конкурсних торгів зафіксувати дату отримання цього листа та доручити секретарю комітету виконати вимоги

ст. 10 Закону № 2289 щодо публікації та оприлюднення відомостей щодо рішення Мінекономіки.

 

Крок 7.

Укладання договору про закупівлю

Відповідно до

ч. 3 ст. 39 Закону № 2289 замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника лише після опублікування у ВДЗ відомостей про рішення Мінекономіки про погодження процедури закупівлі в одного учасника:

 

Підстави застосування процедури закупівлі

Строк укладання договору

Закупівля творів мистецтва або закупівля, пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу

У строк не раніше ніж через 14 днів з дня опублікування у ВДЗ відомостей про рішення Мінекономіки про погодження процедури закупівлі в одного учасника

Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи

Якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників

Виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, у т.ч. необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути

У строк не раніше ніж через 5 днів з дня опублікування у ВДЗ відомостей про рішення Мінекономіки про погодження процедури закупівлі

 

Договір про закупівлю, укладений з порушенням зазначених строків, є нікчемним

відповідно до ч. 3 ст. 39 Закону № 2289.

 

Крок 8.

Публікація та розміщення інформації про результати

Протягом 7 днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, замовник має опублікувати інформацію про результати процедури закупівлі в одного учасника у ВДЗ, а вже потім оприлюднити її на Веб-порталі. При цьому як публікація, так і розміщення зазначеної інформації відбувається за формою, встановленою

наказом № 922.

 

Крок 9.

Публікація звіту про проведення процедури закупівлі

Після публікації та розміщення інформації про результати процедури закупівлі замовником складається звіт. Форма звіту визначена

наказом № 922.

Замовник має оприлюднити звіт на Веб-порталі протягом 3 робочих днів з дати його затвердження. Відповідно до

ст. 10 Закону № 2289 звіт у ВДЗ не публікується.

Наостанок залишається констатувати, що отримання рішення Мінекономіки про погодження застосування процедури закупівлі в одного учасника не є гарантією закупівлі необхідних замовнику товарів, робіт чи послуг. У разі порушення замовником порядку публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначеного Законом № 2289, процедура закупівлі в одного учасника відміняється.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі