Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

«Не страшны нам холода, к ним готовы мы всегда!» (підготуємо приміщення до зими)

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2010/№ 92
Друк
Стаття

«Не страшны нам холода, к ним готовы мы всегда!»
(підготуємо приміщення до зими)

 

Екстремальні кліматичні умови в літні та зимові місяці вже перестали бути для нас чимось екзотичним, а радше перейшли до розряду правил. Зважаючи на те, що зима не за горами, сумлінним роботодавцям саме час потурбуватися про створення прийнятних робочих умов у приміщеннях, а допоможе їм у цьому запропонована стаття.

Віталій СМЕРДОВ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Охорона праці та норми температурного режиму

Нагадуємо, що

Конституцією задекларовано право на безпечні та здорові умови праці (ст. 43). Аналогічну вимогу містить і ст. 2 КЗпП. Ці приписи реалізовано в Законі про охорону праці, відповідно до якого:

— умови праці повинні відповідати чинному законодавству (

ст. 6);

— роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці умови праці, що відповідають нормативно-правовим актам (

ст. 13).

Основним нормативно-правовим актом, що встановлює оптимальні і допустимі умови мікроклімату у виробничих приміщеннях, є

Санітарні норми*. Під виробничим приміщенням розуміється замкнутий простір у спеціально призначених будинках і спорудах, де здійснюється трудова діяльність людей. Як бачимо, це досить широке поняття, що включає практично всі закриті місця, в яких здійснюється трудова діяльність людей.

* Ці норми не поширюються на мікроклімат підземних та гірничих виробок, пересувних транспортних засобів, тваринницьких та птахівницьких приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції, холодильників, складів тощо, а також приміщень, в яких параметри мікроклімату встановлюються відповідно до технологічних вимог (загальні положення Санітарних норм).

Санітарні норми

містять перелік мікрокліматичних умов, серед яких нас насамперед цікавить температура (повітря та поверхні). Розглянемо, які вимоги висуває цей нормативно-правовий акт до температурного режиму в холодну пору року (для довідки — середньодобова температура дорівнює або нижча +10°С). Насамперед роботодавець повинен потурбуватися про забезпечення оптимальних температурних умов для постійних робочих місць. При цьому в разі одночасного виконання в робочій зоні робіт різної категорії рівні показників мікроклімату повинні встановлюватися з урахуванням найбільш численної групи працівників.

 

Таблиця 1

Оптимальна температура у виробничих приміщеннях у холодну пору року

Категорія робіт

Температура повітря, оС

Легка Іа

Виконується сидячи та не потребує фізичних навантажень

22 — 24

Легка Іб

Виконується сидячи, стоячи або пов’язана з ходінням та супроводжується певним фізичним навантаженням

21 — 23

Середньої важкості ІІа

Пов’язана з ходінням, переміщенням дрібних (до 1 кг) виробів або предметів у положенні стоячи або сидячи та потребує певного фізичного напруження

19 — 21

Середньої важкості ІІб

Виконується стоячи, пов’язана з ходінням, переміщенням великих (до 10 кг) вантажів і супроводжується помірним фізичним напруженням

17 — 19

Важка ІІІ

Пов’язана з постійним переміщенням, перенесенням значних (понад 10 кг) вантажів та потребує великих фізичних зусиль

16 — 18

Температура внутрішніх поверхонь робочої зони (стіни, підлога, стеля), технологічного устаткування, зовнішніх поверхонь технологічного устаткування, огороджувальних конструкцій не повинна виходити за межі зазначених вище значень більше ніж на 2 °С для відповідної категорії робіт.

 

Якщо ж вище зазначені вимоги забезпечити неможливо, що може бути пов’язане з технологічними вимогами виробництва, технічною недосяжністю та економічно обґрунтованою недоцільністю (що, звісно, потрібно довести), то

Санітарними нормами дозволяється підтримувати допустимий температурний режим (п.п. 1.2.1). Ним установлюються досить широкі верхні та нижні температурні межі як для постійних, так і непостійних робочих місць.

 

Таблиця 2

Оптимальна температура у виробничих приміщеннях у холодну пору року

Категорія робіт

Температура повітря, оС

верхня межа

нижня межа

на постійних робочих місцях

на непостійних робочих місцях

на постійних робочих місцях

на непостійних робочих місцях

Легка Іа

25

26

21

18

Легка Іб

24

25

20

17

Середньої важкості ІІа

23

24

17

15

Середньої важкості ІІб

21

23

15

13

Важка ІІІ

19

20

13

12

Температура внутрішніх поверхонь приміщень (стіни, підлога, стеля), а також зовнішніх поверхонь технологічного устаткування або його захисних пристроїв не повинна виходити за межі зазначених вище значень більше ніж на 2 °С.

 

Тепер розглянемо способи, якими може підтримуватися необхідний температурний режим. Причому, зауважимо, перелік таких заходів вельми невеликий:

— заміна вікон і дверей;

— утеплення структурних елементів будівлі;

— ущільнення вікон і дверей;

— придбання обігрівача;

— придбання промислового кондиціонера або системи автономного опалення.

Нескладно здогадатися, що метою зазначених заходів, крім суто господарської, є дотримання норм охорони праці на підприємстві. І в цьому контексті нагадаємо читачам про існування

Переліку № 994, яким установлено вичерпний перелік витрат на охорону праці, які можна віднести до складу валових. Існують аргументи «за» і «проти» його застосування, але податківці не упускають можливості посилатися на нього у своїх роз’ясненнях (наприклад, див. консультацію в газеті «Податковий, банківський, митний консультант», 2009, № 22, с. 9). У нашому ж випадку турбуватися взагалі немає про що — подібні заходи відповідають господарській меті, а отже, потрапляють під п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток, також їх перелічено і в п. 1 Переліку № 994.

Варто зробити невеликий відступ та зазначити, що в

Переліку № 994 йдеться про витрати, які включаються до валових, тоді як частина «утеплювальних» витрат (у тому числі й перелічених у Переліку № 994) відноситься на збільшення балансової вартості основних фондів. З точки зору податківців витрати на придбання об’єктів (що потрапляють до Переліку № 994) вартістю до 1000 грн. необхідно включати до валових витрат, в іншому разі — відносити на збільшення балансової вартості основних фондів (див. «Вісник податкової служби України», 2008, № 37, с. 15). Отже, вони орієнтуються на Перелік і для цілей амортизації.

 

Заміна вікон і дверей

Податковий облік

. Установлення утеплених вікон і дверей в обліку податку на прибуток розглядається як поліпшення будівлі з відповідним обліком за п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток. Тобто сума коштів у межах 10 % валововитратного ліміту потрапить до валових витрат (п.п. 5.2.10), а сума перевищення піде на збільшення балансової вартості будівлі.

Щодо ПДВ варто зауважити: якщо підприємство є платником ПДВ та використовує будівлю для здійснення оподатковуваних поставок, то «вхідний» ПДВ за такими об’єктами має потрапити до податкового кредиту за загальними підставами

п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ. Якщо ж підприємство не зареєстроване платником ПДВ (зареєстроване, але здійснює неоподатковувані або звільнені поставки), то воно може включити суму «вхідного» ПДВ до валових витрат (збільшити балансову вартість основних фондів) за п.п. 5.3.3 Закону про податок на прибуток.

Бухгалтерський облік

. Тут ми насамперед звернемося до п. 14 П(С)БО 7, згідно з яким витрати на модернізацію і модифікацію, які дозволять збільшити економічні вигоди від використання об’єкта основних засобів, збільшують первісну вартість такого об’єкта. Як приклад можна навести такі економічні вигоди від установлення утеплених вікон і дверей (не вичерпний перелік):

— зберігають у приміщенні більше тепла, а отже, дозволяють економити на електроенергії;

— вартість самого приміщення після утеплення при можливому майбутньому продажу збільшується.

Таким чином, можна говорити про те, що такі витрати збільшать вартість будівлі, і ми схиляємося саме до цього варіанта.

Для наочності наведемо такий приклад:

Приклад 1

. Припустимо, що з метою підготовки приміщення до зимових холодів підприємство вирішило замінити старі вікна. Вартість нових вікон становить 12000 грн. (з урахуванням ПДВ), а вартість робіт з установлення — 6000 (з урахуванням ПДВ). Балансова вартість основних фондів на початок року становила 500000 грн. У поточному році вже здійснювалися ремонтні роботи на суму 48000 грн. (залишок валововитратного ліміту становить 0,1 х 500000 - 48000 = 2000 грн.).

 

Таблиця 3

Придбання та встановлення нових вікон

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВВ

БВ

Обліковуємо заміну вікон як поліпшення будівлі

1

Здійснено передоплату за вікна

371

311

12000

2000

2

Відображено суму податкового кредиту у вартості вікон

641

644

2000

3

Перераховано передоплату за роботи з установлення вікон

371

311

6000

4

Відображено суму податкового кредиту у вартості робіт

641

644

1000

5

Оприбутковано вікна на підприємстві

152

631

10000

6

Здійснено роботи з установлення вікон

152

631

5000

7

Списано податковий кредит у частині вартості вікон

644

631

2000

8

Списано податковий кредит у частині вартості робіт з установлення

644

631

1000

9

Здійснено залік заборгованостей у частині вартості вікон

631

371

12000

10

Здійснено залік заборгованостей у частині вартості послуг з установлення

631

371

6000

11

Вартість нових вікон віднесено на збільшення первісної вартості будівлі

103

152

10000

8000*

12

Вартість робіт з установлення нових вікон віднесено на збільшення первісної вартості будівлі

103

152

5000

5000*

* У податковому обліку балансова вартість будівлі збільшиться на вартість вікон і робіт з їх установлення.

 

Утеплення структурних елементів будівлі

Податковий облік

. Відображення витрат на утеплення стін, підлоги, стелі не відрізняється від способів, наведених вище. Отже, вартість матеріалів, спеціально придбаних для поліпшення будівлі, у межах 10 % ліміту буде віднесено на збільшення валових витрат підприємства, а сума перевищення ліміту — на збільшення балансової вартості будівлі. При цьому вся вартість таких матеріалів незалежно від їх включення до зазначеного 10 % ліміту, не підлягають перерахунку за п. 5.9, з чим свого часу погодилася і ДПАУ (лист ДПАУ від 06.07.2006 р. № 3721/Ж/15-0314 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 63, с. 16).

Крім того, існують певні особливості при утепленні власними матеріалами, придбаними раніше для здійснення господарської діяльності. Податковий облік ремонту та поліпшення основних фондів регламентовано

п.п. 8.7.1 Закону про податок на прибуток, згідно з яким підприємство може віднести їх вартість до валових витрат та/або на збільшення балансової вартості будівлі. Очевидно, що вартість матеріалів уже була відображена у валових витратах якогось попереднього звітного періоду та перераховується за п. 5.9 Закону про податок на прибуток. Як же бути? У цьому випадку слід виключити вартість таких матеріалів з перерахунку за п. 5.9 і далі керуватися правилами п.п. 8.7.1. Для цього необхідно:

— у періоді використання таких матеріалів для ремонту/поліпшення основних фондів відобразити їх вартість у графі «4» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток (використання не в господарській діяльності);

— у цьому ж періоді відобразити їх вартість у межах валововитратного ліміту в рядку 04.10 декларації та в таблиці 3 додатка К1/1 до неї.

— суму, що перевищила валововитратний ліміт, спрямувати на збільшення балансової вартості ремонтованих основних фондів.

Правила формування податкового кредиту з ПДВ аналогічні наведеним вище. Варто зробити одне зауваження: якщо раніше придбані матеріали переводяться для використання в ремонті такого приміщення, необхідність у коригуванні ПДВ або визнанні умовного продажу відсутня (спрацьовує все та ж господарсько-оподатковувана спрямованість цих витрат).

Бухгалтерський облік

. Ці витрати можна також визнати поліпшенням будинку, якщо вони приведуть до збільшення майбутніх економічних вигод від його використання.

Наведемо такий приклад відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку:

Приклад 2

. Підприємство-платник ПДВ купило матеріали для утеплення стіни будинку, що використовується для поставок, що обкладаються ПДВ. Крім того, підприємство переводить частину матеріалів загальною вартістю 4000 грн. зі складу для використання як утеплювача. Вартість придбаних матеріалів становить 6000 грн. (з урахуванням ПДВ). Вартість робіт з утеплення становить 1200 грн.(з урахуванням ПДВ). Балансова вартість основних фондів на початок року складає 230000 грн. Поліпшень або ремонтів з початку року не здійснювалося.

 

Таблиця 4

Використання купівельних та власних матеріалів для утеплення приміщення

№ з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВВ

БВ

1

2

3

4

5

6

7

Матеріали обліковуються як поліпшення будівлі

1

Здійснено передоплату за матеріали

371

311

6000

2

Відображено суму податкового кредиту у вартості матеріалів

641

644

1000

3

Перераховано передоплату за роботи з утеплення будівлі

371

311

1200

1000

4

Відображено суму податкового кредиту у вартості робіт

641

644

200

5

Переведено частину матеріалів зі складу для використання в ремонті будівлі

207,9

201

- 4000

+ 4000*

6

Оприбутковано придбані матеріали

207,9

631

5000

7

Списано податковий кредит за придбаними матеріалами

644

631

1000

8

Здійснено взаємозалік у частині придбаних матеріалів

631

371

6000

9

Використано матеріали для утеплення будівлі

152

209

9000

4000

+5000

10

Проведено роботи з утеплення будівлі

152

631

1000

11

Списано податковий кредит за виконаними роботами

644

631

200

12

Здійснено взаємозалік у частині вартості робіт

631

371

1200

13

Поліпшення в частині вартості матеріалів збільшує вартість будівлі

103

152

9000

14

Поліпшення в частині вартості робіт збільшує вартість будівлі

103

152

1000

* Як було зазначено, вартість таких матеріалів необхідно занести у графу «4» таблиці 1 додатка К1/1 декларації з податку на прибуток, тим самим виключивши з перерахунку за п. 5.9. Після цього вартість таких матеріалів слід відображати в рядку 04.10 декларації з податку на прибуток із заповненням таблиці 3 її додатка 1.

 

Ущільнюємо двері та вікна

Податковий облік

. У податковому обліку такі матеріали слід відобразити у валових витратах на підставі загального п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток як звичайні витрати з обслуговування приміщення.

Податковий кредит формується на загальних підставах.

Бухгалтерський облік

. У бухгалтерському обліку включаються до складу витрат залежно від цільового призначення приміщення (дебет рахунків: 91, 92 або 93). Далі наведемо приклад відображення такої операції в бухгалтерському обліку:

Приклад 3

. Підприємство — платник ПДВ придбало матеріали вартістю 6000 грн. (з урахуванням ПДВ) для ущільнення вікон. Роботи з ущільнення вікон надає інша організація, що не є платником ПДВ. Вартість робіт становить 800 грн.

 

Таблиця 5

Придбання матеріалів для ущільнення дверей і вікон

з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВВ

БВ

1

Здійснено передоплату за матеріали

371

311

6000

5000

2

Відображено суму податкового кредиту у вартості матеріалів

641

644

1000

3

Отримано матеріали

209

631

5000

—*

4

Списано податковий кредит за вартістю матеріалів

644

631

1000

5

Здійснено взаємозалік у частині вартості матеріалів

631

371

6000

6

Здійснено роботи з утеплення

91 (92, 93)

631

800

800

7

Списано вартість матеріалів на витрати

91 (92, 93)

209

5000

* Акумулюють на рахунку за п. 5.9.

 

Придбання обігрівачів

Податковий облік

. Коли вартість обігрівача, що придбавається, перевищує 1000 грн. (те, що обігрівач придбавається більше ніж на рік, і так зрозуміло), то в податковому обліку податку на прибуток такі витрати буде віднесено на збільшення балансової вартості групи 3 основних фондів, якщо об’єкт не побутовий, і на збільшення групи 2 — якщо побутовий.

Якщо ж вартість обігрівача нижче 1000 грн., то йому прямий шлях до запасів з відповідним віднесенням вартості до складу валових витрат за

п.п. 8.2.1 Закону про податок на прибуток та перерахунком за п. 5.9. Традиційно податківці прив’язують такий перерахунок до бухгалтерського методу амортизації. Незважаючи на відсутність прямих нормативних вказівок на подібний порядок дій, практика пішла саме таким шляхом. У цьому випадку необхідно заповнити рядки 04.1 декларації і А7 додатка К1/1. Вибуття визнається в періоді та сумі, що залежать від методу амортизації в бухгалтерському обліку (п. 27 П(С)БО 7). До малоцінних необоротних активів переважно застосовуються такі методи амортизації:

— по 50 % у першому місяці використання об’єкта та місяці вибуття зі складу активів;

— 100 % у першому місяці використання об’єкта.

Подібного висновку доходили й податківці в консультації, опублікованій на шпальтах нашого видання (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 71, с. 45). Незважаючи на те що листи, на які вони посилалися, наразі скасовано, порядок відображення таких малоцінних об’єктів у податковому обліку не змінився.

Правила формування податкового кредиту як для обігрівачів, так і для промислових кондиціонерів не відрізняються від викладених вище.

Бухгалтерський облік

. У бухгалтерському обліку суму витрат на придбання обігрівачів необхідно відображати так:

— якщо ціна устаткування перевищує вартісну ознаку, що встановлюється підприємством для малоцінних основних засобів, то витрати при його придбанні відносяться на рахунок 152, а при введенні в експлуатацію — на рахунок 106.

— якщо устаткування потрапляє до малоцінних основних засобів згідно із зазначеною вартісною ознакою, то витрати на його придбання варто відобразити на рахунку 153, а при введенні в експлуатацію перенести на рахунок 112.

Розглянемо докладніше відображення в бухгалтерському обліку придбання малоцінного обігрівача:

Приклад 4

. Підприємство — платник ПДВ придбало обігрівач вартістю 900 грн. (з урахуванням ПДВ).

 

Таблиця 6

Придбання малоцінного обігрівача в бухгалтерському обліку

з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВВ

БВ

1

Перераховано оплату за обігрівач

371

311

900

750

2

Відображено суму податкового кредиту

641

644

150

3

Оприбутковано обігрівач

153

631

750

4

Списано податковий кредит

644

631

150

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

900

6

Обігрівач уведено в експлуатацію

112

153

750

7

Нараховано в першому місяці використання об’єкта амортизацію в розмірі 100 % його вартості

92

132

750

— *

* У період початку використання обігрівача при нарахуванні 100 % амортизації його повну вартість слід відобразити як запаси, що вибули з метою перерахунку за п. 5.9.

 

Придбання промислових кондиціонерів або автономних систем опалення

Податковий облік

. На практиці може бути декілька підходів до обліку цього устаткування:

— вартість устаткування може вважатися поліпшенням будівлі, а отже, потрапить до валових витрат у межах валововитратного ліміту. Сума перевищення збільшить балансову вартість будівлі (докладніше дивіться вище).

— устаткування може обліковуватися як окремий об’єкт основних фондів.

Докладніше про проблеми обліку та класифікації основних фондів можна прочитати в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 44, с. 13.

Податковий кредит формується на загальних підставах.

Бухгалтерський облік

. У бухгалтерському обліку діють подібні до зазначених для податкового обліку правила. Для наочності наведемо такий приклад:

Приклад 3

. Підприємство — платник ПДВ придбаває промисловий кондиціонерта має намір обліковувати його окремо. Вартість робіт уже включено до вартості кондиціонера, що становить 24000 грн. (з урахуванням ПДВ).

 

Таблиця 7

Придбання промислового кондиціонера

з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВВ

БВ

1

Перераховано передоплату за кондиціонер

371

311

24000

2

Відображено суму податкового кредиту в частині вартості кондиціонера

641

644

4000

3

Оприбутковано кондиціонер та здійснено його встановлення

152

631

20000

20000*

4

Списано податковий кредит за вартістю кондиціонера та роботами з його встановлення

644

631

4000

5

Здійснено взаємозалік у частині вартості кондиціонера та робіт з його встановлення

631

371

24000

6

Уведено в експлуатацію кондиціонер

106

152

20000

* Балансова вартість 3 групи збільшиться з наступного кварталу після оприбуткування кондиціонера.

 

Сподіваємося, що інформація цієї статті допоможе керівникам та бухгалтерам коректно організувати та відобразити в обліку такий необхідний процес утеплення приміщень при підготовці до зимових холодів. Тримайте в теплі себе та своїх підлеглих!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі