Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Вакцинація працівників проти грипу

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Листопад, 2010/№ 92
Друк
Стаття

Вакцинація працівників проти грипу

 

Настала пора холодів, коли тема вакцинації проти грипу та ОРВІ актуальна як ніколи. Усе більше роботодавців за рахунок власних коштів проводять вакцинацію працівників з метою недопущення масових захворювань. Про особливості проведення вакцинації працівників та відображення її в податковому та бухгалтерському обліку йтиметься в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Види щеплень

Згідно з чинним законодавством

щеплення бувають обов’язкові та необов’язкові (рекомендовані). У першому випадку проведення вакцинації своїх працівників є обов’язком роботодавця, у другому — рішення про проведення профілактичних щеплень роботодавець приймає на власний розсуд, тобто добровільно.

Обов’язкові щеплення.

Згідно зі ст. 12 Закону № 1645 та ст. 27 Закону № 4004 обов’язковими щепленнями є профілактичні щеплення, що проводяться з метою недопущення захворювань на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір. Також з метою запобігання поширенню інших інфекційних захворювань обов’язковим профілактичним щепленням підлягають працівники окремих професій, виробництв, організацій, діяльність яких може спричинити зараження цих працівників та/або поширення ними інфекційних захворювань. У разі необґрунтованої відмови або ухилення від обов’язкової вакцинації за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби ці працівники відстороняються від виконання зазначених видів робіт.

Право на встановлення переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, делеговано Міністерству охорони здоров’я України (далі — МОЗ). Наразі МОЗ на виконання вимог

Закону № 1645 та Закону № 4004 затверджено Календар щеплень, яким установлено перелік обов’язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення, а також групи населення та категорії працівників, які підлягають обов’язковим профілактичним щепленням.

Згідно із зазначеним документом профілактичні щеплення проти грипу

є обов’язковими на ендемічних і ензоотичних територіях та за епідемічними показаннями, зокрема, у групах епідемічного ризику (з високою можливістю інфікування грипом), до яких належать також:

— персонал медичних закладів;

— персонал дошкільних, середніх шкільних та інших навчальних закладів, інтернатів, будинків дитини та будинків для осіб похилого віку тощо;

— працівники сфери послуг, торгівлі, транспорту, військові, а також особи, які перебувають у контакті з великою кількістю людей;

— персонал підприємств, установ, організацій (з метою запобігання спалахам захворювань).

Сьогодні провести обов’язкову вакцинацію проти грипу

на ендемічних та ензоотичних територіях неможливо, оскільки перелік таких зон МОЗ не визначено.

Проведення обов’язкової вакцинації

за епідемічними показаннями передбачено ч. 3 ст. 12 Закону № 1645. Така вакцинація може проводитися в разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об’єктах.

Рішення про проведення обов’язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об’єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, виконання покарань, охорони державного кордону, Служби безпеки України.

Необов’язкові щеплення.

Перелік рекомендованих щеплень наведено в р. 4 Календаря щеплень. До груп ризику, яким МОЗ рекомендовано профілактичну вакцинацію від грипу, належать: військовослужбовці, будівельники, працівники Державної автомобільної інспекції МВС та інші; трудові колективи підприємств, установ, організацій. У цьому випадку рішення про профілактичну вакцинацію своїх працівників роботодавець приймає на власний розсуд.

 

Порядок проведення вакцинації працівників

Згідно з

п. 1 Положення № 48 профілактична вакцинація працівників може проводитися тільки в кабінетах щеплень при лікувально-профілактичних закладах, медичних кабінетах дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, медпунктах підприємств та кабінетах щеплень суб’єктів підприємницької діяльності, які мають ліцензію на медичну практику відповідно до п. 26 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III, а також у разі наявності показань, у стаціонарних умовах.

Таким чином, якщо підприємство не має свого медпункту, то роботодавцю, який прийняв рішення про проведення вакцинації своїх працівників, слід укласти договір про проведення профілактичної вакцинації працівників з лікувально-профілактичним закладом або із суб’єктом підприємницької діяльності, який має ліцензію на медичну практику.

При проведенні вакцинації

в медпункті підприємства необхідно врахувати вимоги, що висуваються Положенням48 щодо обладнання кабінету. Згідно з п. 8 Положення № 48 обладнання кабінету, де проводяться щеплення, має включати холодильник або термоконтейнер (якщо вакцина зберігається в іншому приміщенні, для тимчасових пунктів щеплення), шафу для інструментарію та медикаментів, бікси зі стерильним матеріалом, сповивальний столик та медичну кушетку, столи для підготовки препаратів до застосування, стіл (шафу) для зберігання документації, ємність з дезінфекційним розчином.

У кожному кабінеті щеплень мають бути інструкції із застосування всіх препаратів, що використовуються для проведення щеплень (як обов’язкових, так і рекомендованих).

Щеплення дозволяється проводити тільки зареєстрованими в Україні вакцинами відповідно до показань та протипоказань щодо їх проведення згідно з

Календарем щеплень та інструкцією про застосування щеплень.

Вакцинація проводиться медичними працівниками

, які володіють правилами організації і техніки проведення щеплень, а також заходами з надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій і ускладнень, одноразовими шприцами.

Після вакцинації працівникам підприємства видається відповідна

довідка, в якій вказуються: вид препарату, доза, серія, контрольний номер. У разі використання імпортного препарату зазначається оригінальне найменування препарату українською.

 

Документальне оформлення вакцинації на підприємстві

Рішення роботодавця про проведення вакцинації працівників підприємства, а також порядок її проведення оформляються

наказом (розпорядженням) роботодавця з обов’язковим зазначенням у ньому осіб, відповідальних за її проведення, та обов’язків працівників, які братимуть у ній участь. Крім того, у наказі вказуються строки проведення вакцинації, а також найменування медичної установи, яка проводитиме вакцинацію працівників, якщо підприємство не має свого медпункту.

До того ж, можливість проведення профілактичних щеплень працівникам згідно з

Календарем щеплень можна передбачити в колективному договорі, що діє на підприємстві, у складі заходів щодо охорони праці.

Проведення вакцинації працівників підприємства підтверджується довідками лікувально-профілактичного закладу або суб’єкта підприємницької діяльності, який має ліцензію на медичну практику та з яким було укладено договір на проведення вакцинації. Ці довідки, як уже зазначалося, видаються працівникам підприємства, які пройшли вакцинацію. Однак у разі потреби роботодавець — ініціатор вакцинації має право вимагати від працівників передати довідки про проведену вакцинацію на підприємство.

 

Податковий облік витрат на вакцинацію працівників

Можливість включення витрат на проведення вакцинації до валових витрат залежить від того, обов’язковою чи необов’язковою була така вакцинація.

Якщо

вакцинація працівників була обов’язковою (наприклад, головний державний лікар прийняв рішення про обов’язкове проведення профілактичних щеплень проти грипу), то, на нашу думку, витрати на її проведення можна включати до валових витрат підприємства на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток як пов’язані з охороною праці на підприємстві. Обґрунтуємо цю позицію.

Відповідно до

ст. 1 Закону про охорону праці під охороною праці розуміється система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової діяльності. А вакцинація, у свою чергу, — це лікувально-профілактичний захід, направлений на запобігання захворюванням працівників.

Тобто

обов’язкова вакцинація працівників належить до заходів з охорони праці, витрати на проведення яких уключаються до складу валових витрат підприємства на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток.

Однак у ДПАУ кардинально протилежна думка (див.

листи від 16.02.2004 р. № 2444/7/15-1117, від 15.02.2008 р. № 2434/с/15-0314 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 37). Податківці вважають, що витрати на проведення вакцинації не можна включати до складу валових витрат, оскільки в Переліку № 994 такий захід, як проведення профілактичних вакцинацій проти грипу, відсутній.

На наш погляд, позиція ДПАУ спірна. Пояснимо чому.

1.

Перелік № 994 розроблено КМУ на виконання ст. 19 Закону про охорону праці, що не належить до законів про оподаткування, а отже, не може встановлювати або змінювати механізм справляння податків і зборів.

2.

Установлення додаткових обмежень щодо віднесення витрат до складу валових витрат платника податку, крім зазначених у Законі про податок на прибуток, не дозволяється зважаючи на пряму заборону, що міститься в п. 5.11 Закону про податок на прибуток. Обмежень щодо включення витрат на охорону праці до складу валових витрат зазначений Закон не містить.

Варто також зауважити, що і самі податківці не завжди виступали проти включення витрат на обов’язкову вакцинацію до складу валових витрат. Так, у

листі від 04.10.2005 р. № 19709/7/15-1117 ДПАУ висловила досить справедливу думку про те, що «щеплення проти грипу відноситься до обов’язкового профілактичного щеплення», а заходи щодо його проведення «належать до підготовки, організації, ведення господарської діяльності», отже, «вартість щеплення проти грипу… відноситься на валові витрати». Цю думку ДПАУ було підтверджено фахівцем ДПАУ в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 94, с. 46.

Проте щоб уникнути негативних для підприємства наслідків при проведенні перевірки контролюючими органами, рекомендуємо отримати з цього питання індивідуальне податкове роз’яснення в податковій інспекції за місцем узяття на облік.

Щодо

необов’язкової вакцинації працівників підприємства, то витрати на її проведення однозначно не включаються до складу валових витрат підприємства.

 

Податок з доходів фізичних осіб та внески до соціальних фондів

Для цілей обкладення податком з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО) також необхідно розмежувати обов’язкову та необов’язкову вакцинації. Розглянемо два випадки окремо.

Обов’язкова вакцинація та ПДФО.

Фінансування заходів щодо охорони праці, у тому числі проведення профілактичної вакцинації, здійснюється роботодавцем (ст. 19 Закону про охорону праці, ст. 8 Закону № 1645, Закон № 4004). У зв’язку з тим, що вакцинація проводиться в межах заходів щодо охорони праці, витрати на її проведення є витратами підприємства і не пов’язані з фінансуванням особистих потреб працівників, тобто не є доходом працівників. Отже, об’єкт обкладення ПДФО для цілей Закону № 889 у цьому випадку відсутній.

Необов’язкова вакцинація та ПДФО.

У разі проведення необов’язкової вакцинації, обґрунтувати відсутність об’єкта обкладення ПДФО можна положеннями п.п. 4.3.22 Закону № 889, згідно з якими не включається до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку, що надається його роботодавцем.

Однак скористатися нормами

п.п. 4.3.22 Закону № 889 зможуть лише підприємства, що є платниками податку на прибуток (лист № 639 // «Податки та бухгалтерський облік», 2005, № 23), мають у розпорядженні чистий прибуток (лист № 4168/К/17-3115 // «Податки та бухгалтерський облік», 2004, № 65) і лише в межах свого чистого прибутку. Докладно про порядок та особливості надання такої матеріальної допомоги читайте у статті «Види матеріальної допомоги та порядок її оподаткування» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 33, с. 32.

Якщо роботодавець — неплатник податку на прибуток, скористатися нормами

п.п. 4.3.22 Закону № 889 йому буде проблематично, ураховуючи думку ДПАУ з цього питання (див. лист № 639). Отже, у цьому випадку оплата підприємством вартості необов’язкової вакцинації працівників проти грипу та інших інфекційних захворювань розцінюватиметься як отримання працівниками доходу у вигляді додаткового блага від роботодавця з відповідним оподаткуванням.

Внески до фондів соціального страхування

. Нагадаємо, що об’єктом обкладення соціальними внесками є виплати працівникам підприємства, які відповідають одночасно двом умовам:

— виплати

обкладаються ПДФО;

— виплати

включаються до фонду оплати праці підприємства відповідно до Інструкції № 5.

Витрати на вакцинацію працівників підприємства не включаються до фонду оплати праці згідно з

Інструкцією № 5. Тому незалежно від того, чи обкладалися вони ПДФО, внесками до соціальних фондів вони не обкладаються.

 

Бухгалтерський облік витрат на вакцинацію

У бухгалтерському обліку витрати підприємства, пов’язані з вакцинацією працівників, обліковуються відповідно до вимог

П(С)БО 16 «Витрати» та відображаються на рахунках бухобліку 92, 93, 94 залежно від того, в якому підрозділі підприємства працює працівник, якому зробили профілактичне щеплення.

Як правило, на практиці для проведення вакцинації працівників проти грипу підприємства звертаються до медичних установ. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з проведенням профілактичної вакцинації працівників, розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад.

Торговельне підприємство оплатило медичній установі вартість вакцинації своїх працівників. Загальна вартість послуги склала 5000,00 грн. (без ПДВ). Вакцинацію працівників оформлено як надання допомоги на лікування на підставі п.п. 4.3.22 Закону № 889.

Підприємство є платником податку на прибуток та за декларацією попереднього звітного періоду (9 місяців 2010 року) його прибуток становив 120000,00 грн.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Перераховано медичній установі попередню оплату за вакцинацію

371

311

5000,00

2

Проведено вакцинацію працівників

663

685

5000,00

3

Нараховано допомогу на лікування

949

663

5000,00

4

Здійснено залік заборгованостей

685

371

5000,00

 

На завершення, виражаємо сподівання, що незважаючи на існуючу невизначеність щодо порядку включення витрат, пов’язаних з проведенням профілактичних щеплень, до складу валових витрат, роботодавці заздалегідь потурбуються про здоров’я своїх працівників, щоб не допустити масової епідемії грипу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі