Проблеми ЖКГ узимку

Редакція ПБО
Стаття

Проблеми ЖКГ узимку

 

Найпоширенішими проблемами взимку є опалення нижче встановленої норми, незабезпечення необхідної температури гарячої води тощо. Стикаються з ними як прості фізособи, так і суб’єкти господарювання. Про те, як діяти в разі виявлення подібних проблем, розповімо в цій статті.

Олена УВАРОВА, юрист Видавничого будинку «Фактор»

 

Пошук винного

Згідно зі

ст. 1 Закону про ЖКП житлово-комунальні послуги (далі — ЖКП) — результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів і правил. Споживачами житлово-комунальних послуг можуть бути як фізичні, так і юридичні особи.

Закон про ЖКП

називає такі види житлово-комунальних послуг (ч. 1 ст. 13):

1) комунальні послуги (централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання, централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів тощо);

2) послуги з утримання будинків і споруд, а також прибудинкових територій (прибирання внутрішньобудинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);

3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);

4) послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція тощо).

В отриманні комунальних послуг, послуг з утримання будинків і споруд, а також їх ремонту зацікавлений будь-який суб’єкт господарювання, як у частині обслуговування офісних приміщень, так і виробничих.

Отримання зазначених послуг здійснюється в межах договірних відносин (див. також

ухвалу ВСУ від 24.02.2010 р. № 6-19295св09, постанови ВГСУ від 04.03.2010 р. № 17/89-09, від 20.01.2010 р. № 21/249, від 19.06.2008 р. № 4/276-07-6780). Відповідний договір може бути укладено як з
ЖЕКом, організацією співвласників багатоквартирного будинку або іншим управителем (балансоутримувачем), які в цьому випадку виступають посередниками в наданні комунальних послуг, так і безпосередньо окремо з постачальником кожного ресурсу. Можливий також варіант одночасного укладення договору з ЖЕКом (зокрема на надання послуг з утримання будинків і споруд) та договорів на поставку окремих ресурсів з безпосередніми постачальниками.

Указані вище варіанти оформлення відносин передбачено такими нормативними актами:

а)

Закон про ЖКП, згідно з яким відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг базується виключно на договірних засадах (ч. 1 ст. 19); балансоутримувач має право здійснювати функції утримання на балансі переданого йому за договором з власником майна та управляти їм, укладати договори про надання житлово-комунальних послуг (ч. 1 ст. 24);

б)

Законом про теплопостачання, відповідно до якого використання споживачем теплової енергії здійснюється на підставі договору (абзац двадцятий ст. 1), теплогенеруюча організація має право поставляти вироблену теплову енергію безпосередньо споживачу за договором купівлі-продажу (ч. 4 ст. 19), серед основних обов’язків споживача теплової енергії названо своєчасне укладення договору з теплопостачальником на поставку теплової енергії (ч. 3 ст. ст. 24);

в)

Законом про електроенергетику, який передбачає, що споживачами енергії є суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи, які використовують енергію для власних потреб на підставі договору про її продаж та купівлю (абзац сімнадцятий ст. 1), споживання енергії можливе тільки на підставі договору з енергопостачальником (ч. 1 ст. 26);

г)

Законом про водопостачання, ст. 19 якого передбачає, що послуги з питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання на підставі договору:

— з підприємствами, установами, організаціями, що безпосередньо користуються централізованим питним водопостачанням;

— з підприємствами, установами, організаціями, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд та до обов’язків яких входить надання споживачам послуг з питного водопостачання та водовідведення;

— з об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, іншими об’єднаннями власників житла, яким передано право управління багатоквартирними будинками та забезпечення надання послуг з водопостачання і водовідведення на підставі укладених ними договорів;

— з власниками будинків, що перебувають у приватній власності;

ґ)

Правилами № 2246, п. 4 яких передбачає, що послуги з газопостачання надаються споживачу на підставі договору, який укладається відповідно до типового договору, затвердженого в установленому порядку;

д)

Правилами № 1070, згідно з п. 3 яких послуги з вивезення побутових відходів надаються на підставі договору, що укладається між фізичною або юридичною особою та виконавцем послуг. Договір укладається відповідно до типового договору між власником квартири (орендарем) та балансоутримувачем (ЖЕКом, ОСББ тощо).

До будь-якого із зазначених договорів

обов’язково включаються такі умови:

1) найменування сторін;

2) предмет договору;

3) вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг;

4) порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги;

5)

порядок перерахунку розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

6) права та обов’язки сторін;

7)

порядок контролю та звітності сторін;

8)

порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;

9) визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця/виробника споживачу;

10) порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту);

11) умови доступу у квартиру, будинок, приміщення, на земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показань засобів обліку;

12) порядок здійснення ремонту;

13)

відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору;

14) порядок вирішення спорів;

15) перелік форс-мажорних обставин;

16) строк дії договору;

17) умови зміни, пролонгації, припинення дії договору;

18) дата і місце укладення договору.

До договору про надання послуг питного водопостачання додатково включаються умови про режим надання послуг та обсяг питного водопостачання.

Від того, з ким укладено договір суб’єктом господарювання (чи то з ЖЕКом, ОСББ, іншим управителем/балансоутримувачем, чи то безпосередньо з організацією, що надає відповідні послуги), залежить, до кого пред’являти претензії про якість послуг, що надаються. Укласти такий договір може суб’єкт господарювання, який використовує приміщення на правах власності або користування. В останньому випадку все залежить від того, як питання про комунально-житлове обслуговування приміщення врегульоване сторонами в договорі оренди.

 

Порядок фіксації порушень та пред’явлення претензій

Кожний із перелічених вище нормативно-правових актів установлює порядок фіксації неналежного надання тих чи інших житлово-комунальних послуг споживачам (фізичним та юридичним особам). Наведемо їх у вигляді таблиці.

 

з/п

Вид житлово-комунальної послуги

Права споживача та обов’язки постачальної організації

Порядок фіксації порушення

1

2

3

4

1

Комунальні послуги (Закон про ЖКП)

Комунальні послуги надаються споживачу безперебійно, за винятком часу перерв на:
1) проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем/виробником за графіком, погодженим з виконавчими органами місцевих рад або місцевими державними адміністраціями згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації і користування, положеннями про проведення поточного і капітального ремонтів та іншими нормативними документами;
2) міжопалювальний період для систем опалення, рішення про початок та закінчення якого приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад або місцевими державними адміністраціями виходячи з кліматичних умов, згідно з діючими будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами;
3) ліквідацію наслідків, пов’язаних з дією непереборної сили.
У разі застосування перерви в наданні послуг виконавець/виробник зобов’язаний повідомити через засоби масової інформації про таку перерву споживача не пізніше ніж за
10 днів (за винятком перерви, що виникла внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні необхідно зазначити причину та строк перерви в наданні відповідних послуг.
У разі перевищення нормативно встановлених термінів, за винятком настання форс-мажорних обставин, виконавець/виробник несе відповідальність згідно із законом (ст. 16 Закону про ЖКП).
Споживач має право:
1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг

2) одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;
5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;
6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення систем управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;
2) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;
3) підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;

4) надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;
5) своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
6) розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;
7) утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені договором та/або законодавством;
8) сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт у розмірі, визначеному договором або законодавством;
9) вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;
10) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини

У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо.
Представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.
Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.
Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.
Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.
У разі встановлення за результатами аналізу факту погіршення нормованих показників якості води, витрати споживача, які він здійснив при оплаті вартості проведення аналізу води, підлягають компенсації за рахунок виконавця/виробника (ст. 18 Закону про ЖКП)

2

Послуги водопостачання

Послуги повинні відповідати:
— з централізованого постачання холодної та гарячої води — вимогам щодо якості і тиску води, температури гарячої води, а також розрахунковим нормам витрати води у точці розбору (п. 6 Правил № 630);
— з централізованого опалення — нормативній температурі повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу) за умови їх утеплення споживачами та вжиття власником (балансоутримувачем) будинку та/або виконавцем заходів до утеплення місць загального користування будинку (п. 6 Правил № 630);
— з централізованого водовідведення — нормативам з відведення стічних вод за умови підтримання відповідного стану приміщень будинку та прибудинкової території (п. 6 Правил № 630).
Послуги надаються споживачам безперебійно, за винятком часу перерв на:
— проведення в установленому порядку ремонтних і профілактичних робіт виконавцем за графіком, погодженим з виконавчими органами сільських, селищних та міських рад або місцевими державними адміністраціями;
— міжопалювальний період (для систем опалення);
— ліквідацію наслідків, пов’язаних з дією непереборної сили або аварією.
У разі планування перерви в наданні послуг виконавець зобов’язаний повідомити про це споживача через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж
за 10 днів до її настання (за винятком перерви, що настала внаслідок аварії або дії непереборної сили). У повідомленні зазначаються причина та час перерви в наданні відповідних послуг.
Споживач має право на:
1) зменшення розміру плати у разі:

— надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

— тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви споживача та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);
2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;
3) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім’ї (у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання послуг шляхом зняття пломб за свій рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою);
4) перевірку кількісних і якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у приміщеннях тощо) у порядку, встановленому Правилами № 630;
9) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;
10) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг.
Виконавець зобов’язаний:
1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства та Правил № 630;
2) інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в договорі і рахунках на сплату послуг, розміщуються на дошках оголошень в усіх під’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);

3) надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про Правила № 630 (зазначається у договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця);
4) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;
5) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта;
6) узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення;
7) повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили)
із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;
8) відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) протягом доби;
9) забезпечувати за заявою споживача взяття на абонентський облік у тижневий строк квартирних засобів обліку;
10) утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт;
11) інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звернення — невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини

порушення якісних показників надання послуг;
12) усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством та договором;
13) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх розгляду;
14) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);
15) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;
16) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному договором;
17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
18) відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім’ї, шкоду, заподіяну його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і договору;
19) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і договором;
20) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства

У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець проводить перерахунок розміру плати за фактично надані послуги та виплачує споживачеві компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, що затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства (п. 23 Правил № 630).
У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в договорі.
У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов’язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім’я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.
Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуги, зобов’язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.
У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачів.
За результатами повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об’єднання споживачів.
За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі — акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.

У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.
Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт-претензію і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причини такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв’язуються у суді. Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензії (пп. 33 — 39 Правил № 630)

3

Послуги теплопостачання

4

Послуги з централізованого водовідведення

5

Послуги з вивезення побутових відходів

Діють загальні норми (див. п. 1 цієї таблиці)

У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості споживач викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.
Кількість робочих днів, протягом яких представник виконавця зобов’язаний прибути, встановлюється договором.
Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їх підписом.
У разі неприбуття представника виконавця у встановлений строк або його відмови від підпису акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.
Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії

 

Як бачимо, у разі виникнення проблем з наданням житлово-комунальних послуг суб’єкту господарювання необхідно в передбаченому законодавством порядку

скласти акт-претензію про неналежне надання або ненадання послуг. У разі відхилення від зазначеного порядку фіксації порушень з боку організацій, що надають житлово-комунальні послуги, шанси переконати в подальшому у своїй правоті суд украй низькі (див., наприклад, постанову Київського міжобласного апеляційного госпсуду від 13.10.2009 р. № 20/108).

Наводимо

форму Акта-претензії про неналежне надання або ненадання послуг (додаток до Правил № 630).

 

img 1

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі