Про затвердження Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів

Редакція ПБО
Постанова від 27.09.2010 р. № 21-1

Пенсійний фонд України

 

Про затвердження Порядку зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів

Постанова правління від 27 вересня 2010 року № 21-1

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за № 955/18250

(витяг)

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 1261, правління Пенсійного фонду України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Затвердити Порядок зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів, що додається.

<…>

4. Ця постанова набирає

чинності з 1 січня 2011 року.

 

Голова правління Б. Зайчук

Затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 21-1

 

Порядок зарахування в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення помилково сплачених коштів

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за № 955/18250

 

1. Цей Порядок розроблено на виконання статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон).

2. Цей Порядок визначає процедуру зарахування в рахунок майбутніх платежів або повернення платникам, на яких згідно із Законом покладено обов’язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок (далі — платники єдиного внеску), суми помилково сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок).

3. У випадку помилкової сплати суми єдиного внеску на відповідний рахунок управлінням Пенсійного фонду України у районі, місті або районі у місті (далі — орган Пенсійного фонду), відкритий в органах Державного казначейства України для їх зарахування, органом Пенсійного фонду здійснюється зарахування коштів у рахунок майбутніх платежів по тому самому виду платежу (рахунку) відповідно до встановленого розміру єдиного внеску, який повинен надходити на рахунок, на який було їх сплачено, в порядку календарної черговості виникнення зобов’язань платника з цього платежу.

4.

Повернення коштів здійснюється у випадках:

помилкової або надмірної сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій або інших коштів на відповідний рахунок органу Пенсійного фонду, відкритий в органах Державного казначейства України для їх зарахування (далі — рахунок органу Пенсійного фонду), відповідно до встановленого розміру єдиного внеску;

помилкової сплати суми єдиного внеску та/або фінансових санкцій на неналежний рахунок органу Пенсійного фонду.

До сум помилково сплачених коштів

не включаються суми авансових платежів, сплачені відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 9 Закону.

5. Повернення коштів у випадках, передбачених пунктом 4 цього Порядку, здійснюється на підставі

заяви платника, яка подається в довільній формі до органу Пенсійного фонду, в якому він перебуває на обліку як платник єдиного внеску.

У заяві обов’язково зазначаються

: найменування (прізвище, ім’я, по батькові) платника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер (за наявності), причини повернення коштів, суми платежу, що підлягають поверненню.

До заяви платник обов’язково додає

оригінал або копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), який підтверджує помилкову сплату коштів на рахунок органу Пенсійного фонду.

6. Орган Пенсійного фонду, одержавши від платника заяву, передбачену пунктом 5 цього Порядку, у строк не більше трьох робочих днів проводить перевірку викладених у ній даних. У разі необхідності орган Пенсійного фонду може вимагати від платника та його посадових осіб надання додаткових документів, інформації та пояснень.

У разі наявності в обліку органу Пенсійного фонду заборгованості зі сплати єдиного внеску або фінансових санкцій за іншими рахунками орган Пенсійного фонду повідомляє платника про можливість направлення коштів (або їх частки), зазначених у заяві, у першу чергу на погашення цих боргів.

Якщо платник погоджується з пропозицією про направлення помилково або надмірно сплачених коштів на погашення зазначеної заборгованості, їх перерахування здійснюються у порядку, визначеному пунктом 9 цього Порядку.

7. Орган Пенсійного фонду у термін не більше ніж три робочих дні з дня отримання заяви на підставі даних карток особових рахунків платників готує висновок за формою, наведеною у

додатку 1*, про повернення помилково сплачених коштів або про відмову в задоволенні заяви, про що платник повідомляється письмово, за підписом посадової особи органу Пенсійного фонду. У разі відмови в поверненні коштів у повідомленні, що надається (надсилається) платнику, зазначаються її причини.

* Додатки не публікуються. —

Прим. ред.

Висновки реєструються в журналі обліку.

8. На підставі висновку, зазначеного у пункті 7 цього Порядку, у термін не пізніше ніж два робочих дні після його підписання орган Пенсійного фонду здійснює повернення помилково сплачених коштів з рахунку, на який їх було сплачено, шляхом оформлення розрахункових документів та направлення їх відповідним органам Державного казначейства України.

Органи Державного казначейства України на підставі розрахункових документів органів Пенсійного фонду перераховують кошти за належністю за рахунок поточних надходжень за день на відповідних рахунках органів Пенсійного фонду.

Повернення коштів здійснюється на рахунки платників єдиного внеску, відкриті в банках або органах Державного казначейства України, з яких вони надійшли. Платникам, які сплатили кошти готівкою, повернення коштів здійснюється на рахунки, зазначені ними у заяві.

9. Помилково сплачені суми єдиного внеску та/або фінансових санкцій на неналежний рахунок органу Пенсійного фонду, перераховуються шляхом оформлення органом Пенсійного фонду розрахункового документа про перерахування коштів на відповідний рахунок органу Пенсійного фонду за заявою платника не пізніше наступного робочого дня з дня надходження такої заяви.

10. Повернення платникам єдиного внеску помилково сплачених коштів здійснюється органами Пенсійного фонду за рахунок поточних надходжень на рахунок органу Пенсійного фонду, на який сплачено кошти, що повертаються.

У разі неможливості здійснення повернення одноразово на загальну суму орган Пенсійного фонду здійснює повернення частковими сумами шляхом оформлення відповідних розрахункових документів.

У разі недостатності або відсутності на відповідному рахунку поточних надходжень коштів для здійснення повернення відповідний орган Пенсійного фонду направляє звернення за формою наведеною у

додатку 2 для підкріплення коштами цього рахунку до головного управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві чи Севастополі (далі — головне управління). Головне управління на підставі звернення приймає рішення за формою наведеною у додатку 3 та оформлює розрахункові документи для перерахування на рахунок органу Пенсійного фонду необхідної суми коштів з відповідного рахунку, відкритого на ім’я головного управління в органі Державного казначейства. Зазначені розрахункові документи передаються для виконання Головному управлінню Державного казначейства України.

Головне управління Державного казначейства України на підставі розрахункових документів головного управління перераховує кошти єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій у межах поточних надходжень за день у цілому по регіону за відповідним видом платежу.

У разі недостатності або відсутності коштів на рахунку головного управління його підкріплення здійснюється на підставі рішення Пенсійного фонду України за формою наведеною у

додатку 3 для перерахування коштів з відповідного рахунку, відкритого в Державному казначействі України для зарахування коштів єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій за відповідним видом надходжень, до розмежування цих коштів за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування. Підставою для прийняття рішення щодо підкріплення коштами є звернення головного управління за формою наведеною у додатку 2.

На підставі прийнятого рішення Пенсійний фонд України оформлює розрахункові документи на перерахування необхідної суми коштів відповідному органу Пенсійного фонду для здійснення повернення та надає їх до Державного казначейства України.

Державне казначейство України на підставі розрахункових документів Пенсійного фонду України до здійснення розмежування єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування перераховує кошти за належністю у межах поточних надходжень за день.

 

Директор департаменту надходження доходів В. Литвиненкокоментар редакції

Що буде із сумами помилково сплаченого єдиного соціального внеску?

Нагадаємо, що згідно із Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464), який набере чинності з 1 січня 2011 року, замість внесків, що сьогодні сплачуються до чотирьох фондів соціального страхування, платники сплачуватимуть до Пенсійного фонду єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ). Докладніше про це читайте у статті «Єдиний соціальний внесок: як це буде…» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 67.

Згідно з ч. 13 ст. 9 Закону № 2464 порядок зарахування в рахунок майбутніх платежів або повернення платникам помилково сплачених сум ЄСВ має бути визначено Пенсійним фондом.

Пенсійний фонд уже розробив та затвердив такий порядок (далі — Порядок № 21-1).

Відповідно до Порядку № 21-1 помилково сплачені суми ЄСВ може бути зараховано в рахунок сплати майбутніх платежів або повернено платнику.

Повернення

помилково або надмірно сплаченої суми ЄСВ та/або фінансових санкцій чи інших коштів, а також повернення помилково сплачених на неналежний рахунок органу Пенсійного фонду сум ЄСВ та фінансових санкцій здійснюється тільки на підставі заяви платника. Незважаючи на те, що така заява подається в довільній формі, у ній обов’язково мають бути зазначені: найменування (П. І. Б.) платника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер (для фізичних осіб за його наявності), причини повернення коштів, суми платежу, що підлягають поверненню. До заяви необхідно додати оригінал або копію розрахункового документа, що підтверджує помилкову сплату коштів на рахунок органу Пенсійного фонду.

Протягом трьох робочих днів

із дня отримання заяви від платника з проханням повернути помилково сплачені на відповідний рахунок органу Пенсійного фонду суми ЄСВ, фінсанкцій чи інших коштів орган Пенсійного фонду перевіряє наведені в ній дані. При цьому орган Пенсійного фонду може вимагати надання додаткових документів (про те, які ж це документи, Порядок № 21-1 умовчує), інформації та пояснень. У цей же строк орган Пенсійного фонду готує висновок про повернення коштів або про відмову у задоволенні заяви. Про відмову платника повідомляють письмово із зазначенням причин.

У разі

позитивного рішення, помилково сплачені суми повертаються платнику протягом двох робочих днів після підписання висновку на рахунок, з якого вони надійшли, або на рахунок, зазначений у заяві, якщо кошти було сплачено готівкою.

Помилково сплачені на неналежний рахунок органу Пенсійного фонду

суми ЄСВ та/або фінсанкцій перераховуються на відповідний рахунок органу Пенсійного фонду за заявою платника не пізніше наступного робочого дня з дня подання платником заяви.

Якщо в органу Пенсійного фонду не вистачає коштів на повернення помилково сплачених сум одноразовим платежем, такі суми відшкодовуються частинами, у разі недостатності або відсутності коштів на повернення орган Пенсійного фонду звертається до вищого за рівнем органу за фінансовим підкріпленням.

Порядок, що коментується,

набере чинності з 01.01.2011 р.

 

Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі