Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Чи застосовується нульова ставка ПДВ при передачі майна в суборенду підприємствами інвалідів

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2010/№ 82
Друк
Лист від 20.07.2010 р. № 1112/11/13-10

Початок

Попередній фрагмент

5. Застосування нульової ставки з податку на додану вартість при здійсненні операцій з надання в суборенду майна підприємствами громадських організацій інвалідів

Тривалий час у судовій практиці було спірним питання застосування нульової ставки з податку на додану вартість до операцій з надання в суборенду невласних приміщень підприємствами, заснованими організаціями інвалідів.

Адміністративні суди України здебільшого виходили з того факту, що надання в суборенду майна є послугами власного виробництва підприємств, заснованих громадськими організаціями інвалідів. Відтак, на думку судів, зазначені операції підлягали оподаткуванню за нульовою ставкою в силу підпункту 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 Закону України «Про податок на додану вартість».

Зазначеному питанню надано оцінку Верховним Судом України31 у справі за позовом Підприємства громадської організації «К» до Державної податкової інспекції в Оболонському районі м. Києва про визнання нечинними податкових повідомлень-рішень.

31 Постанова Верховного Суду України від 30 вересня 2009 року, реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР — 6818944.

Як установлено судами, між Товариством з обмеженою відповідальністю «М» та Підприємством громадської організації «К»

було укладено договір оренди, за умовами якого останнє отримало в тимчасове платне користування частину нежитлового приміщення Торгівельного комплексу «М», яку передавало в суборенду іншим орендарям. Зазначені операції Підприємство громадської організації «К» оподатковувало за нульовою ставкою податку на додану вартість.

Частиною першою статті 141 Закону України від 21 березня 1991 року № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» встановлено, що підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право на пільги зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до законів України з питань оподаткування. Застосовувати зазначені пільги такі підприємства та організації мають право за наявності дозволу на право користування пільгами з оподаткування, який надається на квартал, півріччя, три квартали, рік міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Відповідно до абзаців першого — четвертого підпункту 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 Закону України «Про податок на додану вартість» (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) оподатковуються за нульовою ставкою операції з поставки товарів (крім підакцизних товарів та тих, що підпадають під визначення 1 — 24 груп УКТ ЗЕД та послуг (крім грального та лотерейного бізнесу), які безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва. Перелік зазначених товарів (послуг) щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням міжвідомчої комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів. Безпосереднім вважається виготовлення товарів, внаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 відсотків від продажної ціни таких виготовлених товарів. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності реєстрації у відповідному податковому органі, яка здійснюється на підставі подання позитивного рішення міжвідомчої комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та відповідної заяви платника податку про бажання отримати таку пільгу відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». При порушенні вимог цього підпункту платником податку податковий орган скасовує його реєстрацію як особи, що має право на податкову пільгу, а податкові зобов’язання такого платника податку перераховуються з податкового періоду, за наслідками якого були виявлені такі порушення, відповідно до загальних правил оподаткування, встановлених цим Законом, та з одночасним застосуванням відповідних фінансових санкцій.

Аналіз зазначених норм дає підстави вважати, що під операціями з поставки товарів та послуг, які безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів і підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою відповідно до підпункту 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 Закону України «Про податок на додану вартість» слід розуміти такі, що є результатом трудової діяльності працівників зазначених підприємств.

До таких операцій, на думку колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України, не можна віднести надання послуг щодо передання у найм майна (нерухомості), що належить третім особам. Ці послуги не є результатом безпосереднього їх виготовлення (надання) підприємством громадської організації інвалідів, тобто результатом праці його працівників. Вони є наслідком передання в найм майна, створеного іншими учасниками цивільних правовідносин, які не мають відповідних преференцій з оподаткування.

Суди всіх інстанцій, помилково витлумачивши підпункт 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 Закону України «Про податок на додану вартість», допустили неправильне застосування норм права, що призвело до ухвалення ними незаконних рішень.

Причиною помилкового тлумачення Вищим адміністративним судом України норми підпункту 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 Закону України «Про податок на додану вартість» можна визнати недостатньо конкретизоване поняття «товари та послуги, які безпосередньо виготовляються (надаються)» підприємствами громадських організацій інвалідів

.

Не викликає сумнівів той факт, що послуги суборенди підпадають під загальне визначення поняття послуг, наведене у пункті 1.4 статті 1 Закону України «Про податок на додану вартість». При цьому Закон фактично не диференціює послуги на ті, що надаються платником податку безпосередньо (як це передбачено підпунктом 6.2.8 пункту 6.2 статті 6 цього Закону) та опосередковано.

Очевидно, це стало причиною ускладнень для адміністративних судів України при застосуванні положень Закону до операцій з надання майна в суборенду підприємствами громадських організацій інвалідів. Адміністративні суди не наважилися давати власне тлумачення поняття «безпосереднє надання послуг», не передбачене безпосередньо Законом, і вказувати на те, що безпосередність означає в цьому контексті результат трудової діяльності (праці) працівників відповідних підприємств.

Слід також зазначити, що «результат трудової діяльності (праці) працівників» є значною мірою оціночним поняттям. Наприклад, передача в суборенду майна теж може певною мірою розглядатися як результат діяльності трудового колективу (наприклад, з пошуку орендарів, укладення з ними договорів, забезпечення експлуатації будівлі тощо), але така діяльність не передбачає виникнення нових матеріальних результатів у вигляді певних активів. Отже, правова позиція Верховного Суду України з цього питання потребує під час її застосування додаткового аналізу в кожному конкретному випадку.

З урахуванням викладеного видається доцільним конкретизувати в Законі України «Про податок на додану вартість» вичерпний перелік послуг, які не можуть вважатися безпосередньо виготовленими. Наприклад, це можуть бути послуги з передачі права на користування чужим майном, включаючи об’єкти інтелектуальної власності, операції з відступлення майнових прав. Можна також піти шляхом обмеження вартісної складової субпідрядних послуг певною часткою. Наприклад, послуги не можуть вважатися наданими безпосередньо, якщо вартість послуг субпідрядників становить понад 50 % ціни поставки послуг, що безпосередньо надаються підприємствами громадських організацій інвалідів.коментар редакції

Чи застосовується нульова ставка ПДВ при передачі
майна в суборенду підприємствами інвалідів

Як свідчить практика, щодо правил оподаткування операцій, що здійснюються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, завжди виникало чимало запитань. Варто хоча б пригадати про дві різні норми Закону про ПДВ — пп. 5.2.1 і 6.2.8, що стосуються порядку обкладення ПДВ таких операцій: у першому з них ідеться про застосування пільги, а в другому — ставки податку в розмірі 0 %.

У зв’язку з цим деякі спірні питання з ПДВ-інвалідної тематики платникам податків доводиться вирішувати в судовому порядку.

Так, наприклад, у суді розглядалося питання про можливість застосування нульової ставки ПДВ, установленої п.п. 6.2.8 Закону про ПДВ, до операцій з надання підприємством громадської організації інвалідів майна в суборенду (див., зокрема, постанову ВСУ від 30.09.2009 р. у справі № 21-1300во09).

Із цього приводу суд зазначив, що операції з передачі в оренду майна, що належить третім особам,

не можна відносити до послуг, які обкладаються ПДВ за нульовою ставкою згідно з п.п. 6.2.8 Закону про ПДВ. Такі послуги із суборенди не є результатом безпосереднього їх надання підприємством громадської організації інвалідів, результатом праці його працівників. А отже, повинні обкладатися ПДВ за ставкою 20 %. Хоча слід зауважити, що в Законі про ПДВ критерій безпосереднього виготовлення розшифровано виключно щодо товарів.

Щоправда, податківці в п. 13 розділу V листа від 04.12.2009 р. № 27084/7/16-1517 дали зрозуміти, що при оподаткуванні послуг, які безпосередньо надаються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, застосовуються правила, аналогічні правилам, установленим для оподаткування товарів (згодом роз’яснення, надані цим пунктом, було відкликано листом ДПАУ від 02.06.2010 р. № 10726/7/16-1517 у зв’язку з усуненням недоліків, виявлених за результатами перевірки Мін’юстом дотримання ДПАУ законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів).

Зазначену думку щодо оподаткування послуг із суборенди підтвердив і ВАСУ в листі, що коментується. Водночас він указав, що Закон про ПДВ фактично не диференціює послуги на надані платником податку безпосередньо та опосередковано. Крім того, ВАСУ зауважив, що результат трудової діяльності (праці) працівників є значною мірою оціночним поняттям. Наприклад, передача в суборенду майна також може деякою мірою розглядатися як результат діяльності трудового колективу (наприклад, з пошуку орендарів, укладення з ними договорів, забезпечення експлуатації будівлі тощо), але така діяльність не передбачає виникнення нових матеріальних результатів у вигляді певних активів. Отже, питання застосування пільги з оподаткування в такій ситуації потребує додаткового аналізу в кожному конкретному випадку.

 

Наталя Білова

Наступний фрагмент

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі