Заповнюємо додаток 2 до декларації з ПДВ

Редакція ПБО
Стаття

Заповнюємо додаток 2 до декларації з ПДВ
(переносимо «сплачену частину» рядка 26 до рядка 23.2 декларації)

 

Зважаючи на наближення чергових строків подання податкової звітності, ми вирішили зупинитися на найпопулярнішому з додатків — додатку 2 до декларації з ПДВ, що заслуговує, мабуть, на особливу увагу. Тим більше, що 2010 рік уніс до його заповнення свої корективи. Про те, як сьогодні заповнити додаток 2, зараз і поговоримо

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон № 2275

— Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 20.05.2010 р. № 2275-VI.

Порядок № 166

— Порядок заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затверджений наказом ДПАУ від 30.05.97 р. № 166.

 

Обмеження, запроваджені

Законом № 2275

Насамперед нагадаємо положення

чинного сьогодні п.п. «б» п.п. 7.7.2 Закону про ПДВ (після змін, унесених до нього Законом № 2275, див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 50, с. 11, якими встановлено особливі правила перенесення показника рядка 26 до рядка 23.2 декларації):

«б)

залишок від’ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту кожного наступного податкового періоду лише в частині суми податку, фактично сплаченої отримувачем постачальникам товарів (послуг) та при імпорті, і включається до розрахунку бюджетного відшкодування наступного звітного періоду;

залишок від’ємного значення, за яким

не проведено розрахунків з постачальниками, відображається в податковій декларації з податку на додану вартість окремим рядком для визначення суми податку, яка може підлягати відшкодуванню в частині сплачених сум податку в наступних звітних періодах;

залишок від’ємного значення після бюджетного відшкодування відображається у декларації з податку на додану вартість окремим рядком та включається до складу податкового кредиту починаючи з першого звітного періоду

2011 року».

При цьому у зв’язку з уведеним у такий спосіб обмеженням на перенесення накопиченого «мінуса» (фактично — заморожуванням

Законом № 2275 до кінця 2010 року в рядку 26 ПДВ-декларації неоплаченого залишку від’ємного значення) уже вийшли такі роз’яснення ДПАУ:

лист від 18.06.2010 р. № 12096/7/16-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 52 , що повідомив про нововведення та можливість часткового перенесення «сплаченого» значення рядка 26 до рядка 23.2 наступної декларації починаючи зі звітності за червень 2010 року (тобто — «перше» перенесення за новими правилами «сплаченого» значення рядка 26 декларації за травень до рядка 23.2 червневої декларації), і тим самим указав на те, що форма ПДВ-декларації у зв’язку з такими новаціями законодавства при цьому не змінюватиметься (тобто якогось нового «окремого» рядка для цього в декларації не з’явиться);

лист від 08.07.2010 р. № 13547/7/16-1517 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 56 (далі — лист № 13547) з прикладом заповнення рядків декларації та перенесенням показників за періоди травень — липень 2010 року;

лист від 15.07.2010 р. № 14134/7/16-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 59 (далі — лист № 14134), що пояснював оновлений порядок заповнення додатка 2 до ПДВ-декларації з числовим прикладом.

Отже, спираючись на такі роз’яснення контролюючих органів та положення

Закону № 2275, заповнити підсумкові рядки декларації з ПДВ сьогодні можна так:

 

Заповнення підсумкових рядків декларації з ПДВ

(з урахуванням

Закону № 2275 )

Рядок

Порядок заповнення

Рядок 23.1

До цього рядка переносять значення з рядка 22.2 попередньої декларації в усій сумі (при цьому в такому випадку неважливо, є воно оплаченим чи неоплаченим)

Рядок 23.2

До цього рядка до кінця 2010 року переносять виключно «сплачену частину» рядка 26 попередньої декларації

Рядок 24

Показник цього рядка розраховують за формулою (рядок 23 - рядок 20)

Рядок 25

Цей рядок заповнюють платники податків, які мають право на бюджетне відшкодування, декларуючи за ним суму, що заявляється до відшкодування (розрахунок якої підтверджується при цьому в додатку 3 до декларації)

Рядок 26

Для показника цього рядка (в умовах дії обмежень, запроваджених Законом № 2275) можна вивести таку формулу:

рядок 26 поточної декларації = рядок 26 попередньої декларації - рядок 23.2 поточної декларації + (рядок 24 поточної декларації - рядок 25 поточної декларації)

 

І ще один момент, що заслуговує на увагу.

До рядка 23.2 поточної декларації потрапляють оплати ЗВЗ із рядка 26, здійснені в попередньому періоді.

Хоча «обмежувальний» Закон № 2275 досить поверхнево прописав умову щодо оплат, які включаються до рядка 23.2 (точно кажучи, не конкретизував, оплати якого періоду — поточного чи попереднього — повинні при цьому враховуватися), вважаємо, що в цьому випадку, за аналогією з декларуванням бюджетного відшкодування, має працювати той же принцип, який передбачає, нагадаємо, що до розрахунку бюджетного відшкодування поточного періоду можуть включатися суми ЗВЗ (залишку від’ємного значення), сплачені постачальникам виключно в попередніх періодах (тобто, скажімо, заявляти бюджетне відшкодування в серпні можна тільки за умови оплати в липні ЗВЗ, що виник, постачальникам). Отже, якщо керуватись таким підходом, до рядка 23.2 поточної декларації потраплятиме від’ємне значення з рядка 26, яке було сплачено постачальникам в попередньому періоді. Підтверджується це й числовим прикладом з листа № 14134, де до рядка 23.2 поточної декларації переходить сплачена в попередньому періоді постачальникам частина ЗВЗ.

Беручи все це до уваги, подивимося, як же в сьогоднішніх умовах потрібно заповнювати додаток 2 до декларації з ПДВ.

 

Додаток 2 тепер слід подавати, якщо заповнено рядок 24, 26 чи 23.2 декларації

Як відомо, донедавна додаток 2 потрібно було подавати, якщо в декларації був заповнений

рядок 24 (п. 5.12 Порядку № 166).

Водночас, ознайомившись з

листом № 14134, де пояснювалися особливості складання цього додатка, та числовим прикладом, що міститься в ньому, можна побачити, що тепер додаток 2 подається:

— як і раніше, у разі якщо заповнено

рядок 24 декларації;

— якщо в декларації заповнено

рядок 26 (навіть якщо рядок 24 при цьому не заповнений (у ньому стоїть прокреслення), див. у прикладі з листа № 14134 дані за липень 2010 року). Пояснюється це тим, що тепер додаток 2 повинен також підтверджувати й «заморожений» залишок за рядком 26 декларації, який важливий при заповненні наступної декларації та має право (у сплаченій частині) перейти до рядка 23.2 у майбутньому.

Разом із тим, варто відзначити ще один можливий випадок подання додатка 2, який у

листі не згадується. Це випадок, коли заповнено рядок 23.2 декларації (навіть якщо в рядках 24 і 26 при цьому стоять «—» (прокреслення)) — тобто, припустимо, коли повністю сплачене в попередньому періоді значення рядка 26 декларації переходить до рядка 23.2 поточної декларації, згортаючись при цьому (у всій сумі) із декларованими (за рядком 20) поточними додатними податковими зобов’язаннями (унаслідок чого за рядком 27 поточної декларації виводиться «зменшена» сума до сплати). Отже, оскільки сплачене значення з рядка 26 попередньої декларації переходить до рядка 23.2 поточної декларації, то інформацію про таку його сплату (тобто підтвердження сформованого «сплаченого» показника рядка 23.2) і покликаний у цьому випадку розкрити додаток 2 (в якому такі оплати буде розшифровано за графою 4, тоді як у графах 3 і 5 цього додатка при цьому буде проставлено прокреслення; докладніше цей випадок ми далі розглянемо на прикладі).

Подібна ситуація розглядається й у рубриці «Думка фахівців офіційних органів» (див. с. 44), де роз’яснюється, що в разі заповнення в декларації

рядка 23.2 (навіть якщо при цьому в такій декларації не заповнено ні рядок 24, ні рядок 26 — тобто «перенесений» сплачений «мінус» повністю зіграв у зменшення додатних податкових зобов’язань, що декларуються), подання додатка 2 (з розшифровкою в його графі 4 оплат попередніх періодів) разом із такою декларацією є обов’язковим.

Таким чином, віднині «під рядок» 23.2 платникам податків також слід подавати додаток 2.

 

Заповнюємо додаток 2: стислий алгоритм

Оскільки заповнення додатка 2 пов’язане з рядками декларації, то насамперед вкажемо на особливості порядкового заповнення декларації з ПДВ.

Отже, дійшовши при складанні декларації до рядка 23.2, до нього слід перенести сплачену в попередньому періоді постачальникам частину наявного ЗВЗ. Для цього доведеться відстежити оплати попереднього періоду, а отже, виконати певний обсяг робіт (зауважимо, що сума оплат ЗВЗ буде при цьому докладно за періодами формування такого ЗВЗ також розшифровуватися у графі 4 додатка 2). Після визначення показника рядка 23.2 (тобто «сплаченої частини» рядка 26 попередньої декларації) у декларації заповнюється решта рядків.

Стисло

алгоритм заповнення додатка 2 наразі можна зобразити так:

(1)

до підсумку графи 3 додатка 2 переносимо значення рядка 24 поточної декларації, розшифровуючи його на складові за періодами виникнення ЗВЗ;

(2) заповнюємо

графу 4 додатка 2 — сюди заносимо здійснені в попередньому періоді оплати ЗВЗ із рядка 26 попередньої декларації, а також показуємо (якщо такі були) здійснені в попередньому періоді оплати ЗВЗ із рядка 23.1 поточної декларації. Отже, графа 4 додатка 2 формується з:

Графа 4
додатка 2

=

Оплати попереднього періоду ряд. 23.1 поточної декларації

+

Оплати попереднього періоду рядка 26 попередньої декларації (що включаються до ряд. 23.2 поточної декларації)

(3)

до підсумку графи 5 додатка 2 переносимо значення рядка 26 поточної декларації (розшифровуючи його знову ж таки з урахуванням здійснених оплат за періодами на складові).

Зауважимо: про те, що дані рядків 24 і 26 декларації повинні відповідати підсумкам колонок 3 і 5 додатка 2 відповідно, ішлося й у

листі № 14134.

Щоправда, при цьому в

листі № 14134 податківці також пропонували і формулу для розрахунку показника графи 5 додатка 2 (а саме: гр. 5 поточ. періоду = гр. 5 поперед. періоду - гр. 4 поточ. періоду). Однак вона, слід зауважити, працюватиме не завжди. У всякому разі щодо підсумкових значень граф додатка 2 не завжди простежуватиметься така залежність. Адже якщо, припустимо, у попередньому періоді було заповнено рядок 22.2 декларації, який у тому ж періоді було оплачено, то ця сума не пройде через рядок 26 декларації (фактично не дійде до нього), тоді як за графою 4 додатка 2 поточного періоду вона має бути відображена як сплачена. Тому все залежатиме від кожної конкретної ситуації, що виникла у платника податків, і запропонована податківцями арифметика за графами в додатку 2 може при цьому і не виконуватися.

Варте уваги також, що в разі якщо в декларації, наприклад, заповнено рядок 26 (тоді як у рядку 24 при цьому стоїть прокреслення — тобто, припустимо, значення рядка 23 цілком зіграло у зменшення податку до сплати, що виник), у додатку 2 за графою 3 у такому разі також стоятимуть «нулі», тоді як його графу 4 (за наявності оплат попереднього періоду) та графу 5 буде заповнено. У

листі № 14134, наприклад, таку ситуацію ілюструють дані за липень 2010 року (з «нульовою» графою 3 у додатку 2 та заповненими при цьому графами 4 і 5).

Розглянемо ситуацію докладніше на прикладі.

Приклад.

Припустимо, підсумкові рядки декларації за липень — листопад 2010 року було заповнено так (припустимо до цього в декларації за червень 2010 декларувалися додатні податкові зобов’язання (податок до сплати) за рядком 27 декларації, після чого починаючи з липня 2010 року стали виникати від’ємні податкові зобов’язання):

 

Заповнення підсумкових рядків декларації з ПДВ

Рядок декларації

Звітні (податкові) періоди 2010 року

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

9

2000

14000

11000

18300

14700

17

10000

19000

4000

12000

9000

20

7000

6300

5700

21

8000

5000

22.2

8000

5000

23.1

8000

5000

23.2

3500*

1500

2500*

24 (23 - 20)

8000

1500*

 

 

25

2000

26

6000*

4000*

(6000 - 3500 + 1500)

2500*

(4000 - 1500)

 

27

4800

3200

Примітка (сплачена частина ЗВЗ)

Припустимо, із 8000 грн. ЗВЗ липня (рядок 22.2 липня) у цьому ж липні було сплачено постачальникам 2000 грн. (цю суму в наступному періоді заявляємо як бюджетне відшкодування, зважаючи на збереження в серпні «мінуса» в декларації)

Припустимо, з 8000 грн. ЗВЗ липня (рядок 22.2 липня) у серпні було сплачено постачальникам ще 3500 грн. (цю суму переносимо до рядка 23.2 наступної декларації за вересень)

Припустимо, з 5000 грн. ЗВЗ серпня (рядок 22.2 серпня) у вересні було сплачено постачальникам 1500 грн. (цю суму переносимо до рядка 23.2 наступної декларації за жовтень)

Припустимо, з 8000 грн. ЗВЗ липня (рядок 22.2 липня) у жовтні було сплачено постачальникам останні 2500 грн. (цю суму переносимо до рядка 23.2 наступної декларації за листопад)

 

*Пояснення до цих сум див. далі.

 

Тоді додаток 2 до декларації з ПДВ буде заповнено так (шапку додатка 2 опускаємо, залишаючи в ній тільки нумерацію граф 1 — 5, з повтором у подальшому за періодами тільки граф 3 — 5):

 

Додаток 2

(до декларації з ПДВ за серпень — листопад 2010 року)

Періоди:

серпень 2010 р.

вересень 2010 р.

жовтень 2010 р.

листопад 2010 р.

1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

1

07.2010

8000

2000

6000

3500

2500

2500

2500

2

08.2010

1500

1500

1500

Усього

х

8000

2000

6000

1500

3500

4000

1500

2500

2500

 

Пояснення до прикладу:

Рядок 26 за серпень (6000 грн.)

: оскільки з від’ємного ЗВЗ липня (8000 грн.) у тому ж липні було сплачено постачальникам 2000 грн. (і в наступному періоді (серпні), зважаючи на збереження «мінуса» в серпневій декларації, така сплачена сума була заявлена як бюджетне відшкодування за рядком 25 декларації), то відповідно несплачений залишок ЗВЗ серпня (рядок 26) склав 6000 грн. (8000 грн. - 2000 грн.).

Рядок 23.2 за вересень (3500 грн.)

: ураховуючи, що в серпні частину ЗВЗ із рядка 26 було сплачено постачальникам у сумі 3500 грн., то таку «сплачену частину» переносимо до рядка 23.2 наступної (вересневої) декларації (інакше кажучи, тим самим у рядку 23.2 вересневої декларації буде відображено суму 3500 грн., сплачену постачальникам у попередньому періоді — серпні). Відповідно на цю суму зменшуватиметься залишок ЗВЗ (рядок 26) вересня (6000 грн. - 3500 грн.).

Рядок 24 за вересень (1500 грн.)

: водночас слід ураховувати, що до вересня (за рядком 23.1) перейшов від’ємний ЗВЗ серпня (5000 грн.), а також при цьому за рядком 20 вересня декларувалися додатні податкові зобов’язання (7000 грн.). У такому разі важливо пам’ятати, що згортання додатних податкових зобов’язань, що виникають, з від’ємним значенням (сформованим у різних періодах) відбувається у хронологічній послідовності формування від’ємного значення, що виникло (ЗВЗ). На це зверталася увага і в примітках, наприклад, з листа № 14134. У свою чергу, це означає, що в рахунок «додатних» 7000 грн. вересня спершу зараховуються (за хронологією виникнення) 3500 грн., що виникли першими (тобто «оплачений» рядок 23.2 вересня), а потім уже — решта (що виявилися в цьому випадку ще «несплаченими в попередньому періоді») 5000 грн. (тобто рядок 23.1 вересня). У результаті залишок, що виник за рядком 24 (1500 грн. — що утворилися, по суті, з частини серпневого «несплаченого в попередньому періоді» ЗВЗ у 5000 грн.), не перекритий податковими зобов’язаннями, є при цьому несплаченим у попередньому періоді. А отже, він переходить із рядка 24 до рядка 26 декларації. Таким чином, при згортанні важливо дотримуватись хронології виникнення ЗВЗ. (А ось, скажімо, піти в цій ситуації іншим шляхом та, порушуючи хронологію виникнення ЗВЗ, зарахувати, наприклад, у рахунок додатних 7000 грн. вересня пізніше «несплачені» 5000 грн., що спершу утворилися (рядок 23.1), а потім більш «ранню» частину (2000 грн.) зі сплачених (рядок 23.2), вважаючи при цьому сформований за рядком 24 залишок (1500 грн.) також сплаченим та декларуючи, наприклад, при цьому за ним у вересні за рядком 25 відшкодування, було б неправильно).

Рядок 26 за вересень (4000 грн.)

: з урахуванням викладеного в результаті рядок 26 вересневої декларації буде сформовано із ЗВЗ липня 2500 грн. (6000 грн. - 3500 грн.), що залишився несплаченим, та несплаченого в попередньому періоді залишку ЗВЗ серпня в сумі 1500 грн., що додався до нього (тобто рядок 26 вересня = 2500 грн. + 1500 грн. = 4000 грн.). Припустимо, такий доданий залишок (1500 грн.) було при цьому в поточному періоді — вересні — сплачено. Отже, у наступному періоді він потрапить до рядка 23.2 жовтневої декларації.

Рядок 26 за жовтень (2500 грн.)

: значення цього рядка відповідно зменшуватиметься на сплачену у вересні постачальникам суму в 1500 грн. (тобто рядок 26 жовтня = 4000 грн. - 1500 грн. = 2500 грн.). Зауважимо: хоча в жовтневій декларації не заповнено рядок 24, додаток 2 до декларації за жовтень усе одно доведеться скласти та подати. Адже він, по-перше, підтверджуватиме формування «сплаченої» суми (1500 грн.) за рядком 23.2 жовтневої декларації («попередні» оплати при цьому підтверджуватимуться розшифровкою за періодами їх виникнення у графі 4 додатка 2), а, по-друге, покаже неоплачений залишок за рядком 26 жовтневої декларації (2500 грн.).

Рядок 23.2 за листопад (2500 грн.)

: припустимо, що в попередньому періоді — жовтні — постачальникам було сплачено залишок рядка 26 жовтня (2500 грн., що залишилися ще від ЗВЗ липня). Відповідно в наступній декларації за листопад таку суму слід уключити до рядка 23.2. При цьому враховуючи, що в листопадовій декларації виникли додатні податкові зобов’язання (рядок 20 = 5700 грн.), вони, згортаючись з показником рядка 23.2, зрештою призведуть до декларування зменшеної суми податку до сплати (рядок 27 = 5700 грн. - 2500 грн. = 3200 грн.). У цьому випадку варте уваги те, що хоча ні рядок 24, ні рядок 26 у декларації за листопад не заповнено, додаток 2 до неї подати все одно доведеться, оскільки він підтверджуватиме формування «сплаченого» показника рядка 23.2 листопадової декларації.

Отже, у цілому щодо заповнення додатка 2 простежуються такі взаємозв’язки:

(1) звісно, має дотримуватися умова: підсумок графи 3 додатка 2 дорівнює рядку 24, а підсумок графи 5 — рядку 26 декларації;

(2) при цьому, розглядаючи додаток 2

порядково (тобто за періодами виникнення ЗВЗ та наступного його погашення — у прикладі відповідно це рядки за липень «07.2010» та за серпень «08.2010»), можна побачити, як саме формується та зменшується показник рядка 26 декларації. Так, наприклад, ЗВЗ серпня (рядок 24 серпня = 8000 грн.), що виник за рахунок від’ємних податкових зобов’язань липня 2010 року (рядок «07.2010» додатка 2), зменшувався:

— спершу на 2000 грн. (за рахунок попередніх — липневих (але що відображаються при цьому в серпневому додатку 2) — оплат);

— потім на 3500 грн. (за рахунок попередніх — серпневих (що відображаються при цьому у вересневому додатку 2) — оплат);

— і нарешті на останні 2500 грн. (за рахунок попередніх — жовтневих (що відображаються при цьому в листопадовому додатку 2) — оплат). Схоже, що саме для такого зменшення ЗВЗ — у розрізі сформованих його складових, що виникли у відповідних періодах, — і може працювати формула, запропонована податківцями в

листі № 14134 (а саме: гр. 5 поточ. періоду = гр. 5 поперед. періоду - гр. 4 поточ. періоду).

 

Додаток 2 у платників ПДВ, які не мають права на БВ

Щодо заповнення додатка 2 виникає ще одне запитання: а як же в такому разі додаток 2 заповнювати «невідшкодуванцям»?

Ситуацію з «невідшкодуванцями» — платниками податків, які не мають права на бюджетне відшкодування (про них див.

п.п. 7.7.11 Закону про ПДВ, а також докладніше статтю «Хто не має права на відшкодування ПДВ» // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 77), після нововведень, унесених Законом № 2275, прояснив лист ДПАУ від 12.08.2010 р. № 16354/7/16-1517 (далі — лист № 16354) // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 68. Як роз’яснювалося в листі, такі платники податків мають право переносити до рядка 23.2 декларації «сплачене» значення рядка 26 (тобто значення рядка 26 у частині суми податку, фактично сплаченої постачальникам товарів/послуг у попередніх періодах). У результаті, здійснюючи таке перенесення, «невідшкодуванці» тим самим отримали можливість згортати від’ємне «сплачене» значення минулих періодів із сумою поточних податкових зобов’язань (зменшуючи в такий спосіб на накопичений сплачений «мінус» суму податку, що підлягає сплаті). Причому якщо в результаті такого згортання значення рядка 23 «з лишком» перекриває показник рядка 20, то від’ємна різниця, що виникає (через рядок 24), знову повертається до рядка 26 декларації (з якого, вважаємо, у свою чергу, як «сплачена» знову може перейти до рядка 23.2 наступної декларації). У такий спосіб «невідшкодуванці» заповнюють ПДВ-звітність доти, доки не набудуть законного права на бюджетне відшкодування — тоді вже вони зможуть поставити неперекриту «сплачену» різницю на бюджетне відшкодування за рядком 25 декларації.

Однак як бути в цьому випадку «невідшкодуванцям» із заповненням додатка 2? Насамперед нагадаємо, що

до Закону № 2275 контролюючі органи роз’яснювали: додаток 2 заповнюють та подають усі платники податків, у яких у декларації з ПДВ заповнено рядок 24, у тому числі й ті, які не мають права на бюджетне відшкодування (лист ДПАУ від 06.08.2008 р. № 15844/7/16-1117 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 77; п. 7 листа ДПАУ від 19.05.2008 р. № 10061/7/16-1417 // «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 47; консультація в журналі «Вісник податкової служби України», 2010, № 34, с. 39). Тому до Закону № 2275 «невідшкодуванці», заповнюючи в декларації рядок 24, переносили його значення до рядка 26, дублюючи при цьому в супутньому додатку 2 відповідно ті самі суми за графами 3 і 5, але заповнюючи при цьому його графу 4 («сплачену» частину) з прокресленнями. Тепер же після листа ДПАУ № 16354, що дозволив використовувати від’ємну «сплачену» частину рядка 26, для перенесення її до рядка 23.2 декларації «невідшкодуванцям», вочевидь, доведеться підкріплювати її формування графою 4 додатка 2. А отже, у графі 4 додатка 2 в «невідшкодуванців» віднині осідатимуть сплати податкового кредиту попередніх періодів. Виходить, тепер додаток 2 «невідшкодуванці» (як і «відшкодуванці») додаватимуть до декларації, в якій заповнено рядки 23.2, 24, 26 (або якщо в декларації заповнено хоча б один із цих рядків).

Ось таким «мудрованим» способом доведеться заповнювати ПДВ-звітність разом із додатком 2 платникам податків до кінця 2010 року, а з нового 2011 року — нарешті повернутися до звичного порядку їх складання.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі