Щодо подання податкового розрахунку по збору за спецводокористування за 9 місяців 2010 року та 2010 рік

Редакція ПБО
Лист від 11.10.2010 р. № 21445/7/15-0817

Щодо подання податкового розрахунку по збору за спецводокористування за 9 місяців 2010 року та 2010 рік

Лист Державної податкової адміністрації України від 11.10.2010 р. № 21445/7/15-0817

 

Державна податкова адміністрація України надає рекомендації щодо порядку подання податкового розрахунку (перерахунку) по збору за спеціальне водокористування за 9 місяців 2010 року та 2010 рік.

У 2010 році нормативи збору за спеціальне водокористування визначаються відповідно до додатка № 2 до Закону України від 03.08.2009 № 309-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон № 309-VI), із застосуванням до нормативів збору коефіцієнта 1,439 (п. 81 р. II Прикінцевих положень Закону № 309-VI), а починаючи з 30.04.2010 — із застосуванням коефіцієнтів 1,439 та 1,143 до нормативів збору (ст. 9 Закону України від 27.04.2010 № 2154-VI «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (далі — Закон № 2154-VI)).

Відповідно до п.п. 3 п. 11 Закону України від 20 травня 2010 року № 2275-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі — Закон № 2275-VI), починаючи

з 1 липня 2010 року встановлено нові нормативи збору за використання води, яка входить виключно до складу напоїв.

Нові нормативи по збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять виключно до складу напоїв, складають:

— за використання поверхневої води — 21,60 грн. за 1 куб. метр;

— за використання підземної води — 25,20 грн. за 1 куб. метр.

Пунктом 9 р. II Прикінцевих положень Закону № 2275-VI передбачено зокрема, що у 2010 році нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод визначаються з урахуванням норм ст. 9 Закону № 2154-VI.

Отже,

з 01.07.2010 р. при обчисленні податкових зобов’язань зі збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, які входять виключно до складу напоїв, слід застосовувати нові нормативи, які запроваджено відповідно до п.п. 3 п. 11 Закону № 2275-VI, а коефіцієнти, встановлені ст. 9 Закону № 2154-VI, не застосовуються (п. 9 р. II Прикінцевих положень Закону № 2275-VI).

Платники збору за спеціальне водокористування подають до органів державної податкової служби розрахунки по збору за спеціальне водокористування за 9 місяців та 2010 рік наростаючим підсумком з початку року за формами, затвердженими наказом ДПА України від 23.12.2008 № 802, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за № 251/16267, у терміни, встановлені для квартального податкового періоду, відповідно до підпункту «і» п.п. 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Таким чином,

рекомендації щодо подання двох податкових розрахунків, передбачені листом ДПА України від 17.06.2010 № 11925/7/15-0817, за звітний податковий період 9 місяців 2010 року не застосовуються.

При цьому у зв’язку зі зміною нормативів у середині бюджетного року, рекомендуємо платникам збору — виробникам напоїв складати та подавати до органів податкової служби за 9 місяців 2010 року податкові розрахунки (перерахунки) по збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв, з урахуванням наступного.

В останньому рядку

пункту 6 заголовної частини податкового розрахунку підприємства — виробники напоїв роблять примітку «виробники напоїв».

У

колонці 3 «Обсяг фактично використаної води з урахуванням втрат у системах водопостачання» результуючого рядка 2 «використання вод, які входять до складу напоїв (р. 2.1 + р. 2.2)»:

у

рядках 2.1.1.1 р. 2.1.1 «поверхневі водні об’єкти» та 2.1.2.1 р. 2.1.2 «підземні води та джерела» р. 2.1 «водні об’єкти загальнодержавного значення (р. 2.1.1 + р. 2.1.2)» зазначаються фактично використані обсяги води за звітний податковий період з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно та робиться примітка у лівій частині перед назвою водних об’єктів «з 30.04.2010 по 30.06.2010»;

у

рядках 2.1.1.2 р. 2.1.1 «поверхневі водні об’єкти» та 2.1.2.2 «підземні води та джерела» р. 2.1.2 р. 2.1 «водні об’єкти загальнодержавного значення» зазначаються фактично використані обсяги води за звітний податковий період з 01.07.2010 по 30.09.2010 включно та робиться примітка у лівій частині перед назвою водних об’єктів «з 01.07.2010 по 30.09.2010»;

у

рядках 2.2.1.1 р. 2.2.1 «поверхневі водні об’єкти» та 2.2.2.1 р. 2.2.2 «підземні води та джерела» р. 2.2 «водні об’єкти місцевого значення (р. 2.2.1 + 2.2.2)» зазначаються фактично використані обсяги води за звітний податковий період з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно та робиться примітка у лівій частині перед назвою водних об’єктів «з 30.04.2010 по 30.06.2010»;

у

рядках 2.2.1.2 р. 2.2.1 «поверхневі водні об’єкти» та 2.2.2.2 р. 2.2.2 «підземні води та джерела» р. 2.2 «водні об’єкти місцевого значення» зазначаються фактично використані обсяги води за звітний податковий період з 01.07.2010 по 30.09.2010 включно та робиться примітка у лівій частині перед назвою водних об’єктів «з 01.07.2010 по 30.09.2010».

Разом з цим, якщо у платників збору — виробників напоїв є декілька водних об’єктів загальнодержавного чи місцевого значення, то за звітний податковий період 9 місяців 2010 року у результуючому

рядку 2 (колонка 3) фактично використані обсяги води зазначаються у згорнутому вигляді (сумарні дані по декількох поверхневих (підземних) водних об’єктах).

У колонці 4 «Нормативи збору»

результуючого рядка 2 «використання вод, які входять до складу напоїв» (р. 2.1 + р. 2.2)» (відповідно рр. 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2.1) за період з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно платники збору — виробники напоїв зазначають нормативи збору за спеціальне водокористування, встановлені відповідно до додатка № 2 до Закону № 309-VI (для поверхневої — 3 грн. за 1 куб. метр, підземної — 3,5 грн. за 1 куб. метр).

У

колонці 5 «Коефіцієнти, що застосовуються до нормативів збору» результуючого рядка 2 (відповідно, рр. 2.1.1.1, 2.1.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2.1) за період з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно платниками збору — виробниками напоїв зазначається 1,6448 (добуток коефіцієнтів 1,439 та 1,143, відповідно до ст. 9 Закону № 2154-VI).

При цьому для підприємств житлово-комунального господарства у

колонці 5 зазначається добуток коефіцієнтів 1,6448 та понижуючого 0,3 (0,4934), а теплоелектростанціями за використання поверхневої води, пропущеної через конденсатори турбін для охолодження конденсату, — добуток 1,6448 та 0,005 (0,0082).

У колонці 4 «Нормативи збору»

результуючого рядка 2 за період з 01.07.2010 по 30.09.2010 включно (відповідно, рр. 2.1.1.2, 2.1.2.2, 2.2.1.2, 2.2.2.2) платники збору — виробники напоїв зазначають нормативи збору за спеціальне водокористування, встановлені відповідно до норм п.п. 3 ст. 11 Закону № 2275-VI (для поверхневої 21,60 грн. за 1 куб. метр, підземної 25,20 грн. за 1 куб. метр).

У

колонці 5 «Коефіцієнти, що застосовуються до нормативів збору» результуючого рядка 2 (відповідно, рр. 2.1.1.2, 2.1.2.2, 2.2.1.2, 2.2.2.2) за період з 01.07.2010 по 30.09.2010 включно платники збору — виробники напоїв відповідні рядки прокреслюють.

Що стосується установлених річних лімітів

на використання води в частині води, що входить до складу напоїв, то оскільки на сьогодні не передбачено встановлення окремих річних лімітів для води, що використовується на виробництво напоїв, рекомендуємо підприємствам — виробникам напоїв розраховувати такі ліміти самостійно, виходячи з розрахунку питомої ваги обсягів води, використаної на виробництво напоїв у загальному обсязі всієї використаної води на прикладі, наведеному у листі ДПА України від 29.05.2008 № 10916/7/15-0817.

Для розподілу обрахованого платниками річного ліміту для води, що використовується на виробництво напоїв, між умовно виділеними вище періодами та виключно в цілях розрахунку збору слід вважати, що на період

з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно встановлено ліміт на рівні фактично використаної води, що входить до складу напоїв за цей період, але не більше встановленого річного ліміту.

Отже, у

колонці 6 «Установлений річний ліміт використання води» результуючого рядка 2 «використання вод, які входять до складу напоїв» за період з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно платники збору — виробники напоїв зазначають ліміт на рівні фактично використаної води, що входить до складу напоїв за цей період, але не більше встановленого річного ліміту.

На період

з 01.07.2010 і до дати закінчення звітного податкового періоду (9 місяців, 2010 рік) встановлюється ліміт у розмірі самостійно обрахованого річного ліміту для води, що входить до складу напоїв, за вирахуванням фактично використаних за періоди з 01.01.2010 по 29.04.2010 включно та з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно обсягів води, що входить до складу напоїв.

Тобто у

колонці 6 «Установлений річний ліміт використання води» результуючого рядка 2 «використання вод, які входять до складу напоїв» за період з 30.06.2010 по 30.09.2010 включно платники збору — виробники напоїв зазначають ліміт, що дорівнює різниці між самостійно обрахованим річним лімітом для води, що входить до складу напоїв, та фактично використаними обсягами води, що входить до складу напоїв, за періоди з 01.01.2010 по 29.04.2010 включно та з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно.

У

р. II «Нарахована сума збору за попередній звітний період» у р. 2.2 «використання вод, які входять до складу напоїв» платник збору — виробник напоїв зазначає суму збору, що складається з нарахувань за період з 30.04.2010 по 30.06.2010 включно, зазначених у рядках 2.1.1.1 (для поверхневих водних об’єктів) та у 2.1.2.1 (для підземних вод та джерел).

У

рядку 3.2 р. III «Нарахована сума збору за звітний квартал» платник збору — виробник напоїв зазначає різницю між нарахованою сумою збору з початку року, зазначеною у результуючому рядку 2 р. I, та нарахованою сумою збору за попередній звітний період, зазначеною у рядку 2.2 р. II.

За вказаною аналогією складається та подається річний

податковий розрахунок (перерахунок) по збору за спеціальне водокористування в частині використання води, в тому числі використання води теплоелектростанціями з прямоточною системою водоспоживання, та використання поверхневих і підземних вод, які входять до складу напоїв, для платників — виробників напоїв.

Для інших категорій платників

розрахунки збору за спеціальне водокористування складаються та подаються за встановленими ДПА України формами: за 9 міс. 2010 р. — з 30.04.2010 по 30.09.2010, за 2010 рік — з 30.04.2010 по 31.12.2010.

Зобов’язуємо довести цей лист до відома підпорядкованих структурних підрозділів для використання його у роботі, а також провести відповідну масово-роз’яснювальну роботу з платниками збору за спеціальне водокористування.

 

Заступник голови О. Любченкокоментар редакції

«Тече вода, тече бистра вода…»
(ДПАУ роз’яснює нюанси складання звітності зі спецводозбору)

Дехто вже звикся з думкою про те, що через постійні зміни податкового законодавства, на які багаті декілька останніх років (не в останню чергу й щодо ресурсних зборів та платежів), скласти звітність за підсумками чергового кварталу з використанням затверджених звітних форм неможливо. Схоже, тільки ДПАУ ніяк не може до цього звикнути, про що свідчить лист, який коментується. Адже незважаючи на досить слушні рекомендації, які в ньому містяться, ознайомитися з ними більшості платників збору за спеціальне водокористування вдасться тільки під завісу поточної звітної кампанії.

Тим часом необхідність додаткових роз’яснень порядку складання звітності із зазначеного збору за 9 місяців 2010 року та в цілому за рік, особливо для водокористувачів — виробників напоїв, стала очевидною відразу після прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 20.05.2010 р. № 2275-VI (далі — Закон № 2275), і ми говорили про це неодноразово (див. статтю «Ресурсне, біржове, пільгове: завершуємо огляд Закону № 2275» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 50, а також редакційний коментар до листа ДПАУ від 17.06.2010 р. № 11925/7/15-0817 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 57).

Нагадаємо, що зазначеним листом пропонувалося подавати

піврічну звітність зі спецводозбору у вигляді двох окремих податкових розрахунків за умовні періоди з 01.01.2010 р. по 29.04.2010 р. включно та з 30.04.2010 р. по 30.06.2010 р. включно. Це було пов’язане з «держбюджетними» змінами коефіцієнтів індексації нормативів збору посередині звітного податкового періоду, а саме з 30 квітня.

Перевага такої форми подання піврічної звітності полягала в тому, що

показники I кварталу наростаючим підсумком наводилися лише в першому з перелічених розрахунків. У другому ж розрахунку суми збору, нараховані за перший період, тобто з 01.01.2010 р. по 29.04.2010 р. включно, відображати було не потрібно, що дозволяло в подальшому умовно відлічувати початок звітного року з 30 квітня*. Унаслідок цього всі платники збору за спеціальне водокористування, крім виробників напоїв, до розрахунку збору за 9 місяців поточного року мали включити показники з 30.04.2010 р. по 30.09.2010 р., а в цілому за 2010 рік — з 30.04.2010 р. по 31.12.2010 р.

* Схожа ситуація вже зустрічалася при поданні звітності зі збору за забруднення навколишнього природного середовища у 2003 році (див. лист ДПАУ від 24.06.2003 р. № 9911/7/11-1317 // «Податки та бухгалтерський облік», 2003, № 55).

Про це однозначно вказано в передостанньому абзаці листа, що коментується, і ми повністю солідарні з раціональним підходом таких рекомендацій. Раціональне ж їх зерно полягає в тому, що

за кожний з податкових періодів поточного року, що залишилися, необхідно подати по одному податковому розрахунку, а не по два, як це було у звітну кампанію за півріччя.

Певний раціоналізм властивий і решті сьогоднішнього документа, де йдеться про

нюанси складання податкової звітності зі спецводозбору виробниками напоїв. Вочевидь, що внаслідок зміни з 01.07.2010 р. нормативів збору за використання води, що входить виключно до складу напоїв (як відомо, такі зміни пов’язані з прийняттям Закону № 2275), скласти звітність за періоди поточного року, що залишилися, так само, як і щодо решти водокористувачів, виробникам напоїв не вдасться. Адже навіть урізаний звітний рік, що умовно починається з 30 квітня, для них знову розпадається на два періоди: з 30.04.2010 р. по 30.06.2010 р. та з 01.07.2010 р. по 31.12.2010 р. (для звітності за 9 місяців — по 30.09.2010 р.), що, на перший погляд, знову призводить до необхідності подання такими платниками двох звітів.

Приємно відзначити, що ДПАУ запропонувала досить оригінальний вихід із ситуації, що склалася, і це певною мірою навіть може вибачити її за затримку з появою сьогоднішнього документа, на яку ми нарікали на самому початку коментаря. Суть такої пропозиції досить докладно та зрозуміло описана в листі та полягає в

суміщенні в одному звіті показників тих двох періодів, коли для виробників напоїв діяли різні нормативи збору. Благо, особливості звітної форми, затвердженої наказом ДПАУ від 23.12.2008 р. № 802, дозволяють це зробити, що називається, «малою кров’ю». При цьому зазначені платники так само, як і всі інші, при складанні дев’ятимісячної та річної звітності повинні ігнорувати суми збору, нараховані з початку року аж до 29 квітня включно.

Отже, підприємствам —

виробникам напоїв для складання звіту за 9 місяців 2010 року (звіт у цілому за 2010 рік складається аналогічно) слід:

в останньому рядку пункту 6 заголовної частини податкового розрахунку (судячи з усього, там, де за бажанням платника може наводитися його електронна адреса) зробити примітку «виробники напоїв»;

обсяги фактично використаної за період з 30.04.2010 р. по 30.06.2010 р. води, що входить до складу напоїв, у розрізі поверхневих водних об’єктів та підземних вод і джерел навести в колонці 3 за рядками 2.1.1.1 і 2.1.2.1 для водних об’єктів загальнодержавного значення, та за рядками 2.2.1.1 і 2.2.2.1 — для водних об’єктів місцевого значення. При цьому в колонці 4 за цими ж рядками вказуються нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, що входять до складу напоїв, у колишніх (до їх підвищення Законом № 2275) розмірах, тобто 3 грн. за 1 куб. м поверхневої води та 3,50 грн. за 1 куб. м підземної води. Коефіцієнт 1,6448, який слід застосовувати до нормативів збору в цьому періоді, відображається в колонці 5 за тими ж рядками. І нарешті, у лівій частині кожного такого рядка перед назвою водних об’єктів робиться примітка «з 30.04.10 по 30.06.10»;

обсяги води, фактично використаної на ті самі цілі за період з 01.07.2010 р. по 30.09.2010 р., у розрізі поверхневих водних об’єктів та підземних вод і джерел навести в колонці 3 за рядками 2.1.1.2 і 2.1.2.2 для водних об’єктів загальнодержавного значення, а за рядками 2.2.1.2 і 2.2.2.2 — для водних об’єктів місцевого значення. При цьому в колонці 4 за цими ж рядками вказуються нормативи збору за спеціальне водокористування в частині використання поверхневих та підземних вод, що входять до складу напоїв, у збільшених Законом № 2275 розмірах, тобто 21,60 грн. за 1 куб. м поверхневої води та 25,20 грн. за 1 куб. м підземної води. Оскільки відповідно до п. 9 розд. II «Прикінцеві положення» цього Закону підвищуючі коефіцієнти до таких нормативів до кінця поточного року не застосовуються, то у відповідних комірках колонки 5 у тих же рядках ставляться прокреслення. До всього цього в лівій частині кожного з рядків 2.1.1.2, 2.1.2.2, 2.2.1.2 і 2.2.2.2 перед назвою водних об’єктів робиться примітка «з 01.07.10 по 30.09.10».

Слід зазначити, що відповідно до примітки 6 до форми податкового розрахунку збору за спеціальне водокористування кількість рядків, зокрема, у підрозділах 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 і 2.2.2 розділу I може бути за необхідності збільшена за числом водних об’єктів, з яких платник збору використовує воду для тих чи інших цілей. Однак у листі, що коментується,

для платників збору — виробників напоїв, які мають декілька водних об’єктів загальнодержавного або місцевого значення, зроблено спеціальне застереження: за звітний податковий період 9 місяців 2010 року (те ж саме справедливо і щодо річного звіту) у колонці 3 за підсумковим рядком 2 фактично використані обсяги води відображаються у згорнутому вигляді (сумарні дані за декількома поверхневими/підземними водними об’єктами).

Звісно, формулювання дещо невдале, оскільки в підсумковому рядку 2 взагалі не передбачається заповнення колонки 3. Як нам здається, таке застереження слід розуміти як

заборону до кінця року на довільне збільшення числа рядків у зазначених вище підрозділах розділу I з тим, щоб у періодах, коли діяли різні нормативи спецводозбору та підвищуючі коефіцієнти до них, фактичні обсяги використаної води наводилися у звітності одним рядком.

Щодо

встановлених річних лімітів на використання води в частині, яка входить до складу напоїв, то підприємствам — виробникам напоїв у листі, що коментується, рекомендується розраховувати такі ліміти самостійно виходячи з розрахунку питомої ваги обсягів води, використаної на виробництво напоїв, у загальному обсязі всієї використаної води. Оскільки приклад такого розрахунку наведено в листі ДПАУ від 29.05.2008 р. № 10916/7/15-0817 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2008, № 48), то сьогодні про це не говоритимемо. Проблем з розподілом розрахованого платниками річного ліміту для води, яка використовується на виробництво напоїв, між умовно виділеними вище періодами, вважаємо, також не виникне, оскільки це питання досить добре висвітлене в сьогоднішньому документі.

На завершення зупинимося ще на одному нюансі складання дев’ятимісячної звітності зі спецводозбору, роз’яснюючи який автори листа, хотілося б думати, допустили технічну помилку. Так, говорячи про

заповнення розділу II «Нарахована сума збору за попередній звітний період», ДПАУ стверджує, що в рядку 2.2 цього розділу виробники напоїв повинні вказати суму збору, що складається з нарахувань за період з 30.04.2010 р. по 30.06.2010 р. включно, які відображено в рядку 2.1.1.1 (для поверхневих водних об’єктів) та рядку 2.1.2.1 (для підземних вод і джерел).

Проте в цих рядках наведено тільки ті обсяги води за зазначений період, які використані з водних об’єктів загальнодержавного значення, та відповідні їм суми спецводозбору. Тому

для коректного складання розрахунку тут же, тобто в рядку 2.2 розділу II, слід навести ще й показники рядків 2.2.1.1 (для поверхневих водних об’єктів) та 2.2.2.1 (для підземних вод і джерел). У цих рядках, як зазначалося вище, відображено суми збору, нараховані за той же період за використання води з водних об’єктів місцевого значення. Тільки в цьому випадку показник рядка 3.2 розділу III «Нарахована сума збору за звітний квартал», що є різницею між нарахованою сумою збору з початку року, зазначеною в підсумковому рядку 2 розділу I, та нарахованою сумою збору за попередній звітний період, зазначеною в рядку 2.2 розділу II, буде розраховано правильно. Якщо ж не врахувати наше зауваження, а механічно скористатися рекомендацією ДПАУ, то сума збору, що підлягає сплаті за звітний квартал, виявиться завищеною.

Наприкінці — анекдот. Клієнт вивчає рахунок у ресторані: «Салат — 5 доларів, гаряче — 20, десерт — 15, пляшка вина — 25. Усього 65. А у вас 110. Як же так вийшло?» Офіціант з досадою: «Отже, не вийшло…»

Незважаючи на це, ми все ж продовжуємо вважати, що виявлена нами помилка — випадковість, а не свідомий прийом на кшталт того, який використовують нечисті на руку офіціанти. А ви як думаєте?..

 

Ігор Хмелевський

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі