Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Оплата праці членів, фахівців та технічних працівників виборчих комісій

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Жовтень, 2010/№ 85
Друк
Стаття

Оплата праці членів, фахівців та технічних працівників виборчих комісій

 

У розпалі виборча кампанія-2010. Незабаром, а точніше 31 жовтня 2010 року, відбудуться вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Забезпечення підготовки та проведення цих виборів є обов’язком виборчих комісій. Згідно з чинним законодавством праця людей, які беруть участь у роботі таких комісій, має бути належно оплачена. Питання, пов’язані з оплатою праці членів виборчих комісій з проведення місцевих виборів, розглянемо в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

КЗпП

— Кодекс законів про працю від 10.12.71 р.

Закон № 2487

— Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р. № 2487-VI.

Постанова № 966

— постанова КМУ «Про умови оплати праці членів виборчих комісій» від 28.07.2004 р. № 966.

Порядок № 357

— Порядок залучення фахівців та технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень виборчих комісій під час підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 20.09.2010 р. № 357.

Порядок № 397

— Порядок нарахування і виплати заробітної плати та одноразової грошової винагороди членам територіальних і дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 08.10.2010 р. № 397.

Процедура проведення виборів до органів місцевого самоврядування регулюється

Законом № 2487. Цей Закон визначає основні засади, організацію та порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (далі — місцевих виборів).

Згідно з

ч. 1 ст. 20 Закону № 2487 спеціальними колегіальними державними органами, уповноваженими організовувати підготовку та проведення місцевих виборів і забезпечувати дотримання та однакове застосування законодавства України про місцеві вибори, є виборчі комісії.

До складу виборчої комісії

, що здійснює підготовку та проведення відповідних місцевих виборів, можуть входити громадяни України, які мають право голосу на цих місцевих виборах. Виняток становлять особи, визначені ч. 3 ст. 21 Закону № 2487, а саме: кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді та працівники правоохоронних органів, а також громадяни, які утримуються в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах або мають судимість за скоєння навмисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку.

Крім того, до складу дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці не можуть входити керівники відповідного закладу

(ч. 4 ст. 21 Закону № 2487).

Причому особа може одночасно входити до складу тільки однієї виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення місцевих виборів.

 

Гарантії членам виборчих комісій

Спершу визначимо період дії повноважень членів виборчих комісій. Згідно з

ч. 6 ст. 20 Закону № 2487 члени виборчих комісій набувають своїх повноважень після прийняття вищою за рівнем виборчою комісією відповідного рішення (постанови). Особі, яка є членом виборчої комісії, видається посвідчення члена виборчої комісії. Зазначені документи підтверджують статус члена виборчої комісії.

Припиняються повноваження члена територіальної

виборчої комісії з моменту формування нового складу територіальної виборчої комісії. Повноваження члена дільничної виборчої комісії припиняються одночасно з припиненням повноважень дільничної виборчої комісії, а саме через 14 днів після дня голосування, якщо інше не встановлено законом.

Як бачимо, робота члена виборчої комісії

має тимчасовий характер (крім членів Центральної виборчої комісії, які виконують свої повноваження на постійній основі).

На період дії повноважень на членів виборчих комісій поширюються такі гарантії.

Згідно зі

ст. 119 КЗпП, якщо за чинним законодавством України державні обов’язки можуть виконуватися в робочий час, то працівникам на час виконання таких обов’язків гарантується збереження місця роботи (посади) і середньої заробітної плати. Як уже зазначалося, виборчі комісії є спеціальними колегіальними державними органами. Отже, на працівників, які поряд з основною роботою залучаються до роботи у виборчій комісії на час виборів, поширюється дія зазначеної норми КЗпП .

Аналогічні гарантії містить і

Закон № 2487. Відповідно до ч. 4 ст. 28 Закону № 2487 член територіальної, дільничної виборчої комісії до закінчення строку своїх повноважень в комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду за підставами, пов’язаними з виконанням ним обов’язків у виборчій комісії.

Крім того, членам виборчих комісії гарантовано відшкодування шкоди, завданої життю, здоров’ю або їх майну у зв’язку з виконанням обов’язків у територіальній або дільничній виборчій комісії в порядку, затвердженому

постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 662.

Оплата праці членів виборчої комісії, у тому числі в день голосування та в дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, не може бути підставою для скасування, обмеження або зменшення будь-яких видів соціальних виплат, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг тощо (

ч. 15 ст. 28 Закону № 2487, п. 18 Порядку № 397).

Звертаємо увагу роботодавців, працівники яких залучені до роботи у виборчих комісіях:

ст. 21219 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X передбачено адміністративну відповідальність:

— за відмову у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії — у вигляді накладення штрафу на посадових осіб від 20 до 50 нмдг (від 340 до 850 грн.);

— за звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду за підставами, пов’язаними з виконанням його обов’язків у виборчій комісії, — у вигляді накладення штрафу на посадових осіб від 60 до 100 нмдг (від 1020 до 1700 грн.).

 

Оплата праці членів виборчих комісій

Питання оплати праці членів територіальних та дільничних виборчих комісій регулюються

Законом № 2487, постановою № 966 та Порядком № 397.

Оплата праці

членам виборчих комісій здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, що виділені на підготовку і проведення чергових, позачергових та перших місцевих виборів, згідно із затвердженим відповідною територіальною виборчою комісією кошторисом видатків на підготовку та проведення відповідних місцевих виборів.

Згідно з

п. 4 Порядку № 397 за рахунок фонду оплати праці, передбаченого зазначеним кошторисом та затвердженого Центральною виборчою комісією, здійснюються такі виплати:

— заробітна плата голові, заступнику голови, секретарю або іншим членам виборчої комісії, які виконують свої повноваження на платній основі;

— оплата праці членів виборчих комісій за роботу в день виборів, у день повторного голосування та в дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;

— одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій у межах загальної економії фонду оплати праці.

 

Оплата праці членів виборчої комісії, які виконують свої обов’язки на платній основі

За рішенням виборчої комісії голова, заступник голови, секретар або в разі їх відмови інші члени територіальної виборчої комісії (загальною чисельністю не більше трьох), дільничної виборчої комісії (загальною чисельністю не більше двох)

впродовж виборчого процесу можуть виконувати свої обов’язки у виборчій комісії на платній основі.

Якщо такі

особи є працівниками підприємств, організацій, установ, то згідно з ч. 3 ст. 28 Закону № 2487 на період роботи у виборчих комісіях на платній основі вони звільняються від виконання своїх виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи зі збереженням стажу роботи. Виплата заробітної плати працівникам підприємств, які є членами виборчих комісій та виконують свої повноваження в комісії на платній основі, за їх основним місцем роботи в період роботи у виборчих комісіях на платній основі не здійснюється.

Для нарахування та виплати заробітної плати

члени виборчої комісії, які здійснюють повноваження в комісії на платній основі, повинні надати до відповідної виборчої комісії документи, представлені в таблиці:

 

Категорія осіб

Перелік документів

Члени виборчої комісії, звільнені від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи на період здійснення ними повноважень у комісії на платній основі

— копія паспорта;
— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або заява та довідка про відсутність у нього ідентифікаційного номера, посвідчена відповідним податковим органом;
— довідка про звільнення від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи;
— довідка з основного місця роботи про середню заробітну плату за останні два місяці перед звільненням від виконання виробничих або службових обов’язків, обчислену відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100*

Член виборчої комісії, який є фізичною особою — підприємцем

— копія паспорта;
— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або заява та довідка про відсутність у нього ідентифікаційного номера, посвідчена відповідним податковим органом;
— копія довідки про реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності

Член виборчої комісії — пенсіонер, студент або особа, яка тимчасово не працює

— копія паспорта;
— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або заява та довідка про відсутність у нього ідентифікаційного номера, посвідчена відповідним податковим органом.

Член виборчої комісії, який має статус безробітного**

— копія паспорта;
— довідка державної служби зайнятості про присвоєння йому статусу безробітного;
— копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або заява та довідка про відсутність у нього ідентифікаційного номера, посвідчена відповідним податковим органом

* Зазначена довідка подається до комісії протягом 5 днів із дня прийняття рішення про виконання повноважень членів комісії на платній основі.

** Звертаємо увагу: виконання членом виборчої комісії, який має статус безробітного, своїх повноважень на платній основі не є підставою для зняття цієї особи з обліку в державній службі зайнятості як такої, що шукає роботу, або для припинення їй виплати допомоги по безробіттю, а також інших видів допомог (п. 16 Порядку № 397).

 

Розміри місячної заробітної плати членів виборчих комісій із проведення місцевих виборів установлено

постановою № 966.

Водночас

місячна заробітна плата члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження на платній основі, не може бути нижче:

розміру мінімальної заробітної плати, установленого законом на момент її нарахування. Якщо місячна заробітна плата, установлена постановою № 966, нижче мінімальної заробітної плати, установленої законом на момент її нарахування, то заробітна плата члену виборчої комісії встановлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати (абзац третій п. 1 постанови № 966). Нагадаємо, що у 2010 році ст. 53 Закону України «Про державний бюджет України на 2010 рік» від 27.04.2010 р. № 2154-VI установлено такі розміри мінімальної заробітної плати: у липні — вересні — 888 грн., у жовтні — листопаді — 907 грн., у грудні — 922 грн.;

середньої заробітної плати за основним місцем роботи. Якщо заробітна плата, установлена постановою № 966, для члена виборчої комісії, який виконує свої повноваження на платній основі, нижча за його середню заробітну плату за основним місцем роботи, то заробітна плата такому члену виборчої комісії встановлюється на рівні його середньої заробітної плати за основним місцем роботи, за умови, що вона не перевищуватиме розмір заробітної плати відповідного сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради (ч. 10 ст. 28 Закону № 2487). У цьому випадку на вимогу територіальної виборчої комісії відповідна рада зобов’язана надати довідку про розмір заробітної плати відповідно сільського, селищного, міського голови або голови відповідної ради.

Підставою для нарахування та виплати заробітної плати

є прийнята відповідно до ч. 3 ст. 28 Закону № 2487 постанова відповідної виборчої комісії про виконання ним своїх повноважень у цій комісії на платній основі. Таке рішення дільничної комісії затверджується територіальною виборчою комісією, що створила дільничну виборчу комісію.

Нарахування заробітної плати

членам виборчої комісії, які виконують свої повноваження на платній основі, здійснюється територіальною виборчою комісією пропорційно відпрацьованому ними часу на підставі табеля обліку робочого часу, який ведеться секретарем відповідної виборчої комісії або, за дорученням голови комісії, іншим членом виборчої комісії (п. 10 Порядку № 397).

Заробітна плата членів виборчої комісії оподатковується в загальному порядку, тобто податком з доходів фізичних осіб та внесками до всіх фондів соціального страхування.

Виплата заробітної плати

здійснюється в установленому чинним законодавством порядку, а саме — не рідше ніж двічі на місяць (п. 24 Порядку № 397).

 

Оплата праці членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження на платній основі на підставі цивільно-правового договору

Відповідна виборча комісія може прийняти рішення про укладення

цивільно-правового договору про здійснення членом виборчої комісії своїх повноважень на платній основі. Цей цивільно-правовий договір може бути укладено з членом виборчої комісії, який виконує свої повноваження на платній основі та є фізичною особою — підприємцем, пенсіонером, студентом, особою, яка тимчасово не працює, а також особою, визнаною в установленому порядку безробітним. Рішення дільничної комісії про укладення цивільно-правового договору затверджується територіальною виборчою комісією, що створила дільничну виборчу комісію.

Цивільно-правовий договір з головою територіальної виборчої комісії від імені комісії укладається заступником голови цієї виборчої комісії. Форму цивільно-правового договору встановлено

Порядком № 397 (додаток 2 до Порядку № 397).

Із членом комісії, який виконує свої повноваження на платній основі та

є працівником підприємства, установи, організації, укладати цивільно-правовий договір виборча комісія не має права. Це випливає з положень п. 9 Порядку № 397.

Для укладення цивільно-правового договору члени виборчої комісії,

які здійснюють повноваження в комісії на платній основі, повинні подати до відповідної виборчої комісії документи, аналогічні зазначеним у таблиці документам для нарахування заробітної плати.

Розмір винагороди

за надані послуги за цивільно-правовим договором не може перевищувати розмір місячної заробітної плати відповідно голови, заступника голови, секретаря або члена виборчої комісії, визначений постановою № 966.

Підставою для нарахування та виплати винагороди

члену виборчої комісії є прийнята згідно з ч. 3 ст. 28 Закону № 2487 постанова відповідної виборчої комісії про виконання ним своїх повноважень у комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору

Нарахування винагороди

членам виборчої комісії, які виконують свої повноваження за цивільно-правовим договором, здійснюється на підставі акта наданих послуг.

Оплата праці

членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, здійснюється територіальною виборчою комісією. Винагорода, нарахована члену виборчої комісії згідно з актом наданих послуг, є об’єктом обкладення податком з доходів фізичних осіб. Причому об’єкт обкладення не зменшується на суму внесків до соціальних фондів, тобто податок з доходів фізичних осіб розраховують шляхом множення нарахованого доходу на ставку податку. На суму винагороди членам виборчих комісій за надані послуги згідно з цивільно-правовим договором виборча комісія зобов’язана нараховувати внесок до Фонду страхування на випадок безробіття. Внески до Пенсійного фонду на виплату за договором цивільно-правового характеру, за яким надаються послуги, не нараховується (не утримується) (див. лист Пенсійного фонду України від 01.09.2006 р. № 11127/03-02 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 81). Якщо на суму винагороди за надані послуги внесок до Пенсійного фонду було нараховано (утримано), то така виплата враховуватиметься в системі персоніфікованого обліку (див. лист Пенсійного фонду України від 13.05.2008 р. № 8157/03-20). Нарахування внесків на страхування з тимчасової непрацездатності та від нещасних випадків на виробництві на суми винагород за цивільно-правовими договорами не здійснюється.

 

Оплата праці членів виборчих комісій за роботу в день виборів, у день повторного голосування та в дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів

Робота членів виборчих комісій

у день голосування та в дні підрахунку голосів виборців, установлення підсумків голосування, результатів виборів підлягає оплаті незалежно від того, на платній чи не на платній основі вони виконували свої повноваження у відповідній виборчій комісії.

Зауважимо: на відміну від членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження на платній основі та одержують у виборчих комісіях за рахунок бюджетних коштів заробітну плату за свою роботу, робота членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження не на платній основі, оплачується виборчим комісіями тільки у зазначені дні.

Згідно з

п. 17 Порядку № 397 робота членів виборчої комісії в зазначені періоди оплачується в межах видатків, передбачених на ці цілі в кошторисах відповідних виборчих комісій, у розмірі не більше ніж 14 % мінімальної заробітної плати за кожний відпрацьований день.

Підрахунок голосів

дільничною виборчою комісією починається відразу після закінчення голосування та здійснюється без перерви (ч. 2 ст. 71 Закону № 2487). Строком закінчення підрахунку голосів виборців для дільничної виборчої комісії є дата передачі протоколів про підрахунок голосів виборців (уточнених), підписаних членами дільничної виборчої комісії, відповідної територіальної виборчої комісії на її засіданні (абзац другий п. 17 Порядку № 397).

Згідно з

ч. 2 ст. 75 Закону № 2487 засідання територіальної виборчої комісії починається в момент надходження перших протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших виборчих документів дільничної, територіальної виборчої комісії та триває безперервно до встановлення підсумків голосування та (або) результатів місцевих виборів. Строком закінчення встановлення підсумків голосування для територіальних виборчих комісій є дата передачі протоколів про встановлення підсумків голосування відповідної територіальної виборчої комісії. Строком встановлення результатів виборів для відповідних територіальних виборчих комісій є дата складання відповідними територіальними виборчими комісіями протоколу про результати виборів (абзац третій і четвертий п. 17 Порядку № 397).

Підставою для оплати

роботи членів виборчих комісій у такі дні є табель обліку робочого часу, в якому напроти прізвища кожного члена комісії, який працював у ці дні, проставляється відмітка «Р».

При проведенні оплати членам виборчих комісій за роботу в день виборів, у день повторного голосування та в дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів необхідно враховувати обмеження, установлені

п. 17 Порядку № 397, згідно з яким оплата праці членів виборчих комісій здійснюється за кожний відпрацьований день, але не більше ніж за два дні.

Одноразова грошова винагорода членам виборчих комісій

.

Згідно з

абзацом другим п. 19 Порядку № 379 членам виборчої комісії, які брали активну участь у її роботі, незалежно від того на платній чи безоплатній основі вони працювали у відповідній комісії, може бути нарахована грошова винагорода.

Ця виплата

не є обов’язковою та провадиться тільки за наявності загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків відповідної виборчої комісії та в межах такої економії (ч. 11 ст. 28 Закону № 2487, п. 2 постанови № 966).

Нарахування

грошової винагороди членам виборчої комісії провадиться відповідною виборчою комісією один раз після встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі.

Розмір

одноразової винагороди членів виборчої комісії визначається на засіданні відповідної виборчої комісії за поданням її голови, залежно від особистого внеску кожного члена комісії у діяльність виборчої комісії, і не може перевищувати розміру місячної заробітної плати, установленого постановою № 966, за посадами, які вони обіймають у відповідній виборчій комісії.

Рішення дільничної виборчої комісії про виплату одноразової винагороди розглядається та затверджується територіальною виборчою комісією, що створила таку дільничну виборчу комісію.

 

Оплата праці працівників, які виконують повноваження членів виборчих комісій

Як уже зазначалося, працівники підприємств, установ, організацій можуть тимчасово залучатися до роботи у виборчих комісіях на час виборів.

Виконувати обов’язки члена виборчої комісії у відповідній виборчій комісії працівники можуть як на платній, так і не на платній основі.

На час виконання таких обов’язків чинним законодавством України гарантовано

збереження місця роботи (посади) та середньої заробітної плати (ст. 119 КЗпП).

Якщо працівник підприємства залучається до роботи у виборчій комісії на платній основі, то

на період роботи у виборчих комісіях на платній основі вони звільняються від виконання своїх виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи зі збереженням стажу роботи.

Підставою для звільнення

від основної роботи працівника, який виконує обов’язки у виборчій комісії на платній основі, є його заява, довідка або виписка з рішення виборчої комісії про призначення його головою, заступником голови, секретарем або членом виборчої комісії про виконання ним своїх повноважень у комісії на платній основі. На підставі цих документів роботодавцем видається наказ про звільнення працівника від виконання ним виробничих або посадових обов’язків.

У табелі обліку використання робочого часу

за основним місцем роботи таких працівників дні відсутності позначаються умовними позначеннями: літерними — «ІН» або цифровими «22» — інший невідпрацьований час, передбачений чинним законодавством (виконання державних та громадських обов’язків).

Звертаємо увагу:

заробітна плата працівнику, який виконує повноваження члена виборчої комісії на платній основі, на час виконання таких повноважень на підприємстві, в установі, організації не нараховується. Нарахування та виплата гарантованої ст. 119 КЗпП заробітної плати працівникам, залученим до роботи у виборчих комісіях на платній основі, у розмірі не нижче середнього здійснюється відповідною виборчою комісією за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

Після припинення виконання повноважень у виборчій комісії працівник надає за основним місцем роботи

довідку про розмір заробітної плати та інших виплат, отриманих за час роботи у виборчій комісії. Згідно з п. 3 постанови № 966 заробітна плата, нарахована за час роботи у виборчих комісіях, уключається до фактичного заробітку за основним місцем роботи при обчисленні середньої заробітної плати у випадках, передбачених законодавством (наприклад, при розрахунку середньої заробітної плати для нарахування відпускних).

Члени виборчих комісій, які зайняті на роботах у виборчих комісіях

не на платній основі та є працівниками підприємств, установ, організацій, звільняються від виконання своїх виробничих (посадових) обов’язків за основним місцем роботи тільки на час засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії, тобто на час, необхідний для здійснення обов’язків члена комісії (п. 5 ч. 5 ст. 28 та п. 4 ч. 6 ст. 28 Закону № 2487 ). Ці особи звільняються роботодавцем від виконання своїх виробничих (посадових) обов’язків на підставі письмового повідомлення за підписом голови, заступника голови або секретаря відповідної виборчої комісії про скликання засідання комісії або рішення виборчої комісії про залучення члена комісії до участі в інших передбачених заходах. Такі повідомлення або рішення повинні містити дату, час та заплановану тривалість засідання виборчої комісії або іншого заходу.

У табелі обліку використання робочого часу

, що ведеться на підприємстві, працівнику, який виконує обов’язки члена виборчої комісії без звільнення від виконання своїх посадових обов’язків за основним місцем роботи, у дні виконання повноважень члена виборчої комісії ставиться не кількість годин, а робиться відмітка «ІН» або «22» (лист Мінпраці України від 19.03.2010 р. № 80/13/116-10).

За зазначені дні

за основним місцем роботи працівнику нараховується середній заробіток, гарантований ст. 119 КЗпП. Виплата середнього заробітку працівникам, які є членами виборчих комісій та які здійснюють свої повноваження не на платній основі, провадиться підприємством, установою, організацією за рахунок власних коштів.

Компенсація роботодавцю витрат, понесених у зв’язку з виплатою середньої заробітної плати працівникам за час, коли вони виконували обов’язки членів виборчої комісії, чинним законодавством не передбачена.

 

Залучення фахівців та технічних працівників

Згідно з

ч. 23 ст. 27 Закону № 2487 для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення своїх повноважень територіальні виборчі комісії можуть залучати відповідних фахівців, технічних працівників (далі — залучені працівники).

Гранична чисельність працівників, які залучаються, визначена

п. 3 Порядку № 357 та залежить від виду виборчої комісії.

При прийнятті рішення про залучення фахівців та технічних працівників для роботи у виборчій комісії необхідно враховувати обмеження, установлені

Порядком № 357. Так, згідно з п. 5 Порядку № 357 не можуть бути залученими працівниками кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій партій, що висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, офіційні спостерігачі, посадові та службові особи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, судді та працівники правоохоронних органів, члени виборчих комісій.

Із залученим працівником відповідною територіальною виборчою комісією укладається цивільно-правовий договір, форму якого наведено в додатку 2 до

Порядку № 357.

Для укладення цивільно-правового договору залучені працівники подають до відповідної територіальної виборчої комісії

копії таких документів:

— паспорта;

— документа про освіту (спеціальність, кваліфікація), якщо робота потребує спеціальної підготовки або кваліфікації;

— довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або заяву та довідку про відсутність у нього ідентифікаційного номера, завірену відповідним податковим органом.

Із працівниками, відповідальними за збереження матеріальних цінностей та грошових коштів, окремо територіальною виборчою комісією укладається договір про матеріальну відповідальність.

Оплата послуг залучених працівників здійснюється територіальною виборчою комісією на підставі акта наданих послуг за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України на підготовку та проведення місцевих виборів.

Згідно з

абзацом другим п. 11 Порядку № 357 розмір оплати послуг цих працівників не повинен перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії, установленого постановою № 966.

Строк виплати винагороди залученому працівнику визначається за цивільно-правовим договором, укладеним територіальною виборчою комісією з таким працівником.

Так само, як і членам виборчих комісій,

залученим працівникам після встановлення територіальною виборчою комісією результатів відповідних місцевих виборів у межах загальної економії фонду оплати праці, передбаченого кошторисом видатків територіальної виборчої комісії, за умови повного забезпечення інших витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів, територіальною виборчою комісією може виплачуватися одноразова грошова винагорода.

Розмір такої винагороди цим працівникам визначається на засіданні територіальної виборчої комісії за поданням голови комісії залежно від особистого вкладу кожного залученого працівника в роботу комісії і не може перевищувати розміру місячної заробітної плати члена відповідної виборчої комісії, установленого

постановою № 966.

Виплата одноразової винагороди провадиться не пізніше ніж через чотири дні після встановлення результатів відповідних місцевих виборів.

Виплати, нараховані залученому працівнику територіальною виборчою комісією, оподатковуються як винагорода за цивільно-правовими договорами на надання послуг, тобто внесками до Фонду безробіття в частині нарахувань та податком з доходів фізичних осіб.

Сподіваємося, що ця стаття допоможе дотриматись усіх вимог, визначених чинними нормативно-правовими актами, які регулюють порядок оплати праці членів виборчих комісій та працівників, залучених територіальними виборчими комісіями для організаційного, правового, технічного забезпечення їх роботи на місцевих виборах.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі