Види процедур закупівель у світлі нового Закону

Редакція ПБО
Стаття

Види процедур закупівель у світлі нового Закону

 

Закон України «Про здійснення державних закупівель» — щось середнє між попереднім Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» від 22.02.2000 р. № 1490-ІІІ та Положенням № 921, проте є певні особливості. Щодо переліку процедур закупівель, то його скорочено за рахунок відмови від торгів з обмеженою участю та редукціону (торгів на зниження ціни). Отже, пропонуємо зупинитися на переліку процедур держзакупівель та ознайомитись з умовами застосування і порядком проведення кожної із них.

Наталя ГУЛЕВСЬКА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Поки державники доопрацьовують необхідні для кожного із суб’єктів процесу держзакупівель підзаконні документи, потроху вивчаємо нові правила проведення відтепер вже конкурсних торгів, а не тендерів.

Згідно зі

ст. 12. Закону про держзакупівлі закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з таких процедур:

— відкриті торги;

— двоступеневі торги;

— запит цінових пропозицій;

— попередня кваліфікація учасників;

— закупівля в одного учасника.

При ознайомленні з новим

Законом про держзакупівлі щодо процедурних моментів одразу звертаємо увагу на таке:

1. Перелік процедур закупівель порівняно з

Положенням № 921 зазнав змін, зокрема,

— виключено процедури торгів з обмеженою участю та редукціон;

— доповнено процедурою попередньої кваліфікації.

2. Змінені деякі строки за процедурами. У цілому майже кожна процедура стала тривалішою за рахунок збільшення строків опублікування у «Віснику державних закупівель» інформації щодо закупівлі та укладення договору.

3. Через суттєво збільшений масштаб інформації за процедурами, яка підлягає опублікуванню та оприлюдненню, виникає логічне питання, як це буде реалізовано на практиці, особливо беручи до уваги досить рисковану для замовників норму

Закону про держзакупівлі, якою встановлено, що порушення при опублікуванні строків, визначених ст. 10 Закону про держзакупівлі, тягне за собою відміну процедури.

Також слід зазначити, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника — члени комітету з конкурсних торгів персонально.

Далі детальніше зупинимось на кожній процедурі із зазначеного переліку.

 

I. ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

Основною процедурою держзакупівель як за

Положенням № 921, так і за Законом про держзакупівлі, є відкриті торги. При її проведенні подавати свої пропозиції конкурсних торгів мають право всі зацікавлені особи. Наведемо алгоритм проведення процедури відкритих торгів.

 

Інформування про проведення процедури відкритих торгів

Оголошення про проведення процедури відкритих торгів безоплатно публікується у «Віснику державних закупівель» (далі — «ВДЗ») не пізніше ніж як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. Зазначене оголошення також підлягає оприлюдненню на веб-порталі Уповноваженого органу після публікації у «ВДЗ», проте строк оприлюднення також не повинен бути меншим ніж 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. При цьому форма оголошення про проведення процедури відкритих торгів, а також Інструкція щодо її заповнення затверджені

наказом № 922.

Зверніть увагу, що на веб-порталі Уповноваженого органу

(www.tender.me.gov.ua) оприлюднена Інструкція щодо подання, прийому, реєстрації та розміщення інформації про державні закупівлі в інформаційному виданні «Вісник державних закупівель» та на веб-порталі «Державні закупівлі», якою чітко визначений механізм як опублікування, так і оприлюднення інформації, зазначеної у ст. 10 Закону про держзакупівлі.

 

Скорочена процедура

У разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі таких предметів, як продукція харчової промисловості, лікарські засоби, а також вироби медичного призначення, строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути

скорочено з 30 до 15 днів. Обґрунтування такої потреби замовник обов’язково повинен зазначити у звіті про результати проведення процедури закупівлі.

 

Документація конкурсних торгів

Стандартну документацію повинно розробити та затвердити Мінекономіки. На сьогодні

наказом № 919 затверджена Стандартна документація конкурсних торгів для процедури закупівлі — відкриті торги. Таким чином, замовник повинен розробляти документацію з урахуванням вимог Закону про держзакупівлі, зокрема ст. 22 та наказу № 919. З прикладами складання документації конкурсних торгів замовників можна також ознайомитись на веб-порталі Уповноваженого органу (www.tender.me.gov.ua).

Отримати документацію конкурсних торгів кожна фізична/юридична особа може двома шляхами:

— на веб-порталі Уповноваженого органу;

— надіслати запит до замовника.

Отже, по-перше, замовнику необхідно оприлюднити на веб-порталі свою документацію у строк не пізніш як за 30 днів до дня розкриття пропозицій конкурсних торгів. По-друге, у разі отримання запиту на отримання документації від зацікавленої особи — надати документацію протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

В учасника, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів (далі — ДКТ), є право звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації. Але при цьому треба мати на увазі, що надсилати свій запит до замовника необхідно не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів. У свою чергу, замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання.

За замовником зберігається право з власної ініціативи чи за результатами запитів унести зміни до ДКТ. При цьому йому необхідно буде продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін письмово повідомити усіх осіб, яким було надано ДКТ.

Зверніть увагу, що у разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник позбавляється такого права, тобто вносити зміни до ДКТ, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність ДКТ до вимог чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник зобов’язаний внести відповідні зміни до ДКТ та продовжити строк подання пропозицій.

Зміни до ДКТ обов’язково необхідно оприлюднити на веб-порталі протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення.

 

Порядок подання пропозицій конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Якщо замовник відмовляється від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються особисто, то така його дія є підставою для оскарження.

Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів (у тому числі до визначеної у ДКТ торгів частини предмета закупівлі (лота)), яка залишається дійсною протягом строку, зазначеного у ДКТ (зазначається замовником, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій).

Отримана пропозиція конкурсних торгів уноситься замовником до реєстру, форма якого затверджена

наказом № 922.

У складі своєї пропозиції учасник повинен подати:

— документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

— документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);

— інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби — плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі);

— документально підтверджену інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям.

При цьому учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення. Але такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів буде врахована замовником у разі, якщо вони отримані до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Дотримуйтесь строків, зазначених в оголошенні про проведення закупівлі. Якщо замовник отримує пропозицію від учасника після закінчення строку її подання, він повинен її повернути учаснику без розкриття.

 

Розкриття пропозицій конкурсних торгів

До участі у розкритті пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. При цьому відсутність учасника під час процедури розкриття пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції.

При розкритті пропозицій замовником перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених ДКТ, та складається протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою

наказом № 922. Зазначений протокол підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття, та оприлюднюється протягом трьох робочих днів з дня розкриття пропозицій.

 

Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів

Під час проведення розгляду та оцінки наданих учасниками пропозицій конкурсних торгів замовник має право:

— звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів;

— виправити арифметичні помилки, допущені в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, але за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів;

— звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Переможець торгів визначається з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено (у кількості не менше двох), на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у ДКТ.

Зверніть увагу: порівняно з

Положенням № 921, методика оцінки пропозиції конкурсних торгів за Законом про держзакупівлі зазнала змін. Так, критерії оцінки розмежено між товарами (роботами, послугами), для яких існує постійно діючий ринок, та між тими, що мають складний або спеціалізований характер (консультаційні послуги, наукові дослідження, експерименти або розробки тощо). Отже, для перших єдиним критерієм є ціна, для других, окрім ціни, ще й якість виконання робіт (послуг), умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, експлуатаційні витрати та передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником. При цьому, якщо за Положенням № 921 питома вага цінового критерію не могла бути нижчою ніж 70 %, то згідно із Законом про держзакупівлі, вона не може бути нижчою 50 %.

За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів необхідно скласти протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою

наказом № 922.

 

Загальний строк розгляду, оцінки
та визначення переможця процедури закупівлі

При проведенні процедури у звичайному порядку

Не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів

При скороченій процедурі

Не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим

ст. 16 Закону про держзакупівлі, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки, а також не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

2) наявні підстави, зазначені у

ст. 17 та ч. 7 ст. 28 Закону про держзакупівлі;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам ДКТ.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється на веб-порталі у такий самий строк.

Замовник відміняє торги

у разі настання подій, зазначених у ст. 30 Закону про держзакупівлі.

Також торги можуть бути відмінені частково, тобто за конкретним лотом.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі, а також якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та всім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється на веб-порталі у такий самий строк.

 

Повідомлення про акцепт

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовником надсилається:

переможцю торгів — повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів;

усім учасникам — письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника — переможця.

Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів обов’язково публікується у «ВДЗ» та оприлюднюється на веб-порталі протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури закупівлі.

 

Укладання договору

Зверніть увагу, що Типовий договір про закупівлю та Інструкцію щодо його заповнення затверджено

наказом № 925. Оскільки договір про закупівлю, укладений з порушенням строків, визначених Законом про держзакупівлі, є нікчемним, приділимо особливу увагу строкам його укладання.

 

Строки укладання договору

Процедура відкритих торгів

За Положенням № 921

За Законом про держзакупівлі

При проведенні процедури у звичайному порядку

У строк не раніше ніж 5 робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам процедур відкритих торгів про їх результати, але не пізніше 15 робочих днів з дня акцепту

Не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у «ВДЗ» повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції

При скороченій процедурі

Не раніше ніж через 5 днів з дня публікації у «ВДЗ» повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту

 

У замовника є право у разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог ДКТ або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у вищезазначений строк, повторно визначити найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

 

Інформування учасників про результати проведення процедури закупівлі

Оголошення про результати проведення процедури публікується у «ВДЗ» та розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися. Форма оголошення про результати проведення торгів та Інструкція щодо її заповнення затверджені

наказом № 922.

 

II. ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ

 

Умови застосування і проведення процедури двоступеневих торгів

Процедура двоступеневих торгів може застосовуватися за таких умов:

— замовник не може визначити необхідні технічні, якісні характеристики (специфікації) товарів (робіт) або визначити вид послуг та якщо для прийняття оптимального рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори з учасниками;

— предметом закупівлі є здійснення наукових досліджень, експериментів або розробок, виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт.

 

Порядок проведення процедури двоступеневих торгів

Двоступеневі торги проводяться в два етапи.

 

1 етап

2 етап

Усім учасникам пропонується подати попередні пропозиції конкурсних торгів без зазначення ціни. ДКТ при цьому може передбачати лише пропозиції щодо технічних, якісних та інших характеристик предмета закупівлі, умови поставки, підтвердження професійної і технічної компетентності учасників та їх відповідності кваліфікаційним критеріям. Стандартна документація затверджена наказом № 919.
Строк подання учасниками попередніх пропозицій конкурсних торгів становить не менше 30 днів з дня опублікування оголошення про проведення двоступеневих торгів у «ВДЗ» (при скороченій процедурі — не менше 15 днів).
Замовник під час розгляду попередніх пропозицій конкурсних торгів має право проводити переговори з будь-ким з учасників для визначення переваг та недоліків у пропозиціях, за результатами яких складається протокол за підписом замовника та учасника. У протоколі зазначаються відомості про учасника, пропозиції, запропоновані учасником, висновки.
Після отримання попередніх пропозицій конкурсних торгів замовник має право внести зміни до документації конкурсних торгів щодо технічних вимог та вимог до якості предмета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки згідно із Законом про держзакупівлі. Про зміну умов документації конкурсних торгів замовник інформує всіх учасників під час надання їм запрошень до участі у другому етапі торгів

Замовник запрошує до участі учасників, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі та пропозиції яких виявилися прийнятними в цілому, але не менше ніж двох. Остаточна пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником на другому етапі торгів, повинна складатися з документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури); інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідну технічну специфікацію (з урахуванням змін, внесених замовником після розгляду попередніх конкурсних пропозицій на першому етапі торгів). Пропозиції повинні бути із зазначенням ціни. Строк подання пропозицій конкурсних торгів на другому етапі становить не менше 15 днів з дня повідомлення учасника про результати першого етапу.
Учасники, попередні пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено на першому етапі, для участі у другому етапі торгів на вимогу замовника надають забезпечення пропозицій конкурсних торгів.
Далі двоступеневі торги проводяться в порядку, передбаченому для процедури відкритих торгів

 

III. ПРОЦЕДУРА ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

 

Умови застосування і проведення процедури запиту цінових пропозицій

Умови застосування процедури запиту цінових пропозицій залишились незмінними. Отже, проводити ЗЦП можна щодо товарів та послуг:

— для яких існує постійно діючий ринок;

— якщо їх вартість не перевищує 200 тис. грн.

Якщо за

Положенням № 921 замовник повинен був надсилати свій запит тільки вітчизняному виробнику, або його офіційним представникам, то Законом про держзакупівлі таку вимогу знято. Відтепер вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Отже, свій запит замовник має право надіслати будь-якому учаснику незалежно від його статусу. При цьому замовник повинен надіслати свій запит не менше ніж трьом учасникам, а також забезпечити публікування у «ВДЗ» та обнародування на веб-порталі (не менш ніж за 10 робочих днів до закінчення строку подання учасниками цінових пропозицій). Таким чином, свої цінові пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи. Нагадаємо, що згідно з Положенням № 921 запит цінових пропозицій не публікувався у «ВДЗ». Винятком був випадок, коли ЗЦП проводився згідно з вимогами п. 651Положення № 921. Отже, з уведенням у дію зазначених норм процедура запиту цінових пропозицій утратила свою «привабливість» для замовників та стала скороченою версією процедури відкритих торгів.

 

Порядок проведення процедури запиту цінових пропозицій

Форма запиту цінових пропозицій та Інструкція щодо її заповнення затверджені

наказом № 922.

Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті. Кожен учасник має право подати лише одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Строк подання учасниками цінових пропозицій установлюється замовником, але не може бути меншим ніж 10 робочих днів з дня публікації запиту цінових пропозицій у «ВДЗ».

Під час розкриття цінових пропозицій складається протокол за формою, затвердженою

наказом № 922, копію якого замовник зобов’язаний надати будь-якому з учасників на його запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту. Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення переможця не повинен перевищувати 5 днів з дня розкриття цінових пропозицій. При цьому переможцем процедури ЗЦП визнається той учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну.

Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов’язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам — повідомлення про результати процедури із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

Повідомлення про акцепт цінової пропозиції обов’язково публікується в «ВДЗ» протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця.

 

Строки укладання договору

За Положенням № 921

Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю не раніше ніж через 3 робочі дні з дня відправлення всім учасникам письмового повідомлення про результати проведення процедури і не пізніше 14 робочих днів з дня визначення переможця

За Законом про держзакупівлі

Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю у строк не раніше ніж через 5 робочих днів з дня публікації у «ВДЗ» повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця

 

Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у

ст. 17 Закону про держзакупівлі.

Процедура запиту цінових пропозицій відміняється або визнається такою, що не відбулася, у випадках, визначених

ст. 30 Закону про держзакупівлі.

Інформацію про результати процедури запиту цінових пропозицій необхідно опубліковувати у «ВДЗ» та оприлюднити на веб-порталі не пізніш як через сім днів з дня укладання договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визначення їх такими, що не відбулися.

 

IV. ПРОЦЕДУРА ПОПЕРЕДНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

 

Умови застосування процедури попередньої кваліфікації

Процедура попередньої кваліфікації застосовується у разі необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного стану та технічних і організаційних можливостей учасника.

 

Порядок проведення процедури попередньої кваліфікації

Інформація про проведення попередньої кваліфікації учасників публікується у «ВДЗ» та розміщується на веб-порталі не пізніше як за 30 днів до розкриття кваліфікаційних пропозицій (форма оголошення про проведення попередньої кваліфікації учасників та Інструкція щодо її заповнення затверджені

наказом № 922).

Кваліфікаційна документація повинна містити інформацію, зазначену у

п. 3. ст. 38 Закону про держзакупівлі. При цьому, якщо замовник вважає за необхідне включити до кваліфікаційної документації іншу інформацію, то він має таке право.

Строк подання кваліфікаційних пропозицій не повинен бути меншим ніж 30 днів з дня опублікування оголошення про попередню кваліфікацію у «ВДЗ» (за скороченою процедурою — не повинен бути меншим ніж 15 днів).

Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій замовник перевіряє наявність усіх необхідних документів, передбачених кваліфікаційною документацією. Якщо за результатами попередньої кваліфікації відбір пройшли пропозиції менше ніж двох учасників — процедура повинна бути відмінена.

Упродовж 10 днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій кожний учасник повинен бути повідомлений про результати попередньої кваліфікації. До подальшої участі у торгах запрошуються ті учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації (не менше двох). Строк подання пропозицій конкурсних торгів після попередньої кваліфікації — не менше

ніж 15 днів з дня надсилання повідомлення про її результати. Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.

 

V. Процедура закупівлі в одного учасника

Закупівля в одного учасника — це процедура, відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.

При проведенні переговорів замовник зобов’язаний вимагати від учасника подання ним підтвердженої документально інформації про відповідність учасника кваліфікаційним вимогам, які встановлені

ст. 16 Закону про держзакупівлі, а саме:

— наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

— наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

— наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

— наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

Відповідно до

Закону про держзакупівлі замовник зобов’язаний висувати кваліфікаційні критерії з вищезазначеного переліку. Наприклад, замовник може вимагати від учасників документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів. При цьому кількість таких договорів може бути різною – 2 договори, 3 договори тощо. Тобто замовник може самостійно в межах ст. 16 Закону про держзакупівлі посилити вимоги щодо відповідності учасників зазначеним кваліфікаційним критеріям.

Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника замовник повинен забезпечити публікацію у «ВДЗ» та розміщення на веб-порталі інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, а також обґрунтування застосування зазначеної процедури, форма яких затверджена

наказом № 922. При цьому закупівля в одного учасника застосовується замовником тільки після погодження з Уповноваженим органом згідно з Порядком № 668.

Для застосування процедури закупівлі в одного учасника замовник повинен надати до Мінекономіки документи, перелік яких визначено

Порядком № 668.

У

Законі про держзакупівлі зазначено, що вказаний порядок не повинен суперечити вимогам Закону про держзакупівлі, але одна суперечність таки знайшлась. Отже, Мінекономіки повинно прийняти рішення про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк, який не може перевищувати 15 робочих днів з дня надходження документів до нього. Проте за Законом про держзакупівлі строк розгляду може бути скорочено до 5 робочих днів у випадках, передбачених п. 3 ч. 2 ст. 39, тобто при виникненні термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, у тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, обмежених у часі та непідконтрольних замовнику, яких не можна було уникнути. За Порядком № 668 скорочення передбачається у випадку, який зазначений у п. 4 ч. 2 ст. 39 Закону про держзакупівлі, тобто якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через відсутність достатньої кількості учасників.

Процедура закупівлі в одного учасника застосовується замовником як виняток також у разі закупівлі творів мистецтва або закупівлі, пов’язаної із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу, а також у разі відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

Рішення Уповноваженого органу про погодження або відмову в погодженні застосування процедури закупівлі в одного учасника з обов’язковим зазначенням дати і номера листа-погодження або листа про відмову у погодженні необхідно опублікувати у «ВДЗ» та розмістити на веб-порталі не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня видачі зазначених документів.

Договір про закупівлю укладається

не раніше ніж через 14 днів (п’ять робочих днів у разі застосування процедури закупівлі з підстав, визначених п. 3 ч. 2 ст. 39) з дня опублікування у «ВДЗ» відомостей про рішення Уповноваженого органу про погодження процедури закупівлі в одного учасника. При цьому порушення зазначеного строку є підставою для визнання договору нікчемним.

Інформація про результати процедури закупівлі в одного учасника публікується у «ВДЗ» та оприлюднюється на веб-порталі протягом семи днів з дня укладання договору або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися. При цьому процедура закупівлі відміняється у разі, якщо замовником допущені порушення порядку публікації інформації про застосування процедури та порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі