Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Процедура оскарження: будь-яка примха за ваші гроші

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2010/№ 70
Друк
Стаття

Процедура оскарження: будь-яка примха за ваші гроші

 

Антимонопольний комітет не раз наголошував на розширенні своїх повноважень у сфері держзакупівель. Хто на законотворців вплинув більше: або він, або вимоги МВФ та ЄС — уже не важливо, але Комітет отримав бажане. Таким чином, маємо новоспечений орган оскарження — Антимонопольний комітет, який вирішуватиме долю кожної процедури, що оскаржується. Отже,

у цій статті особливу увагу приділимо порядку, згідно з яким можуть подавати скарги особи, чий інтерес, на їх думку, було порушено діями замовника.

Валерія КОНСТАНТИНОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Орган оскарження

Для розгляду скарг Антимонопольний комітет повинен створити постійно діючу адміністративну колегію у складі трьох державних уповноважених комітету. Порядок діяльності постійно діючої адміністративної колегії та її повноваження встановлюються

ст. 121та ст. 14 Закону про Антимонопольний комітет відповідно. Рішення постійно діючої адміністративної колегії приймаються від імені Антимонопольного комітету України.

За органом оскарження залишається право:

— запитувати і отримувати у замовників, учасників, контролюючих органів, державного офіційного друкованого видання з питань державних закупівель, інших осіб відповідну інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур державних закупівель;

— залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не можуть бути пов’язаними особами та володіють спеціальними знаннями, необхідними для професійного та неупередженого розгляду скарги.

 

Порядок оскарження процедур закупівлі

Порядок оскарження встановлено

ст. 18 Закону про держзакупівлі. Нагадаємо, що згідно з Положенням № 921 оскарження діяльності чи бездіяльності замовника проводилося відповідно до ст. 85 — 91, а також відповідно до наказу № 65.

У межах

Закону про держзакупівлі суб’єктом оскарження в органі оскарження є фізична чи юридична особа, яка звернулася до органу оскарження з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері державних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

Отже, за

Законом про держзакупівлі суб’єкт оскарження може подати скаргу до органу оскарження в письмовій формі, яка повинна бути підписана особою та містити таку інформацію:

— найменування органу оскарження;

— ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження, а також номер засобу зв’язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

— найменування, місцезнаходження, поштова адреса замовника, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються;

— підстави, через які подається скарга, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дата, коли суб’єкту оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;

— вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.

До скарги додаються документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.

Якщо за

Положенням № 921 було чітко сформульовано, що скаргу подати може тільки учасник, який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення замовником процедур закупівель, то згідно із Законом про держзакупівлі скарга може бути подана тільки особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству у сфері державних закупівель (тобто не конкретизовано, що це повинен бути тільки учасник). З цього можна зробити висновок, що оскаржувати процедуру може й якась особа, чий інтерес порушено.

Положенням № 921

було чітко визначено, що не може бути об’єктом оскарження, а саме:

— зроблений замовником вибір процедури закупівлі;

— рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

Законом про держзакупівлю

таких норм не передбачено, що значно розширює перелік причин для звернення незадоволених. Але головне, що скаржитися тепер платно. За подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до спеціального фонду держбюджету. При цьому розмір такої плати буде визначати Кабмін.

Отже, зазначена плата є перешкодою для скаржників. Крім того, виникає питання, що ж дешевше буде зробити: подати скаргу до Антимонопольного комітету чи вже судитися? Адже фінансові витрати тепер можуть виявитися майже однаковими.

Суб’єкт оскарження може подати звернення замовнику з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. При отриманні зазначеного звернення замовник має право на добровільній основі для врегулювання питань щодо усунення порушень під час проведення процедури закупівлі вжити заходи, в тому числі з призупиненням процедури закупівлі. При цьому замовник повинен повідомити всіх зацікавлених осіб про рішення, прийняті за розглядом звернення. Направлення звернення замовнику не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження. У разі подання скарги щодо тієї ж процедури закупівлі, якої стосується звернення, замовник повідомляє орган оскарження про вжиті за цим зверненням заходи.

Рішення замовника, прийняте за розглядом звернення, може бути оскаржене до органу оскарження або протягом 30 днів з дня його прийняття до суду. Цей строк не може бути поновлено.

 

Строки подання скарги

Скарги подаються до органу оскарження

не пізніше 14 днів з дня отримання суб’єктом оскарження повідомлення про відповідне рішення чи дію замовника, що порушує права чи законні інтереси суб’єкта оскарження, або з дня, коли суб’єкту оскарження стало відомо про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, але до моменту укладення договору про закупівлю (згідно з Положенням № 921 цей строк складав 15 календарних днів з дня настання підстави для подання скарги).

Щодо скарг, які стосуються документації конкурсних торгів, то їх можна подавати в будь-який строк після публікації повідомлення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, установленого для подання пропозицій конкурсних торгів.

Скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються тільки

в судовому порядку.

Датою отримання скарги органом оскарження вважається дата її реєстрації в ньому.

У строк, що не перевищує 3 днів після отримання скарги, орган оскарження повідомляє суб’єкта оскарження та замовника про час і місце розгляду скарги, адже за

Законом про держзакупівлі зазначені особи мають право взяти участь у розгляді скарги.

Якщо при поданні скарги зазначені строки порушуються, орган оскарження інформує про це суб’єкта оскарження та повертає скаргу без розгляду не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

При поданні скарги до органу оскарження

суб’єкт оскарження надсилає копію скарги замовнику, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються.

Орган оскарження повертає скаргу без розгляду у випадках, коли:

— суб’єкт оскарження висуває скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі і з тих самих підстав, які вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;

— скарга не відповідає вимогам

ч. 1 ст. 18 Закону про держзакупівлі, тобто не містить інформації, яка повинна бути викладена в письмовій формі при поданні її до органу оскарження;

— суб’єктом оскарження не внесено плату;

— замовник відповідно до

Закону про держзакупівлі визнав та усунув порушення, зазначені в скарзі, про що було надано документальне підтвердження.

Повідомлення про повернення скарги без розгляду надсилається особі, яка звернулася до органу оскарження, не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

 

Призупинення процедури закупівлі

Звертаємо увагу, що згідно з вимогами

п. 87 Положення № 921 при надходженні скарги або до замовника або до Уповноваженого органу процедура закупівлі обов’язково підлягала призупиненню на невизначений термін але не більше 20 робочих днів. Згідно із Законом про держзакупівлі подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком, коли орган оскарження приймає рішення про призупинення процедури закупівлі. Але у будь-якому випадку укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження забороняється.

Отже, процедура держзакупівлі

може призупиняєтися на строк до винесення рішення за скаргою за власною ініціативою органу оскарження або за заявою суб’єкта оскарження. У разі призупинення процедури орган оскарження впродовж 1 робочого дня повідомляє про своє рішення Держаказначейство, редакцію «ВДЗ», замовника та суб’єкта оскарження.

Отже, якщо рішення про призупинення прийнято, замовник не має права проводити будь-які дії та приймати будь-які рішення щодо закупівлі, у тому числі укладати договір про закупівлю. На цьому також наголошується у

ст. 42 Закону про держзакупівлі, згідно з якою договір про закупівлю є нікчемним у разі його укладення в період оскарження.

Під час призупинення процедури закупівлі редакція «ВДЗ» не провадить прийняття відповідної інформації про закупівлю для публікації.

Орган оскарження скасовує своє рішення про призупинення процедури закупівлі, якщо замовник самостійно усуне порушення, зазначені у скарзі, та протягом 1 робочого дня з моменту усунення порушення повідомить про це орган оскарження, при цьому надавши документальне підтвердження.

 

Рішення органу оскарження

Орган оскарження приймає протягом 30 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:

— висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;

— висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;

— у разі коли скаргу не задоволено, — підстави та обґрунтування прийняття такого рішення;

— у разі коли скаргу задоволено повністю або частково, — зобов’язання усунення замовником порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії замовника.

Примірник рішення за результатами розгляду скарги орган оскарження протягом 3 днів з дня його прийняття надсилає суб’єкту оскарження, замовнику, Держказначейству та редакції «ВДЗ».

Рішення органу оскарження є обов’язковими для виконання замовниками та особами, яких вони стосуються та набирають чинності з дня їх прийняття. Крім того, зазначені рішення підлягають обов’язковій публікації в «ВДЗ», а також не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття оприлюднюються на веб-порталі Антимонопольного комітету України.

Оскаржити рішення мають право як суб’єкт оскарження, так і замовник, але тільки у Київському окружному адміністративному суді. Строк позовної давності для оскарження рішень органу оскарження, прийнятих відповідно до Закону про держзакупівлі становить 30 днів з дня прийняття такого рішення. При цьому цей строк не може бути поновлено.

Тепер підсумуємо основні моменти за процедурою оскарження:

1) органом оскарження є Антимонопольний комітет Украни;

2) подавати скаргу може не лише учасник процедури закупівлі, а й особа, інтереси якої порушено діяльністю замовника;

3) скарга подається до моменту укладення договору;

4) скарга розглядається комітетом протягом 30 робочих днів;

5) призупинення процедури закупівлі справляється лише у тому випадку, коли орган оскарження прийме відповідне рішення;

6) за розгляд скарги справляється плата, розмір якої визначає Кабмін;

7) оскаржити рішення комітету можно тільки в Київському окружному адміністративному суді.

Наостанок зазначимо, що Мінекономіки вже неоднаразово (у своєму

роз’ясненні від 29.07.2010 № 3303-25/7445-07, а також у інформаційному листі від 21.08.2010 р. № 3303-25/8205-12) звертало увагу всіх учасників процесу держзакупівель, що у нього немає правових підстав здійснювати розгляд та приймати рішення щодо скарг, поданих учасниками процедур закупівель. Таким чином, з уведенням у дію Закону про держзакупівлі (30.07.2010 р.) вивчаємо новий порядок процедури оскарження та звикаємо до того, що скарги з приводу порушення замовниками процедур закупівель розглядає орган оскарження, тобто Антимонопольний комітет.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі