Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо виявлення помилок у звітності

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2010/№ 72
Друк
Лист від 22.07.2010 р. № 760-06-2

Щодо виявлення помилок у звітності

Лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 22.07.2010 р. № 760-06-2

 

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України <…> щодо самостійного виявлення страхувальником помилок у звітності до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) повідомляє.

Стаття 45 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі — Закон) визначає обов'язок роботодавця як страхувальника, до якого віднесено подання звітності робочому органу виконавчої дирекції Фонду. При цьому стаття 52 Закону передбачає відповідальність страхувальника за невиконання своїх обов'язків, до якої належить стягнення пені із страхувальника за прострочення сплати страхових внесків до Фонду, а також притягнення страхувальника до відповідальнрості згідно із законом за несвоєчасне та неповне нарахування страхових внесків до Фонду.

Згідно з положеннями статті 17 Закону правління Фонду, зокрема, затверджує Інструкцію про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів, погоджену з Національним банком України і спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади.

Рішення правління Фонду, прийняте в межах його компетенції, є обов'язковим для виконання всіма страхувальниками.

Отже, страхувальник під час складання Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду (далі — Розрахункова відомість) має керуватися нормами Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 12.07.2007 р. № 36, зареєстрованою в Мін'юсті 01.08.2007 р. за № 867/14134 (далі — Інструкція).

У разі самостійного виявлення помилок за минулі звітні періоди страхувальник разом з Розрахунковою відомістю за звітний період поточного року надає бухгалтерську довідку про проведені коригування, в якій вказується період виявлення помилки, зміст помилки, показник, у якому здійснюється коригування, сума донарахованих страхових внесків, кількість днів прострочення, сума пені, нарахованої на суму своєчасно не сплачених страхових внесків, дата складання бухгалтерської довідки. Ця довідка підписується керівником, головним бухгалтером та засвідчується печаткою.

Відповідальність за неподання страхувальником такої довідки законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку не передбачено.

Однак така довідка слугує підтвердженням правильного відображення нарахованих страхових внесків і здійснення самостійного коригування страхувальником відповідних сум при проведенні робочим органом виконавчої дирекції Фонду виїзної перевірки цього страхувальника.

Розрахункова відомість за звітний період поточного року міститиме вже відкориговані показники відповідно до бухгалтерської довідки.

Статтею 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, зокрема, за порушення строків та обсягів сплати страхових внесків до Фонду.

За нормами статті 9 цього Кодексу адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до пункту 8.4 Інструкції на виявлені під час перевірки суми коштів, на які страхувальником не нараховані страхові внески, за актом перевірки страхові внески донараховуються із сумою пені, а до винних посадових осіб застосовуються санкції відповідно до законодавства.

Якщо страхувальником самостійно виявлено помилки за минулий звітний період, при наявності бухгалтерської довідки про факт виявленої помилки за минулий звітний період та перерахування донарахованих страхових внесків разом з пенею у повному обсязі до початку здійснення робочими органами виконавчої дирекції Фонду перевірки або до подання Розрахункової відомості, адміністративні штрафи до посадових осіб страхувальника не застосовуються.

У разі самостійного виявлення страхувальником помилки за минулий звітний період поточного року, пов'язаної з невірним відображенням бази нарахувань, яка призвела до завищення або заниження нарахованих страхових внесків до Фонду, то у цьому випадку здійснюється потрібне коригування показника відповідного рядка Розрахункової відомості у звітному періоді того місяця, в якому виявлено помилку.

Тобто коригується показник того місяця, в якому виявлено помилку, розділу 1 «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески» Розрахункової відомості.

Виправлення такої помилки впливає на фонд оплати праці поточного місяця звітного періоду, тобто збільшує або зменшує його розмір. Виходячи з цього фонду оплати праці, нараховуються страхові внески поточного місяця звітного періоду.

Якщо така помилка самостійно виявлена страхувальником у звітному періоді поточного року, яка призвела до завищення або заниження нарахованих страхових внесків до Фонду за минулий рік, то з метою уникнення викривлення відповідних показників Розрахункової відомості звітного періоду поточного року виправлення таких помилок здійснюється у рядку 5 «Донараховано при прийняти звітності» цієї відомості.

Як зазначалося вище, за прострочення сплати страхового внеску до Фонду із страхувальника стягується пеня згідно із законом (стаття 52 Закону).

Згідно з пунктом 5.1 Інструкції не внесені страхувальниками у встановлений строк страхові внески до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються у порядку, передбаченому законодавством, з нарахуванням пені. Пеня нараховується з сум недоїмки за кожний прострочений день і обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь строк.

Таким чином,

у разі, коли за результатами перевірки встановлено, що сума перерахованих внесків до Фонду за певний період нижче передбаченої законодавством, Фонд згідно з чинним законодавством застосовує до страхувальника фінансові санкції у вигляді пені.

 

Перший заступник директора С. Нестеровкоментар редакції

Самостійне виправлення помилок у Розрахунковій
 відомості, яка подається до Фонду соцстраху
від нещасних випадків на виробництві

У листі, що коментується, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) роз'яснив порядок виправлення помилок, самостійно виявлених страхувальником у Розрахунковій відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

(далі Розрахункова відомість), а також яку відповідальність передбачено за допущені помилки.

Лист має особливу цінність, оскільки правила виправлення помилок у Розрахунковій відомості в Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженій постановою правління Фонду від 12.07.2007 р. № 36, не встановлено. Дотепер для цілей виправлення помилок керувалися листами Фонду від 03.05.2006 р. № 330-07-3 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 51), від 14.11.2006 р. № 997-07-1.

Як і у своїх попередніх роз'ясненнях, Фонд зазначає, що

помилки, пов'язані з неправильним відображенням бази нарахування внесків, які допущено в Розрахунковій відомості у минулому звітному періоді поточного року, виправляються шляхом коригування відповідного рядка Розрахункової відомості у звітному періоді місяця, в якому виявлено помилку. Тобто необхідно відкоригувати показник розділу 1 «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески». Внески до Фонду визначаються виходячи з відкоригованої бази.

Якщо

помилку, що спричинила заниження або завищення страхових внесків, було допущено в минулих роках, вона виправляється через рядок 5 «Донараховано при прийнятті звітності»: зі знаком «+» відображається донарахована сума внесків, а зі знаком «-» — надмірно нарахована сума внесків.

Крім проведення коригувань у

Розрахунковій відомості за період, у якому виявлено помилку, страхувальник має скласти бухгалтерську довідку про проведені коригування. У довідці наводяться такі відомості:

— період виявлення помилки;

— зміст помилки;

— показник, в якому здійснюється коригування;

— сума донарахованих страхових внесків;

— кількість днів прострочення;

— сума пені, нарахована на суму своєчасно не сплачених страхових внесків;

— дата складання бухгалтерської довідки.

Бухгалтерська довідка підписується керівником та головним бухгалтером, скріплюється печаткою страхувальника та подається разом з Розрахунковою відомістю.

Незважаючи на те що чинним законодавством

не передбачена ні обов'язковість подання бухгалтерської довідки, ні відповідальність за її неподання, на думку Фонду, така довідка необхідна, оскільки вона буде підтвердженням самостійного виправлення помилки при проведенні перевірки страхувальника робочим органом Фонду.

Якщо

внаслідок помилки утворилася недоїмка, страхувальник зобов'язаний нарахувати та сплатити пеню відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV. Пеня нараховується за кожний прострочений день та обчислюється виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк. При цьому облікова ставка береться на момент сплати недоїмки. За наявності переплати за період, в якому було допущено помилку (страхувальник помилково перерахував до Фонду більше, ніж було нараховано), пеня на суму донарахованих внесків (у межах, що перекриваються переплатою) не нараховується.

Штрафи для страхувальників Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» від 23.09.99 р. № 1105-XIV не передбачено.

Щодо адміністративної відповідальності, то згідно з роз'ясненнями Фонду при

самостійному виявленні страхувальником помилки за минулий звітний період, наявності бухгалтерської довідки та перерахуванні донарахованих страхових внесків і пені в повному обсязі до початку перевірки або до подання Розрахункової відомості, адміністративні штрафи до посадових осіб страхувальника не застосовуються.

 

Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі