Купуємо питну воду для працівників

Редакція ПБО
Стаття

Купуємо питну воду для працівників

 

Як скаже будь-який бухгалтер, людина на 80 % складається з води, а 20 % — це ПДВ. Тому недивно, коли для поповнення таких водних потреб, особливо у спекотний період, уважні роботодавці, які турбуються про своїх працівників, намагаються забезпечити персонал екологічно чистою питною водою. Іноді до справи підходять більш ґрунтовно, установлюючи з цією метою у приміщенні кулер. Як подібні операції впливають на облік та чи можуть в такому разі «водні» витрати виявитися валовими, розглянемо в цій статті.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Постанова про постачання газованою підсоленою водою

— постанова Секретаріату ВЦРПС «Про постачання працівників гарячих цехів газованою підсоленою водою» від 11.06.34 р.

Перелік № 994

— Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат, затверджений постановою КМУ від 27.06.2003 р. № 994.

 

До відома

Примітно, що саме поточний літній період ознаменувався змінами «водного» законодавства та появою «свіжого» стандарту

щодо води. Так, з 16.07.2010 р. набрав чинності новий стандарт Державні санітарні норми і правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджені наказом МОЗ України від 12.05.2010 р. № 400, яким установлюються вимоги до якості питної води, а також правила виробничого контролю та державного санітарно-епідеміологічного нагляду у сфері питного водопостачання населення. Нагадаємо: до цього питну сферу регулювали Державні санітарні правила і норми «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання», затверджені наказом МОЗ України від 23.12.96 р. № 383, які тепер визнано такими, що втратили чинність.

Про необхідність дотримання «питних» норм та стандартів також ідеться й у самому

Законі України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-III, де зазначено: «вода питна — це вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству». Сподіватимемося, що тепер питна вода, яка поставляється, буде якіснішою. Утім, профільні служби водопостачання, у свою чергу, час від часу стверджують, що вода, яка поставляється централізовано, відповідає стандартам.

 

Облікові моменти

При придбанні питної води для працівників, звісно ж, виникає запитання: а чи можна такі витрати

відобразити в податковому обліку — віднести їх на зменшення оподатковуваного прибутку підприємства, включивши, скажімо, до валових витрат як пов'язані з охороною праці?

Валові витрати та ПДВ.

Як відомо, п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток дозволяє відносити до валових витрат витрати на охорону праці з урахуванням обмежень, установлених цим Законом у пп. 5.3 — 5.7. Серед цих пунктів, зокрема, є «працеохоронний» п.п. 5.4.1 Закону про податок на прибуток, який обмежує коло таких витрат Переліком № 994 (допускаючи потрапляння до валових витрат тільки витрат, зазначених у цьому Переліку).

У свою чергу, у самому

Переліку № 994 про воду згадано в п. 6, згідно з яким платник податків має право віднести до валових витрат (як пов'язані з охороною праці) витрати з надання працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, газованої солоної води, а також спеціального харчування, молока чи рівноцінних харчових продуктів. Водночас нагадаємо, що на законодавчому рівні такий обов'язок безоплатно забезпечувати працівників гарячих цехів та виробничих ділянок газованою солоною водою закріплено за підприємствами зі шкідливими виробництвами ст. 167 КЗпП, ст. 7 Закону про охорону праці від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ, а також Постановою про постачання газованою підсоленою водою. Отже, тільки такі «питні» витрати (що є з позицій працеохоронного законодавства для роботодавця в цьому випадку обов'язковими), згідно з Переліком № 994 розцінюються як пов'язані з господарською діяльністю. А отже, платник податків має право в податковому обліку включити їх до валових витрат та відобразити податковий кредит за вхідним ПДВ.

А от витрати на забезпечення питною водою

інших категорій працівників (звичайних, «нешкідливих» виробництв) пов'язати з витратами на охорону праці та віднести до валових витрат на підставі п.п. 5.4.1 Закону про податок на прибуток, на жаль, не вийде, оскільки вони не включені до Переліку № 994.

Як роз'яснювала ДПАУ в

листі від 28.10.2008 р. № 484/4/17-0713 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 60), оскільки витрати платника податків на придбання питної води для працівників підприємства не пов'язані з веденням господарської діяльності, такі витрати не підлягають включенню до складу валових витрат на підставі п.п. 5.2.1 Закону про податок на прибуток, а вважаються витратами, спрямованими на фінансування особистих потреб фізичних осіб (п.п. 5.3.1 Закону про податок на прибуток). Отже, їм не місце у валових витратах. Право на податковий кредит з ПДВ за ними також відсутнє (п.п. 7.4.4 Закону про ПДВ).

Схожу позицію в цьому питанні зайняв і Держгірпромнагляд, який в

листі від 26.07.2010 р. № 1/02-11.2-9/3.1/5128 зазначав, що придбання підприємством очищеної питної води для працівників не можна розцінювати як захід щодо охорони праці, оскільки Перелік № 994 містить вичерпне коло працеохоронних заходів, витрати на здійснення яких уключаються до складу валових витрат, і забезпечення працівників очищеною питною водою до нього не входить.

І ще один момент. Зважаючи на особливості минулого літа та збереження стійкої спекотної погоди не так давно на офіційному сайті МОЗ було розміщено рекомендації щодо здійснення низки заходів щодо зменшення несприятливої дії високої температури при роботі у приміщеннях та на вулиці (http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20100730_1.html). У них, зокрема, при роботі

на відкритому повітрі МОЗ рекомендував забезпечувати працюючих якісною питною водою, яка з метою профілактики порушень водно-сольового балансу повинна містити мінеральні солі та мікроелементи. Та все ж, ураховуючи, що цей документ, має на сьогодні рекомендаційний (а не обов'язковий) характер, то підкріпити ним валововитратність таких «водних» витрат (на тлі існуючих обмежень «працеохоронного» п.п. 5.4.1), вважаємо, неможливо.

Аналогічна ситуація складається і з

установленням кулера (апарата для нагрівання та охолодження питної води). Витрати на його придбання або оренду податківці також не визнають пов'язаними з господарською діяльністю (консультація в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 12). З посиланням знову ж таки на те, що такі витрати є фінансуванням особистих потреб працівників (п.п. 5.3.1), працівники податкових органів указували, що до валових витрат їх не включають та не амортизують. Щоправда, сміливі платники податків можуть спробувати в цьому випадку поборотися за валововитратність (амортизацію) таких витрат, спираючись на колишні роз'яснення самої ж ДПАУ та судову практику. Так, наприклад, у листі від 14.01.2002 р. № 256/6/15-1216 (тоді йшлося, нагадаємо, про забезпечення необхідним охоронців) ДПАУ погоджувалася з можливістю відображення витрат на придбання холодильника, мікрохвильової печі, чайника в податковому обліку, указуючи на їх участь у господарській діяльності платника податків. Оскільки зазначені предмети, як роз'яснювала ДПАУ, придбаваються для розміщення та використання у виробничих приміщеннях підприємства, то вони також вважаються виробничими основними фондами та підлягають податковій амортизації за правилами ст. 8 Закону про податок на прибуток. Також відомі випадки, коли в подібних ситуаціях платників податків підтримували й судові органи (постанова ВГСУ від 03.08.2005 р. № 25/289 // «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 44; ухвала ВАСУ від 15.01.2008 р.).

Водозабезпечення працівників може супроводжуватися ще одним неприємним «податковим» моментом. У таких операціях податківці можуть угледіти безоплатну передачу («поставку») води працівникам із супутніми цьому податковими наслідками — відображенням валових доходів (

п.п. 7.4.3 Закону про податок на прибуток) та нарахуванням податкових зобов'язань з ПДВ (п. 4.2 Закону про ПДВ) (за аналогією із забезпеченням працівників безоплатним харчуванням, див. консультації в журналі «Вісник податкової служби України», 2006, № 23; 2008, № 23).

ПДФО.

А от ПДФО з «питущих» працівників утримувати не потрібно. Як відомо, для обкладення ПДФО важлива персоніфікація доходів фізичних осіб. Оскільки в цьому випадку неможливо визначити кількість води, спожиту кожним працівником, то дохід не може бути персоніфікований. Тому вартість спожитої питної води не є об'єктом обкладення податком з доходів фізичних осіб. Такої ж думки дотримується і ДПАУ (лист від 19.04.2007 р. № 3852/6/17-0716 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 51; лист від 29.07.2005 р. № 7129/6/17-3116). З цієї ж причини вартість питної води не обкладається і внесками до соціальних фондів.

Приклад

. Підприємство купило для працівників офісу екологічно чисту питну воду на суму 60 грн. (у тому числі ПДВ — 10 грн.), а також установило в холі офісу кулер вартістю 1824 грн. (у тому числі ПДВ — 304 грн.). В обліку підприємства операції відобразяться так:

 

Придбання питної води та кулера для працівників

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Отримано від постачальника питну воду

209

631

60

2. Перераховано постачальнику оплату за питну воду

631

311

60

3. Питну воду видано для використання

92

209

60

— *

* Імовірно, працівники податкових органів за виданою працівникам водою (як за операцією безоплатної передачі) вимагатимуть відобразити валові доходи та нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ.

4. Перераховано передоплату постачальнику за кулер

371

311

1824

5. Отримано кулер від постачальника

152

631

1824

6. Відображено залік заборгованості

631

371

1824

7. Кулер установлено та введено в експлуатацію

109

152

1824

 

Як бачимо, зважаючи на обмеження

п.п. 5.4.1 Закону про податок на прибуток «водні» витрати не може бути відображено у складі валових працеохоронних. Тому не можемо не сказати і про інші можливі варіанти.

 

Представницькі витрати

Щодо «водних» витрат підприємство може скористатися «валововитратним»

п.п. 5.4.4 Закону про податок на прибуток (абзац другий) та оформити ці витрати як представницькі — наприклад, як придбання питної води для клієнтів та відвідувачів офісу на випадки проведення прийомів, свят та презентацій. При цьому слід мати на увазі, що валові витрати в такому разі лімітуються та їх розмір не може перевищувати 2 % оподатковуваного прибутку платника податків за попередній звітний (податковий) рік (тобто не більше 2 % показника рядка 11 минулорічної річної декларації з податку на прибуток). Тому збиткові за підсумками попереднього року платники податків або новостворені підприємства (зважаючи на відсутність у них показника оподатковуваного минулорічного прибутку та неможливість розрахунку 2 % межі), валововитратними нормами абзацу другого п.п. 5.4.4 Закону про податок на прибуток скористатися не можуть. А от щодо ПДВ 2 % обмеження не працює, тому всю суму вхідного ПДВ за такими «водними» витратами підприємство зможе віднести до податкового кредиту.

Тільки, звичайно ж, обравши такий шлях, потрібно буде потурбуватися про належне документальне оформлення представницьких заходів, зокрема, складання таких документів:

— наказу про проведення заходу (наприклад, прийомів, переговорів з контрагентами, презентації тощо):

— плану проведення заходу;

— кошторису представницьких витрат;

— звіту (докладніше про це див. також тематичний номер газети «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 87, присвячений рекламним акціям).

 

Питна вода — за рахунок профспілки

Ситуацію можна розглянути і з іншого боку та як альтернативний використати «профспілковий» варіант — придбавати воду за рахунок коштів профспілкової організації, яка включила відповідну статтю витрат до кошторису своїх витрат. А якщо профспілкових коштів при цьому виявиться недостатньо, то підприємство може поповнити бюджет профспілки, перерахувавши йому для цього відповідну суму грошових коштів (добровільні пожертвування). Причому суми таких перерахувань у податковому обліку згідно з

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток (як кошти, перераховані неприбутковим, у тому числі профспілковим, організаціям) може бути віднесено підприємством до валових витрат у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

При «профспілковому» варіанті, ураховуючи, що «водні» витрати знову ж таки не персоніфіковані, об'єкта для обкладення ПДФО також не виникне (

листи ДПАУ від 29.07.2005 р. № 7129/6/17-3116; Мінфіну від 19.05.2005 р. № 31-17310-01-10/9590).

Так, наприклад, за умови, що профспілці перераховано фінансову допомогу в розмірі 200 грн. (що відповідає при цьому на підприємстві валововитратному обмеженню з п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток — більше 2 %, але не вище 5 %; є оподатковуваний прибуток за минулий рік), в обліку підприємства операції буде відображено так:

 

Питна вода за рахунок коштів профспілки

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума,грн.

Податковий облік

дебет

кредит

ВД

ВВ

1. Перераховано добровільні пожертвування профспілковій організації

377

311

200

200

2. Списано суму пожертвувань на витрати підприємства

949

377

200

 

На цьому завершуємо розмову. Ну а всім, хто зберіг бадьорість духу цього літа, хочемо побажати, щоб ваш водний баланс завжди залишався в нормі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі