Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо пільг з оподаткування доходів фізичних осіб, які є багатодітними батьками

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2010/№ 75
Друк
Лист від 20.04.2010 р. № 3815/6/17-0716

Щодо пільг з оподаткування доходів фізичних осіб, які є багатодітними батьками

Лист Державної податкової адміністрації України від 20.04.2010 р. № 3815/6/17-0716

 

Державна податкова адміністрація України, керуючись Законом України від 02.10.92 р. № 2657 «Про інформацію» розглянула лист <…> щодо пільг з оподаткування доходів фізичних осіб, які є багатодітними батьками, і в межах своєї компетенції повідомляє.

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється прийнятим Верховною Радою України 22.05.2003 р. Законом України за № 889 «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон).

Пільгове оподаткування доходів фізичних осіб передбачено Законом шляхом надання податкової соціальної пільги (ст. 6), яка застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (визначення поняття якої надано у абзаці третьому п. 1.1 та п. 1.3 «д» ст. 1 Закону) виключно за одним місцем її нарахування (виплати).

Відповідно до вказаної статті Закону ця пільга встановлюється в залежності від категорій платників у розмірах 100, 150 та 200 відсотків від мінімальної заробітної плати та застосовується до нарахованого місячного доходу платника податку у вигляді заробітної плати у разі, якщо її розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленої на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень. Тобто у 2010 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 1220 грн. на місяць (869 грн. х 1,4).

Так, з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня 2010 року (869 грн. на місяць) та Прикінцевих положень Закону, у поточному році для всіх платників податку, чий розмір заробітної плати не перевищує вказану вище суму, податкова соціальна пільга становить 434,50 грн. на місяць (869 грн. х 50 %) (п.п. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону).

При цьому повідомляємо, що з метою посилення соціального захисту багатодітних сімей, поліпшення їх державної підтримки, створення більш сприятливих умов для виховання дітей у таких сім’ях Верховною Радою України 19.05.2009 р. прийнято Закон України за № 1343 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей», яким внесено зміни, зокрема, до ст. 6 Закону, згідно з якими

особи, які мають та виховують трьох чи більше дітей віком до 18 років, при додержанні установленого рівня заробітної плати, з 1 січня 2010 року мають право на застосування 200 % податкової соціальної пільги у розрахунку на кожну таку дитину (п.п. 6.1.3 «е» п. 6.1 ст. 6), що у 2010 році складає 869 грн. на місяць (434,50 грн. хх 200 %).

Крім того, у кожного з таких платників податку — багатодітних батьків зберігається право на одержання 200 % податкової соціальної пільги у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років та на додаткове одержання податкової соціальної пільги згідно з п. 6.2 ст. 6 Закону безпосередньо на себе у розмірі, визначеному в п.п. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону.

При цьому як виключення граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному із батьків у випадках та розмірах, передбачених, зокрема, п.п. 6.1.3 «е» п. 6.1 ст. 6 Закону, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідно кількості дітей (п.п. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону).

Таким чином,

у поточному році платник податку, який виховує трьох дітей віком до 18 років, має право на податкові соціальні пільги, якщо розмір його заробітної плати не перевищує 3660 грн. на місяць.

У разі перевищення місячної заробітної плати понад встановлений розмір питання надання податкової соціальної пільги не розглядається, незалежно від категорії платника податку, що її одержує.

До доходів, відмінних від заробітної плати, застосування податкової соціальної пільги Законом не передбачено.

Законом (п.п. 6.4.1 п. 6.4 ст. 6) передбачено, що платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена п.п. 6.1.1 п. 6.1 цієї статті, зазначає про таке право у

заяві про застосування пільги працедавцю та додає відповідні підтверджуючі документи. Порядок надання документів та їх склад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2003 р. № 2035, але на даний час до вказаної постанови не внесено зміни, щодо переліку підтверджуючих документів, які б засвідчували факт наявності та одночасного виховання дітей віком до 18 років платником податку.

Водночас постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 р. № 209 затверджено Порядок виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, відповідно до п. 2 якого

таке посвідчення є документами, що підтверджують статус багатодітної сім’ї і дітей з такої сім’ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України «Про охорону дитинства» та іншими актами законодавства. Вказана постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2010 рік».

 

Заступник голови С. Лекарькоментар редакції

ПСП для багатодітних батьків

Лист, що коментується, присвячено питанням, пов’язаним з наданням податкової соціальної пільги (далі — ПСП)

батькам, які мають та виховують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, що з 1 січня 2010 року згідно з п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV (далі — Закон № 889) зазначені платники можуть претендувати на ПСП у розмірі 200 % розміру «звичайної» ПСП, у розрахунку на кожну таку дитину (у 2010 році —

869 грн.) за умови, що їх заробітна плата не перевищує граничний розмір доходу.

Для платника податків —

одного із батьків, який користується ПСП на дітей згідно з п.п. «е» п.п. 6.1.3 Закону № 889, граничний розмір доходу, що дає право на отримання ПСП, у 2010 році визначається як добуток 1220 грн. і відповідної кількості дітей. Для другого з батьків граничний розмір заробітної плати для отримання ПСП визначається на загальних підставах і дорівнює у 2010 році 1220 грн.

Крім того

, кожний з таких багатодітних батьків додатково має право на отримання ПСП безпосередньо на себе (у 2010 році — 434,50 грн.) за умови дотримання вимог щодо розміру доходу, який дає право на застосування ПСП.

Досі залишалося нез’ясованим питання щодо документів, які багатодітні батьки повинні надати для отримання ПСП. Річ у тім, що з підвищенням розміру ПСП з’явилася ще одна умова для її застосування — платник податків повинен не лише мати, а й виховувати трьох і більше дітей. Отже, підтвердити потрібно не тільки факт наявності, а й одночасно виховання. До 2010 року, коли багатодітні батьки могли користуватися ПСП у розмірі 150 % суми «звичайної» ПСП, достатньо було підтвердити тільки факт наявності дітей. До Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 26.12.2003 р. № 2035 (далі — Порядок № 2035), відповідних змін не внесено. До врегулювання цього питання податківці вказували на необхідність надання як документа, що підтверджує факт виховання, довідки з ЖЕКу. Хоча, на нашу думку, цей документ не може підтверджувати факт виховання дітей (докладно позицію редакції з цього питання було викладено у статті «Батьки та діти: податкова соціальна пільга» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 31).

Із роз’яснень податківців, наведених у листі, що коментується, випливає, що документом, який підтверджує наявність та виховання дітей, тепер буде

посвідчення батьків багатодітної сім’ї, порядок виготовлення та видачі якого затверджено постановою КМУ від 02.03.2010 р. № 209. Незважаючи на те що і цей документ може підтвердити тільки факт наявності дітей, ураховуючи позицію податківців, багатодітним платникам податків, які мають намір скористатися правом на «максимальну» ПСП, слід потурбуватися про отримання зазначеного документа.

Таким чином, до внесення змін до Порядку № 2035 щодо переліку документів, які підтверджують право на ПСП багатодітних батьків, з урахуванням роз’яснень ДПАУ такі платники податків повинні надавати роботодавцю такі документи:

— заяву про застосування ПСП (особам, які до 1 січня 2010 року користувалися ПСП на підставі п.п. «в» п.п. 6.1.2 Закону № 889, на початок 2010 року необхідно було подати нову заяву);

— копію свідоцтва (дублікат свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує визнання (установлення) батьківства, або документи, які підтверджують наявність та вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна особа — платник податку постійно проживала до прибуття в Україну;

— копію рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);

— копію посвідчення батьків багатодітної сім’ї.

 

Лілія Ушакова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі