Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Як працівнику отримати «соцстрахівську» допомогу, якщо у роботодавця немає можливості її виплатити

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2010/№ 75
Друк
Стаття

Як працівнику отримати «соцстрахівську» допомогу, якщо у роботодавця немає можливості її виплатити

 

Джерелом фінансування виплат допомоги по тимчасовій непрацездатності, декретних та допомоги на поховання є кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Водночас згідно з чинним законодавством обов’язок з виплати соціальних допомог покладається на роботодавця. Про те, як роботодавцю забезпечити виплату зазначених допомог у разі, якщо в нього немає грошей на рахунках або рахунки арештовані, ітиметься в цій статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. № 16.

Лист № 01-16-164

— лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 04.02.2005 р. № 01-16-164.

Лист № 01-16-823

— лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 09.06.2005 р. № 01-16-823.

Лист № 07-35-1599

— лист Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України від 19.08.2010 р. № 07-35-1599.

 

Загальні положення

Згідно зі

ст. 34 Закону № 2240 особи, застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, мають право на отримання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) таких видів матеріального забезпечення:

1) допомоги по тимчасовій непрацездатності* (включаючи догляд за хворою дитиною) (

ст. 35, 37 Закону № 2240);

2) допомоги по вагітності та пологах (

ст. 38, 39 Закону № 2240);

3) допомоги на поховання (за винятком поховання пенсіонерів та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) (

ст. 45, 46 Закону № 2240).

* Нагадаємо, що виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду здійснюється починаючи з шостого дня непрацездатності. Оплата перших п’яти днів провадиться за рахунок коштів підприємства.

Рішення про призначення зазначених допомог приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування страхувальника-роботодавця на підставі листків непрацездатності, заяв та інших відповідних документів.

Виплата соціальних допомог застрахованим особам здійснюється підприємством за рахунок страхових внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності, що підлягають сплаті страхувальником. До Фонду страхувальники-роботодавці фактично перераховують тільки різницю між нарахованими до сплати до Фонду страховими внесками та витратами, пов’язаними з виплатою допомог (

абзац перший ч. 1 ст. 23 Закону № 2240 і п. 4.3 Інструкції № 16).

Якщо сума страхових внесків та інших платежів до Фонду

не перекриває суму понесених страхувальником фактичних витрат на виплату допомог, то згідно з п. 6.9 Інструкції № 16, страхувальники-роботодавці не мають права припиняти виплату допомоги. У такому разі різницю між сумою витрат та сумою страхових внесків зараховують у рахунок внесків, що підлягають сплаті в наступному кварталі. Якщо витрати страхувальника не може бути покрито страховими внесками, які планується сплатити в наступному кварталі, страхувальник має право на додаткове фінансування з коштів Фонду . Сума перевищення з урахуванням запланованих до сплати страхових внесків наступного кварталу компенсується органом Фонду за місцем узяття страхувальника на облік або після отримання від страхувальника звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за минулий квартал, або до отримання зазначеного звіту в разі подання страхувальником довідки-розрахунку, підписаної керівником і головним бухгалтером та завіреної печаткою підприємства. Компенсація здійснюється органом Фонду шляхом перерахування відповідних сум на поточний рахунок страхувальника.

Якщо у страхувальника виникли фінансові проблеми, унаслідок яких у нього

на банківських рахунках відсутні грошові кошти, необхідні для своєчасної виплати соціальних допомог, або його рахунки арештовані, страхувальник та застраховані особи можуть скористатися нормами ч. 4 ст. 50 Закону № 2240, згідно з якими фінансування матеріального забезпечення здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем узяття страхувальника на облік з наступною компенсацією страхувальником виплачених Фондом коштів.

Згідно з усним роз’ясненням фахівців Фонду на сьогодні зазначені норми

Закону № 2240 працюють частково — розраховувати на фінансування соціальних допомог безпосередньо з Фонду можуть лише ті страхувальники, чиї рахунки арештовані. Найімовірніше така позиція пов’язана з дефіцитом грошових коштів для виплати матеріального забезпечення у Фонду.

Водночас у своєму недавньому

листі № 07-35-1599 (див. с. 17), де була дана відповідь на запитання щодо переліку випадків, коли застосовуються норми ч. 4 ст. 50 Закону № 2240, Фонд вказав на можливість фінансування соціальних допомог безпосередньо з Фонду як у разі арешту рахунків страхувальника, так і в разі відсутності грошових коштів на його банківських рахунках. Отже, щоб застраховані особи не залишилися без матеріального забезпечення, страхувальник, якщо він не може здійснити своєчасну виплату застрахованим особам соціальних допомог через відсутність у нього грошових коштів на рахунках у банку або арешт таких рахунків, має звернутися до Фонду

Далі розглянемо процедуру взаємодії роботодавця-страхувальника та Фонду при погашенні заборгованості з виплати соціальних допомог застрахованим особам

 

Строки звернення страхувальника до Фонду

Фінансування соціальних допомог здійснюється виконавчою дирекцією відділення Фонду за місцем узяття на облік роботодавця-страхувальника, якщо строк виникнення

заборгованості з виплати соціальних допомог становить більше ніж один календарний місяць. При цьому місячний строк заборгованості відлічується починаючи з дня, на який припадає граничний строк виплати відповідного виду допомоги. Так, згідно зі ст. 52 Закону № 2240 та п. 6.7 Інструкції № 16, граничними строками виплати допомог є:

— для допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах —

найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати;

— для допомоги на поховання —

день, наступний за днем звернення.

Звертаємо увагу, що строк виплати допомог по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах прив’язано до строку, установленого

для виплати заробітної плати. Тому при нерегулярній виплаті заробітної плати відлік місячного строку заборгованості необхідно починати із дня, установленого колективним договором чи наказом по підприємству для виплати зарплати.

Наприклад, працівник підприємства надав 17 серпня 2010 року до комісії із соціального страхування підприємства відповідно оформлений листок непрацездатності. Виплата заробітної плати здійснюється двічі на місяць 7 і 23 числа. Отже, допомога по тимчасовій непрацездатності підлягає виплаті працівнику в день виплати заробітної плати за першу половину місяця, а саме — 23 серпня 2010 року. Місячний строк щодо виплати цієї допомоги спливає 23 вересня 2010 року. Підприємство в разі арешту банківських рахунків або відсутності на них грошових коштів має звернутися до органу Фонду за виплатою відповідної допомоги на підставі

ч. 4 ст. 50 Закону № 2240 після закінчення зазначеного місячного строку.

 

Процедура звернення до Фонду

Для отримання застрахованими особами соціальних допомог страхувальнику необхідно подати до робочого органу Фонду за місцем узяття на облік

лист (клопотання) з проханням про погашення заборгованості, засвідчений підписами посадових осіб страхувальника та його печаткою. Крім того, згідно з листами № 01-16-823, № 07-35-1599 страхувальнику необхідно подати такі документи:

довідку-розрахунок, в якій зазначаються назва страхувальника, код ЄДРПОУ (ДРФО — для фізичних осіб), реєстраційний номер страхувальника в органі Фонду, кількість застрахованих осіб усього, у тому числі осіб, яким нараховано, але не виплачено матеріальне забезпечення, причини невиплати;

заяви застрахованих осіб або осіб, які мають право на отримання матеріального забезпечення, із проханням про його надання;

список (відомість) одержувачів матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду, в якому необхідно вказати дані одержувачів виплат, а саме:

прізвище, ім’я, по батькові;

ідентифікаційний номер;

паспортні дані;

номер особового рахунка, відкритого в установі банку, на який необхідно перерахувати кошти.

Щодо кожної застрахованої особи необхідно вказати вид неоплаченої допомоги, її суму, а також дату настання страхового випадку, період тимчасової непрацездатності, відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з листками непрацездатності та їх номер. Звертаємо увагу:

виплата соціальних допомог застрахованим особам за рахунок Фонду здійснюється тільки за безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на їх особові рахунки в установах банків;

виписки банківської установи про відсутність коштів на банківських рахунках страхувальника або довідки про арешт його рахунків за період починаючи з дати, коли матеріальне забезпечення мало бути виплачено застрахованій особі згідно зі ст. 52 Закону № 2240, до дня звернення страхувальника за фінансуванням.

Листи (клопотання), довідки-розрахунки, списки (відомості) одержувачів матеріального забезпечення складаються страхувальником-роботодавцем у довільній формі, але з обов’язковою наявністю в них зазначених реквізитів.

Усі документи завіряються підписами посадових осіб страхувальника та скріплюються печаткою.

Разом із зазначеними документами роботодавець-страхувальник подає до органу Фонду документи, що є підставою для призначення та виплати таких допомог (листки непрацездатності, заяви, протоколи засідання комісії (уповноваженого) із соціального страхування тощо), а також документи, які підтверджують факт нарахування допомог.

Копії документів, поданих до робочого органу Фонду для фінансування виплати матеріального забезпечення працівникам підприємства за рахунок коштів Фонду (заяви застрахованих осіб, довідки-розрахунки тощо), а також документи, необхідні для призначення допомог згідно із

Законом № 2240, повинні зберігатися у страхувальника в установленому порядку та надаватися робочому органу Фонду на його вимогу.

Після подання страхувальником усіх згаданих документів фахівці робочого органу Фонду перевіряють достовірність зазначених у них даних шляхом звірки їх з даними документів, що є підставою для виплати матеріального забезпечення. Залежно від обґрунтованості звернення страхувальника робочий орган Фонду приймає рішення про виплату матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду або про відмову страхувальнику.

 

Порядок отримання застрахованими особами допомог з Фонду

У разі прийняття позитивного рішення про виплату соціальних допомог робочий орган Фонду окремими платіжними дорученнями здійснює виплату матеріального забезпечення застрахованим особам, зазначеним у списку (відомості) одержувачів соціальних допомог, шляхом перерахування грошових коштів на відкриті ними рахунки в банківських установах.

Разом з платіжними дорученнями в банк надається реєстр платіжних доручень у трьох примірниках, в якому обов’язково вказуються окремо за кожною застрахованою особою — одержувачем допомоги такі дані: прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер, найменування банку та номер рахунка в зазначеному банку, на який необхідно перерахувати кошти, суму допомоги, а також період, за який вона виплачується.

Після перерахування грошових коштів банк надає робочому органу Фонду виписку про рух грошових коштів на рахунку, два примірники реєстру платіжних доручень та банківського реєстру виконаних перерахувань, в якому вказується сума витрат Фонду на послуги банку.

Фонд, у свою чергу, передає страхувальнику один примірник реєстру платіжних доручень та банківський реєстр виконаних перерахувань.

 

Відшкодування страхувальником сум, отриманих застрахованими особами від Фонду

Відповідно до

ч. 4 ст. 50 Закону № 2240 страхувальник після зняття арешту з його банківських рахунків або отримання ним грошових коштів на такі рахунки зобов’язаний відшкодувати витрати, понесені Фондом у зв’язку з виплатою соціальних допомог застрахованим особам — працівникам такого страхувальника.

Сума відшкодування складатиметься із двох частин:

витрат Фонду на виплату допомог застрахованим особам;

витрат Фонду на оплату послуг банку.

При цьому суми нарахованих працівникам допомог зарахуються в рахунок сплати страхових внесків до Фонду. Отже, підприємство понесе додаткові витрати тільки на оплату послуг банку.

Якщо страхувальник після появи грошей на рахунку або зняття арешту з рахунків не відшкодовує зазначені витрати Фонду, то заборгованість за страхувальником вважатиметься недоїмкою та

підставою для застосування штрафних та фінансових санкцій відповідно до Закону № 2240. День з’явлення грошових коштів на рахунках страхувальника або день зняття арешту з рахунків буде визначено фахівцями Фонду при проведенні перевірки страхувальника.

 

Відображення у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП

Операції, пов’язані з нарахуванням соціальних допомог застрахованим особам, їх виплатою Фондом, а також операції з відшкодування витрат Фонду страхувальник-роботодавець зобов’язаний відобразити у звіті

за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Суми соціальних допомог, нараховані страхувальником, але не виплачені внаслідок зазначених вище причин, відображаються в загальній сумі зарахованих витрат страхувальника за звітний період у

рядку 14 таблиці III «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП з подальшою розшифровкою за видами витрат у таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків».

Заборгованість з виплати допомог застрахованим особам на кінець звітного кварталу відображається підприємством-страхувальником у

колонці 7 таблиці IV «Витрати за рахунок страхових внесків» звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП (без урахування неоплаченої допомоги, нарахованої в останньому місяці звітного періоду, строк виплати якої не настав).

Сума матеріального забезпечення, перерахованого Фондом на поточні рахунки застрахованих осіб, відображається в

рядку 9 таблиці III «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП. Підставою для відображення зазначених витрат у звіті є документи, надані органом Фонду страхувальнику.

Розшифровка інформації про отримані згідно з

ч. 4 ст. 50 Закону № 2240 кошти від Фонду (рядок 9 таблиці III) наводиться в рядках 2, 4 і 5 додаткової таблиці «Отримано від Фонду з початку року» (ІІІ. р. 9) звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за квартал, в якому було проведено таке перерахування.

Сума відшкодування витрат, понесених Фондом, відображається страхувальником у

рядку 15 таблиці ІІІ «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування» звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП у загальній сумі перерахованих страхових внесків з початку року, з подальшою розшифровкою в розрізі місяців звітного кварталу в таблиці «Перерахування з початку року (III. р. 15)» із зазначенням номерів та дат платіжних доручень.

 

Податковий та бухгалтерський облік

Порядок податкового обліку всіх видів соціальних допомог розглядався в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 24.

У цій публікації розглянемо порядок податкового обліку операцій, пов’язаних з виплатою допомог застрахованим особам безпосередньо з Фонду.

Суми коштів, перераховані Фондом на особові рахунки застрахованих осіб

, не включаються до складу валових доходів підприємства.

Сума відшкодування витрат Фонду на виплату матеріального забезпечення

застрахованим особам — працівникам підприємства не включається до складу валових витрат підприємства.

Підприємство

має право на включення до валових витрат суми витрат на послуги банку, що підлягає відшкодуванню Фонду. Таке право в нього виникає в момент нарахування заборгованості перед Фондом.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій з виплати допомог за рахунок коштів Фонду розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад.

У підприємства утворилася заборгованість з виплати працівниці допомоги по вагітності та пологах у сумі 15020,46 грн. у зв’язку з арештом поточного рахунка. Строк виникнення заборгованості перевищив один календарний місяць із дня, установленого для виплати зарплати (допомога мала бути виплачена 6 серпня 2010 року).

На підставі заяви працівниці, списку одержувачів допомоги, довідки-розрахунку та довідки про арешт рахунка підприємства грошові кошти в сумі 15020,46 грн. було перераховано органом Фонду на її особовий рахунок в банку.

Як підтвердження факту перерахування орган Фонду надав підприємству реєстр платіжних доручень, завірений установою банку, та банківський реєстр виконаних перерахувань, в якому зазначено суму витрат Фонду на послуги банку.

Сума витрат на послуги банку становить 75,10 грн.

Після зняття арешту з рахунка підприємства заборгованість перед Фондом була погашена шляхом перерахування коштів на рахунок Фонду.

Бухгалтерський облік операцій з нарахування працівниці допомоги по вагітності та пологах і виплати її за рахунок коштів Фонду наведемо в таблиці.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

дебет

кредит

1

Нараховано працівниці допомогу по вагітності та пологах

652

663

15020,46

2

Перераховано допомогу на особовий рахунок працівниці

663

685/Фонд

15020,46

3

Вартість банківських послуг відображено у складі витрат підприємства

92

685/Фонд

75,10

4

Перераховано грошові кошти Фонду в рахунок погашення заборгованості підприємства

685/Фонд

311

15095,56

 

На завершення побажаємо роботодавцям ніколи не опинятися в ситуаціях, що розглядалися в цій статті, та завжди мати грошові кошти на банківських рахунках свого підприємства й можливість їх використання.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі