Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Пошта редакції. Безоплатне розміщення соціальної реклами рекламним агентством: що в податковому обліку?

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2010/№ 75
Друк
Відповідь на запитання

Безоплатне розміщення соціальної реклами рекламним агентством: що в податковому обліку?

 

Підприємство здійснює діяльність з виробництва та поширення реклами. Часто органи місцевого самоврядування звертаються до підприємства з проханням розмістити на його рекламних конструкціях соціальну рекламу. Її розміщення здійснюється безоплатно. Які податкові наслідки такого безоплатного надання рекламних послуг?

(м. Одеса)

 

У

частині третій ст. 12 Закону України «Про рекламу» від 03.07.96 р. № 270/96-ВР зазначено, що особи, які безоплатно виробляють і поширюють соціальну рекламу, та особи, які передають свої майно та засоби іншим особам для виробництва та поширення соціальної реклами, підпадають під дію пільг, передбачених законодавством України для благодійної діяльності.

Оскільки підприємство, що займається рекламною діяльністю, безоплатно розміщує на своїх конструкціях

соціальну рекламу, можна говорити про те, що в цьому випадку воно здійснює благодійну діяльність.

Правила відображення благодійної допомоги в обліку податку на прибуток установлено

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток. Згідно з цим підпунктом, якщо благодійна допомога надається неприбутковим організаціям, переліченим у п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток, то благодійник має право відобразити у складі валових витрат суму такої допомоги в розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Підтвердженням неприбуткового статусу одержувача благодійної допомоги є копія Рішення про внесення, виключення, відмову у включенні організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій та установ (додаток 2 до

Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженого наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 232). На це вказує ДПАУ в листі від 28.07.2006 р. № 8249/6/15-0516 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2006, № 92).

У декларації з податку на прибуток підприємства вартість переданих як благодійна допомога послуг з розміщення соціальної реклами відобразиться в

рядку 04.8 «Добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)».

При цьому, якщо для розміщення соціальної реклами використовувалися матеріали, які були придбані в попередніх звітних періодах для госпдіяльності та включені до складу валових витрат за рядком 04.1 «Витрати на придбання товарів (робіт, послуг)» декларації, то для уникнення подвійного відображення у валових витратах їх вартість має бути виключено з перерахунку за

п. 5.9 Закону про податок на прибуток через графу 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації.

Щодо

ПДВ, то п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ передбачено звільнення від обкладення ПДВ безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) як благодійної допомоги неприбутковим організаціям, що перелічені в абзацах «а», «б», «е» п.п. 7.11.1 Закону про податок на прибуток. Однак цією пільгою підприємство, що розмістило безоплатно соціальну рекламу, може скористатися, якщо виконуються такі умови:

— надана благодійна допомога не має жодних ознак компенсації з боку її одержувача;

— одержувач благодійної допомоги повинен дотримуватися вимоги

Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, і контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт, затвердженого постановою КМУ від 17.08.98 р. № 1295.

Користуючись пільгою, передбаченою в

п.п. 5.1.21 Закону про ПДВ, потрібно врахувати таке. Згідно з роз’ясненнями ДПА в м. Києві, викладеними в листі від 23.06.2006 р. № 471/10/31-106, товари, використані у звільнених від обкладення ПДВ операціях (зокрема, передані безоплатно неприбутковій організації з дотриманням усіх правил), вважаються проданими на дату такого використання. У зв’язку з цим раніше відображені у складі податкового кредиту суми «вхідного» ПДВ за такими товарами не коригуються. Зате на благодійника, ураховуючи вимоги абзацу п’ятого п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ, покладається обов’язок з нарахування податкових зобов’язань з ПДВ за ставкою 20 % від бази оподаткування, визначеної за звичайними цінами, але не нижчими за ціну придбання таких товарів.

Інакше кажучи, «вхідний» ПДВ за матеріалами, використаними підприємством для розміщення соціальної реклами, сторнувати не потрібно, але на вартість таких матеріалів виходячи зі звичайних цін має бути нараховано податкові зобов’язання з ПДВ.

Приклад 1.

Рекламне агентство «Світ реклами» безоплатно розмістило на своїх рекламних конструкціях соціальну рекламу. Неприбутковий статус замовника соціальної реклами підтверджено документально. Вартість послуг з розміщення реклами — 1000 грн., що не виходить за валововитратний ліміт (від 2 % до 5 % згідно з п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток). Вартість матеріалів, використаних для розміщення реклами, — 300 грн.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Відображення в обліку послуг з розміщення соціальної
реклами для неприбуткової організації

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Надано послуги з розміщення соціальної реклами

1000

949

23

1000*

* Витрати на розміщення соціальної реклами (у тому числі вартість використаних матеріалів) відображаються у складі валових витрат за рядком 04.8 декларації з податку на прибуток. При цьому вартість матеріалів, використаних для розміщення реклами, у сумі 300 грн. виключається з перерахунку за п. 5.9 Закону про податок на прибуток через графу 4 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток.

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ на вартість матеріалів відповідно до абзацу п’ятого п.п. 7.4.1 Закону про ПДВ

60

949

641/ПДВ

 

 

3

Віднесено на фінансовий результат:

— собівартість наданих рекламних послуг

1000

791

949

— суму нарахованих податкових зобов’язань з ПДВ

60

791

949

 

Майте на увазі: якщо неприбутковий статус одержувача благодійної допомоги

не підтверджено в установленому порядку або одержувач не є неприбутковою організацією, безоплатне розміщення соціальної реклами розглядатиметься як звичайне безоплатне надання послуг з оподаткуванням за відповідними правилами.

Так,

валовий дохід у сторони, яка надає безоплатно рекламні послуги, не виникає. Це пов’язане з тим, що за правилами п.п. 7.4.3 Закону про податок на прибуток валові доходи за звичайними цінами виникають у сторони, яка передає, тільки якщо одержувачем є пільговик, пов’язана особа або неплатник податку на прибуток. У цьому ж випадку одержувач благодійної допомоги, найімовірніше, є платником податку на прибуток (наприклад, з п.п. 7.11.9 Закону про податок на прибуток випливає, що неприбуткові організації належать до платників податку на прибуток), тому підстав для застосування звичайних цін та відображення валового доходу в підприємства немає.

Однак витрати на придбання матеріалів, використаних для безоплатного розміщення соціальної реклами, має бути виключено зі складу валових витрат у зв’язку з їх негосподарським використанням. Для цього відповідну суму потрібно показати у графі 4 «Запаси, використані не в господарській діяльності» таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства.

При безоплатному розміщенні соціальної реклами на підставі

п.п. 3.1.1 і п. 4.2 Закону про ПДВ потрібно нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи зі звичайних цін. При цьому як звичайну ціну перевіряючі, найімовірніше, захочуть бачити ціну на розміщення платної реклами.

Крім того, має бути

відкориговано суму податкового кредиту з ПДВ, відображеного в момент придбання матеріалів, використаних для безоплатного розміщення соціальної реклами, зважаючи на їх негосподарське використання.

Приклад 2.

Умови ті самі, що і в прикладі 1, але припустимо, що замовник соціальної реклами не є неприбутковою організацією або не підтвердив документально свій неприбутковий статус.

У податковому та бухгалтерському обліку ці операції відображаються такими записами:

 

Відображення в обліку послуг з розміщення соціальної реклами
для замовника, що не є неприбутковою організацією

№ з/п

Зміст господарської операції

Сума,грн.

Бухгалтерський облік

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1

Надано послуги з розміщення соціальної реклами

1000

949

23

— *

— *

* Валовий дохід не відображається, але валові витрати, відображені при придбанні матеріалів, використаних для розміщення соціальної реклами, підлягають коригуванню за графою 4 таблиці 1 додатка К1/1 до декларації з податку на прибуток підприємства.

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

200

949

641/ПДВ

3

Відкориговано суму податкового кредиту з ПДВ, відображеного при придбанні матеріалів, використаних при розміщенні соціальної реклами, методом «червоне сторно»

60

641/ПДВ

644

4

Відображено суму відкоригованого податкового кредиту з ПДВ у складі витрат звітного періоду

60

949

644

5

Віднесено на фінансовий результат:

— собівартість наданих рекламних послуг

1000

791

949

— суму нарахованих податкових зобов’язань з ПДВ

200

791

949

— суму відкоригованого податкового кредиту з ПДВ

60

791

949

 

Наталя Білова, економіст-аналітик

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі