Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Порядок заповнення звіту Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2010 року

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2010/№ 76
Друк
Стаття

Порядок заповнення звіту Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2010 року

 

Ще одним звітом, який зобов’язані подавати щоквартально всі роботодавці, є звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП. Цей звіт подається до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності та містить інформацію про нараховані та сплачені страхові внески, а також про витрачання коштів цього Фонду соціального страхування. Про порядок та особливості заповнення такого звіту за 9 місяців 2010 року наші читачі дізнаються з цієї статті.

Лілія КАЛАШНИКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальні положення та строки подання

Відповідно до

п. 7.3 Інструкції № 16 страхувальники зобов’язані щоквартально складати наростаючим підсумком з початку року звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП із зазначенням у ньому сум нарахованих і сплачених страхових внесків та інших надходжень, а також сум, витрачених на виплату допомоги та здійснення інших заходів, фінансування яких провадиться за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд).

Звіт складається у двох примірниках, незалежно від того, чи здійснювалося нарахування заробітної плати, страхових внесків до Фонду та чи здійснювалися витрати за рахунок страхових внесків протягом звітного кварталу, підписується керівником, головним бухгалтером та завіряється печаткою страхувальника. Один примірник звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП подається страхувальником до органу Фонду за місцем узяття на облік, а другий з відміткою органу Фонду про його прийняття — залишається в бухгалтерії страхувальника.

Згідно з

п. 7.5 Інструкції № 16 звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП подається щоквартально не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця.

Якщо граничний строк подання звіту припадає на святковий або вихідний день, то цей строк переноситься на перший робочий день, наступний за таким святковим або вихідним днем.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2010 року страхувальники зобов’язані подати не пізніше 20 жовтня 2010 року.

Відповідно до

п.п. 7.5.1 Інструкції № 16 страхувальник має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення граничного строку подання звітності надіслати її поштою з повідомленням про вручення за адресою органу Фонду за місцем узяття на облік.

У разі втрати або псування поштового відправлення страхувальник протягом п’яти робочих днів із дня отримання повідомлення про втрату чи псування поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою чи подати особисто (за його вибором) до органу Фонду другий примірник Звіту.

Оформлення зазначених поштових відправлень здійснюється згідно з

Порядком оформлення поштових відправлень з вкладенням матеріалів звітності, розрахункових документів і декларацій, затвердженим постановою КМУ від 28.07.97 р. № 799.

Далі розглянемо порядок заповнення окремих рядків звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

 

Порядок заповнення звіту

Порядок заповнення звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП визначено

Методичними рекомендаціями № 48.

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП складається із заголовної частини, шести розділів та, за необхідності, додатка до нього — форми Ф14, що складається страхувальником у разі отримання путівок на санаторно-курортне лікування та до дитячих закладів оздоровлення, які фінансуються за рахунок Фонду, за кожний квартал окремо та подається до Фонду за місцем узяття страхувальника на облік разом зі звітом за формою Ф4-ФСС з ТВП. Дані в

Розділі II зазначаються в цілих гривнях, у Розділах III — VI — у гривнях з копійками.

У

Розділі I «Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості, в т. ч. жінок» вказуються дані про середньооблікову кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за період з початку року. Цей показник визначається відповідно до Інструкції № 286 та зазначається в цілих числах (без десяткових знаків).

Розділ II «Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески /Таблиці II, II.A/»

складається із таблиць II і II.A.

У

таблиці II «Нарахована сума фонду сплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески» відображаються нараховані суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників за звітний період, які включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, що визначаються згідно з Інструкцією № 5, та підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб, з яких справляються страхові внески.

Витрати на оплату праці найманих працівників відображаються в межах максимальної величини заробітної плати, з якої справляються внески до фондів соціального страхування. У 2010 році розмір максимальної величини доходу, з якої справляються внески до фондів соціального страхування, становить: у січні — березні — 13035,00 грн., у квітні — червні — 13260,00 грн., у липні — вересні — 13320,00 грн., у жовтні — листопаді — 13605,00 грн., у грудні — 13830,00 грн.

У першому рядку таблиці II зазначаються дані на початок звітного кварталу. У звіті за 9 місяців вказуються дані за півріччя.

Дані за звітний квартал відображаються в розрізі місяців. Фонд оплати праці в таблиці II проставляється в колонках із зазначенням тарифу, який необхідно застосовувати при нарахуванні страхових внесків із цієї суми фонду оплати праці.

Для страхувальників, які працюють на загальній системі оподаткування, сума фонду оплати праці найманих працівників як для нарахування страхових внесків, так і для їх утримання (колонки «ВСЬОГО» таблиці II) має бути однаковою.

У

таблиці II.А «Заборгованість з виплати з/плати з урахуванням заборгованості за минулі роки (Без урахування суми невиплаченої з/плати останнього місяця звітного періоду)» вказуються дані про заборгованість з виплати заробітної плати найманим працівникам з урахуванням заборгованості за минулі роки. При цьому сума нарахованої, але невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду до таблиці II.А не включається.

Дані

рядка «На початок року» залишаються без змін протягом усього звітного року.

Розділ III «Розрахунки внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (нараховано і утримано внесків) /Таблиці III.A, III/»

складається із таблиць III.A і III.

Дані кожної графи

таблиці III.A «Розрахунки внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (нараховано і утримано внесків)» визначаються шляхом множення даних відповідної графи таблиці II на розмір ставки страхових внесків, зазначений у заголовній частині таблиці II.

Звертаємо увагу: загальна сума нарахованих та утриманих з початку року страхових внесків (сума даних із двох граф на перетині колонок «ВСЬОГО» та рядка «Всього з початку року» таблиці III.A) повинна відповідати даним рядка 2 таблиці III.

Таблиця III «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування»

заповнюється так.

У

рядку 1 «Заборгованість за страхувальником на початок року» відображається сума заборгованості страхувальника, що відповідає рядку 17 звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за минулий рік. Протягом поточного року дані, наведені в рядку 1 звіту за перший квартал поточного року, не змінюються.

У

рядку 2 «Нараховано і утримано внесків з початку року» відображається загальна сума нарахованих та утриманих страхових внесків (сума даних із граф на перетині двох колонок «ВСЬОГО» та рядка «Всього з початку року» (таблиця III.A).

Рядок 3.1 «Донараховано самостійно внесків»

заповнюється в разі самостійного виявлення своєчасно не нарахованих та не сплачених сум страхових внесків (за минулі роки). Самостійно донарахована страхувальником сума страхових внесків, зазначена в рядку 3.1, може мати від’ємне значення.

Рядок 3.2 «Донараховано самостійно пені»

заповнюється страхувальниками в разі самостійного нарахування пені.

Рядок 6 «Отримано від часткової оплати за путівки»

заповнюється, якщо страхувальником протягом звітного періоду були одержані путівки на санаторно-курортне лікування та до дитячих закладів оздоровлення, що фінансуються за рахунок коштів Фонду. У цьому рядку вказується сума, отримана у звітному періоді (з початку року) у вигляді часткової оплати за путівки до санаторно-курортних закладів та дитячих закладів оздоровлення до каси страхувальника за місцем роботи застрахованої особи. Докладно про відображення путівок у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП див. у статтях ««Соцстрахівські» путівки» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 55, с. 26 та «Дитяча оздоровча кампанія-2010» // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 49, с. 31.

Рядок 9 «Отримано від Фонду з початку року»

заповнюється страхувальником у разі отримання від Фонду грошових коштів на компенсацію витрат, здійснених страхувальником та віднесених за рахунок коштів Фонду згідно із законодавством. Рядок 9 заповнюється наростаючим підсумком з початку року. Розшифровка суми, зазначеної в рядку 9, наводиться в таблиці «Отримано від Фонду з початку року» (III. р. 9)».

У

рядку 11 «ВСЬОГО (р. 1 + … + р. 9 - р. 10)» відображається загальна сума зобов’язань перед Фондом.

Рядок 12 «Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду (р. 16 - р. 11)»

заповнюється, якщо перераховані до Фонду та витрачені страхувальником суми (рядок 16) перевищують суму нарахованих страхових внесків (рядок 11).

Розшифровка показника, наведеного в рядку 12, виконується страхувальником в розділі VI «Розшифровка заборгованості за Фондом (III. р. 12)» Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

У

рядку 13 «Заборгованість за Фондом на початок року» відображається сума заборгованості Фонду, що відповідає рядку 12 звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за минулий рік. Протягом звітного року дані в рядку 13 повинні залишатися незмінними.

У

рядку 14 «Всього зараховано» відображається загальна сума витрат страхувальника за звітний період з розшифровкою за періодами «На початок кварталу» та «За звітний квартал» з розбиттям за місяцями звітного періоду. При цьому показник рядка 14 таблиці III має дорівнювати показнику рядка 10 таблиці IV. Розшифровка даних рядка 14 розділу III за видами витрат зазначається в розділі IV «Витрати за рахунок страхових внесків».

У

рядку 15 «Перераховано з початку року» відображається загальна сума перерахованих страхових коштів з початку року. Дані цього рядка в розрізі місяців звітного кварталу розшифровуються в таблиці «Перерахування з початку року (III. р. 15)». У розшифровці наводяться дані про перераховані страхові внески на початок звітного кварталу та номера, дати платіжних доручень і суми, які надійшли до Фонду протягом звітного кварталу.

У

рядку 16 «ВСЬОГО (р. 13 + … + р. 15)» відображається загальна сума перерахованих коштів та зарахованих витрат.

Рядок 17 «Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду (р. 11 - р. 16)»

заповнюється, якщо сума нарахованих страхових внесків та інших надходжень до Фонду за звітний період (рядок 11) більше суми витрачених та перерахованих до Фонду коштів (рядок 16).

Розшифровка даних рядка 17 наводиться в Розділі V «Розшифровка заборгованості за страхувальником (III. р. 17)».

Звертаємо увагу: сума даних рядків 11 і 12 повинна дорівнювати сумі даних рядків 16 і 17.

У

Розділі IV «Витрати за рахунок страхових внесків» наводиться інформація про витрати, понесені безпосередньо страхувальником на матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

У

рядку 1 «По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї)» заповнюються дані про кількість робочих днів, протягом яких тривала тимчасова непрацездатність працівника, за винятком днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів підприємства, установи, організації, (колонка 3), та суму нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (тобто нараховану, починаючи з шостого календарного дня непрацездатності) за звітний період (колонка 4). Дані зазначаються наростаючим підсумком з початку року.

У

рядку 2 «По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї» проставляються дані про кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював унаслідок необхідності догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї (колонка 3) та суму нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (колонка 4). Нагадаємо, що допомога по тимчасовій непрацездатності, по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї виплачується за рахунок коштів Фонду з першого дня непрацездатності.

У

рядку 3 «По вагітності і пологах» згідно з Методичними рекомендаціями № 48 указуються дані про кількість робочих днів, що припадають на період декретної відпустки згідно з листком непрацездатності (колонка 3) та суму нарахованої допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів Фонду (колонка 4). Однак у зв’язку з тим, що розрахунок допомоги по вагітності та пологах провадиться за календарні дні, а не за робочі дні, як це було до внесення змін до Порядку № 1266, на практиці фахівці Фонду просять вказувати в колонці 3 кількість календарних днів, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з листком непрацездатності.

У

рядку 4 «На поховання» наводяться дані про факти виплаченої допомоги на поховання. У колонці 3 вказується кількість виплат, у колонці 4 — загальна сума виплат.

У

рядку 5 «ВСЬОГО (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)» відображається загальна сума витрат страхувальника на виплату матеріального забезпечення.

У частині 2 Розділу IV

«Соціальні послуги» зазначаються дані про витрати, проведені безпосередньо страхувальником на соціальні послуги застрахованим особам та членам їх сімей у порядку, установленому правлінням Фонду або його відділеннями.

Дані рядка 10 Розділу IV відповідають даним рядка 14 Розділу III.

Розділ V «Розшифровка заборгованості за страхувальником (III. р. 17)»

заповнюється в разі наявності заборгованості страхувальника перед Фондом на кінець звітного періоду. Сума даних рядків 1 — 5 Розділу V дорівнює даним рядка 17 Розділу III Звіту. У разі заповнення страхувальником таблиці V таблиця VI не заповнюється.

У

рядку 1 «Заборгованість по страхових коштах, строк сплати яких не настав (поточна заборгованість)» наводяться дані про суму страхових коштів, які нараховані в останньому місяці звітного періоду, але не сплачені внаслідок того, що строк виплати заробітної плати, відповідно і сплати нарахованої суми коштів до Фонду, настане в перших числах місяця, наступного за звітним періодом.

У

рядку 2 «Заборгованість, пов’язана з невиплатою заробітної плати» вказуються дані про суму страхових внесків (за мінусом нарахованих витрат), нарахованих на заробітну плату, яка не виплачена. При цьому не враховуються внески останнього місяця, які відображено в рядку 1 таблиці V.

Дані цього рядка не можуть перевищувати величину, обчислену множенням даних про заборгованість з виплати заробітної плати (рядок 2 табл. II.А) на страховий тариф відповідного періоду. Згідно із

Законом № 2240 така заборгованість не вважається недоїмкою.

У

рядку 4 «Прострочена заборгованість, в т. ч. при натуроплаті» наводяться дані про суми коштів Фонду, не сплачених у встановлений Законом № 2240 строк (одночасно з виплатою заробітної плати або наступного дня при виплаті натуроплати) станом на кінець звітного періоду.

Розділ VI «Розшифровка заборгованості за Фондом (III. р. 12)»

заповнюється в разі наявності заборгованості Фонду перед страхувальником на кінець звітного періоду (рядок 12 Розділу III Звіту). Тому, якщо страхувальник заповнив таблицю VI, то таблиця V не заповнюється.

У

рядку 1 «Заборгованість, що буде погашена внесками наступного звітного кварталу» відображається різниця між сумою витрат та сумою страхових внесків, яка зараховується в рахунок сплати наступного кварталу. Наявність даних у цьому рядку свідчить про те, що такі кошти не будуть відшкодовані Фондом.

Рядок 2 «Заборгованість, яка повинна бути сплачена Фондом після прийняття звіту (абз. 2 п. 6.9 Інструкції № 16)»

заповнюється у випадку якщо витрати страхувальника не може бути покрито страховими внесками, що плануються до сплати в наступному кварталі. У цьому рядку страхувальником вказується сума перевищення з урахуванням запланованих до сплати страхових внесків у наступному кварталі, що підлягає відшкодуванню органом Фонду після отримання від страхувальника звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за минулий квартал.

Наявність даних у цьому рядку означає, що орган Фонду повинен перерахувати зазначену суму на рахунок страхувальника для відшкодування проведених ним витрат згідно із

Законом № 2240.

Сума даних рядків 1 і 2 таблиці VI дорівнює даним рядка 12 таблиці III.

Рядок 3.1 «Не відшкодовано з вини Фонду»

заповнюється страхувальником в разі порушення органом Фонду за будь-яких обставин, у тому числі в результаті незадовільного фінансового стану, установленого п. 6.9 Інструкції № 16 порядку відшкодування витрат, проведених страхувальником відповідно до Закону № 2240.

Рядок 3.2 «Заборгованість, пов’язана з невиплатою заробітної плати працівникам»

заповнюється в разі, коли нараховані суми допомог, відображені в Розділі IV, фактично не виплачено страхувальником (показані в колонці 7 Розділу IV), але вони перевищують суму нарахованих страхових внесків та інших надходжень.

У

рядку 3.3 «Заборгованість, пов’язана з надлишковим перерахуванням» наводиться сума, помилково (надмірно) перерахована на рахунки Фонду.

 

Числовий приклад

Для заповнення звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2010 року наведемо такі дані:

— Іваненко хворів з 1 по 12 липня 2010 року згідно з наданим листком непрацездатності. Сума лікарняних склала 1400,00 грн., із них 525,00 грн. — оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства (1, 2 і 5 липня 2010 року) і 875,00 грн. — допомога по тимчасовій непрацездатності (6, 7, 8, 9, 12 липня 2010 року);

— Кузьміна хворіла з 25 по 31 серпня 2010 року згідно з наданим листком непрацездатності. Сума лікарняних склала 658,55 грн., із них 395,13 грн. — оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства (25, 26 і 27 серпня 2010 року) і 263,42 грн. — допомога по тимчасовій непрацездатності (30 і 31 серпня 2010 року);

— Паламченко з 27 серпня 2010 року по 30 грудня 2010 року перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з наданим листком непрацездатності. Сума декретних, нарахованих у серпні 2010 року, склала 12530,70 грн.;

— у липні 2010 на підприємстві виконувалися роботи за цивільно-правовими договорами такими особами:

Красіним, працівником підприємства. Сума винагороди склала 2000,00 грн. Акт виконаних робіт підписано 31 липня 2010 року. Суму винагороди виплачено 5 серпня 2010 року;

Турським, непрацівником підприємства. Сума винагороди склала 2000,00 грн. Акт виконаних робіт підписано 31 липня 2010 року. Суму винагороди виплачено 5 серпня 2010 року;

— Макуха перебував у щорічній відпустці з 1 по 24 липня 2010 року. Сума відпускних склала 1460,40 грн.;

— Шевченко перебував у щорічній відпустці з 12 липня по 4 серпня 2010 року. Сума відпускних склала 2028,24 грн., із них за липень 2010 року — 1690,20 грн., за серпень 2010 року — 338,04 грн.;

— Якін перебував у щорічній відпустці з 30 серпня по 22 вересня 2010 року. Сума відпускних склала 2190,48 грн., із них за серпень 2010 року — 182,54 грн., за вересень 2010 року — 2007,94 грн.;

— Ларін є інвалідом II групи за результатами огляду в медико-соціальній експертній комісії, про що було надано 28 грудня 2009 року довідку за формою № 157-1/0, затвердженою

наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.05.2003 р. № 224. Копія довідки, завірена підприємством, зберігається в особовій справі працівника;

— Міщенка було звільнено 30 вересня 2010 року.

Суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, а також виплати доходів за договорами цивільно-правового характеру, за липень — вересень 2010 року наведемо в таблиці.

 

Категорії осіб

Липень

Серпень

Вересень

з/пл.

л/непраце-
здатності

відп.

ЦП дог.

з/пл.

л/не-
праце-
здатності

декрет

відп.

з/пл.

відп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Працівники

Іваненко

2227,27

1400,00

3500,00

3500,00

Красін

2100,00

2000,00

2100,00

2100,00

Кузьміна

2700,00

2057,14

658,55

2700,00

Ларін

1200,00

1200,00

1200,00

Міщенко

1800,00

1800,00

1800,00

Макуха

409,09

1460,40

1800,00

1800,00

Паламченко

3000,00

2571,43

12530,70

Сидоренко

2500,00

2500,00

2500,00

Шевченко

795,45

1690,20

2142,86

338,04

2500,00

Якін

2700,00

2442,86

182,54

736,36

2007,94

УСЬОГО

19431,81

1400,00

3150,60

2000,00

22114,29

658,55

12530,70

520,58

18836,36

2007,94

Непрацівники

Турський

2000,00

 

Для заповнення звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП узагальнимо необхідну інформацію в таблицях.

 

База обкладення внесками до Фонду страхування з тимчасової
втрати працездатності за 9 місяців 2010 року

Період

База для нарахування страхових внесків

Нижче прожиткового мінімуму на працездатну особу

Вище прожиткового мінімуму на працездатну особу

Усього

Січень — червень

142800,00

142800,00

Липень

22582,41

22582,41

Серпень

22634,87

22634,87

Вересень

20844,30

20844,30

Разом

208861,58

208861,58

 

Нараховано страхових внесків за 9 місяців 2010 року

Період

Нараховано страхових внесків

для роботодавців

для застрахованих осіб

1,4 %

0,5 %

1,0 %

Січень — червень

1999,20

1428,00

Липень

316,15

225,82

Серпень

316,89

226,35

Вересень

291,82

208,44

Разом

2924,06

2088,61

 

Перераховано страхових внесків за 9 місяців 2010 року

Період

Перераховано

Січень — червень

3427,20

Липень

571,20

Серпень

541,97

Вересень

543,24

Разом

5083,61

 

Далі наведемо фрагмент звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за 9 місяців 2010 року, заповненого на підставі зазначених даних.

 

 

img 1

img 2

img 3

img 4

img 5

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі