Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Заповнюємо Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду страхування на випадок безробіття за 9 місяців 2010 року

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Вересень, 2010/№ 76
Друк
Стаття

Заповнюємо Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду страхування на випадок безробіття за 9 місяців 2010 року

 

Платники страхових внесків на випадок безробіття, а саме роботодавці, фізичні особи — підприємці та інші особи (уключаючи юридичних осіб), які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру зобов’язані заповнювати та подавати до Фонду соціального страхування на випадок безробіття Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Про особливості заповнення цієї Розрахункової відомості йтиметься у статті.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальні положення та строки подання

Усі роботодавці-страхувальники зобов’язані складати та подавати до Фонду соціального страхування на випадок безробіття (далі — Фонд) за місцем узяття на облік Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 6) (далі — Розрахункова відомість).

Згідно з

п. 6.7 Інструкції № 339 Розрахункова відомість складається щоквартально та подається до Фонду до 20 (а за рік — 25) числа місяця, наступного за звітним періодом.

Якщо

останній день строку подання Розрахункової відомості припадає на вихідний, святковий або неробочий день, днем закінчення строку є перший наступний за ним робочий день.

Розрахункову відомість

за 9 місяців 2010 року страхувальники повинні подати до 20 жовтня 2010 року.

Фізичні особи — підприємці та інші особи, які використовують працю фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру, щоквартально подають Розрахункову відомість до Фонду починаючи з кварталу, в якому здійснювалися виплати.

Об’єднання громадян, благодійні, профспілкові та релігійні організації, політичні партії, які протягом звітного року не використали найману працю, подають до центру зайнятості за місцем узяття на облік Розрахункову відомість один раз на рік до 25 січня наступного за звітним року. Однак якщо ці організації мають найманих працівників, то вони подають Розрахункову відомість на загальних підставах у зазначені вище строки.

Розрахункова відомість складається у двох примірниках. Усі примірники Розрахункової відомості підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства або організації, виконавцем, завіряються печаткою та подаються до центру зайнятості, в якому страхувальник перебуває на обліку. Один примірник Розрахункової відомості залишається в центрі зайнятості, а другий примірник звіту, з відміткою про прийняття центру зайнятості, залишається в бухгалтерії платника страхових внесків.

За бажанням платника Розрахункова відомість може подаватися в електронному вигляді в порядку, визначеному законодавством.

 

Особливості заповнення Розрахункової відомості

Порядок заповнення Розрахункової відомості визначено

Методичними рекомендаціями, опублікованими в листі № ДЦ-03-2140/0/6-09 (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 30, с. 17). Розрахункова відомість складається за даними бухгалтерського обліку наростаючим підсумком з початку року (I квартал, I півріччя,
9 місяців, рік) у гривнях з копійками.

Розрахункова відомість складається із заголовної частини та шести розділів.

Розділ 1 «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)»

складається у гривнях з копійками, дані відображаються за кожний місяць окремо.

Тут зазначаються суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, а також виплати доходів за договорами цивільно-правового характеру,

на які нараховуються страхові внески до Фонду страхування на випадок безробіття (далі — Фонд) окремо для роботодавців та застрахованих осіб, у розрізі місяців звітного кварталу.

Усі виплати відображаються в межах максимальної величини доходу, з якої справляються внески до фондів соціального страхування. У 2010 році розмір цього показника становить: у січні — березні — 13035,00 грн., у квітні — червні — 13260,00 грн., у липні — вересні — 13320,00 грн., у жовтні — листопаді — 13605,00 грн., у грудні — 13830,00 грн.

У колонці

«1,6 %» роботодавці зазначають суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, а також суми винагород за договорами цивільно-правового характеру, укладеними з працівниками цього підприємства.

У колонці

«2,2 %» — суми винагород за договорами цивільно-правового характеру, укладеними з фізичними особами, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством.

У колонці

«для застрахованих осіб» Розділу 1 указуються суми оплати праці, що включають основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі. Суми винагород за договорами цивільно-правового характеру тут не відображаються, оскільки внески до Фонду з них не утримуються.

У рядку

«Загальна сума фактичних витрат на оплату праці та грошового забезпечення з початку року (грн.)» Розділу 1 платниками страхових внесків указується наростаючим підсумком з початку року нарахована заробітна плата, включаючи допомогу по тимчасовій непрацездатності, дохід осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, перебувають та не перебувають у штаті підприємства, установи, організації (див. лист № ДЦ-03-2140/0/6-09).

Також у Розділі 1 окремо виділено таблицю

«у тому числі сума виплат (для застрахованих осіб), на які нараховуються страхові внески (грн.) за окремими категоріями застрахованих осіб», де необхідно зазначати загальну суму виплат, на які нараховуються страхові внески, за такими категоріями застрахованих осіб:

— пенсіонери — працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсій за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсій за вислугу років, які досягли встановленого законом пенсійного віку;

— інваліди — працюючі інваліди, які не досягли пенсійного віку;

— іноземці — іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

— військовослужбовці.

Розділ 2 «Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.)»

також складається у гривнях з копійками, дані частково відображаються за кожний місяць окремо та наростаючим підсумком з початку року.

У

рядку 1 «Заборгованість на початок року за платниками» відображаються дані, зазначені в рядку 21 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками» звіту за попередній рік. Дані цього рядка залишаються незмінними протягом року.

У

блоці «нараховано» відображається загальна сума страхових внесків (і в частині нарахувань, і в частині утримань) за звітний період та з початку поточного року.

У рядках

«на початок періоду» зазначаються суми нарахованих страхових внесків — у колонці «роботодавці» (1,6 % і 2,2 %), суми утриманих внесків — у колонці «застраховані особи» (0,6 %), які переносяться зі звіту за попередній період (у нашому випадку — за півріччя) з рядків «нараховано разом».

У

рядках «за звітний період (за місяцями)» відображається сума рядків за три місяці звітного періоду (у нашому випадку — липень, серпень, вересень 2010 року), в яких вказуються суми страхових внесків, нарахованих (колонка «роботодавці» (1,6 % і 2,2 %)) і утриманих (колонка «застраховані особи» (0,6 %)) у відповідному місяці звітного періоду.

У

рядку 3 «Донараховано страхових внесків» вказується загальна сума донарахованих (+) або надмірно нарахованих (-) страхових внесків, якщо було виявлено помилки в минулих звітних періодах платником самостійно та/або фахівцем центру зайнятості під час перевірки при прийманні звітності (лист Державного центру зайнятості від 13.07.2010 р. № ДЦ-03-4612/0/6-10, див. с. 6).

У

рядку 4 «Нараховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником» вказується загальна сума донарахованих страхових внесків (рядок 5), нарахованої пені (рядок 6) та штрафу (рядок 7) за результатами перевірки центру зайнятості згідно з актом перевірки, та пені, самостійно нарахована платником у період між звітами (рядок 8).

Рядок 12 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом»

заповнюється в разі, якщо сума в рядку 11 менше суми, зазначеної в рядку 20, тобто платник надмірно перерахував кошти до Фонду.

У

рядку 13 «Заборгованість на початок року за Фондом» відображаються дані рядка 12 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом» Розрахункової відомості за попередній рік, які мають бути незмінними протягом поточного року.

У

блоці «перераховано» відображається загальна сума страхових внесків, перерахованих у звітному періоді та з початку поточного року.

Рядки «на початок періоду»

окремо за колонками «роботодавці» і «застраховані особи» переносяться зі звіту за попередній період (у нашому випадку — за півріччя) з рядків «перераховано разом».

У

рядку 15 «Перераховано за актами за звітній період» вказуються суми донарахованих страхових внесків (рядок 16), пені (рядок 17) та штрафів (рядок 18), перерахованих платником до Фонду згідно з актом перевірки.

У

рядку 19 «Повернуто зайво перераховані суми» відображаються суми повернених платникам надмірно або помилково сплачених страхових внесків, згідно з п. 5.13 Інструкції № 339.

Рядок 21 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками»

заповнюється у випадку, якщо сума в рядку 20 менше суми, зазначеної в рядку 11, тобто загальна сума, що підлягає сплаті, перевищує суму перерахованих коштів. Сума, зазначена в цьому рядку складається з

— недоїмки за платником зі сплати страхових внесків (рядок 22) — несплачених у строк нарахованих страхових внесків;

— штрафів (рядок 23) — несплаченої суми штрафів, накладених на страхувальника;

— пені (рядок 24) — несплаченої суми нарахованої пені за несвоєчасну та неповну сплату страхових внесків;

— суми страхових внесків, строк сплати яких не настав (рядок 25) — заборгованості зі сплати страхових внесків, нарахованих на суму неоплаченої заробітної плати на кінець звітного періоду;

— реструктуризованої та розстроченої заборгованості (рядок 26) — суми заборгованості за платниками зі сплати страхових внесків, що є реструктуризованими та розстроченими центром зайнятості згідно із законами України за попередні роки та в поточному році.

У

Розділі 3 «Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)» вказуються показники середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу всього, а також за категоріями: пенсіонери, інваліди, іноземці. Цей показник визначається відповідно до Інструкції № 286.

У

Розділі 4 «Середня чисельність працівників, які у звітному періоді працювали за договорами цивільно-правового характеру (осіб)» вказується середня чисельність фізичних осіб, які у звітному періоді працювали за договорами цивільно-правового характеру та які не перебувають у трудових відносинах з юридичною або фізичною особою — підприємцем. Цей показник розраховується згідно з Інструкцією № 286.

У

Розділі 6 «Заборгованість з виплати заробітної плати з урахуванням заборгованості за минулі роки (без урахування суми невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду) (грн.)» відображається сума, що включає всі нарахування у грошовій та натуральній формі з фонду оплати праці, яка підлягає виплаті (за вирахуванням податку з доходів фізичних осіб та суми страхових внесків, тобто «чиста» зарплата) і не виплачена до 1 числа місяця, наступного за звітним, без урахування суми неоплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду.

Порядок заповнення Розрахункової відомості за 9 місяців 2010 року розглянемо на умовному числовому прикладі.

 

Числовий приклад

Для заповнення Розрахункової відомості за 9 місяців 2010 року наведемо такі дані:

— Іваненко хворів з 1 по 12 липня 2010 року згідно з наданим листком непрацездатності. Сума лікарняних склала 1400,00 грн., із них 525,00 грн. — оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства (1, 2 і 5 липня 2010 року) і 875,00 грн. — допомога по тимчасовій непрацездатності (6, 7, 8, 9, 12 липня 2010 року);

— Кузьміна хворіла з 25 по 31 серпня 2010 року згідно з наданим листком непрацездатності. Сума лікарняних склала 658,55 грн., із них 395,13 грн. — оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства (25, 26 і 27 серпня 2010 року) і 263,42 грн. — допомога по тимчасовій непрацездатності (30 і 31 серпня 2010 року);

— Паламченко з 27 серпня 2010 року по 30 грудня 2010 року перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з наданим листком непрацездатності. Сума декретних, нарахованих у серпні 2010 року, склала 12530,70 грн.;

— у липні 2010 на підприємстві виконувалися роботи за цивільно-правовими договорами такими особами:

Красіним, працівником підприємства. Сума винагороди склала 2000,00 грн. Акт виконаних робіт підписано 31 липня 2010 року. Суму винагороди виплачено 5 серпня 2010 року;

Турським, непрацівником підприємства. Сума винагороди склала 2000,00 грн. Акт виконаних робіт підписано 31 липня 2010 року. Суму винагороди виплачено 5 серпня 2010 року;

— Макуха перебував у щорічній відпустці з 1 по 24 липня 2010 року. Сума відпускних склала 1460,40 грн.;

— Шевченко перебував у щорічній відпустці з 12 липня по 4 серпня 2010 року. Сума відпускних склала 2028,24 грн., із них за липень 2010 року — 1690,20 грн., за серпень 2010 року — 338,04 грн.;

— Якін перебував у щорічній відпустці з 30 серпня по 22 вересня 2010 року. Сума відпускних склала 2190,48 грн., із них за серпень 2010 року — 182,54 грн., за вересень 2010 року — 2007,94 грн.;

— Ларін є інвалідом II групи за результатами огляду в медико-соціальній експертній комісії, про що було надано 28 грудня 2009 року довідку за формою № 157-1/0, затвердженою

наказом Міністерства охорони здоров’я від 19.05.2003 р. № 224. Копія довідки, завірена підприємством, зберігається в особовій справі працівника;

— Міщенка було звільнено 30 вересня 2010 року.

Суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, а також виплати доходів за договорами цивільно-правового характеру за липень — вересень 2010 року наведемо в таблиці.

 

Категорії осіб

Липень

Серпень

Вересень

з/пл.

л/непраце-
здатності

відп.

ЦП дог.

з/пл.

л/непраце-
здатності

декрет

відп.

з/пл.

відп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Працівники

Іваненко

2227,27

1400,00

3500,00

3500,00

Красін

2100,00

2000,00

2100,00

2100,00

Кузьміна

2700,00

2057,14

658,55

2700,00

Ларін

1200,00

1200,00

1200,00

Міщенко

1800,00

1800,00

1800,00

Макуха

409,09

1460,40

1800,00

1800,00

Паламченко

3000,00

2571,43

12530,70

Сидоренко

2500,00

2500,00

2500,00

Шевченко

795,45

1690,20

2142,86

338,04

2500,00

Якін

2700,00

2442,86

182,54

736,36

2007,94

УСЬОГО

19431,81

1400,00

3150,60

2000,00

22114,29

658,55

12530,70

520,58

18836,36

2007,94

Непрацівники

Турський

2000,00

 

Суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, а також суми винагород за договорами цивільно-правового характеру,

на які нараховуються внески до Фонду страхування на випадок безробіття окремо для роботодавців і застрахованих осіб за 9 місяців, у розрізі місяців наведемо в таблиці.

 

Період

Суми виплат, на які нараховуються страхові внески

роботодавці

застраховані особи

1,6 %

2,2 %

0,6 %

I квартал

Січень

23800,00

23800,00

Лютий

23800,00

23800,00

Березень

23800,00

23800,00

РАЗОМ

71400,00

71400,00

II квартал

Квітень

23800,00

23800,00

Травень

23800,00

23800,00

Червень

23800,00

23800,00

РАЗОМ

71400,00

71400,00

III квартал

Липень

24582,41

2000,00

22582,41

Серпень

22634,87

22634,87

Вересень

20844,30

20844,30

РАЗОМ

68061,58

2000,00

66061,58

 

Нараховані суми страхових внесків роботодавців та застрахованих осіб за 9 місяців 2010 року відобразимо в таблиці:

 

Період

Нараховано страхових внесків

роботодавці

застраховані особи

1,6 %

2,2 %

0,6 %

1

2

3

4

Січень — червень

2284,80

856,80

Липень

393,32

44,00

135,49

Серпень

362,16

135,81

Вересень

333,51

125,07

Разом

3373,79

44,00

1253,17

 

Перераховані суми страхових внесків роботодавців та застрахованих осіб за липень — вересень 2010 року відобразимо в таблиці:

 

Період

Перераховано страхових внесків

роботодавці

застраховані особи

Липень

380,80

142,80

Серпень

437,32

135,49

Вересень

362,16

135,81

Разом

1180,28

414,10

 

Заборгованість підприємства на початок року за страховими внесками до Фонду становить 523,60 грн.

Наведемо фрагмент Розрахункової відомості за 9 місяців 2010 року, заповненої на підставі зазначених даних.

 

 

img 1

img 2

img 3

img 4

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі