Теми статей
Обрати теми

Щодо деяких питань приймання та обробки електронної податкової звітності

Редакція ПБО
Лист від 30.07.2010 р. № 5187/

Щодо деяких питань приймання та обробки електронної податкової звітності

Лист Державної податкової адміністрації України від 30.07.2010 р. № 5187/Н/28-8015

 

Державна податкова адміністрація України розглянула <…> звернення <…> щодо деяких проблемних питань застосування чинного законодавства, направлене народному депутату України <…>. З урахуванням <…> прохання відповіді на порушені проблеми надано у формі «

Запитання — відповідь» (додається).

 

Заступник голови С. Лекарь

 

 

Додаток до листа ДПА України від 30.07.2010 р. № 5187/Н/28-8015

Проблемні питання приймання та обробки електронної податкової звітності

 

1. Чи має бути безплатним приймання електронної звітності, чи є обов’язковим користування послугами спецоператора для подання такої звітності? Чи дійсно, якщо платник побажав подати звітність в електронному вигляді, то відповідний орган зобов’язаний її прийняти, не відсилаючи платника до будь-яких комерційних спецоператорів?

ДПА України є органом виконавчої влади, що надає послуги з приймання та обробки електронної податкової звітності на

безплатній основі. Щодо плати за користування програмним забезпеченням із ведення бухгалтерського обліку, вартості засобів електронного цифрового підпису та реєстрації в системах операторів електронної звітності, то це питання належить до компетенції їх власників та ґрунтується на договірних засадах із замовниками цих послуг.

Таким чином, платник податків

добровільно приймає рішення про передачу електронної звітності (за наявності електронно-цифрових підписів та укладеного договору з органами ДПС) безпосередньо до ДПА України безплатно або через операторів електронної звітності. Зазначена інформація доводиться працівниками органів ДПС до платників податків та висвітлена на офіційному сайті ДПА України.коментар редакції

ДПАУ про електронну звітність

Правильно: вибір способу передачі електронної звітності — безпосередньо до ДПА України безоплатно або через операторів електронної звітності (звісно, платно) — залишається за платником. Чи не про це ми постійно повторювали в той самий час, коли платникам під різними приводами нав’язували послуги «придворного» спецоператора? Усе, що потрібно для відправлення електронної звітності електронною поштою, — укласти з податковим органом договір про визнання електронних документів та придбати в будь-якому акредитованому центрі сертифікати електронних цифрових підписів (про те, які саме, див. п. 4 листа). Що ж до програмного забезпечення для складання та відправлення звітності, то і тут платник має право вибирати: використовувати безплатну програму, що надається податковими органами, або ж придбати комерційну.

 

2. Чи відповідає законодавству примушування подавати звітність до Державної податкової адміністрації України саме в електронному вигляді (створення певних перешкод для звітування у звичному «паперовому» вигляді)?

Податкова звітність в електронному вигляді до органів ДПС подається за

добровільним рішенням платника податків, причому існує декілька альтернативних способів подання податкової звітності: паперові носії; паперові носії з копією на магнітному носії, поштові відправлення. Відповідно до п.п. 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 року № 2181-III, зі змінами та доповненнями (далі — Закон № 2181), податкову звітність може бути подано за добровільним рішенням платника податків до податкового органу в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Проте

з 01.07.2010 р. згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 20 травня 2010 року № 2275-VI платники податку на додану вартість подають до органу державної податкової служби на безоплатній основі разом з декларацією з ПДВ за відповідний період копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних в електронному вигляді.коментар редакції

Що й треба було довести! У публікаціях і на семінарах ми постійно звертали вашу увагу, що п.п. «з» п.п. 4.4.2 Закону № 2181 надає платнику право вибору способу подання звітності: на папері чи в електронному вигляді. Там зазначено, що податкова звітність в електронному вигляді може бути подана «за добровільним рішенням платника податків». Причому саме «може» бути, а не «має» бути подана. Відповідно, праву платника подати в тому чи іншому вигляді звітність кореспондує обов’язок податкового органу таку звітність прийняти. За умови, звісно, що її подано з дотриманням усіх установлених для того чи іншого способу подання вимог.

Однак щодо копій реєстрів отриманих та виданих податкових накладних законодавці не залишили вибору. Починаючи зі звітності за червень 2010 р. до декларації з ПДВ потрібно додавати копії реєстрів в електронному вигляді. Докладніше про це написано у статті «Не було бабі клопоту…», або Як підготувати електронні копії Реєстрів податкових накладних у програмі OPZ» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 53, с. 31).

 

3. Підприємство уклало договір на подання до Державної податкової адміністрації України звітності в електронному вигляді та має намір направляти декларації через Інтернет. При цьому виникає запитання: чи необхідно такі декларації подавати й на паперових бланках?

Відповідно до п.п. 4.4.2 п. 4.4 ст. 4 Закону № 2181 податкову звітність може бути подано за добровільним рішенням платника податків до податкового органу в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством згідно з п. 4 р. II Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 р. № 233 (далі — Інструкція № 233), податкові документи в електронному вигляді з обов’язковими реквізитами (у тому числі з електронним цифровим підписом (далі — ЕЦП) платника податків (його посадових осіб)), подані відповідно до цієї Інструкції, згідно із законодавством є оригіналами, мають юридичну силу, повинні зберігатися та можуть використовуватися під час судового або досудового вирішення спорів. Пунктом 5 р. II Інструкції № 233 визначено, що в разі подання податкового документа в електронному вигляді платник податків має право не подавати податкові документи на паперових носіях. При цьому податкова звітність до органів податкової служби відповідно до п. 4 Методичних рекомендацій щодо централізованого приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в ОДПС України, затверджених наказом ДПА України від 31.12.2008 р. № 827, подається (направляється): на паперових носіях — особисто; на паперових носіях — поштовими відправленнями; на електронних носіях з додаванням роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях — особисто; засобами телекомунікаційного зв’язку з накладенням ЕЦП — до центру обробки електронних звітів, у тому числі через оператора. Тобто подання до органів державної податкової служби податкової звітності на електронних носіях (магнітних дисках, флеш-картах, компакт-дисках) особисто платником податку здійснюється з додаванням роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях. Подання платником податків податкової звітності в

електронному вигляді з накладенням ЕЦП засобами телекомунікаційного зв’язку здійснюється без додавання роздрукованих оригіналів на паперових носіях.коментар редакції

Якщо платник уклав з податковим органом договір про визнання електронних документів та придбав необхідні сертифікати ЕЦП, він, вочевидь, має намір звільнитися від необхідності особисто подавати звітність до податкової інспекції. Однак деяких платників хвилює, як вони зможуть згодом довести своєчасність подання звіту.

Таким обережним платникам працівники податкових органів рекомендують буквально таке: «Поширена думка, що при здаванні звітності в паперовому вигляді набагато простіше довести своєчасність подання документа. Показав штамп на своєму примірнику звіту — і все. А як бути в разі здавання звітності в електронному вигляді? Насамперед, обов’язково роздрукуйте текст відповіді з податкової інспекції та прикріпить її до заздалегідь роздрукованої паперової форми звітності. При відвідуванні податкової в будь-який період візьміть із собою паперові форми звітності з прикріпленими відповідями з ДПІ та відмітьте у відділі приймання та обробки звітності для більшої впевненості. Працівники відділу проставлять вхідний номер та дату прийняття звітності на електронну адресу ДПІ».

 

4. Хто має підписувати звітність в електронному вигляді, що подається до органів Державної податкової адміністрації України?

Після підготовки платником податків податкового документа в електронному вигляді на нього накладаються електронні цифрові підписи (ЕЦП) посадових осіб платника податків у такому порядку:

першим — ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера), другим — ЕЦП керівника (директора), третім — ЕЦП, що є аналогом відбитку печатки платника податків. За відсутності у платника податків посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податків накладаються в такому порядку: першим — ЕЦП керівника (директора), другим — ЕЦП, що є аналогом відбитку печатки платника податків. Платником податків — фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності електронні цифрові підписи накладаються в такому порядку: першим — ЕЦП платника податків — фізичної особи, другим — ЕЦП, що є аналогом відбитку печатки платника податків (за наявності) (р. III Інструкції № 233).

 

5. Чи відрізняються строки подання звітності в електронному вигляді від строків подання звітності в паперовому? Чи дійсно така звітність приймається з 9:00 до 18:00 щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів (прошу повідомити такі дні та години)?

Податкові документи в електронному вигляді може бути направлено до органів ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку за звітні періоди у

строки, визначені законодавством для відповідних податкових документів у паперовій формі. При відправленні електронних документів платник податків самостійно визначає кінцевий строк їх відправлення (ураховуючи час на своєчасну доставку документів до органів ДПС у разі можливого пошкодження телекомунікаційного зв’язку чи ненадходження першої квитанції). Податкова звітність в електронному вигляді, отримана органами ДПС пізніше граничного строку, вважається поданою з порушенням строку. Органи ДПС України приймають податкову звітність з 9:00 до 18:00 щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів (р. III Інструкції № 233).коментар редакції

Дійсно, до затвердження Інструкції № 233 часто виникали спірні ситуації, коли платники відправляли файли звітності в останній день граничного строку, але вже після закінчення робочого дня (тобто після 18:00). При цьому, зіткнувшись зі спробами податкових органів оштрафувати їх за несвоєчасне подання звітності згідно з п.п. 17.1.1 Закону № 2181, успішно відбивалися в судах, спираючись на те, що цей Закон установлює граничні строки подання звітності у днях, а не в годинах, і в разі застосування автоматизованих систем немає підстав обмежувати строк робочими годинами персоналу податкових інспекцій. Більше того, як мінімум про один позитивний судовий прецедент нам стало відомо уже після затвердження Інструкції № 233. Однак, знаючи, як працює сервер Центру обробки електронної звітності ДПАУ, ми нагально не рекомендуємо відкладати відправлення не те що на вечір, а й узагалі на останній день граничного строку. Краще відправити заздалегідь, і в разі неотримання у відповідь квитанцій ужити відповідних заходів: чи то відправити повторно, чи то вже відвезти звіт особисто, щоб на рівному місці не отримати штраф «за несвоєчасне подання».

 

6. Чим підтверджується приймання звітності, поданої в електронному вигляді?

Відповідно до Інструкції № 233 під час подання звіту в електронній формі платник податків повинен отримати від органів ДПС дві

квитанції: першу — про отримання податкового документа в електронному вигляді, яка засвідчує час подання звітності, другу — про прийняття податкового документа в електронному вигляді, яка засвідчує факт прийняття електронного звіту або його неприйняття, із зазначенням причин. Наказом ДПА України «Про впровадження централізованої системи електронної податкової звітності платників податків в органах ДПС України» від 06.04.2009 р. № 168 запроваджено централізовану систему електронної податкової звітності платників податків в органах ДПС України, у межах якої приймання та обробка даних електронних податкових звітів, у тому числі формування та передача першої і другої квитанцій, здійснюються центром обробки електронних звітів (ЦОЕЗ). Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-IV, зі змінами та доповненнями, яким регулюються відносини, що виникають у процесі створення, відправлення, передачі, отримання, зберігання, обробки, використання та знищення електронних документів, визначено, що обіг електронних документів може здійснюватися через посередника — особу, яка в установленому законодавством порядку надає послуги з приймання, передачі (доставки), зберігання, перевірки цілісності електронних документів. Можливість використання послуг посередника (далі — оператор) у системі подання податкових документів в електронному вигляді передбачено Методичними рекомендаціями щодо централізованого приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України, затвердженими наказом ДПА України від 31.12.2008 № 827, відповідно до яких при поданні електронного звіту через оператора першу квитанцію (що засвідчує факт та час подання звіту) платник податків отримує від нього.

 

7. Яка дата вважається датою подання податкової звітності, наданої в електронному вигляді?

Платнику податків направляється дві квитанції:

перша квитанція є підтвердженням платнику податків передачі його податкових документів в електронному вигляді до органу ДПС засобами телекомунікаційного зв’язку. Ця квитанція направляється органами ДПС на електронну адресу платника податків, з якого було направлено податкову звітність. Другий примірник першої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС. Якщо на адресу платника податків не надійшла перша квитанція, то податковий документ вважається неодержаним; друга квитанція є підтвердженням платнику податків прийняття його податкових документів до бази даних ДПС в електронному вигляді в текстовому форматі, в якій визначаються реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі, відповідність податкового документа в електронній формі формату (стандарту) електронного документа, результати перевірки електронного цифрового підпису (ЕЦП), інформація про платника податків, дата і час приймання, реєстраційний номер, податковий період, за який подається звіт, і дані про відправника квитанції. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та направлення платнику податків засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС. Якщо направлені податкові документи сформовано помилково, то платнику податків направляється друга квитанція в електронному вигляді в текстовому форматі про неприйняття податкових документів в електронному вигляді із зазначенням причин. На цю квитанцію накладається ЕЦП органу ДПС, здійснюється її шифрування та направлення платнику податків засобами телекомунікаційного зв’язку. Другий примірник другої квитанції в електронному вигляді зберігається в органі ДПС (р. III Інструкції № 233).коментар редакції

Тут податківці не дали прямої відповіді на поставлене запитання. Насправді ж датою і часом подання податкового документа в електронному вигляді до органів ДПС є дата і час, зафіксовані в першій квитанції, — це чітко прописано в п.п. 7.7 розділу III Інструкції № 233. Але в результаті податкова декларація може вважатися поданою у строк, зазначений у першій квитанції, лише за умови, що отримана друга квитанція, яка підтверджує прийняття податкових документів до бази даних ДПС. Інакше кажучи, дата подання податкової звітності визначається за першою квитанцією за наявності підтверджуючої другої квитанції.

 

8. Який строк зберігання архіву файлів, направлених як звітність, файлів звітності з накладеними на них ЕЦП платника та одержаних електронних квитанцій з ЕЦП?

Відповідно до п.п. 1.4 п. 1 р. 3 додатка 1 до Інструкції № 233 платник податків зобов’язаний вести архів направлених до органу ДПС файлів податкових документів із накладеними на них ЕЦП платника податків та одержаних електронних квитанцій з ЕЦП органу ДПС. Зберігати електронний архів

протягом строку, передбаченого законодавством для зберігання податкової звітності на паперових носіях.

Питання встановлення строків зберігання документів податкової та бухгалтерської звітності визначаються відповідно до частини 3 статтями 3.3 і 4 Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів, затвердженого наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20 липня 1998 року № 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.98 р. за № 576/3016.коментар редакції

Щодо строків зберігання податкової звітності, чи то в паперовій, чи то в електронній формі, варто орієнтуватися насамперед не стільки на вимоги Головного архівного управління при КМУ, скільки на строки давності за податками, установлені статтею 15 Закону № 2181. Нагадаємо, що загальний строк давності, установлений п. 15.1, становить 1095 днів, наступних за останнім днем граничного строку подання звітності, а якщо декларація була подана пізніше — то за днем її фактичного подання. Причому в деяких випадках ці строки можуть бути і більше, але вже ніяк не менше. А ще щодо деяких видів документації Головархів установлює більш тривалі строки, наприклад, для річних декларацій з податку на прибуток — 5 років. Такий самий строк зберігання встановлено для документів про їх перевірку (під визначення яких цілком можуть підпадати й підтверджуючі квитанці, принаймні друга).

 

9. Підприємство уклало договір з аудиторською фірмою на складання всієї звітності та доручило їй здавати податкову звітність підприємства в електронному вигляді. Хто несе відповідальність за своєчасність подання та коректність заповнення податкових документів?

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 року № 1251-XII: «Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) та дотримання законів про оподаткування несуть платники податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до законів України». Так, відповідно до п. 1.1 ст. 1 Закону № 2181 платники податків — юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб’єктів підприємницької діяльності або не мають такого статусу, на яких згідно із законами покладено обов’язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі), пеню та штрафні санкції. Якщо ж існують договірні відносини з аудиторською фірмою на складання та подання податкової звітності, то

аудиторська фірма може нести фінансову відповідальність за несвоєчасне подання та некоректне заповнення тільки перед платником податків згідно з їх договірними відносинами.коментар редакції

По суті, відповідь правильна. Як не крути, а за своєчасність подання та достовірність податкової звітності відповідальність несе тільки сам платник податків, кому б він не довірив такий обов’язок. Інша справа, що аудиторська фірма, яка не виправдала довіру, несе не фінансову, а цивільно-правову відповідальність, та відшкодовує збитки, заподіяні клієнту несумлінним виконанням своїх зобов’язань за договором.

 

Юрій Циганок

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі