Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Облік передплати газети «Податки та бухгалтерський облік» та отримання послуги з надання інформації шляхом оновлення системи інформаційно-правового забезпечення

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2011/№ 27
В обраному У обране
Друк
Стаття

Облік передплати газети «Податки та бухгалтерський облік»
та отримання послуги з надання інформації шляхом оновлення системи інформаційно-правового забезпечення

 

Колись ми вже порушували питання відображення витрат на придбання нашої газети (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 76, с. 32). Водночас з набуттям чинності ПКУ правила оподаткування зазнали докорінних змін, у контексті яких ми і пропонуємо розглянути це питання ще раз (у тому числі облік придбання послуги з надання інформації шляхом оновлення системи інформаційно-правового забезпечення «Податки та бухгалтерський облік»).

Віталій СМЕРДОВ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ПКУ

— Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Інструкція № 291

— Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.99 р. № 291.

Порядок № 1002

— Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затверджений наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002.

П(С)БО 16

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.

 

Облік передплати газети «Податки та бухгалтерський облік»

Податок на прибуток (з 01.04.2011 р.).

Із набуттям чинності розділом III ПКУ правила обліку податку на прибуток дещо змінилися. Відповідно до абз. «в» п.п. 138.10.4 ПКУ витрати на придбання періодики визнаються іншими операційними витратами (які включаються до інших витрат п. 138.10 ПКУ). Причому на цей момент звертаємо особливу увагу — незважаючи на видимість гармонізації податкового та бухгалтерського обліку, у бухгалтерському обліку такі витрати є адміністративними.

У старому податковому законодавстві витрати на придбання періодики

належали до витрат подвійного призначення (п.п. 5.4.2 Закону про податок на прибуток). Як і раніше, такі витрати мають бути пов’язані з господарською діяльністю — зв’язок підтверджується тематикою видання, яка повинна співвідноситися з господарською діяльністю передплатника (у разі передплати бухгалтерських/податкових видань зв’язок із господарською діяльністю підприємства буде завжди).

Істотно змінився

момент відображення витрат на передплату : тепер передоплата не змінить податкових наслідків з податку на прибуток (п.п. 139.1.3 ПКУ), замість цього витрати слід відображати за фактом надходження періодики або на дату складання акта* (п.п. 138.5 ПКУ).

* Раніше валові витрати відображалися за датою одержання примірника видання лише тоді, коли постачальником був неплатник або нестандартний платник податку на прибуток (абз. «б» п.п. 11.2.3 Закону про податок на прибуток).

Таким чином,

витрати на передплату газети «Податки та бухгалтерський облік» необхідно відображати в періоді оприбуткування періодики.

Перехідні витрати.

Також приділимо увагу «перехідним» витратам передплатників, які здійснили передоплату газети до набуття чинності розд. III ПКУ (наприклад, 15.03.2011 р. було здійснено передоплату газети за II квартал). Для передплатника можливі такі податкові наслідки (залежно від того, з ким він укладав договір):

1)

із платником податку на прибуток на загальних підставах** (про що повинно бути зазначено в договорі). У такому разі передплатники мали збільшити валові витрати за першою подією на всю суму передоплати за датою передоплати (п.п. 11.2.1 Закону про податок на прибуток). З 01.04.2011 р. такі передплатники повинні дотримуватись вимог п. 7 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ, згідно з яким заборонено збільшувати витрати в разі, якщо за цими операціями вже були збільшені валові витрати в попередніх періодах;

2)

із «нестандартним» платником/неплатником податку на прибуток (крім фізосіб-єдиноподатників). У цій ситуації передплатник мав збільшити валові витрати в періоді одержання періодики з необхідним документальним підтвердженням. Якщо періодика з документальним підтвердженням одержана після 01.04.2011 р., то при її одержанні передплатник зможе збільшити витрати за загальними правилами;

3)

із фізособою-єдиноподатником. Цей варіант найбільш несприятливий, оскільки, якщо передплатник одержить періодику з документальним підтвердженням після 01.04.2011 р., він не зможе відобразити витрати (п.п. 139.1.12 ПКУ).

** Наприклад, із ТОВ НВП «Фактор» або «Фактор-преса».

Бібліотечні фонди.

Відразу визначимося — газета «Податки та бухгалтерський облік» не є бібліотечним фондом. Специфіка нашої газети полягає в тому, що в ній міститься інформація, актуальна на поточний момент. Водночас, якщо йдеться про неперіодичну літературу (наприклад, книга «Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України»), то якраз її можна віднести до бібліотечних фондів та амортизувати: по 50 % у місяцях введення та виведення з експлуатації або 100 % у місяці введення в експлуатацію — залежно від облікової політики (з віднесенням до складу загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут чи інших операційних витрат — залежно від тематики літератури).

ПДВ.

У частині ПДВ все залишилося без змін — у загальному випадку діє «пільговий» п.п. 197.1.25 ПКУ, який звільняє від ПДВ постачання (передоплату) періодичних видань друкованих засобів масової інформації*** вітчизняного виробництва на митній території України. Отже, у разі передплати газети «Податки та бухгалтерський облік» податкового кредиту не буде. Водночас на пільгові поставки в загальному порядку повинні виписуватися податкові накладні. Отже, платнику податків видається податкова накладна з посиланням у нижній її частині на звільняючий пункт — у нашому випадку «згідно з п.п. 197.1.25 ПКУ». Передплатник повинен відобразити її в розділі II реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі — реєстр) із включенням суми до гр. 8 і гр. 9, 11 або 15 — залежно від виду діяльності. У декларації з ПДВ така операція може відображатися в ряд. 11.1, 11.2.

*** Крім видань еротичного характеру.

Бухгалтерський облік.

Зважаючи на те, що витрати на придбання друкованої періодики не можна безпосередньо пов’язати з будь-якими доходами, їх слід визнавати в періоді здійснення таких витрат (п. 7 П(С)БО 16). Отже, у разі передплати друкованої періодики витрати необхідно відображати за фактами надходження (на підставі щоквартальних актів). Із цією метою попередню оплату передплати відображають у складі витрат майбутніх періодів — рахунок 39 (про це йдеться і в Інструкції № 291) з наступним поетапним віднесенням на адміністративні витрати (рахунок 92).

 

Облік послуг за надання інформації шляхом оновлення системи інформаційно-правового забезпечення «Податки та бухгалтерський облік»

Податок на прибуток.

ТОВ НВП «Фактор» надає послугу у сфері інформатизації, а саме послугу за надання інформації шляхом оновлення системи інформаційно-правового забезпечення. Відповідно до абз. «в» п.п. 138.10.4 ПКУ витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності (у тому числі з питань законодавства), слід відображати у складі інших операційних витрат. Такі витрати можна визнати в періоді оновлення системи, що має підтверджуватися первинним документом (у нашому випадку — актом приймання-здавання наданих послуг).

ПДВ.

Як уже зазначалося, у цьому випадку покупцю надаються послуги з надання інформації шляхом оновлення системи інформаційно-правового забезпечення, а їх, як відомо, виведено з-під об’єкта оподаткування (п.п. 196.1.14 ПКУ і п.п. «в» п. 186.3 ПКУ). Отже, за цією операцією в покупця податкового кредиту не буде. Також у цьому випадку покупцю не видається податкова накладна (на необ’єктні постачання вона не виписується). Водночас «вхідні» необ’єктні постачання все одно повинні вноситися до реєстру (п. 6 Порядку № 1002): у гр. 1 і 4 проставляється порядковий номер, у гр. 2 і 3 — дата передоплати, у гр. 5 — «БО» (див. Єдину базу податкових знань, с. 31), у гр. 6 — найменування постачальника (ТОВ НВП «Фактор»), у гр. 7 — «0», у гр. 8 — сума постачання, гр. 9, 11 або 15 заповнюються залежно від напряму діяльності передплатника, у гр. 10, 12, 16 проставляється «0». У декларації такі операції можуть вноситися до ряд. 11.1, 11.2.

Бухгалтерський облік.

Бухгалтерський облік цієї операції аналогічний тому, що було наведено вище в частині друкованої періодики (щодо використання рахунка 39 із наступним списанням на адміністративні витрати в міру оновлення, що підтверджується актом). Наведемо наочний приклад відображення цієї операції в бухгалтерському обліку.

Приклад.

Підприємство «Ромашка» на додаток до паперової версії газети «Податки та бухгалтерський облік» замовило послуги з інформатизації — з надання інформації шляхом оновлення системи інформаційно-правового забезпечення. Передплата оформляється на 2 півріччя, послуга замовляється на аналогічний строк. Вартість передплати паперової версії (кур’єрська доставка) становить 1190,64 грн. При передплаті паперової версії вартість послуги з інформатизації становить усього 418,80 грн.

 

Облік витрат на передплату газети та системи «Податки та бухгалтерський облік»

№ з/п

Господарська операція

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

В

Вид витрат

1

Перераховано передоплату за паперову версію газети

371

311

1190,64

2

Перераховано передоплату за послугу з інформатизації

371

311

418,80

3

включено передоплату за газету до витрат майбутніх періодів

39

371

1190,64

4

включено передоплату за послугу з інформатизації до витрат майбутніх періодів

39

371

418,80

5

Отримано газету — на підставі щоквартального акта

92

39

595,32

595,32

інші операційні витрати

6

Отримано послугу з інформатизації (система інформаційно-правового забезпечення оновлена) — на підставі щоквартального акта

92

39

209,4

209,4

інші операційні витрати

7

Списано витрати на фінансовий результат (щоквартально)

791

92

804,72

 

Як бачимо, в обліку передплати немає нічого складного, хоча й до нього слід підходити з належною увагою. Також хочемо звернути увагу читачів на економічну вигоду одночасної передплати газети «Податки та бухгалтерський облік» та замовлення нашої послуги з надання інформації. Ми завжди раді наявним та новим клієнтам та ніколи не залишаємо їх наодинці з податково-бухгалтерськими проблемами.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно