Податковий розрахунок за формою № 1ДФ: відображення доходів фізичних осіб

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Квітень, 2011/№ 30
В обраному У обране
Друк
Стаття

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ: відображення доходів фізичних осіб

 

Цю статтю присвячено розгляду особливостей відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ найбільш поширених видів доходів, що нараховуються (виплачуються) податковими агентами фізичним особам.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ податкові агенти зобов'язані відображати всю інформацію про доходи, нараховані (виплачені, надані) на користь фізичних осіб — платників податків

незалежно від того, обкладаються вони податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) чи ні.

Нарахований (виплачений) фізичній особі дохід відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відповідно до

ознаки доходу, що визначається податковим агентом самостійно залежно від виду нарахованого (наданого) доходу. Довідник ознак доходів наведено в додатку до Порядку № 1020. Зауважимо, що кодування доходів, запроваджене Порядком № 1020, значно відрізняється від передбаченого раніше Порядком № 451. Зараз нумерація ознак доходів починається з коду «101» і містить усього 78 (зі 101 по 178) кодів ознак доходів.

 

Соціальні допомоги із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Лікарняні.

Відповідно до Інструкції № 5 лікарняні не включаються до складу заробітної плати. Однак для цілей обкладення ПДФО ця виплата є заробітною платою (див. лист ДПАУ від 19.01.2011 р. № 697/6/17-0715).

Зазначені суми включаються до складу місячного оподатковуваного доходу платника податку та оподатковуються з урахуванням норм

п. 164.6 ПКУ.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ допомога по тимчасовій непрацездатності та оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності відображаються з

ознакою доходу «101».

Допомога по вагітності та пологах.

Доходи у вигляді допомоги по вагітності та пологах не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з п.п. 165.1.1 ПКУ (див. листи ДПАУ від 04.03.2011 р. № 6326/7/17-0717, Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики від 23.02.2011 р. № 04-27/108 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 19, с. 22).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ допомога по вагітності та пологах відображається з

ознакою доходу «128».

Допомога на поховання.

Грошові кошти, що надаються у вигляді допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на підставі п.п. 165.1.22 ПКУ.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ допомога на поховання відображається з

ознакою доходу «146».

Приклад 1.

Працівникам підприємства протягом 1 кварталу 2011 року було нараховано та виплачено такі доходи, зазначені в таблиці.

 

Вид нарахованого доходу

1 квартал 2011 року

Разом

січень

лютий

березень

Бондар С. С. (ідентифікаційний номер 2111111112)

Заробітна плата

2500,00

1875,00

2500,00

6875,00

Лікарняні

585,95

585,95

Усього нараховано

2500,00

2460,95

2500,00

7460,95

ЄСВ

90,00

79,22

90,00

259,22

ПДФО

361,50

357,26

361,50

1080,26

Варченко Т. Д. (ідентифікаційний номер 2111111113)

Заробітна плата

2000,00

2000,00

2000,00

6000,00

Допомога на поховання

1400,00

1400,00

Усього нараховано

2000,00

2000,00

3400,00

7400,00

ЄСВ

72,00

72,00

72,00

216,00

ПДФО

289,20

289,20

289,20

867,60

Гончаренко Ф. С. (ідентифікаційний номер 2111111114)

Заробітна плата

2000,00

2000,00

4000,00

Допомога по вагітності та пологах

8353,80

8353,80

Усього нараховано

2000,00

2000,00

8353,80

12353,80

ЄСВ

72,00

72,00

144,00

ПДФО

289,20

289,20

578,40

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід, нарахований (виплачений) зазначеним працівникам, необхідно відобразити так.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

10

2111111112

7460

95

7460

95

1080

26

1080

26

101

11

2111111113

6000

00

6000

00

867

60

867

60

101

12

2111111113

1400

00

1400

00

146

13

2111111114

4000

00

4000

00

578

40

578

40

101

14

2111111114

8353

80

8353

80

128

<…>

 

Матеріальна допомога

Порядок відображення в Податковому звіті за формою № 1ДФ матеріальної допомоги, як і порядок її оподаткування, залежить від систематичності її надання та цілей, на які вона надається.

Матеріальна допомога, що має систематичний характер. Матеріальна допомога систематичного характеру

, що надається всім або більшості працівників відповідно до колективного (трудового) договору (наприклад, матеріальна допомога на оздоровлення при наданні відпустки тощо), уключається до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат згідно з п.п. 2.3.3 Інструкції № 5 та для цілей обкладення ПДФО є заробітною платою з відповідним оподаткуванням.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ матеріальна допомога систематичного характеру відображається з

ознакою доходу «101».

Матеріальна допомога разового характеру.

Така матеріальна допомога надається підприємством окремим працівникам (наприклад, у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання), необхідність в її отриманні виникає раптово, а рішення про її видачу та розмір на підставі заяви працівника приймається керівником підприємства на свій розсуд.

Під наведене визначення матеріальної допомоги разового характеру потрапляють такі види допомоги, установлені

ПКУ:

1.

Нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна. Відповідно до п.п. 170.7.3 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу платника податку сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, якщо вона надається юридичною або фізичною особою, яка є резидентом України, і її сума сукупно за рік не перевищує суму граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 ПКУ, установленого на 1 січня такого року (у 2011 році — 1320 грн.).

Нецільова благодійна допомога в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображається з

ознакою доходу «169».

Якщо

розмір допомоги, що надається, перевищує встановлену межу (у 2011 році — 1320,00 грн.), то сума допомоги, що перевищує таку межу, обкладається ПДФО та відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «126».

2.

Допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку, що надається його роботодавцем. Не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів його роботодавця, у тому числі в частині витрат роботодавця на обов'язковий профілактичний огляд працівника та на вакцинацію працівника, при виконанні умов, визначених п.п. 165.1.19 ПКУ.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку, що надається платнику податку його роботодавцем відповідно до п.п. 165.1.19 ПКУ, відображається з ознакою доходу «143».

3.

Цільова благодійна допомога на лікування та реабілітацію. Згідно з п.п. 170.7.4 ПКУ не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків надана йому цільова благодійна допомога на лікування та реабілітацію, щодо якої виконуються вимоги, установлені п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

цільова благодійна допомога на лікування та реабілітацію відображається з ознакою доходу «169».

4.

Допомога на поховання. Згідно з п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ не включаються до оподатковуваного доходу кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання померлого платника податку його роботодавцем за останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) такого платника податків у розмірі, що не перевищує подвійний розмір суми, визначеної в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

допомога на поховання в неоподатковуваній частині (у 2011 році — 2640 грн.), надана роботодавцем померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію), відображається з ознакою доходу «146».

Якщо сума наданої допомоги на поховання перевищує зазначений розмір, то

сума перевищення включається до оподатковуваного доходу платника податків та відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «126» як додаткове благо.

Докладно про порядок надання та оподаткування матеріальної допомоги різних видів див. статтю «Порядок оподаткування матеріальної допомоги» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 12, с. 21.

Приклад 3.

Працівникам підприємства протягом 1 кварталу 2011 року було нараховано і своєчасно виплачено такі доходи, зазначені в таблиці .

 

Вид доходу

1 квартал 2011 року

Разом

січень

лютий

березень

Дрозд О. К. (ідентифікаційний номер 2111111115)

Заробітна плата

3000,00

1500,00

3000,00

7500,00

Відпускні (14 кален. дн.)

1419,74

1419,74

Матеріальна допомога
до відпустки, що надається на підставі колективного договору

2100,00

2100,00

Усього нараховано

3000,00

5019,74

3000,00

11019,74

ЄСВ

108,00

180,71

108,00

396,71

ПДФО

433,80

725,85

433,80

1593,45

Єфименко А. М. (ідентифікаційний номер 2111111116)

Заробітна плата

4000,00

4000,00

4000,00

12000,00

Нецільова благодійна допомога у зв'язку із сімейними обставинами

20000,00

20000,00

Усього нараховано

4000,00

4000,00

24000,00

32000,00

ЄСВ

144,00

144,00

144,00*

432,00

ПДФО

578,40

578,40

3645,80**

4802,60

* Матеріальна допомога разового характеру не включається до бази для справляння ЄСВ
(п. 14 розділу I Переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців,
на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170).

** Оскільки сума нецільової благодійної допомоги перевищила межу, установлену п.п. 170.7.3 ПКУ (у 2011 році — 1320 грн.), то сума перевищення підлягає включенню до оподатковуваного доходу отримувача. Дохід у вигляді перевищення над зазначеною сумою слід кваліфікувати як додаткове благо, отримане від роботодавця. Оподатковуваний дохід працівника в березні становитиме 22680 грн. (24000,00 - 1320,00). Суму ПДФО розраховано так: (4000,00 - 144,00) х 15: 100 + 5410 х 15 : 100 + (22680 - 9410) х 17 : 100 = 3645,80 грн.

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід, нарахований (виплачений) зазначеним працівникам, підприємство відобразить так.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

5

2111111115

11019

74

11019

74

1593

45

1593

45

101

6

2111111116

12000

00

12000

00

1735

20

1735

20

101

7

2111111116

1320

00

1320

00

169

8

2111111116

18680

00

18680

00

3067

40

3067

40

126

<…>

 

Навчання та підвищення кваліфікації

Навчання.

Відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ доходів платників податків, отриманих ними у вигляді оплати за навчання, залежить від порядку оподаткування таких доходів.

Сума оплати за навчання

, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу, але не вище розміру, визначеного в абзаці першому п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2011 році — 1320 грн.), за кожний повний або неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи, незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов'язання відпрацювати в такого роботодавця після закінчення вищого та/або професійно-технічного навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не менше 3 років, не включається до загального місячного оподатковуваного доходу відповідно до п.п. 165.1.21 ПКУ та відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «145».

При невиконанні вимог, установлених

п.п. 165.1.21 ПКУ, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага. Із суми, сплаченої за навчання і прирівняної до додаткового блага, необхідно утримати ПДФО із застосуванням «натурального» коефіцієнта, визначеного п. 164.5 ПКУ.

Також

до додаткового блага прирівнюються суми, сплачені роботодавцем фізичної особи за її навчання, у разі припинення останньою трудових відносин з таким роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому завершується таке навчання (абзац другий п.п. 169.4.1 ПКУ).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ доходи у вигляді додаткового блага відображаються з

ознакою доходу «126».

Підвищення кваліфікації.

Відповідно до п.п. 165.1.37 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу фізичної особи сума витрат, понесених його роботодавцем у зв'язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) такої фізичної особи згідно із законом. Отже, якщо необхідність підвищення кваліфікації працівника або його перепідготовки зумовлена вимогами законодавства, витрати роботодавця, пов'язані з такими заходами, не включаються до оподатковуваного доходу працівника.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума витрат роботодавця у зв'язку з

підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) працівника згідно із законом відображається з ознакою доходу «158».

Приклад 4.

У січні 2011 року підприємство оплатило:

— навчання працівника Калюжного А. А. (ідентифікаційний номер — 2111111117) в українському вищому навчальному закладі за II семестр 2010/2011 навчального року (лютий — червень) у сумі 10000 грн. У підприємства є письмовий договір, укладений з працівником, згідно з яким цей працівник зобов'язаний відпрацювати на такому підприємстві три роки після закінчення вищого навчального закладу та отримання спеціальності. Заробітна плата Калюжного А. А., нарахована (виплачена) йому за 1 квартал 2011 року, склала — 9000 грн. (ЄСВ — 324 грн., ПДФО — 1301,4 грн.);

— підвищення кваліфікації працівника Ланового М. М. (ідентифікаційний номер — 2111111118) у сумі 200 грн. Підвищення кваліфікації працівника було зумовлене вимогою законодавства. Заробітна плата Ланового М. М., нарахована (виплачена) йому за 1 квартал 2011 року, склала  12000 грн. (ЄСВ — 432 грн., ПДФО — 1735,2 грн.).

Згідно з умовами нашого прикладу оплату навчання Калюжного А. А. здійснено вітчизняному вищому навчальному закладу, строк відпрацювання працівника становить 3 роки. Отже, вартість навчання в розмірі 6600 грн. (1320 грн. х 5 місяців) не підлягає обкладенню ПДФО. Щодо суми перевищення 3400 грн. (10000 грн. - 6600 грн.), то вона є додатковим благом і підлягає оподаткуванню з урахуванням «натурального» коефіцієнта.

Дохід працівника, отриманий у вигляді оплати за навчання з урахуванням «натурального» коефіцієнта, становитиме:

3400 х 1,176471 = 4000 (грн.).

Сума ПДФО, утримана з доходу у вигляді додаткового блага:

4000 х 15 : 100 = 600 (грн.).

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

2

2111111117

9000

00

9000

00

1301

40

1301

40

101

3

2111111117

6600

00

6600

00

145

4

2111111117

4000

00

4000

00

600

00

600

00

126

5

2111111118

12000

00

12000

00

1735

20

1735

20

101

6

2111111118

200

00

200

00

158

<…>

 

Суми, видані на відрядження та під звіт

Згідно з довідником ознак доходів, наведеним у

додатку до Порядку № 1020, кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт, у тому числі надміру витрачені та не повернуті у встановлені законодавством строки, підлягають відображенню з ознакою доходу «118».

Однак, на нашу думку, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

з ознакою доходу «118» повинні відображатися тільки суми надміру витрачених та своєчасно неповернутих грошових коштів, які були видані працівнику на відрядження або під звіт. Усю суму грошових коштів, отриманих працівником на зазначені цілі, відображати в Податковому розрахунку не потрібно, оскільки вона не є доходом працівника. Це підтверджують податківці в консультації, опублікованій у журналі «Вісник податкової служби України», 2011, № 9.

Для цілей оподаткування доходу у вигляді несвоєчасно повернутих надміру витрачених грошових коштів, отриманих на відрядження або під звіт,

застосовується «натуральний» коефіцієнт, що обчислюється відповідно до п. 164.5 ПКУ.

Сума надміру витрачених коштів, виданих на відрядження або під звіт, не здана у строк, встановлений

пп. 170.9.2 і 170.9.3 ПКУ, підлягає обкладенню ПДФО за ставками, визначеними п. 167. 1 ПКУ (15 (17) %).

Докладно про порядок обкладення ПДФО своєчасно не повернутих надміру витрачених підзвітних коштів див. статтю «Підзвітні кошти» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 12, с. 29.

Приклад 5.

Працівнику підприємства Конюшенку С. О. (ідентифікаційний номер — 2111111119) у березні 2011 року з каси підприємства було видано під звіт готівкові кошти в сумі 4000 грн. для придбання принтера, який ним був згодом придбаний за ціною 3729 грн. без ПДВ (продавець — неплатник ПДВ), про що свідчить товарний чек. Авансовий звіт подано з порушенням строку, установленого п.п. 170.9.2 ПКУ. Залишок підзвітних сум у розмірі 271 грн. було здано працівником під час подання звіту.

У 1 кварталі 2011 року працівнику було нараховано такі доходи:

— січень 2011 року — заробітна плата в розмірі 4000 грн. (ЄСВ — 144 грн., ПДФО — 578,40 грн.);

— лютий 2011 року — заробітна плата в розмірі 3000 грн., лікарняні — 944,90 грн. (ЄСВ — 126,90 грн., ПДФО — 572,70 грн.);

— березень 2011 року — заробітна плата в розмірі 4000 грн. (ЄСВ — 144 грн., ПДФО — 578,40 грн.), дохід у вигляді несвоєчасно повернутих надміру витрачених грошових коштів, отриманих під звіт, — 318,82 грн. (271 грн.

х 1,176471) (ПДФО — 47,82 грн.).

Заробітна плата на підприємстві виплачується своєчасно.

Наведемо фрагмент заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року щодо цього працівника.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

6

2111111119

11944

90

11944

90

1729

50

1729

50

101

7

2111111119

318

82

318

82

47

82

47

82

118

<…>

 

Аліменти

На підставі виконавчих документів, що надійшли, або за заявою самого працівника підприємство може утримувати з його заробітної плати аліменти.

Згідно з

п.п. 165.1.14 ПКУ аліменти, що виплачуються платнику податку відповідно до рішення суду або за добровільним рішенням сторін, у сумах, визначених положеннями Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-III, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, не включаються до місячного (річного) оподатковуваного доходу такого платника податку — отримувача аліментів.

Перелік видів доходу, з яких провадиться утримання аліментів, затверджено

постановою КМУ «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб» від 26.02.93 р. № 146. Утримання аліментів здійснюється роботодавцем із суми доходу працівника після утримання ЄСВ та ПДФО.

Сума перерахованих отримувачу аліментів відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з

ознакою доходу «140», при цьому бухгалтерії підприємства необхідно з'ясувати ідентифікаційний номер отримувача аліментів, оскільки саме він указується у графі 2 Податкового розрахунку.

Приклад 6.

Працівнику підприємства Коваленку Н. С. (ідентифікаційний номер 2111111110) у 1 кварталі 2011 року було нараховано заробітну плату в сумі 12000 грн. (ЄСВ — 432 грн., ПДФО — 1735,20 грн.). Відповідно до виконавчого листа з доходу Коваленка Н. С. щомісячно утримуються аліменти на одну дитину (ідентифікаційний номер матері дитини — 3611111111) у розмірі 25 % від доходу.

Згідно з умовами прикладу сума утриманих у 1 кварталі аліментів склала (12000 - 432 - 1735,20) х 25 : 100 = 2458,20 (грн.).

Наведемо фрагмент заповнення Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року щодо цього працівника.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

18

2111111110

12000

00

12000

00

1735

20

1735

20

101

19

3611111111

2458

20

2458

20

140

<…>

 

Дивіденди

Відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ доходів фізичних осіб у вигляді дивідендів залежить від порядку їх оподаткування.

Відповідно до

п.п. 165.1.18 ПКУ не підлягають оподаткуванню дивіденди, що нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, яка нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорції (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, та в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ такі «неоподатковувані» дивіденди відображаються з

ознакою доходу «142».

У решті випадків дохід у вигляді дивідендів

уключається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податків згідно з п.п. 164.2.8 ПКУ.

Згідно з

п.п. 170.5.3 ПКУ дивіденди обкладаються ПДФО за ставкою, установленою п. 167.2 ПКУ, 5 % та відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «109».

Виняток становлять дивіденди, нараховані на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів)

за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми більшої ніж сума виплат, розрахована на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку (п.п. 170.5.3 ПКУ). Згідно з п.п. 153.3.7 ПКУ такі дивіденди для цілей обкладення ПДФО прирівнюються до заробітної плати з відповідним оподаткуванням, тобто за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ — 15 (17) %. Ці дивіденди в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображаються з ознакою доходу «101».

Докладно про порядок оподаткування дивідендів див. тематичний номер «Дивіденди «до» та «після» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 16.

Приклад 7

. Власники товариства з обмеженою відповідальністю прийняли рішення про виплату в 1 кварталі 2010 року дивідендів за підсумками роботи за 4 квартал 2010 року в загальній сумі 40000 грн. Із них 20000 грн. виплачується грошовими коштами, 20000 грн. — у вигляді часток у статутному фонді (з відповідним його збільшенням). При цьому пропорції учасників товариства у статутному фонді не змінюються.

Виплати розподілилися так.

 

П. І. Б.

Ідентифі-каційний номер

Частка у статутному фонді

Сума нарахованих дивідендів:

Податок з доходів

усього

частками

грошовими коштами

Марченко Т. В.

2111111101

50 %

20000,00

10000,00

10000,00

500,00

Шевченко Н. Г.

2111111102

25 %

10000,00

5000,00

5000,00

250,00

Савицький Н. С.

2111111103

25 %

10000,00

5000,00

5000,00

250,00

 

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року підприємство заповнить так.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

20

2111111101

10000

00

10000

00

500

00

500

00

109

21

2111111101

10000

00

10000

00

142

22

2111111102

5000

00

5000

00

250

00

250

00

109

23

2111111102

5000

00

5000

00

142

24

2111111103

5000

00

5000

00

250

00

250

00

109

25

2111111103

5000

00

5000

00

142

<…>

 

Виплати за виконання робіт та надання послуг за цивільно-правовими договорами

Згідно з

п. 164.2.2 ПКУ суми винагород, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов ЦП-договору, уключаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Для цілей обкладення ПДФО суми винагород за виконані роботи (надані послуги)

не є заробітною платою, оскільки не пов'язані з відносинами трудового найму.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ виплати за цивільно-правовими договорами відображаються з

ознакою доходу «102».

Докладно про порядок оподаткування виплат, що здійснюються відповідно до умов цивільно-правових договорів, див. статтю «Оподаткування цивільно-правових договорів по-новому» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 1 — 2, с. 15.

Приклад 8.

Підприємство уклало з фізичною особою — непідприємцем (ідентифікаційний номер — 2811111110) цивільно-правовий договір на виконання ремонтних робіт строком на 1 місяць (з 01.03.2011 р. по 31.03.2011 р.) Роботи було виконано своєчасно. Винагороду виплачено після підписання акта виконаних робіт 31.03.2011 р. Сума винагороди згідно з договором становить 5000,00 грн., у тому числі ЄСВ — 130,00 грн., ПДФО — 750,00 грн.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року підприємство заповнить так.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

10

2811111110

5000

00

5000

00

750

00

750

00

102

<…>

 

Оренда

Нерухоме майно.

Дохід платника податку від надання майна в оренду, визначений відповідно до п. 170.1 ПКУ, уключається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку (п.п. 164.2.5 ПКУ).

Такий дохід обкладається ПДФО

при його виплаті за його рахунок.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід від надання нерухомості в оренду відображається

з ознакою доходу «106» .

Рухоме майно.

Дохід, отриманий фізичною особою від здавання в оренду рухомого майна, обкладається ПДФО за загальними правилами.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід, отриманий платником податку від надання в оренду рухомого майна (орендна плата), на нашу думку, відображається з

ознакою доходу «102», оскільки є доходом, отриманим відповідно до умов цивільно-правового договору.

Докладно про порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами від надання майна в оренду, див. тематичний номер «Оренда: від договору до обліку» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 24.

Приклад 9

. Підприємство уклало:

1) договір оренди легкового автомобіля з фізичною особою, яка не є приватним підприємцем (ідентифікаційний номер — 3011111111). Автомобіль передано в користування підприємству з 1 грудня 2010 року. За умовами договору орендна плата становить 2000 грн. на місяць та виплачується 6 числа, наступного за місяцем нарахування;

2) договір оренди приміщення з фізичною особою, яка не є приватним підприємцем (ідентифікаційний номер — 3022222222). Приміщення передано в користування підприємству з 1 лютого 2011 року. За умовами договору орендна плата становить 4000 грн. на місяць та виплачується 6 числа, наступного за місяцем нарахування. Отже, нараховану за березень 2011 року суму орендної плати виплачено 6 квітня 2011 року.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ підприємство відобразить доходи фізичних осіб, нараховані (виплачені) їм у вигляді орендної плати, так.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

22

3011111111

6000

00

6000

00

900

00

900

00

102

23

3022222222

8000

00

4000

00

1200

00

600

00

106

<…>

 

Виплати самозайнятим особам

Згідно з

п.п. 14.1.226 ПКУ самозайнята особа — це платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Фізичні особи — підприємці.

Під час нарахування (виплати) фізичній особі — підприємцю (далі — ФОП) доходу від операцій, що здійснюються в межах обраних ним видів діяльності, суб'єкт господарювання, який нараховує (виплачує) такий дохід, не утримує ПДФО у джерела виплати, якщо фізичною особою — підприємцем, який отримує такий дохід, надано копію свідоцтва про державну реєстрацію її як суб'єкта підприємницької діяльності (п. 177.8 ПКУ).

У податковому розрахунку за формою № 1ДФ доходи ФОП від операцій, що здійснюються

в межах обраних ним видів діяльності, відображаються податковими агентами з ознакою доходу «157».

При виплаті ФОП доходу, не пов'язаного з його підприємницькою діяльністю, податковий агент зобов'язаний утримати податок з доходів фізичних осіб та відобразити суму такого доходу в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з відповідною ознакою доходу.

Приклад 10.

ФОП Мурзін К. С. (ідентифікаційний номер — 2711111111), який є платником єдиного податку, у лютому 2011 року надав підприємству послуги з кур'єрської доставки на суму 1000 грн. Цей вид діяльності зазначено у свідоцтві про сплату єдиного податку. Оплату за послуги здійснено в березні 2011 року.

У березні 2011 року підприємство уклало договір оренди офісного приміщення з фізичною особою Савицьким К. К. (ідентифікаційний номер — 2911111111). Савицький К. К. є ФОП, однак такий вид діяльності, як надання в оренду майна, у свідоцтві про єдиний податок ФОП Савицького К. К. не зазначено. У зв'язку з цим договір оренди офісного приміщення було укладено підприємством із Савицьким К. К. як із звичайною фізичною особою, а не як з ФОП. За умовами договору орендна плата становить 8000 грн. та місяць та виплачується 2 числа, наступного за місяцем нарахування.

Податковий розрахунок за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року підприємство заповнить так.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

23

2711111111

1000

00

1000

00

157

24

2911111111

8000

00

1200

00

106

<…>

 

Фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність*.

Під час виплати суб'єктами господарювання — податковими агентами фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо пов'язаних з такою діяльністю, ПДФО у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії свідоцтва про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (п. 178.5 ПКУ).

*

Незалежна професійна діяльність — це участь фізичної особи в науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінювачів, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою — підприємцем та використовує найману працю не більше ніж чотирьох фізичних осіб (п.п. 14.1.226 ПКУ).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід, виплачений фізичній особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, у межах такої діяльності відображається з

ознакою доходу «157».

Приклад 11

. У березні 2011 року нотаріус Турусін М. М. (ідентифікаційний номер 2900000001) надав підприємству нотаріальні послуги. Плата за вчинення нотаріальних дій склала 250 грн. Оплату нотаріальних послуг здійснено в березні 2011 року. Нотаріусом була надана копія довідки про взяття його на облік як платника податків за формою № 4-ОПП.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід нотаріуса відображається так.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 1 квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

78

2900000001

250

00

250

00

157

<…>

 

Таким є порядок відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ найбільш поширених видів доходів, що виплачуються податковими агентами.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд