Працюємо з приватними нотаріусами

В обраному У обране
Друк
Редакція ПБО
Податки & бухоблік Серпень, 2011/№ 62
Стаття

Працюємо з приватними нотаріусами

 

У процесі провадження господарської діяльності підприємства досить тісно співробітничають з приватними нотаріусами. Оподаткуванню виплат, що здійснюються приватним нотаріусам, а також відображенню їх в обліку та звітності присвячено цю статтю.

Лілія УШАКОВА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Значні зміни, що відбулися в законодавстві з 01.01.2011 р., не оминули й порядок оподаткування доходів приватних нотаріусів.

Згідно зі

ст. 31 Закону про нотаріат доходами приватних нотаріусів є суми коштів, які сплачуються їм клієнтами (як юридичними особами, так і фізичними особами) за вчинення нотаріальних дій та надання додаткових послуг.

Перелік нотаріальних дій, які мають право вчиняти нотаріуси, установлено

ст. 34 розд. II Закону про нотаріат.

Діяльність приватних нотаріусів є

незалежною професійною діяльністю (абзац другий п.п. 14.1.226 ПКУ).

Особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, згідно з

ПКУ належать до самозайнятих осіб.

Докладно про осіб, які здійснюють незалежну діяльність, ми розповідали у статті «Незалежна професійна діяльність: облік та оподаткування» (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 59, с. 21). Що повинен знати суб'єкт господарювання, який у процесі провадження господарської діяльності звертається до приватного нотаріуса, розглянемо далі.

 

Податок на доходи фізичних осіб та доходи приватних нотаріусів

Порядок оподаткування доходів, отриманих особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність, установлено

ст. 178 ПКУ.

Розрахунок та сплату до бюджету податку на доходи фізично осіб (далі — ПДФО) із суми доходу, отриманого від провадження незалежної професійної діяльності, приватні нотаріуси здійснюють самостійно згідно з даними, зазначеними ними в податковій декларації (

п. 178.7 ПКУ).

У зв'язку з цим, щоб уникнути подвійного оподаткування при виплаті податковими агентами фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність, доходів, безпосередньо

пов'язаних із такою діяльністю, ПДФО у джерела виплати не утримується в разі надання такою фізичною особою копії свідоцтва про взяття її на податковий облік як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (п. 178.5 ПКУ).

Документом, що підтверджує реєстрацію фізичної особи як самозайнятої особи, яка провадить незалежну професійну (нотаріальну) діяльність, є

довідка про взяття на облік за ф. № 4-ОПП, яка є також свідоцтвом про реєстрацію в органі ДПС.

Звертаємо увагу: у довідці за ф. № 4-ОПП, виданій приватному нотаріусу, крім іншого, перед його прізвищем, ім'ям та по батькові

має бути зазначено вид професійної діяльності — «Приватний нотаріус».

Таким чином, для неоподаткування доходів у джерела виплати приватний нотаріус зобов'язаний надати суб’єкту господарювання копію належно оформленої довідки за ф. № 4-ОПП.

Тільки за наявності такої довідки суб'єкт господарювання не повинен

утримувати ПДФО з доходу, що виплачується нотаріусу. Водночас він зобов'язаний відобразити виплату доходу приватному нотаріусу в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «157».

Що стосується випадків, коли з будь-яких причин приватний нотаріус не надав копію довідки за ф. № 4-ОПП, то суб'єкт господарювання, щодо якого нотаріус учиняв нотаріальні дії,

зобов'язаний утримати та сплатити ПДФО з його доходу в загальному порядку. Отже, при виплаті доходу приватному нотаріусу суб'єкт господарювання повинен утримати ПДФО за ставкою 15 (17) % за рахунок доходу нотаріуса . Для цього необхідно простежити, щоб у документі, що підтверджує отримання приватним нотаріусом грошових коштів за вчинені ним нотаріальні дії та є підставою для оплати, нотаріус зазначив загальну вартість учинених ним нотаріальних дій та суму ПДФО, що підлягає перерахуванню до бюджету.

Якщо з будь-яких причин приватний нотаріус указав у такому документі тільки вартість учинених ним нотаріальних дій, яку й було сплачено суб'єктом господарювання без утримання ПДФО з цієї суми (тобто нотаріусу було виплачено фактично «чистий» дохід), такий суб'єкт господарювання має сплатити ПДФО за рахунок власних коштів. У цьому випадку для визначення бази обкладення ПДФО необхідно застосувати «натуральний» коефіцієнт, установлений

п. 164.5 ПКУ.

ПДФО сплачується до бюджету:

при виплаті доходу єдиним платіжним документом, якщо дохід нотаріусу виплачується шляхом безготівкового розрахунку (п.п. 168.1.2 ПКУ);

протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати, якщо виплата доходу здійснюється готівкою (п.п. 168.1.4 ПКУ).

Щодо відображення в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ доходів нотаріусів, пов'язаних із провадженням нотаріальної діяльності, якщо довідка за ф. № 4-ОПП ними не надавалася, зазначимо таке. Згідно з роз'ясненнями

Надії Філіповських, заступника начальника відділу адміністрування податку з доходів фізичних осіб ДПСУ, наведеними на с. 47, якщо на документі, що підтверджує отримання доходу приватним нотаріусом, стоїть печатка* із зображенням Державного Герба України, яка містить слова «приватний нотаріус», його прізвище, ім'я та по батькові, назву нотаріального округу, а надані та зазначені в такому документі послуги пов'язані з провадженням нотаріальної діяльності, податковий агент повинен відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ такий дохід з ознакою доходу «157» як дохід, пов'язаний з провадженням незалежної професійної діяльності, навіть незважаючи на те, що копію довідки за ф. № 4-ОПП ним отримано не було, а також суму нарахованого та сплаченого ПДФО.

*

Печатка приватного нотаріуса виготовляється за єдиним зразком та описом, установленим наказом Мін’юсту від 08.12.2008 р. № 2116/5.

 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування та доходи приватних нотаріусів

Згідно з

п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону № 2464 особа, яка забезпечує себе роботою самостійно, тобто займається незалежною професійною діяльністю, зокрема нотаріальною, є платником єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ).

Ця особа зобов'язана стати на облік в органах Пенсійного фонду за місцем проживання та отримати

повідомлення про взяття її на облік в органах Пенсійного фонду України, як фізичної особи, що провадить незалежну професійну діяльність, за формою додатка 1 до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. № 21-6.

Відповідно до

п.п. 4.5.1 Інструкції № 21-5 обчислення та сплата сум ЄСВ приватними нотаріусами, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється самостійно.

Отже, щоб уникнути подвійного нарахування ЄСВ, суб'єкт господарювання, який виплачує приватному нотаріусу дохід, безпосередньо пов'язаний з провадженням нотаріальної діяльності,

ЄСВ з нього справляти не повинен у разі надання таким нотаріусом копії повідомлення про взяття його на облік в органах Пенсійного фонду України як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність (див. лист Пенсійного фонду України від 01.03.2011 р. № 3954/03-30).

У звіті щодо ЄСВ за формою згідно з додатком 4 до

Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2, дохід від провадження нотаріальної діяльності, нарахований (виплачений) приватному нотаріусу, з якого не справляється ЄСВ, суб'єкти господарювання не відображають.

 

Витрати на оплату нотаріальних дій та податок на прибуток

Суб'єкт господарювання, який є платником податку на прибуток, щодо якого було вчинено приватним нотаріусом нотаріальні дії, витрати на їх оплату включає до складу витрат на підставі

п.п. «г» п.п. 138.10.2 ПКУ за умови, що такі витрати належно документально підтверджені та пов'язані з господарською діяльністю.

Звертаємо увагу: якщо суми ПДФО сплачено за рахунок власних коштів суб'єкта господарювання (а не з доходу нотаріуса), то вони до витрат не включаються.

 

Бухгалтерський облік та відображення у звітності

Бухгалтерський облік операцій з нарахування та виплати доходу приватному нотаріусу розглянемо на конкретному прикладі.

Приклад 1

. У серпні 2011 року нотаріус Повалій М. М. (ідентифікаційний номер 2900000005) засвідчив ТОВ «ТТ» вірність копій документів та виписок із них. Плата за вчинення нотаріальних дій становить 300 грн. Нотаріусом була надана копія довідки про взяття його на облік як платника податків за ф. № 4-ОПП, в якій зазначено вид його професійної діяльності — «Приватний нотаріус», та копія повідомлення про взяття на облік в органі Пенсійного фонду як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Оплата за вчинені нотаріальні дії здійснена ТОВ «ТТ» у серпні 2011 року.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Виплачено дохід приватному нотаріусу

377

311

300,00

2

Нараховано дохід приватному нотаріусу

92

685

300,00

3

Здійснено залік заборгованостей

685

377

300,00

 

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ дохід нотаріуса ТОВ «ТТ» відобразить так:

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за ІІІ квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

78

2900000005

300

00

300

00

0

00

0

00

157

<…>

 

Приклад 2.

У липні 2011 року ТОВ «Космос» видало під звіт працівнику юридичного відділу грошові кошти в розмірі 300 грн. для посвідчення договору у приватного нотаріуса Коршун К. К. (ідентифікаційний номер — 2900000006). Згідно з поданим працівником звітом про використання коштів та довідкою, виданою приватним нотаріусом, плата за вчинення нотаріальних дій склала 300 грн. ПДФО в довідці нотаріусом не виділено. Довідка завірена печаткою приватного нотаріуса із зображенням Державного Герба України. На печатці також зазначені слова «приватний нотаріус», прізвище, ім'я та по батькові нотаріуса, назва нотаріального округу. Разом із довідкою підзвітна особа надала копію повідомлення про взяття на облік приватного нотаріуса Коршун К. К. в органі Пенсійного фонду як фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність. Копію довідки про взяття на облік Коршун К. К. як платника податків за ф. № 4-ОПП підзвітна особа не надала.

У цьому випадку підприємство виплатило приватному нотаріусу «чистий» дохід. Отже, для визначення бази нарахування ПДФО необхідно використовувати «натуральний» коефіцієнт.

Розрахуємо суму нарахованого доходу приватного нотаріуса:

300,00 х 1,176471 = 352,94 (грн.).

Сума ПДФО складе:

352,94 х 15 : 100 = 52,94 (грн.).

Оскільки згідно з умовами прикладу дохід нотаріусу виплачувався готівкою, ТОВ «Космос» має сплатити ПДФО протягом банківського дня, наступного за днем такої виплати.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,
грн.

дебет

кредит

1

Видано грошові кошти під звіт

372

301

300,00

2

Отримано авансовий звіт

685

372

300,00

3

Нараховано дохід приватному нотаріусу

92

685

300,00

949

685

52,94

4

Нараховано ПДФО

685

641/ПДФО

52,94

5

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

52,94

 

У Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ дохід приватного нотаріуса підприємство відобразить так.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за ІІІ квартал 2011 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

<…>

79

2900000006

352

94

352

94

52

94

52

94

157

<…>

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд