Теми статей
Обрати теми

Щодо оподаткування ПДФО матеріальної допомоги

Редакція ПБО
Лист від 22.06.2011 р. № 11552/6/17-0715

Щодо оподаткування ПДФО матеріальної допомоги

Лист Державної податкової адміністрації України від 22.06.2011 р. № 11552/6/17-0715

 

Державна податкова адміністрація України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI, в межах компетенції розглянула <…> лист <…> стосовно оподаткування податком на доходи фізичних осіб матеріальної допомоги, і повідомляє.

Згідно з абзацом першим статті 11 Кодексу законів про працю від 10.12.71 р. № 322-VIII (далі — Кодекс про працю) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи, укладається колективний договір.

Колективний договір укладається на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ними органів (стаття 10 Кодексу про працю).

Підпунктом 14.1.48 пункту 14.1 статті 14 Кодексу встановлено, для цілей розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб» цього Кодексу заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

Відповідно до підпункту 163.1.1 пункту 163.1 Розділу IV «Додаток на доходи фізичних осіб» Кодексу об'єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід.

Згідно з підпунктом 164.2.1 пункту 164.2 статті 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Отже,

якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така допомога надається всім або більшості працівників, наприклад, допомога на оздоровлення, при цьому її виплати передбачені положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), прийнятими згідно з нормами трудового законодавства, то така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати і вся сума такої допомоги включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку і оподатковується за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 Кодексу, з урахуванням вимог пункту 164.6 статті 164 Кодексу.

Якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову благодійну (матеріальну) допомогу за їх заявами у зв'язку з особистими обставинами, яка носить

разовий характер, наприклад на вирішення соціально-побутових потреб, то її оподаткування регулюється пунктом 170.7 статті 170 Кодексу, згідно з абзацом третім підпункту 170.7.1 якого встановлено, що нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Відповідно до абзацу першого підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 Кодексу

не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, встановленого на 1 січня такого року, тобто в 2011 році — 1320 грн. Сума перевищення допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.18 пункту 164.2 статті 164 Кодексу і підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставками, встановленими пунктом 167.1 статті 167 Кодексу.

При цьому

у разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника — фізичної чи юридичної особи платник податку зобов'язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір, установлений абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу (абзац четвертий підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 Кодексу).

Підпунктом 168.1.2 пункту 168.1 статті 168 Кодексу встановлено, що податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету.

Благодійник — юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності (абзац третій підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 Кодексу). Згідно з підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 Кодексу вищевказані доходи, отримані платниками податку, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за формою № 1ДФ за ознакою доходу «169» у відповідності до наказу ДПА України від 24.12.2010 р. № 1020, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.01.2011 р. за № 46/18784.

 

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
 заступник Голови О. Матвєєвкоментар редакції

Оподаткування матеріальної допомоги

У листі, що коментується, податківці роз'яснюють, як обкладаються податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) різні види матеріальної допомоги.

Якщо виплата матеріальної допомоги передбачена положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), має систематичний характер і така допомога надається всім або більшості працівників, то

з метою оподаткування вона прирівнюється до заробітної плати. Річ у тім, що згідно з п.п. 2.3.3 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5, матеріальна допомога систематичного характеру включається до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Відповідно цей вид допомоги підпадає під поняття «заробітна плата», визначення якого надано в п.п. 14.1.48 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ). Яскравим прикладом матдопомоги систематичного характеру є матеріальна допомога на оздоровлення, що виплачується, як правило, до відпустки працівників.

Сума матдопомоги систематичного характеру

у складі заробітної плати:

— обкладається ПДФО за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ, тобто 15 і 17 %;

— при визначенні бази оподаткування зменшується на суму єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ) у частині утримань та на суму податкової соціальної пільги (за її наявності);

— ураховується при визначенні права на податкову соціальну пільгу. Нагадаємо, що в 2011 році граничний розмір доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 1320 грн.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

матеріальна допомога систематичного характеру відображається з ознакою доходу «101».

Водночас розділом IV ПКУ передбачене звільнення від оподаткування окремих видів матеріальної допомоги.

Так, згідно з п.п. 170.7.3 ПКУ

будь-який платник податку має право на неоподатковувану нецільову благодійну допомогу, у тому числі матеріальну, якщо виконуються такі дві умови:

— допомога надається

юридичною або фізичною особою, яка є резидентом України, тобто може бути надана як роботодавцем, так і нероботодавцем фізичної особи (за винятком профспілкових організацій);

— сума такої неоподатковуваної допомоги сукупно за рік не перевищує граничного розміру доходу, установленого абзацом першим п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2011 році —

1320 грн.).

Крім того, податківці зазначають, що така допомога повинна мати

разовий характер, тобто надаватися окремим працівникам, наприклад, у зв'язку із сімейними обставинами.

Звертаємо увагу: у заяві фізична особа повинна вказати, що вона просить надати саме

нецільову благодійну допомогу. Відповідне формулювання повинна бути і в наказі керівника із вказівкою, що допомога, яка надається, має разовий характер. Це буде підставою для неоподаткування допомоги при дотриманні перелічених умов.

Сума допомоги, що перевищує встановлену межу, підлягає оподаткуванню. На нашу думку, оподатковувана частина нецільової благодійної допомоги є доходом у вигляді додаткового блага (п.п. «ґ» п.п. 164.2.17 ПКУ), однак податківці відносять її до інших доходів (п.п. 164.2.18 ПКУ). У будь-якому разі ця виплата обкладається ПДФО за ставками, установленими п. 167.1 ПКУ (15 і 17 %).

Уся сума нецільової благодійної допомоги (як неоподатковувана, так і оподатковувана частина) разового характеру не обкладається ЄСВ, оскільки така допомога не включається до фонду оплати праці (п. 3.31 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5).

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

неоподатковувана нецільова благодійна допомога відображається з ознакою доходу «169», оподатковувана — з ознакою доходу «126».

Докладно про інші види неоподатковуваної матеріальної допомоги читайте у статті нашого фахівця «Порядок оподаткування матеріальної допомоги» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 12.

 

Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі