Теми статей
Обрати теми

Імпорт товару з постоплатою: «податкові» витрати — за курсом НБУ на момент купівлі

Редакція ПБО
Стаття

Імпорт товару з постоплатою: «податкові» витрати — за курсом НБУ на момент купівлі

 

Детально облік імпортних операцій за правилами ПКУ вже розглядався нами в статтях «Особливості обліку експортно-­імпортних операцій» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 41, с. 23 і «Імпорт товарів: що в обліку?» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 53, с. 38. При цьому з самого початку питання викликало формулювання «валютного» п.п. 153.1.2 ПКУ щодо визначення витрат при імпорті. І ось, нарешті, Закон № 3609 урегулював ситуацію розумним чином.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Документи статті

ПКУ

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 3609

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» від 07.07.2011 р. № 3609-VI.

Одразу для наочності наведемо положення зміненого

п.п. 153.1.2 ПКУ:

 

«Податкові» витрати при імпорті

Підпункт 153.1.2 ПКУ

було

стало

153.1.2. Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв’язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату визнання таких витрат згідно з цим розділом, а в частині раніше проведеної оплати — за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.

153.1.2. Витрати, здійснені (нараховані) платником податку в іноземній валюті у зв’язку з придбанням у звітному податковому періоді товарів, робіт, послуг, у встановленому порядку включаються до витрат такого звітного податкового періоду шляхом перерахування в національну валюту тієї частини їх вартості, що не була раніше оплачена, за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, що діяв на дату здійснення операції з такого придбання, а в частині раніше проведеної оплати — за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.

 

Отже, каменем спотикання стали слова, виділені в тексті напівжирним шрифтом.

Так, формально, дотримуючись колишнього

п.п. 153.1.2 ПКУ, виходило, що в разі придбання в нерезидента товарів з подальшою оплатою, при подальшій реалізації таких товарів (п. 138.4 ПКУ) «податкові» витрати платнику податків належало відображати за курсом НБУ на момент їх продажу — тобто «визнання витрат відповідно до розділу III ПКУ» (а не на момент придбання товарів, як це, наприклад, відбувалося в бухобліку). Особливо ситуація загострилася з появою роз’яснень податківців, що висловилися в такому ж дусі й повністю підтримали подібний висновок (див. лист ДПАУ від 02.06.2011 р. № 10233/6/15-0416 // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 53).

Проте, навіть після цього питання не можна було назвати до кінця вирішеним. Адже, по-перше, такий підхід, що суперечить бухобліку, тим самим не вписувався до загальної концепції

ПКУ, націлену, навпаки, як позиціювалося, на «зближення». А по-друге, необхідно зазначити, дотримання пропонованих правил, у свою чергу, оберталося в податковому обліку подвоєнням «податкових» витрат/доходів (детально випадки подвоєння на прикладах розглядалися у згадуваних статтях «Особливості обліку експортно­-імпортних операцій» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 41, с. 23 і «Імпорт товарів: що в обліку?» // «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 53, с. 38). У ситуації, що склалася, на наш погляд, швидше, можна було говорити про нечітке формулювання, під яким у ПКУ все ж мався на увазі порядок відображення витрат за правилами, аналогічними бухзвітним (на що ми звертали увагу із самого початку).

І ось,

з появою Закону № 3609*, що підкоригував «валютний» п.п. 153.1.2 ПКУ, ситуацію було врегульовано (у зв’язку з чим, мабуть, у найближчому майбутньому належить чекати відкликання листа ДПАУ від 02.06.2011 р. № 10233/6/15-0416).

*Текст Закону № 3609 див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 64. Коментар редакції до змін, унесених до ПКУ Законом № 3609, див. у газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 65.

Таким чином, віднині змінений

п.п. 153.1.2 ПКУ прямо передбачає, що «податкові» витрати за імпортними товарами (з подальшою оплатою) визначаються (як і в бухобліку) за курсом НБУ на момент купівлі. При цьому примітно, що дію зміненого п.п. 153.1.2 ПКУ (згідно з п. 2 розд. II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 3609) поширено «заднім числом» (!) на період з 1 квітня 2011 року, а отже, стосується витрат за імпортними операціями з початку дії «прибуткового» розділу III ПКУ (що, у свою чергу, може вимагати проведення в податковому обліку низки уточнень і коригувань від платників податків, які вирішили, наприклад, раніше дотриматись роз’яснень контролюючих органів).

З урахуванням зазначеного облік імпортних операцій розглянемо на прикладі.

Приклад

. Припустимо, товар вартістю $ 10000 увезено 18.07.2011 р., розрахунки з нерезидентом за нього проведено 05.08.2011 р. Товар реалізовано покупцю 10.08.2011 р.

В обліку операції відображатимуться таким чином:

 

Імпорт товару

(з наступною оплатою)

Дата

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума
$ / грн.

Податковий облік

дебет

кредит

доходи

витрати

1

2

3

4

5

6

7

Ввезення товару

18.07.2011 р.

Сплачено митні платежі (курс НБУ — 7,9710 грн./$):

— ввізний митний збір
[($10000 х 7,9710 грн./$) х 10 %]

377

311

7971

— плата за митне оформлення

377

311

200
(умовно)

— ввізний ПДВ
[(79710 грн. + 7971 грн.) х 20 %)]

377

311

17536,20

18.07.2011 р.

Оприбутковано імпортний товар
($10000 х 7,9710 грн./$)

28

632

$10000

79710

—*

До первісної вартості товару включено:

— ввізний митний збір

28

377

7971

—*

— плата за митне оформлення

28

377

200

—*

Віднесено до складу податкового кредиту суму ввізного ПДВ (на підставі ВМД)

641

377

17536,20

*При отриманні імпортного товару «податкові» витрати не виникають. Проте при цьому витрати, пов’язані з його придбанням, запам’ятовуються на майбутнє (за курсом НБУ на момент купівлі, тобто в сумі: 79710 грн. + 7971 грн. + 200 грн. = 87881 грн.); надалі при реалізації такого товару вони формуватимуть його «податкову» собівартість і включатимуться до «податкових» витрат за правилами п. 138.4 і п.п. 153.1.2 ПКУ (див. далі у прикладі розділ «Продаж імпортного товару»).

Купівля валюти та перерахування оплати за товар нерезиденту

Припустимо, підприємство придбаває валюту за комерційним курсом 8,1000 грн./$ (умовно).
Комісійна винагорода банку — 100 грн.

05.08.2011 р.

Перераховано банку кошти (81100 грн.) для купівлі іноземної валюти ($10000)

333

311

81100

Зараховано на поточний валютний рахунок придбану іноземну валюту
(за курсом НБУ — 7,9712 грн./$)

312

333

$10000

79712

Відображено комісійну винагороду банку

685

333

100
(умовно)

100*

92

685

*витрати відображаються в рядку 06.2.8 додатка АВ.

Відображено різницю між комерційним курсом купівлі і курсом НБУ на дату зарахування іноземної валюти
[$10000 х (8,1000 грн./$ 7,9712 грн./$)]

949

333

1288

1288*

*витрати відображаються в рядку 06.5.37 додатка ІВ:

На дату розрахунків відображено курсову різницю, що виникла на момент погашення заборгованості
[$10000 х (7,9712 грн./$ 7,9710 грн./$)]

945

632

2

2*

*витрати відображаються в рядку 06.5.12 додатка ІВ (у цьому випадку заборгованість є монетарною, — оскільки погашатиметься перед нерезидентом грошима — тому за нею згідно з п.п. 153.1.3 ПКУ, як і в бухобліку, на дату розрахунків визначають курсову різницю).

Перераховано оплату за товар нерезиденту
($10000 х 7,9712 грн./$)

632

312

$10000

79712

Продаж імпортного товару

10.08.2011 р.

Відвантажено товар покупцю

361

702

150000

125000

87881*

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641**

25000

 

Списано собівартість реалізованого товару

902

28

87881

*Згідно з п. 138.4 ПКУ одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів (у рядку 02 декларації) підприємство відображає «податкові» витрати (у рядку 05.1 декларації з розшифровкою в додатку СВ) у вигляді «податкової» собівартості імпортних товарів — згідно з п.п. 153.1.2 ПКУ за курсом НБУ на дату їх придбання (і яка, у свою чергу, згідно з п. 138.6 ПКУ формується з вартості імпортних товарів, ввізного митного збору та плати за митне оформлення, тобто дорівнює: 79710 грн. + 7971 грн. + 200 грн. = 87881 грн.).
**Згідно з абзацом третім п. 188.1 ПКУ податкові зобов’язання з ПДВ при продажу імпортних товарів визначаються виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче митної вартості.

12.08.2011 р.

Надійшла оплата від покупця за товар

311

361

150000

 

Тож, як бачимо, ситуація з «податковими» витратами при імпорті вирішилася благополучно.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі