Теми статей
Обрати теми

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (із змінами і доповненнями, останні з яких унесено постановою правління ПФУ від 25.10.2011 р. № 32-3)

Редакція ПБО
Постанова від 27.09.2010 р. № 21-5

Затверджено постановою правління Пенсійного фонду України 27.09.2010 р. № 21-5

Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 р. за № 994/18289

(

із змінами і доповненнями, останні з яких унесено постановою правління ПФУ від 25.10.2011 р. № 32-3)

(витяг)

 

<…>

III. База нарахування та розміри єдиного внеску

<…>

3.11. Для підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 8,41 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці»

та суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності для працюючих інвалідів.

3.12. Для підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 5,3 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці»

та суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, а також суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності.

3.13. Для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, єдиний внесок встановлюється відповідно до Закону у розмірі 5,5 відсотка суми нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці»

та суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності для працюючих інвалідів.

Підтвердженням встановлення працівнику інвалідності є завірена копія довідки з акта огляду в медико-соціальній експертній комісії про встановлення групи інвалідності. Завірення копії довідки здійснюється безпосередньо підприємством, установою або організацією, зазначеними у пунктах 3.11 — 3.13 цієї Інструкції.

<…>

3.15. Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, що дорівнювала до 1 жовтня 2011 року п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок, з 1 жовтня 2011 року — сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.

<…>

 

Директор департаменту надходження доходів В. Литвиненко

<…>коментар редакції

Пенсійний фонд привів свої документи
у відповідність до законодавства

Постановою правління Пенсійного фонду України (далі — ПФУ) від 25.10.2011 р. № 32-3 (далі — постанова № 32-3) внесено зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5 (далі — Інструкція № 21-5) та Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2 (далі — Порядок № 22-2).

Зазначені зміни спрямовано на приведення положень цих документів у відповідність до норм Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464).

1.

У новій редакції викладено п. 3.15 Інструкції № 21-5, що встановлює порядок застосування максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ), в якому тепер зазначено, що розмір цього показника до 01.10.2011 р. дорівнював 15 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, після зазначеної дати становитиме 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Нагадаємо, що розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ було збільшено до 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно до Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 р. № 3668-VI, яким з 1 жовтня 2011 року було внесено відповідні зміни до Закону № 2464.

2.

Основна частина змін, що вносяться до Інструкції № 21-5, пов'язана із застосуванням спеціальних ставок, установлених для окремих категорій роботодавців у частині нарахування ЄСВ (8,41 %, 5,3 %, 5,5 %).

На наш погляд, норми Закону № 2464 первісно свідчили про те, що зазначені ставки застосовуються при нарахуванні ЄСВ на всі оподатковувані виплати для категорій працівників, для яких їх установлено. Однак із положень Інструкції № 21-5, яка визначає процедуру нарахування та сплати ЄСВ (тобто по суті уточнює норми Закону № 2464), у редакції, що діяла з 1 січня 2011 року, випливало, що спеціальні ставки застосовуються тільки в частині нарахування ЄСВ на заробітну плату.

Із набуттям чинності постановою № 32-3 невідповідність положень Інструкції № 21-5 нормам Закону № 2464 буде усунено. Інформацію про те, до якої бази мають застосовуватися спеціальні ставки з урахуванням змін, наведемо в таблиці.

 

Роботодавці

База нарахування, до якої застосовуються спеціальні ставки

Спеціальна ставка ЄСВ у частині нарахувань

Підстава

було

стало

1

2

3

4

5

Підприємства, установи й організації, в яких працюють інваліди

Заробітна плата працюючих інвалідів

Заробітна плата, оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності працюючих інвалідів

8,41 %

П. 3.11 Інструкції № 21-5

Підприємства і організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів,

Заробітна плата всіх працівників

Заробітна плата, оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності всіх

5,3 %

П. 3.12 Інструкції № 21-5

зокрема, товариства УТОГ і УТОС*

 

працівників, винагорода за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами

 

 

Підприємства та організації громадських організацій інвалідів*

Заробітна плата працюючих інвалідів

Заробітна плата, оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця, допомога по тимчасовій непрацездатності працюючих інвалідів

5,5 %

П. 3.12 Інструкції № 21-5

* У яких кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів складає не менше 25 % суми витрат на оплату праці.

 

Ураховуючи, що положення Інструкції № 21-5 у частині застосування спеціальних ставок не відповідали нормам Закону № 2464, який діє з 01.01.2011 р., то такі ставки повинні застосовуватися до бази нарахування, наведеної в колонці «База нарахування, до якої застосовуються спеціальні ставки: стало»

з 01.01.2011 р., що підтверджують в усних консультаціях фахівці Пенсійного фонду України. Як наслідок — нарахований за звичайними ставками ЄСВ може бути перераховано із застосуванням спеціальних ставок.

Зауважимо, що зміни, унесені до Інструкції № 21-5, згідно з якими розширено базу нарахування ЄСВ за спеціальними ставками, не вирішують усіх проблем. Річ у тім, що сума ЄСВ, яка нараховується на лікарняні звичайних працівників, тобто за ставкою 33,2 %, акумулюється в Пенсійному фонді. Тоді як ЄСВ, нарахований за ставкою 8,41 %, розподіляється до всіх фондів соціального страхування (ч. 25 ст. 8 Закону № 2464), за ставками 5,3 %, 5,5 % — до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві (ч. 26 ст. 8 Закону № 2464). На наш погляд, було б логічно нараховувати ЄСВ на лікарняні в тому розмірі, за якого вся сума нарахованого внеску залишалася б у Пенсійному фонді. Однак для цього необхідні зміни до Закону № 2464. Тому поки що задовольнятимемося тим, що маємо: адже спеціальні ставки для лікарняних працівників-інвалідів та працівників підприємств і організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів порівняно із загальною ставкою (33,2 %) можна вважати вже досягненням.

3.

Зміни до Порядку № 22-2 пов'язані, у тому числі, з уточненням порядку застосування спеціальних ставок ЄСВ (8,41 %, 5,3 %, 5,5 %): додаток 2 до порядку № 22-2 буде доповнено новими кодами категорії застрахованої особи 36 — 39, необхідними для заповнення таблиці 6 додатка 4, та в новій редакції буде викладено таблицю 1 додатка 4.

Крім того, у новій редакції викладено таблиці 2 і 8 додатка 4 і додаток 7 «Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання». Зауважимо, що зміни до додатка 7 мають «косметичний» характер.

Пункт 5.2 Порядку № 22-2 доповнено новим абзацом, згідно з яким у разі необхідності повного скасування не потребуючих заміни відомостей, зазначених у таблицях 5 та (або) 7 додатка 4 за минулі звітні періоди, потрібно буде подавати відповідні таблиці з недостовірними відомостями тільки зі статусом «скасовуюча».

Постанова № 32-3 у частині внесення змін до Інструкції № 21-5 набере чинності з дня її офіційного опублікування. Щодо змін до Порядку № 22-2, то вони почнуть діяти тільки з 1 січня 2012 року.

Слід зазначити, що згідно з усними роз'ясненнями фахівців Пенсійного фонду у зв'язку з відсутністю на сьогодні можливості відображення сум ЄСВ, нарахованого за спеціальними ставками на суми лікарняних та винагород за договорами цивільно-правового характеру, у додатку 4 до Порядку № 22-2, фактично нараховувати ЄСВ на зазначені виплати за спеціальними ставками та відповідно здійснювати перерахунок можна буде не раніше січня 2012 року.

На момент підготовки цього матеріалу постанову № 32-3 не було опубліковано.

 

Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі