Теми статей
Обрати теми

Податковий спір підприємства в суді. Обов’язкові реквізити чека РРО: наслідки відсутності одного з них

Редакція ПБО
Стаття

Обов’язкові реквізити чека РРО: наслідки відсутності одного з них

 

Суть спору

Перебуваючи в зоні пильної уваги законодавця, норми, що стосуються застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО), часто залишали для суб'єктів господарювання відкритими чимало питань. Так, донедавна не існувало єдності трактування судовими органами вимог до форми та змісту розрахункових документів. Розбіжності стосувалися питання про те, якими можуть бути наслідки видачі розрахункового документа, в якому немає одного з реквізитів, названих Положенням про форму та зміст розрахункових документів, затвердженим наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. № 614 (далі — Положення № 614), обов'язковими. Найчастіше це питання виникало в ситуаціях, коли в чеку була відсутня назва або адреса (або навіть тільки назва населеного пункту) господарської одиниці.

Нагадаємо, у п. 3.2 Положення № 614 названо такі обов'язкові реквізити касового чека:

— назва господарської одиниці;

— адреса господарської одиниці;

— для суб'єктів господарювання, зареєстрованих як платники ПДВ, — індивідуальний податковий номер платника ПДВ, перед номером друкуються великі літери «ПН»;

— для суб'єктів господарювання, які не є платниками ПДВ, — ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, перед яким друкуються великі літери «ІД»;

— якщо кількість придбаного товару (отриманої послуги) не дорівнює одиниці виміру, — то кількість, вартість придбаного товару (отриманої послуги);

— вартість одиниці виміру товару (послуги);

— найменування товару (послуги);

— літерне позначення ставки ПДВ праворуч від надрукованої вартості товару (послуги);

— позначення форми оплати (готівкою, карткою, у кредит, чеками тощо) та сума коштів за цією формою оплати;

— загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово «СУМА» або «УСЬОГО»;

— для суб'єктів господарювання, які зареєстровані як платники ПДВ, окремим рядком — літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальна сума ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка — великі літери «ПДВ»;

— порядковий номер касового чека, дата (день, місяць, рік) та час (година, хвилина) проведення розрахункової операції;

— фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери «ФН»;

— напис «ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК» та логотип виробника.

Слід зазначити, що у значній частині спорів, пов'язаних з відсутністю окремого реквізиту в чеку РРО, суди підтримували платника, не вважаючи упущення одного з реквізитів розрахункового документа підставою для застосування фінансових санкцій. Однак це не зупиняло податкові органи, які продовжували виносити рішення про притягнення до відповідальності, змушуючи неабияк понервувати через величезні часом суми штрафів. Традиційно податківці на обґрунтування своєї позиції посилаються на п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР (далі — Закон про РРО), згідно з яким штраф зокрема накладається за нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки.

Суб'єкти господарювання, у свою чергу (і в цьому їх часто підтримували вищі спеціалізовані суди), посилалися на те, що чек РРО, в якому відсутні окремі реквізити, не може прирівнюватися до відсутнього (нероздрукованого) чека РРО.

Риску в цьому питанні підвів Верховний Суд України, прийнявши однозначне рішення, на яке у подальшому повинні орієнтуватися інші інстанції. І, на жаль, воно виявилося не на користь суб'єкта господарювання.

 

Позиція податкових органів

Податкові органи в цій справі, як і в багатьох аналогічних спорах, аргументували свою позицію посиланнями на Положення № 614, у п. 2.1 якого зазначено таке: «У разі відсутності хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери призначення, документ не є розрахунковим».

Таким чином, роздрукування чека без зазначення необхідних реквізитів податкова прирівнює до нероздрукування відповідного розрахункового документа, за яке встановлено фінансові санкції. Таку точку зору висловлено і в Єдиній базі податкових знань (див. консультації за кодом 07.13).

Чинне на момент виникнення спору законодавство за зазначене порушення передбачало штраф у п'ятикратному розмірі від вартості проданих товарів (наданих послуг). Нагадаємо: з 01.01.2011 р. нероздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункових операцій, або проведення розрахункової операції без використання розрахункової книжки, якщо порушення вчинено вперше, тягне за собою застосування до суб'єкта господарювання штрафу в розмірі 1 грн., за повторне протягом календарного року вчинення аналогічного порушення накладається штраф у розмірі 100 % вартості проданих з порушеннями товарів (наданих послуг), за кожне наступне порушення — штраф у п'ятикратному розмірі вартості проданих з порушеннями товарів (наданих послуг). Докладніше про розміри та порядок застосування штрафних санкцій за порушення у сфері РРО див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 66, с. 11.

 

Вирішення справи судом

Слід зауважити, що всі судові інстанції до того, як справа дійшла до Верховного Суду України, висловлювалися на користь суб'єкта господарювання. Так, у практиці Вищого адміністративного суду України вже досить усталеною була позиція, згідно з якою «Закон про РРО не передбачає застосування до господарюючого суб'єкта штрафних санкцій у разі невідповідності розрахункового документа вимогам Положення № 614. <…> Формальна невідповідність роздрукованих та виданих покупцям фіскальних касових чеків у зв'язку з відсутністю окремого реквізиту не може ототожнюватися з непроведенням розрахункових операцій через РРО або з нероздрукуванням відповідного розрахункового документа, за які застосовуються фінансові санкції, передбачені ч. 1 ст. 17 Закону про РРО» (див. ухвали ВАСУ від 13.07.2011 р. у справі № К/9991/9509/11, від 19.01.2011 р. у справі № К-27629/10, від 01.11.2011 р. у справі № К-52790/09).

На жаль, вища судова інстанція України не знайшла підстав погодитися з аргументами суб'єкта господарювання та судів нижчих інстанцій. Так, Верховний Суд України у своєму рішенні вказує на те, що суб'єкти господарювання зобов'язані проводити розрахункові операції з роздрукуванням документів, які відповідають вимогам Положення № 614. Відсутність хоча б одного з обов'язкових реквізитів позбавляє документ статусу розрахункового.

Таким чином, формальна невідповідність установленим вимогам чека РРО ототожнюється з відсутністю розрахункового документа та є підставою для застосування фінансових санкцій відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 17 Закону про РРО.

Показово, що рішення Верховного Суду України, яке розглядається нами сьогодні, є не єдиним в його практиці. Аналогічні висновки ВСУ виклав і в постанові від 04.07.2011 р. № 21-111а11, визнавши достатньою підставою для застосування санкцій одну відсутність назви населеного пункту в такому реквізиті, як адреса господарської одиниці. А це може свідчити про остаточну його позицію з цього питання.

 

Думка редакції

Не можна сказати, що рішення Верховного Суду виявилося несподіванкою. Ми свого часу попереджали наших читачів про можливість подібного розвитку ситуації, закликаючи уважно ставитися до реквізитів розрахункових документів, адже відсутність одного з них може спричинити не лише загрозу штрафів для продавця, а й зняття витрат у податковому обліку покупця (див., наприклад, «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 84, с. 44).

Сподіваємося, що наведена інформація допоможе усунути можливі недоліки та уникнути застосування штрафних санкцій. Якщо ж помилку вже допущено, то на перший раз серйозних санкцій удасться уникнути (штраф становитиме всього 1 грн.). А от надалі на прихильність судових інстанцій краще не розраховувати.

 

Ольга Вініченко, юрист

 

 

Верховний суд україни

Постанова 19 вересня 2011 року

(витяг)

 

<…>

У липні 2009 року Товариство звернулося в Чернівецький окружний адміністративний суд з позовом, в якому з урахуванням уточнення позовних вимог просило визнати протиправним та скасувати рішення ДПІ від 2 червня 2009 року № 00009340234/0 про застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 305 896 грн. 65 коп., прийняте на підставі пункту 1 статті 17 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон № 265/95-ВР).

Позовні вимоги мотивувало тим, що Законом № 265/95-ВР не передбачено застосування до господарюючого суб’єкта фінансових санкцій у разі невідповідності розрахункового документа вимогам Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 року № 614, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2001 року за №105/5296 (далі — Положення).

Постановою Чернівецького окружного адміністративного суду від 26 серпня 2009 року позовні вимоги задоволено.

Ухвалюючи рішення, суд вказав, що ДПІ помилково послалася на проведення розрахункових операцій із нероздрукуванням Товариством відповідних розрахункових документів у зв’язку із відсутністю певних реквізитів (назви та адреси господарюючого суб’єкта) як на підставу для застосування штрафних (фінансових) санкцій за оскаржуваним рішенням, оскільки пункт 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР не передбачає відповідальності за такий склад порушення, як невідповідність роздрукованого суб’єктом підприємницької діяльності розрахункового документа вимогам статті 8 зазначеного Закону та Положення.

Львівський апеляційний адміністративний суд постановою від 15 квітня 2010 року рішення суду першої інстанції скасував, у задоволенні позовних вимог відмовив. На обґрунтування рішення суд послався на те, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2, та підпункту 3.2 пункту 3 Положення назва та адреса господарської одиниці є обов’язковими реквізитами розрахункового документа (касового чека) і у разі відсутності хоча б одного із них такий документ не є розрахунковим. Таким чином, оскільки підтверджуючі факт продажу документи, які роздруковувались Товариством, не містили обов’язкових реквізитів, це свідчить про здійснення розрахункових операцій без роздрукування відповідних розрахункових документів, за що пунктом 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР передбачена відповідальність у виді застосування штрафних (фінансових) санкцій.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 1 грудня 2010 року скасовано постанову Львівського апеляційного адміністративного суду від 15 квітня 2010 року та залишено в силі постанову Чернівецького окружного адміністративного суду від 26 серпня 2009 року.

<…>

Суди встановили, що відповідно до плану-графіку проведення перевірок суб’єктів господарської діяльності відділом контролю за розрахунковими операціями на травень 2009 року ДПІ провела планову перевірку господарської одиниці — магазину, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Червоноармійська, б. 69, що належить Товариству, з питань дотримання порядку проведення розрахунків за товари (послуги), вимог з регулювання обігу готівки, наявності торгових патентів і ліцензій.

За результатами проведеної перевірки складено акт від 28 травня 2009 року № 2056/24/12/23/22838672, яким зафіксовано порушення позивачем пункту 1 статті 3 Закону № 265/95-ВР, а саме: проведення Товариством розрахункових операцій через опломбований, зареєстрований у встановленому порядку та переведений у фіскальний режим роботи реєстратор розрахункових операцій (далі — РРО) з роздрукуванням документів (касових чеків), які не мають статусу розрахункового документа, що підтверджують виконання розрахункових операцій; невідповідність сум готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, яка зазначена у денному звіті РРО, на суму 27 грн. 05 коп.; нероздрукування фіскальних звітних чеків РРО № 2412007391 за 14 вересня 2008 року, РРО № 2412004389 за 3 листопада 2008 року, РРО № 24120091500 за 9 грудня 2008 року. Касовий чек на порушення вимог Положення не відповідає формі і змісту розрахункового документа через відсутність обов’язкового реквізиту — назви та адреси розташування господарської одиниці.

На підставі акта перевірки ДПІ прийняла рішення від 2 червня 2009 року № 0009340234/0 про застосування до Товариства відповідно до пункту 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 307 051 грн. 90 коп. (у п’ятикратному розмірі вартості проданих товарів).

Як встановлено судом, позивач частково погодився із таким рішенням у частині застосування штрафних (фінансових) санкцій у розмірі 135 грн. 25 коп. та 1 020 грн. Ухвалюючи рішення у цій справі, Вищий адміністративний суд України, погодившись з висновками суду першої інстанції, виходив із того, що стаття 17 Закону № 265/95-ВР не передбачає такий склад правопорушення, як невідповідність розрахункового документа вимогам Положення, та не містить відсилочної норми з цього приводу. На думку суду, формальна невідповідність роздрукованих позивачем та виданих особам, які отримували товар, фіскальних касових чеків у зв’язку з відсутністю окремого реквізиту не може ототожнюватися з непроведенням розрахункових операцій через РРО або нероздрукуванням відповідного розрахункового документа, за які застосовуються фінансові санкції, передбачені пунктом 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР.

<…>

Правові засади застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначено Законом № 265/95-ВР.

Пункт 1 статті 3 цього Закону зобов’язує суб’єктів підприємницької діяльності проводити розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.

За порушення вимог Закону № 265/95-ВР (проведення розрахункових операцій через РРО без роздрукування відповідних розрахункових документів) застосовуються визначені пунктом 1 статті 17 цього Закону фінансові санкції у п’ятикратному розмірі вартості проданих товарів (наданих послуг), на які виявлено невідповідність, в тому числі у разі нероздрукування відповідного розрахункового документа.

Згідно з цим Законом термін «розрахунковий документ» вживається в такому значенні: це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, зареєстрованим у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Водночас статтею 8 цього Закону повноваження щодо встановлення форми і змісту розрахункових документів покладені на Державну податкову адміністрацію України. На виконання вимог закону Державна податкова адміністрація України затвердила Положення, яким встановила вимоги до форми та змісту розрахункових документів. Установлені цим Положенням вимоги до змісту розрахункових документів визначають їх обов’язкові реквізити, у разі відсутності хоча б одного з яких, а також недотримання сфери призначення, документ не є розрахунковим (підпункт 2.1 пункту 2).

Зазначене свідчить, що Закон № 265/95-ВР встановив для суб’єктів підприємницької діяльності обов’язок проводити розрахункові операції з роздрукуванням документів на підтвердження виконання цих операцій, які відповідають вимогам Положення, тобто є розрахунковими документами. Підпунктом 3.2. пункту 3 цього Положення визначені обов’язкові реквізити такого розрахункового документа як фіскальний касовий чек на товари (послуги), до яких, зокрема, належать адреса та назва господарської одиниці.

Враховуючи викладене, висновок суду про неправомірність застосування фінансових санкцій, передбачених пунктом 1 статті 17 Закону № 265/95-ВР, за проведення Товариством розрахункових операцій з роздрукуванням фіскальних касових чеків на товари (послуги), які не містили обов’язкових реквізитів — назви та адреси господарської одиниці, а відтак за своїм змістом не відповідали вимогам Положення, є помилковим і таким, що суперечить вимогам цього Закону.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі