Теми статей
Обрати теми

Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Редакція ПБО
Постанова від 22.12.2010 р. № 26

Міністерства та відомства України

 

Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Постанова від 22.12.2010 р. № 26

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 р. за № 111/18849

(витяг)

 

Відповідно до статті 21 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.

Затвердити Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, що додається.

<…>

4. Ця постанова

набирає чинності з дня офіційного опублікування .

 

Заступник голови правління С. Українець

Заступник голови правління Д. Третьяков

 

 

Затверджено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010 р. № 26

Порядок фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2011 р. за № 111/18849

 

1. Цей Порядок визначає умови фінансування Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — Фонд) страхувальників для надання ними матеріального забезпечення, передбаченого статтею 34 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі — Закон),

за видами:

допомога

по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

допомога

по вагітності та пологах;

допомога

на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

2. Фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам здійснюється районними, міжрайонними, міськими виконавчими дирекціями відділень Фонду (далі — робочі органи Фонду).

Підставою для фінансування страхувальників-роботодавців робочими органами Фонду є оформлена за встановленим зразком

заява-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами (Додаток).

3.

У разі виникнення страхового випадку із застрахованою особою на підставі поданих документів, передбачених статтею 51 Закону, комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства з урахуванням вимог Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління Фонду від 23.06.2008 № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.07.2008 № 636/15327, приймає рішення про призначення матеріального забезпечення застрахованій особі.

4.

На підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства про призначення матеріального забезпечення страхувальник-роботодавець нараховує суми матеріального забезпечення та оформлює заяву-розрахунок.

У

графу 5 «Причина непрацездатності» зворотнього боку заяви-розрахунку вносяться цифри згідно з цифрами, визначеними у рядку «Причина непрацездатності» листка непрацездатності, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2004 за № 1454/10053.

5.

Для отримання коштів Фонду для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, нарахованого страхувальником, страхувальник звертається до робочого органу Фонду за місцем обліку в органі Фонду або за місцем обліку, зазначеним в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011) (далі — місце обліку), із заявою-розрахунком за підписом керівника та головного бухгалтера, засвідченою печаткою підприємства.

6.

Заява-розрахунок готується у двох примірниках, один з яких разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначається матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника, а другий подається до робочого органу Фонду.

7.

При опрацюванні заяви-розрахунку робочі органи Фонду перевіряють правильність заповнення реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, дані про сплату ним єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

8.

Робочі органи Фонду здійснюють фінансування страхувальників протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку.

9.

Після надходження суми коштів, зазначених у заяві-розрахунку, на рахунок страхувальника, останній зобов'язаний здійснити виплату відповідного матеріального забезпечення у строки, визначені у статті 52 Закону.

10.

У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів.

 

Начальник відділу методології,
 бухгалтерського обліку та фінансових
 розрахунків управління фінансів,
 обліку та звітності
 Г. Бур'яновська

 

img 1

img 2коментар редакції

Новий порядок виплати соціальних допомог — дочекалися!

Як відомо, з 1 січня 2011 року у зв'язку із запровадженням єдиного соціального внеску змінився порядок отримання допомог із Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФТВП). Відповідні зміни внесено Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III (далі — Закон № 2240).

Якщо до 01.01.2011 р. допомоги за рахунок коштів ФТВП виплачувалися застрахованим особам страхувальниками-роботодавцями в рахунок сплати страхових внесків, то із зазначеної дати згідно зі ст. 21 Закону № 2240 фінансувати страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення найманим працівникам повинні безпосередньо виконавчі дирекції відділень Фонду в порядку, установленому правлінням ФТВП. Такий Порядок (далі — Порядок № 26) затверджено постановою, що коментується.

До видів матеріального забезпечення, що фінансуються ФТВП, належать:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (уключаючи догляд за хворою дитиною);

2) допомога по вагітності та пологах;

3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві).

Звертаємо увагу:

новий порядок виплати поширюється на всі допомоги, нараховані починаючи з 01.01.2011 р. (див. лист ФТВП від 13.01.2011 р. № 01-16-45).

Суми допомог повинні перераховуватися виконавчими дирекціями відділень ФТВП на окремі рахунки страхувальників, відкриті спеціально для цих цілей.

Як і раніше, рішення про призначення соціальних допомог приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства. На підставі такого рішення страхувальник-роботодавець нараховує суми допомог та оформляє

заяву-розрахунок, яка є підставою для отримання фінансування з ФТВП.

Форму заяви-розрахунку затверджено постановою, що коментується (додаток до Порядку № 26). У ній наводиться інформація про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами, на її зворотному боці — розшифровка цієї інформації щодо кожної застрахованої особи:

— П. І. Б. застрахованої особи;

— № страхового свідоцтва;

— № листка непрацездатності;

— причина непрацездатності (вносяться цифри згідно з цифрами, зазначеними в рядку «Причина непрацездатності» листка непрацездатності);

— період непрацездатності;

— кількість днів, що підлягають оплаті. Для лікарняних, за якими перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, а допомога виплачується починаючи з шостого дня хвороби, у графі 7 зазначається загальна кількість днів, а у графі 8 — кількість днів хвороби, що оплачуються за рахунок коштів ФТВП. Для допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що оплачується за рахунок коштів ФТВП із першого дня непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, графи 7 і 8 збіжаться;

— сума. Для лікарняних, за якими перші п'ять днів тимчасової непрацездатності оплачує роботодавець, а допомога виплачується починаючи з шостого дня хвороби, у графі 9 зазначається загальна сума лікарняних, у графі 10 — окремо сума допомоги, що виплачується за рахунок коштів ФТВП. Для допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що оплачується за рахунок коштів ФТВП з першого дня непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах, допомоги на поховання графи 9 і 10 збіжаться.

Заява-розрахунок складається у двох примірниках, один з яких разом з поданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначаються допомоги, зберігається у страхувальника, а другий — подається до робочого органу ФТВП.

Фінансування страхувальників здійснюється

протягом десяти робочих днів після надходження заяви-розрахунку. Кошти, перераховані ФТВП на спеціальний рахунок роботодавця, має бути використано для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам.

Відповідно до п. 9 Порядку № 26 роботодавець повинен виплатити допомоги після надходження коштів на його рахунок у строки, установлені ст. 52 Закону № 2240. Отже,

допомогу по тимчасовій непрацездатності та допомогу по вагітності та пологах страхувальник повинен виплатити в найближчий день, установлений для виплати заробітної плати після отримання коштів від ФТВП, допомогу на поховання — не пізніше наступного робочого дня після отримання коштів від ФТВП.

Якщо

сума отриманих страхувальником від ФТВП страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані суми має бути повернено до робочого органу ФТВП протягом трьох робочих днів.

Постанова, що коментується, набирає чинності з дня її офіційного опублікування. На момент підготовки матеріалу постанову опубліковано не було.

 

Катерина Скрипкіна

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі