Теми статей
Обрати теми

Пільги з ПДВ у Податковому кодексі

Редакція ПБО
Стаття

Пільги з ПДВ у Податковому кодексі (продовження)

 

В одному з попередніх номерів (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 9, с. 15) ми почали огляд тих змін, що відбулися у складі пільг з ПДВ у зв’язку з набуттям чинності Податковим кодексом. Продовжуємо розгляд операцій, звільнених від оподаткування ПДВ або оподатковуваних за нульовою ставкою.

Олександр ЗОЛОТУХІН, консультант газети «Податки та бухгалтерський облік»

 

Пільги, що залишились (із змінами та без)

№ з/п

За Законом про ПДВ

За Податковим кодексом

1

2

3

41

постачання та ввезення на митну територію України товарів/послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв тощо

(п. 5.3 Закону)

У разі подальшого постачання (продажу) на митній території України транспортних засобів, що були ввезені із звільненням від оподаткування відповідно до норм цього підпункту, ПДВ сплачується особою, зазначеною в абз. 3 п.п. 3 п. 180.1 ПКУ не пізніше дня такого постачання (п. 197.2 ПКУ)

42

Звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі, ракоподібні, водні рослини тощо в охолодженому, солоному, мороженому, консервованому вигляді, перероблені на борошно або іншу продукцію), видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України.

Операції з подальшої поставки зазначених товарів будь-якими особами оподатковуються у загальному порядку
(п. 5.4 Закону)

Операції з подальшого постачання зазначених товарів юридичними особами — судновласниками або фрахтувальниками оподатковуються в загальному порядку, встановленому Кодексом
(п. 197.3 ПКУ)

43

ввезення (імпорт, реімпорт) товарів на митну територію України

Пільгою охоплювалися виключно операції, вказані у пп. 5.1.7 і 5.1.24, п. 5.3 Закону.
Інші операції, названі в ст. 5 Закону, здійсненні в режимі імпорту, реімпорту, від оподаткування не звільнялися (п. 5.5 Закону).

звільнення від оподаткування на ці операції поширюється (п. 197.4 ПКУ)

44

операції із ввезення на митну територію України культурних цінностей за кодами згідно з УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених 50 і більше років тому

щодо цінностей, які ввозяться з метою їх подальшої передачі музеям, галереям, виставковим центрам, архівам, установам культури або освіти, що знаходяться у державній або комунальній власності
(п. 5.14 Закону)

(п. 197.7 ПКУ)

45

операції з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України

(п. 5.15 Закону)

постачання послуг, пов’язаних із таким перевезенням (переміщенням)
(п. 197.8 ПКУ)

Зараз ПКУ прямо визначає, що під пільгу підпадають послуги, пов’язані із транзитним перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів. Раніше такі висновки доводилось обґрунтовувати посиланням на лист ДПАУ від 31.07.2009 р. № 9177/5/16-1517, № 16397/7/16-1517.

46

операції з постачання послуг, що надаються іноземним суднам та вітчизняним суднам, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів, їхнього багажу і вантажів та оплачуються ними відповідно до законодавства України портовими зборами

(п. 5.16 Закону)

(п. 197.9 ПКУ)

47

тимчасове ввезення на митну територію України

товарів за переліком, визначеним ст. 206 Митного кодексу України, та повітряних суден, які ввозяться на митну територію України за договорами оперативного лізингу.
КМУ має право подовжувати строк, визначений Митним кодексом
(п. 5.17 Закону)

Повне умовне звільнення застосовується у разі:
— тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого вивезення товарів відповідно до Митного кодексу України та додатків B.1 — b.9, C, D до Конвенції про тимчасове ввезення;
— тимчасового ввезення на митну територію України та подальшого вивезення повітряних суден, які ввозяться на митну територію України українськими авіакомпаніями за договорами оперативного лізингу;
— тимчасового вивезення товарів з митної території України та їх подальшого ввезення до закінчення строку тимчасового вивезення.
Часткове умовне звільнення застосовується в разі тимчасового ввезення товарів, перелік яких затверджується КМУ відповідно до вимог ст. 4 додатка E до Конвенції про тимчасове ввезення (крім підакцизних та тих, щодо яких застосовується повне умовне звільнення), на митну територію України з метою виробництва чи виконання робіт.
За кожний повний або неповний місяць заявленого строку перебування зазначених товарів на митній території України сплачується 3 % суми ПДВ, який підлягав би сплаті в разі випуску товарів у вільний обіг відповідно до митного режиму імпорту. Сплачені суми ПДВ включаються до складу податкового кредиту періоду, в якому було сплачено ПДВ
(п.п. 206.2.4 ПКУ)

48

ввезення на митну територію України устаткування, яке працює на поновлюваних джерелах енергії тощо, обладнання та матеріалів для виробництва альтернативних видів палива тощо

— устаткування, що працює на нетрадиційних видах палива;
— для виробництва альтернативних видів палива, крім біологічних видів палива
(п.п. 5.18.1 Закону)

— обладнання та матеріалів для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії
(п.п. 197.16.1 ПКУ)

49

ввезення на митну територію України матеріалів, устаткування та комплектуючих,
що використовуються

для виробництва устаткування, яке працює на нетрадиційних та поновлюваних джерелах енергії, яке виробляє альтернативні види палива, крім біологічних видів палива (п.п. 5.18.2 Закону)

у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії (п.п. 197.16.2 ПКУ)

50

ввезення на митну територію України природного газу

відповідно до зовнішньоекономічних контрактів (п.п. 5.18.5 Закону)

за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2711 21 00 00 (п. 197.14 ПКУ)

51

операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності — приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу, у тому числі іпотеку, та на яке було звернено стягнення

(п. 5.19 Закону)

(п. 197.12 ПКУ)

52

операції банків з продажу (передачі) або придбання зобов'язань за депозитами (вкладами)

(п. 5.20 Закону)

(п. 197.13 ПКУ)

53

Давальницька сировина, що вивозиться з митної території України українським замовником, за умови дотримання всіх вимог митного режиму переробки за межами митної території України податком не обкладається.
Готова продукція, вироблена з давальницької сировини українського замовника, яка ввозиться на митну територію України, обкладається податком у порядку, встановленому для операцій з ввезення товарів на митну територію України.
У разі повернення в Україну валютної виручки від постачання готової продукції за межами митної території України податок, сплачений за поставлені послуги, придбані матеріали, паливо, нематеріальні активи, відшкодовується українському замовнику в порядку, встановленому для експортних операцій

(п. 11.9 Закону)

(ст. 205 ПКУ)

54

Тимчасово, до 1 січня 2016 року, суб'єкти літакобудування, що підпадають під дію норм ст. 2 Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості», звільняються від сплати податку на додану вартість (за прямо перерахованими операціями)

(п. 11.34 Закону)

(п. 4 підрозд. 2
розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ
)

55

Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з імпорту товарів, визначених п. «о» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф», а також операції з постачання цих товарів переробникам, видавництвам і підприємствам поліграфії на території України

(п. 11.37 Закону)

(п. 7 підрозд. 2
розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ
)

56

Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та постачання послуг у видавничій діяльності, діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видавничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувачами книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництва
та/або постачання паперу і картону, вироблених в Україні для виготовлення книжкової продукції, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників українського виробництва, а також операції з постачання книжкової продукції, виробленої в Україні, крім реклами, послуг з розміщення матеріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного та еротичного характеру

(п. 11.38 Закону)

(п. 6 підрозд. 2
розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ
)

57

Тимчасово, до 1 січня 2015 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт та постачання послуг суб'єктами підприємницької діяльності — резидентами України, які одночасно здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону. При цьому дохід такого суб'єкта підприємницької діяльності, отриманий від видавничої діяльності, діяльності з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону, має становити не менше
100 відсотків від загальної суми його доходу за перший звітний (податковий) період з часу створення такого суб'єкта підприємницької діяльності або не менше 50 відсотків від загальної суми його доходу за попередній звітний (податковий) рік

(п. 11.40 Закону)

(п. 5 підрозд. 2
розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ
)

58

Протягом дії міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки (включаючи агрегати, системи та їх комплектуючі для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем), але не пізніше 1 січня 2015 року, звільняються від сплати податку на додану вартість прямо перераховані операції

(п. 11.47 Закону)

(п. 3 підрозд. 2
розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ
)

59

До 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не справляється під час увезення на митну територію України предметів під митним режимом імпорту (реімпорту), які звільняються від оподаткування ввізним митом згідно з нормами п. «щ2» ст. 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф»

(п. 11.48 Закону)

(п. 9 підрозд. 2
розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ
)

Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою

60

постачання товарів для заправки (дозаправки) та забезпечення космічних кораблів або супутників Землі

(п.п. 6.2.1 Закону)

та космічних ракетних носіїв
(абз. «г» п.п. 195.1.2 ПКУ)

61

послуги з міжнародного перевезення пасажирів, вантажу тощо, а саме:

пасажирів, їхнього багажу та вантажів автомобільним транспортом, а також поставка міжнародних відправлень будь-яким видом транспорту на відрізку від пункту (місця) їх митного оформлення до пункту призначення (доставки) за межами державного кордону України, між пунктами, які знаходяться за межами державного кордону України, а також від пункту їх відправлення (прийняття для перевезення) за межами державного кордону України до пункту (місця) їх митного оформлення на території України;
поставка послуг з міжнародного перевезення пасажирів, їхнього багажу та вантажів іншими видами транспорту, ніж зазначені вище, за межами державного кордону України.
Якщо поставка послуг з міжнародного перевезення пасажирів, їхнього багажу, вантажів чи з міжнародних відправлень здійснюється у вигляді продажу квитків, інших проїзних документів, укладення брокерських, агентських, комісійних чи інших договорів (рахунків) з посередниками або довіреними особами, то винагорода таких осіб оподатковується за загальною ставкою 20 % (пп. 3.1.1, 3.1.3, 6.2.4 Закону)

пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.
Перевезення вважається міжнародним, якщо таке перевезення здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом
(абз. «е» п. 185.1 ПКУ).
(п.п. 195.1.3 ПКУ)

62

експорт товарів (супутніх послуг), операції з постачання яких звільнено від оподаткування на митній території України

нульова ставка не застосовується (крім пп. 5.1.2, 5.1.7 та п. 5.2 Закону про ПДВ), а також для транспортних засобів, які відправлялися під митним режимом переробки за межі митного кордону України з метою їх ремонту та повертаються на митну територію України для їх подальшого вільного обігу. Те саме стосується товарів (супутніх послуг), операції з поставки яких не вважаються об'єктом оподаткування згідно з п. 3.2 Закону про ПДВ (п. 6.3 Закону)

застосовується нульова ставка (п. 195.2 ПКУ) Експорт, щодо якого раніше не застосовувалася нульова ставка, за ПКУ тепер «нульовий».
Слід звернути увагу, що йдеться про експорт тих товарів, постачання яких звільняється від оподаткування ПДВ згідно з розділом V ПКУ. Тому вказана пільга на поширюється на експорт товарів, для яких нульову ставку з ПДВ установлено Перехідними положеннями ПКУ

63

переробні підприємства не перераховують до бюджету суму ПДВ за реалізовані ними молоко
та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, а направляють

на виплату дотації сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі
(п. 11.21 Закону)

до спеціального фонду держбюджету. Пільга діє до 01.01.2015 р. і поширюється також на молочну сировину та іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно) (п. 1 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ)

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі