Послуги у ЗЕД: визначаємо місце постачання

Редакція ПБО
Податки & бухоблік Лютий, 2011/№ 14
В обраному У обране
Друк
Стаття

Послуги у ЗЕД: визначаємо місце постачання

 

Як відомо, місце постачання послуг має важливе значення при оподаткуванні. Про те, як вплинуло на ситуацію прийняття Податкового кодексу та які правила з 01.01.2011 р. потрібно враховувати при визначенні місця постачання послуг, зараз і поговоримо.

Людмила СОЛОШЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Постачання послуг

Насамперед зауважимо: згідно з

п.п. 14.1.185 розд. I ПКУ під постачанням послуг розуміються будь-які операції, що не є постачанням товарів, уключаючи операції з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав на такі об’єкти права власності, а також надання послуг, які споживаються у процесі вчинення певної дії або провадження діяльності. Причому далі в тому ж підпункті уточнюється, що в цілях оподаткування постачанням також вважаються, зокрема, і такі «специфічні» види послуг, як:

а)

послуги «за домовленістю» (досягнення домовленості утримуватися від певної дії або від конкуренції з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дію за умови укладення договору);

б)

послуги «за примушенням» (постачання послуг за рішенням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або в примусовому порядку);

в) «безоплатні»

послуги (постачання послуг іншій особі на безоплатній основі);

послуги при

спільній діяльності:

г)

передача результатів виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку після закінчення спільної діяльності;

ґ)

передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також повернення послуг;

д)

послуги з розміщення торговельної марки (послуги з розміщення знаку відповідної торговельної марки або самого товару чи послуги в кінофільмі, серіалі або телепередачі, які є візуальними (глядачі лише бачать продукт або знак торговельної марки, продукт чи торговельна марка згадується в розмові персонажа; товар, послуга чи торговельна марка органічно вплітаються в сюжет і є його частиною).

Таким чином,

ПКУ порівняно із Законом про ПДВ, як бачимо, містить досить широке визначення цього поняття.

 

Місце постачання послуг: для чого його потрібно знати?

Місцю постачання послуг у

ПКУ присвячено пп. 186.2 — 186.4 ст. 186. Отже, починаючи з 1 січня 2011 року визначати місце постачання послуг потрібно за правилами цих пунктів, що прийшли на зміну колишньому п. 6.5 Закону про ПДВ.

Важливість місця постачання пояснюється тим, що воно має ключове значення при оподаткуванні. Адже згідно з

п.п. «б» п. 185.1 ПКУ об’єктом оподаткування є операції з постачання послуг, місце постачання яких відповідно до ст. 186 розташоване на митній території України. Отже, якщо визначене за правилами ст. 186 ПКУ місце постачання послуг:

— знаходиться

на території України, то послуги підпадають під об’єкт оподаткування та обкладаються ПДВ;

— розташоване

за межами України, то послуги не підпадають під об’єкт оподаткування (не обкладаються ПДВ), а отже, ПДВ з них сплачувати не потрібно.

Таким чином, саме від місця постачання залежить: обкладаються послуги ПДВ чи ні.

Аналогічні правила працюють і щодо послуг

нерезидентів. Тобто «під ПДВ» підпадають тільки ті з них, місце постачання яких (визначене за правилами п. 186.3) знаходиться на території України. І навпаки, нерезидентські послуги, поставлені за межами України (що не є об’єктом), ПДВ не обкладаються. Докладніше про особливості нарахування ПДВ з послуг нерезидентів див. матеріал на с. 19.

 

Правила визначення місця постачання зі ст. 186 ПКУ

Уже на перший погляд,

ст. 186 містить великий за обсягом перелік послуг, через що при оподаткуванні можуть виникати запитання, пов’язані з їх правильною класифікацією. У зв’язку з цим, мабуть, слід зауважити, що зорієнтуватися в належності послуг до того чи іншого виду можуть допомогти відомі класифікатори: ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі — КВЕД), затверджений наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. № 375, та ДК 016-97 «Державний класифікатор продукції та послуг» (затверджений наказом Держстандарту України від 30.12.97 р. № 822)*, в яких у цілому (у тому числі й щодо послуг) простежується відповідність кодів. Причому податківці в цьому випадку віддають перевагу КВЕД (див., наприклад, консультацію в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 104, с. 2, де також зазначалося, що для спокою та уникнення проблемних ситуацій платник податків з метою правильної класифікації послуг та їх відповідності тому чи іншому коду КВЕД може звернутися за отриманням відповідної довідки до органів статистики).

* На зміну яким у майбутньому з 01.01.2012 р. планується запровадити оновлені версії (див. наказ Держспоживстандарту України від 29.11.2010 р. № 530).

Довідка з ЄДРПОУ

. А як бути, якщо вид послуг, що надається платником податків, не зазначено в довідці з ЄДРПОУ? Чи вплине це якимсь чином на оподаткування? Скажімо, чи зможе платник податків у такому разі все одно не обкладати ПДВ, наприклад, консультаційні послуги, що надаються (які з 01.01.2011 р., нагадаємо, не обкладаються ПДВ згідно з п.п. 196.1.14, п.п. «в» п. 186.3 ПКУ)?

Як відомо, кількість видів діяльності, що відображаються в довідці з ЄДРПОУ (форму затверджено

наказом Держкомстату України від 12.06.2007 р. № 164), чітко лімітована (у довідці їх може «вміщатися» не більше шести). Водночас це зовсім не означає обмеження суб’єкта господарювання щодо можливості провадження більшої кількості видів діяльності. Як правило, дані, що відображаються в довідці, насамперед свідчать про те, що зазначені види діяльності є «переважно» основними, але зовсім не виключними видами діяльності суб’єкта господарювання. У минулому в такому ж дусі висловлювався і Мін’юст у листах від 24.01.2001 р. № 19-41-34 та від 05.11.2004 р. № 19-45-1332. Отже, відсутність виду послуг, що надається, у довідці аж ніяк не має бути приводом для розгубленості та якимсь чином «відміняти» загальноприйнятий порядок оподаткування таких послуг, установлений ПКУ.

А тепер повернемося до місця постачання.

У цілому

ст. 186, слід зауважити, у чомусь схожа з колишнім п. 6.5 Закону про ПДВ, оскільки знову ж таки існує:

загальне правило визначення місця постачання послуг (обумовлене п. 186.4), яким потрібно керуватися, якщо ПКУ не встановлено інше;

— «

особливі» правила визначення місця постачання (описані в пп. 186.2 і 186.3) — для окремих видів послуг, які обумовлюють, у свою чергу, особливості визначення місця постачання за послугами, пов’язаними з рухомим майном (п.п. 186.2.1), нерухомим майном (п.п. 186.2.2), у культурній, науковій, спортивній та розважальній сферах (п.п. 186.2.3), а також щодо низки послуг із п. 186.3. Розглянемо їх докладніше.

 

Місце постачання послуг

(ст. 186)

Умови надання послуг

Що є місцем постачання

ПДВ з послуг

Примітки

1

2

3

4

П. 186.4 — «загальне» правило

визначення місця постачання
(для послуг, що не потрапили під дію «спеціальних» пп. 186.2 — 186.3)

Місце постачання послуг — місце реєстрації постачальника

Якщо постачальник послуг зареєстрований на території України

Місце постачання послуг — територія України

Послуги обкладаються ПДВ за ставкою 20 %

Отже, у загальному випадку місце постачання послуг визначається за місцем реєстрації продавця. Нагадаємо: згідно зі ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV державна реєстрація юросіб проводиться за їх місцезнаходженням, а фізосіб-підприємців — за їх місцем проживання.
Отже: якщо продавець послуг зареєстрований на території України, то послуги, що ним надаються, також вважаються наданими на території України та є об’єктом обкладення ПДВ (п.п. «б» п. 185.1), в іншому разі послуги (як такі, що не підпадають під об’єкт) ПДВ не обкладаються. Із цієї причини «оподатковуваними» у цьому випадку будуть послуги, що надаються зареєстрованими на території України резидентами та представництвами нерезидентів, а «неоподатковуваними» — відповідно послуги «безпредставницьких» закордонних нерезидентів

Якщо постачальник послуг не зареєстрований на території України

Місце постачання послуг — за межами України

Послуги не є об’єктом оподаткування (не обкладаються ПДВ)

Приклад визначення місця постачання за п. 186.4:
1) резидент-комісіонер реалізує товар нерезидента на території України — винагорода комісіонера обкладається ПДВ, оскільки комісіонер (постачальник посередницьких послуг) зареєстрований на території України;
2) нерезидент-комісіонер реалізує товар резидента за межами України — винагорода комісіонера не обкладається ПДВ, оскільки комісіонер-нерезидент (постачальник посередницьких послуг) на території України не зареєстрований.

П.п. 186.2.1 — послуги, пов’язані з рухомим майном

Дія п.п. 186.2.1 поширюється на:
а) послуги, які є допоміжними в транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів
та інші аналогічні види послуг;
б) послуги з проведення експертизи та оцінки рухомого майна;
в) послуги, пов’язані з перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі з постачанням продовольчих продуктів і напоїв, призначених для споживання;
г) послуги з виконання ремонтних робіт та послуг з переробки сировини, а також інших робіт і послуг, що пов’язані з рухомим майном;

Місце постачання послуг — місце фактичного постачання послуг

Якщо послуги фактично поставляються на території України

Місце постачання послуг — територія України

Послуги обкладаються ПДВ за ставкою 20 %

Розмежовуючи послуги, пов’язані з рухомим майном, та послуги, пов’язані з нерухомістю, ПКУ, як бачимо, приписує в першому випадку визначати місце постачання за місцем фактичного надання послуг

Якщо послуги фактично поставляються за кордоном

Місце постачання послуг — за межами України

Послуги
не є об’єктом оподаткування
(не обкладаються ПДВ)

При цьому послуги, що пов’язані з рухомим майном та фактично надані за кордоном, не обкладаються ПДВ незалежно від того, хто їх надає (резидент чи нерезидент), і незалежно від того, хто (резидент чи нерезидент) є одержувачем таких послуг

Послуги, пов’язані з перевезенням.

Отже, на місце фактичного постачання слід орієнтуватися щодо послуг, пов’язаних з перевезенням, до яких, судячи з формулювання п.п. «в» п. 186.2.1, можна віднести, зокрема, послуги з харчування пасажирів у поїздах, літаках з постачанням продуктів та напоїв, призначених для споживання, тощо.
Щодо самих перевезень (що значаться в КВЕД залежно від використовуваного при цьому виду транспорту за кодами 60 — 62), то вони (якщо, звісно, не є міжнародними) при цьому потрапляють під правила загального п. 186.4 (з визначенням місця постачання за місцем реєстрації постачальника).
Окремо, щоправда, стоять міжнародні перевезення (п.п. «е» п. 185.1 розд. V ПКУ), для яких згідно з установленими правилами (п.п. 195.1.3) до всієї довжини маршруту, підтвердженого єдиним міжнародним перевізним документом, застосовується «своя» особлива ставка ПДВ — 0 % (отже, міжнародні перевезення пасажирів, багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом обкладаються «нульовим» ПДВ, який не залежить при цьому від місця постачання).
Крім того, як і раніше, пільгуються:
 — послуги з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються законодавством (п.п. 197.1.8);
 — транзитні перевезення пасажирів та вантажів через територію України (п. 197.8).
Транспортно-допоміжні послуги. Під код 63 «Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції» КВЕД, зокрема, потрапляють: навантаження, розвантаження, перевантаження, зберігання деяких продуктів, послуги складів, дорожніх кас, пунктів бронювання місць, довідкових бюро, залів очікування, камер схову, послуги з експлуатації тунелів, автомобільних стоянок, послуги з техобслуговування та дрібного ремонту дорожніх транспортних засобів комерційного використання тощо. Отже, при поставці на території України такі послуги обкладатимуться ПДВ. А от у разі їх надання за кордоном (наприклад, працівник у відрядженні за кордон скористався послугами камер схову, автомобільних стоянок, довідкових бюро, бронювання місць тощо) об’єкта для нарахування ПДВ не виникне (раніше за це висловлювалася і ДПАУ в листі від 06.02.2007 р. № 2280/7/16-1517-05 // «Податки та бухгалтерський облік», 2007, № 36 — 37).

При цьому із загального переліку транспортно-допоміжних послуг тепер випадають транспортно-експедиторські послуги (код 63.4), місце постачання яких з 01.01.2011 р. слід визначати за іншим правилом — відповідно до положень спеціального п.п. «ж» п. 186.3 (з прив’язкою до місця реєстрації одержувача).
Крім того, слід мати на увазі: якщо транспортно-допоміжні послуги пов’язані з транзитними перевезеннями, то вони звільняються від оподаткування (пільгуються) згідно з п. 197.8 ПКУ (у минулому аналогічні роз’яснення з цього приводу наводилися й у п. 1 листа ДПАУ від 17.06.2005 р. № 12154/7/15-2317).
Ремонтні роботи, переробка сировини, інші роботи (послуги) з рухомим майном. Послуги з ремонту розміщені у КВЕД за різними кодами залежно від виду рухомого майна, що ремонтується, зокрема:
 — ремонт медичної техніки, хірургічного та ортопедичного обладнання — код 33.10.3;
 — ремонт автомобілів — код 50.20;
 — ремонт мотоциклів — код 50.40;
 — ремонт побутових товарів і предметів особистого користування — код 52.7;
 — ремонт офісної електронно-обчислювальної техніки — код 72.50.
Оскільки ремонт згадується в п.п. 186.2.1, то місце постачання в цьому випадку визначається за тими самими правилами: ремонтні роботи з рухомим майном на території України обкладаються 20 % ПДВ, а за її межами — не є об’єктом оподаткування (тоді як, для порівняння зауважимо, щодо ремонту нерухомості працюватимуть свої правила «нерухомого» п.п. 186.2.2 та місце постачання ремонтних послуг визначатиметься за місцезнаходженням нерухомого майна, що ремонтується).
Проте слід мати на увазі: якщо рухоме майно було попередньо ввезене в Україну для виконання ремонтних робіт (з наступним після закінчення робіт його вивезенням), то «українські» ремонтні роботи згідно з п.п. «б» п.п. 195.1.3 обкладатимуться ПДВ за ставкою 0 %. Причому в тому ж підпункті уточнюється, що до робіт з рухомим майном належать роботи з переробки товарів, які при цьому можуть включати власне переробку (обробку) товарів — монтаж, складання, монтування та налагодження, у результаті чого створюються інші товари, у тому числі постачання послуг з переробки давальницької сировини, а також модернізацію та ремонт товарів, що передбачає проведення комплексу операцій з частковим або повним відновленням виробничого ресурсу об’єкта (або його складових частин), визначеного нормативно технічною документацією, у результаті виконання якого передбачається поліпшення стану такого об’єкта. Також згідно з п.п. «б» п.п. 195.1.3 нульова ставка ПДВ застосовуватиметься і до послуг з переробки попередньо ввезеної до України давальницької сировини (особливості оподаткування давальницьких операцій застерігаються ст. 204, 205 розд. V ПКУ).
Приклад визначення місця постачання послуг за п.п. 186.2.1:
1) згідно з укладеним договором резидент здійснює навантаження вантажів за межами території України — послуги з навантаження (як транспортно-допоміжні послуги) не обкладаються ПДВ, оскільки фактично надаються за межами території України, а отже, не є об’єктом оподаткування;
2) згідно з укладеним договором нерезидент ремонтує устаткування резидента на території України — з урахуванням п.п. 186.2.1
ця операція обкладається ПДВ, оскільки послуги з ремонту фактично надаються на території України.

П.п. 186.2.2 — послуги, пов’язані з нерухомим майном

Дія п.п. 186.2.2 поширюється на:
а) послуги агентств нерухомості;
б) послуги з підготовки та проведення будівельних робіт;
в) інші послуги за місцезнаходженням нерухомого майна, у тому числі, що будується

Місце постачання послуг — фактичне місцезнаходження нерухомого майна

Якщо нерухомість розташована в Україні

Місце постачання послуг — територія України

Послуги обкладаються ПДВ за ставкою 20 %

Місце постачання послуг, пов’язаних з нерухомістю, як і раніше, прив’язане до місця її знаходження незалежно від статусу власника такої нерухомості, постачальника та покупця «нерухомих» послуг (тобто незалежно від того, є вони резидентами чи ні)

Якщо нерухомість розташована за кордоном

Місце постачання послуг — за межами України

Послуги не є об’єктом оподаткування (не обкладаються ПДВ)

Під дію п.п. 186.2.2 згідно з КВЕД, зокрема, підпадають:
код 45 — будівництво та будівельно-монтажні роботи (уключаючи ремонти нерухомості);
код 70 операції з нерухомим майном:
 — код 70.1 — послуги з власною нерухомістю, що включають послуги з підготовки нерухомості до продажу, фінансування та організацію будівництва, відновлення будівель, споруд; послуги з купівлі та продажу власної житлової та нежитлової нерухомості (квартир, контор, торговельних приміщень тощо);
 — код 70.2 — здавання в оренду власного нерухомого майна, що включає: здавання в оренду квартир або будинків, призначених для використання як основне або додаткове житло; здавання в оренду контор, складів, торговельних приміщень, турбаз, конференц-залів, а також фінансування та організацію будівництва будівель з метою здавання їх в оренду.
При цьому під цей код не потрапляють послуги з надання місць для короткочасного проживання в готелях (що мають згідно з КВЕД «свій» код — 55). Проте, незважаючи на це, послуги закордонних готелів, якими, скажімо, користуються відряджені за кордон працівники, ураховуючи в цьому випадку закордонне місцерозташування нерухомості та «закордонність» постачальника готельних послуг, усе одно не будуть об’єктом обкладення ПДВ (зауважимо, що в минулому з ненарахуванням ПДВ з послуг з проживання в готелі на території іноземної держави погоджувалася і ДПАУ, див. лист від 04.12.2009 р. № 27085/7/16-1517 // «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 8; п. 12 листа від 30.12.2005 р. № 26268/7/16-1117);
 — код 70.3 — послуги з нерухомістю для третіх осіб (послуги агентств нерухомості, послуги посередників при придбанні, продажу або оренді житлової та нежитлової нерухомості, послуги з управління нерухомістю, послуги з оцінки нерухомого майна).

Приклад визначення місця постачання послуг з п.п. 186.2.2:
1) нерезидент здає в оренду резиденту нерухомість, розташовану на території України, — орендна плата обкладається ПДВ, оскільки нерухомість розташована в Україні (незважаючи на те що її власник — нерезидент);
2) резидент орендує в нерезидента нерухомість, що знаходиться за кордоном, — орендна плата не обкладається ПДВ, оскільки нерухомість розташована за межами України.

П.п. 186.2.3 — послуги у сфері культури, мистецтва, науки, освіти, спорту та розваг

Дія п.п. 186.2.3 поширюється на:
 — послуги у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг;
 — інші подібні послуги, уключаючи послуги організаторів діяльності в зазначених сферах;
 — послуги з улаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів

Місце постачання послуг — місце фактичного надання послуг

Якщо послуги фактично надаються на території України

Місце постачання послуг — територія України

Послуги обкладаються ПДВ за ставкою 20 %

Слід зауважити, що в п. 186.2 можна побачити деяку недбалість формулювань: так, наприклад, у п.п. 186.2.3 йдеться про місце «фактичного надання» послуг, тоді як у п.п. 186.2.1 (щодо послуг з рухомим майном) говориться про місце їх «фактичного постачання». Проте, вважаємо, що обидва ці формулювання в цьому випадку ідентичні та передбачають, що місцем постачання послуг слід вважати місце, де фактично надаються послуги відповідного виду

Якщо послуги фактично надаються за кордоном

Місце постачання послуг — за межами України

Послуги не є об’єктом оподаткування (не обкладаються ПДВ)

Згідно з КВЕД сюди, зокрема, потрапляють:
 — код 73 «Дослідження та розробки» — наукова діяльність у сфері технічних, гуманітарних, суспільних наук;
 — код 80 — освіта (причому більшість освітніх послуг, що надаються в Україні, при цьому звільнятимуться від оподаткування відповідно до п.п. 197.1.2. Нагадаємо, що цим підпунктом установлено пільгу з ПДВ для послуг з вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти, у тому числі навчання аспірантів та докторантів, навчальними закладами, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також послуг з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах та клубах, школах мистецтв та послуг з проживання учнів або студентів у гуртожитках);
 — код 92 — діяльність у сфері культури і спорту, відпочинку та розваг (із цього коду випадають послуги у сфері радіомовлення та телебачення (код 92.20), місце постачання яких визначається за правилами п.п. «е» п. 186.3 — за місцем реєстрації одержувача);
 — код 74.87 — діяльність з організації виставок, наукових або культурних конгресів, зустрічей.

Приклад визначення місця постачання послуг з п.п. 186.2.3:
1) нерезидент проводить платну виставку наукових досягнень на території України — оплата за участь у виставці (як послуги нерезидента, що надаються на території України) обкладається ПДВ;
2) нерезидент здійснює організацію концертних турів резидента за кордоном — послуги не обкладаються ПДВ, оскільки фактично надаються за межами України.

П. 186.3 — «окремі» види послуг

Дія п. 186.3 поширюється на:
а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об’єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);
б) рекламні послуги;
в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем;
г) надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця;
ґ) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів;
д) телекомунікаційні послуги, а саме: послуги, пов’язані з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних систем зв’язку, уключаючи відповідне надання або передання права на використання можливостей такого передавання, поширення або приймання, у тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж;
е) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення;
є) надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перелічених у п. 186.3;
ж) надання транспортно-експедиторських послуг.

Місце постачання послуг — місце реєстрації одержувача послуг суб’єктом господарювання
(а в разі відсутності такого — місце постійного або переважного проживання одержувача послуг)

Якщо одержувач послуг зареєстрований на території Україні

Місце постачання послуг — територія України

Послуги обкладаються ПДВ за ставкою 20 %

Отже, для послуг, перелічених у п. 186.3, при визначенні місця постачання слід орієнтуватися на місце реєстрації одержувача (незалежно від того, де фактично надаються послуги — в Україні або за кордоном). Із цієї причини «під ПДВ» потраплять, зокрема, послуги, отримані резидентом від нерезидента. І навпаки, послуги, перелічені в п. 186.3, але надані при цьому одержувачу-нерезиденту, не обкладатимуться ПДВ

Якщо одержувач послуг не зареєстрований на території України

Місце постачання послуг — за межами України

Послуги не є об’єктом оподаткування (не обкладаються ПДВ)

Рекламні послуги. У КВЕД їм присвоєно код 74.4, під який, зокрема, підпадають:
 — код 74.40.11 — послуги з продажу та оренди місця або часу для реклами, що включають: управління рекламними оголошеннями, які передаються будь-якими способами (за допомогою рекламних щитів, газет, радіо, телебачення тощо) для посередників або оптових торговців; розміщення оголошень;
 — код 74.40.12 — послуги з планування, створення і розміщення реклами, що включають: розробку та реалізацію рекламних кампаній; розробку (без реалізації) рекламних об’єктів або фільмів; графічний дизайн;
 — код 74.40.13 — інші послуги в сфері реклами, що включають: стимулювання збуту та рекламну діяльність на місці продажу; рекламну діяльність за допомогою пошти, телефону або особистого відвідування; розповсюдження рекламних проспектів та зразків тощо.
Нагадаємо: у минулому податківці несправедливо обмежували коло рекламних послуг, визнаючи під ними тільки послуги за останнім кодом (74.40.13, див. листи ДПАУ від 08.04.2008 р. № 7104/7/16-1517-26 та від 23.12.2008 р. № 26903/7/16-1517 // «Податки та бухгалтерський облік», 2009, № 27). Із цим не погоджувався Комітет ВРУ (лист від 02.06.2008 р. № 04-27/572), зазначаючи, що не можна обмежуватися частковим переліком рекламних послуг, оскільки їх повний перелік міститься за кодом 74.4.
Консультаційні, бухгалтерські, юридичні, інжиніринг, постачання ПЗ та інші послуги з п.п. «в». Хоча п.п. «в» п. 186.3 містить досить об’ємний перелік послуг, усі вони, як уже зазначалося, згідно з п.п. 196.1.14 з 1 січня 2011 року не є об’єктом оподаткування і не обкладаються ПДВ. У КВЕД їм відведено код 74, а послугам, пов’язаним з інформатизацією, — код 72, зокрема:
код 74.11 — діяльність у сфері права (адвокатська, нотаріальна та інша юридична діяльність);
код 74.12 — діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту (складання податкових декларацій для юридичних та фізичних осіб; консультування і представництво (крім юридичного) від імені клієнтів перед податковими інспекціями; підготовка, перевірка, підтвердження достовірності фінансових звітів, балансів);
код 74.14 — консультування з питань комерційної діяльності та управління;
код 74.2 — діяльність у сфері інжинірингу, геології і геодезії;
код 72 — діяльність у сфері інформатизації, уключаючи: консультування з питань інформатизації (код 72.1), розробку програмного забезпечення та консультування в цій сфері (код 72.2), обробку даних (код 72.3), діяльність з банками даних (код 72.4), іншу діяльність у сфері інформатизації (код 72.6).
Зауважимо, що визначення інжинірингу також надається в п.п. 14.1.85, згідно з яким інжиніринг — це надання послуг (виконання робіт) із складення технічних завдань, проектних пропозицій, проведення наукових досліджень і техніко-економічних обстежень, виконання інженерно-розвідувальних робіт з будівництва об’єктів, розроблення технічної документації, проектування та конструкторського опрацювання об’єктів техніки і технології, надання консультації та авторського нагляду під час монтажних та пусконалагоджувальних робіт, а також надання консультацій, пов’язаних із такими послугами (роботами).
У цьому випадку суб’єкту господарювання, ураховуючи «неоподатковуваність» операцій, щоб уникнути непорозумінь при укладенні договорів, важливо, мабуть, чітко формулювати вид «неоподатковуваних» послуг, що надаються (наприклад, з цитуванням формулювань з п.п. «в» або відповідних позицій КВЕД). Ну а для усунення всяких сумнівів із приводу правильності віднесення виду послуг, що надаються, до того чи іншого коду КВЕД суб’єкт господарювання може звернутися за допомогою до органів статистики (див. консультацію в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2010, № 104, с. 2). Докладніше до цієї теми ми повернемося в одному з найближчих номерів газети, присвятивши їй окрему публікацію.

Надання персоналу. Згідно з п.п. 14.1.183 розд. I ПКУ послуга з надання персоналу (код 74.5) — це господарська або цивільно-правова угода, відповідно до якої особа, що надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою функцій. Угода про надання персоналу може передбачати укладання зазначеними фізичними особами трудової угоди або трудового контракту з особою, у розпорядження якої вони направлені. Інші умови надання персоналу (у тому числі винагорода особи, що надає послугу) визначаються угодою сторін. При цьому послуги з надання персоналу відповідно обкладатимуться ПДВ, якщо одержувачем персоналу виявиться резидент, і, навпаки, не обкладатимуться ПДВ, якщо замовником персоналу буде нерезидент.
Посередницькі послуги. У цьому випадку важливо, що під дію п. 186.3 підпадають послуги посередників (агентів, повірених, комісіонерів) за умови, що через них купуються ті самі послуги, про які йдеться в п. 186.3. Тобто в таких випадках місце постачання послуг посередника визначається за тими самими правилами, що і послуги, які придбавалися з його допомогою: обкладаються ПДВ, якщо довіритель, комітент (одержувачі посередницьких послуг) є резидентами, і навпаки, не є об’єктом обкладення ПДВ, якщо замовником таких посередницьких послуг буде нерезидент. Тоді як у решті випадків, за будь-яким іншим посередництвом, щодо посередницьких послуг працює загальне правило визначення місця постачання з п. 186.4 — за місцем реєстрації постачальника (посередника), у зв’язку з чим відповідно обкладатиметься ПДВ винагорода у «зареєстрованого» посередника-резидента і не обкладатиметься ПДВ, якщо посередником виявиться «незареєстрований» нерезидент.
Оренда рухомого майна (крім транспорту та банківських сейфів). При наданні в оренду рухомого майна (код 71 КВЕД «Оренда машин і обладнання, прокат побутових виробів та предметів особистого користування») місце постачання (дотримуючись положень п.п. «ґ» п. 186.3) потрібно визначати за місцем реєстрації орендаря (одержувача орендних послуг). Тому орендна плата обкладатиметься ПДВ, якщо орендарем рухомого майна буде «зареєстрований в Україні» резидент і, навпаки, не обкладатиметься ПДВ — якщо рухоме майно в орендує нерезидент.
Під виняток, щоправда, при цьому потрапили транспортні засоби (зокрема, оренда автомобілів — код 71.10, оренда вантажних автомобілів, причепів, фургонів, мотоциклів — код 71.21) та банківські сейфи, при передачі в оренду яких визначати місце постачання, вочевидь, потрібно за загальними правилами п. 186.4, тобто за місцем реєстрації постачальника (тому, на відміну від правил, описаних вище, при оренді таких об’єктів місце постачання визначатиметься за місцем реєстрації орендодавця). При цьому варте уваги, що, наприклад, оренда транспорту з водієм (зокрема, легкового — код 60.22, вантажного — код 60.24) узагалі випадає з «орендної» сфери, оскільки вважається діяльністю у сфері транспорту, а отже, для неї, як і для звичайних перевезень, у цьому випадку місце постачання визначатиметься також за правилами загального п. 186.4.
Транспортно-експедиторські послуги. Окремим п.п. «ж» у п. 186.3 виділено транспортну експедицію (код 63.4 за КВЕД). Отже, на відміну від інших послуг, допоміжних транспортній діяльності (місце постачання яких, нагадаємо, згідно з п.п. 186.2.1 визначають за місцем фактичного постачання), щодо транспортно-експедиторських послуг працюють свої правила визначення місця постачання — за місцем реєстрації одержувача (замовника) таких послуг. Тому, якщо замовником транспортної експедиції виявиться «зареєстрований в Україні» резидент, то винагорода експедитора обкладатиметься ПДВ за ставкою 20 %. А от якщо транспортно-експедиторські послуги замовить нерезидент, то послуги експедитора (як такі, що не підпадають під об’єкт) не обкладатимуться ПДВ.
Приклад визначення місця постачання послуг з п. 186.3:
1) резидент розміщує на території України рекламне оголошення нерезидента — така операція не є об’єктом оподаткування (оскільки місце реєстрації покупця — за межами України);
2) резидент орендує устаткування нерезидента — орендна плата обкладається ПДВ (оскільки орендар — резидент України).

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд